6 mars 2019 - Nettets overkontroll over enkeltindividet - en oppfyllelse av eldgamle profetier

Det er viktig å se at vår frihet til å ytre seg - er raskt blitt forminsket, via spesielt Google, via deres enorme makt over folks vaner på internett. De styrer også YouTube og Chrome søkeren. Derfor er også denne artikkelen interessant, hvor jeg klipper og limer:


"Alex Jones fra Infowars ble kastet ut fra Youtube (YT) og flere andre sosiale media. Robert Spencer er en kjent islamkritiker, og han ble kastet ut av Patreon (NB! ett folkefinansieringsplattform for videoskapere via YouTube hvor de kan få økonomisk støtte) etter påtrykk fra Mastercard. Dette er et sosialt nettverk mye brukt av kjendiser for å holde kontakt med fans, samt for å få inn bidrag fra dem for arbeid de lager. At kortselskaper blander seg inn og forteller sosiale media hva som er akseptert å mene er galskap. Dette har også noen banker begynt med. De sier opp kontoen din om du har feil meninger."


Kommentar: En kjenning som vokste opp som kristen i Øst-Tyskland, ble forhindret til å ta høyre utdanning pga sin tro. Og måtte jobbe uten utdannelse. Når autoritære regimer begynner å styre - gjør de det vanskelig for vanlige folk - økonomi, ekteskap, ødelegge mennesket gode navn og rykte (Media er eksperter på dette), gjøre de "spedalske" for selv venner ol. At man ønsker kontantløst samfunn, gir også bankene store muligheter til å styre hvert eneste individ. Uten mulighet til å bruke penger - er mulighetene for å kjøpe mat og andre ting så godt som umulig.

Les hele artikkelen her.