15 jan. 2017 - Sannheten om 2 stats løsningen Israel Palestina/Åpenb. 12

Oversatt denne videon. Ved eventuelt feiloversettelser så se hele videon her:

https://www.youtube.com/watch?v=n8QmHaLH45k

Åpenbaringsboken 12:12-18

 

"Juble derfor, dere himler og dere som bor i dem!

           Men ve over jorden og havet!

          For djevelen er kommet ned til dere,

          og hans raseri er stort,

          for han vet at hans tid er kort.»

 Da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet.  Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut i ødemarken til sitt sted og få den maten hun trenger i én tid og tider og en halv tid, langt borte fra slangen. Ut av gapet spydde slangen vann som en elv etter kvinnen, for å rive henne bort i strømmen.  Men jorden kom kvinnen til hjelp: Den åpnet munnen og slukte elven som dragen hadde spydd ut av gapet sitt.  Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre i hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Jesus."

 

Selv det siste verset der identifiserer hvem guttebarnet er. Det må være en kollektiv person/kollektivt identitet fordi, dragen sier at han ikke kan forfølge de folkene, så da vil jeg gå og forfølge de folkene. De folkene var bortrykket og de folkene var latt tilbake (se hans undervisning "who get rapture").

 

Vi skal nå gå inn på Åpenbaringen 12 tegnet på kvinnen på himmelen. Det blir kalt ett stort tegn. Ingen andre tegn i bibelen blir kalt stort tegn. Ett mega tegn. Hva slags tegn er kvinnen på himmelen, kledd med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner. Vi har denne oppstillingen i stjernetegnet jomfruen. Ni stjerner av Løven, vi har de 3 planetene Venus, Mars og Merkur som blir satt opp September 2017.

 

  Siste dette skjedde var 5 august 3915 før Kristus. Neste gang det skjer vil være når Kvinnen føder, akkurat på den tiden da Konge planeten Jupiter vil forsvinne ut av matrisen av livmoren av Jomfruen, Dette skjer da den 23 september 2017. Og for så vidt så jeg vet, så var jeg den eneste på YouTube som sa at om dette vil bli fullført neste år (talen ble holdt i fjor høst), så kan vi regne tilbake 9 måneder tilbake så vil det skje noe ytterst viktig på den dagen. Og dette burde skje med Israel Tegnet er ett tegn for Israel. Kvinnen med de 12 stjernene var bildet Josef drømte om i 1 Mosebok.. Han, hans foreldre, brødre viste med en gang at det dreide seg om Israel.

 

Hva skjedde 9 måneder før?

9 måneder bakover, blir den tiden befrukningen skjedde, som da blir 23 desember 2016. Noe vesentlig skulle da skje med Israel. Så hva har skjedd?

 

Samkjørt med unnfangelsen/befrukningen, handlet det ikke om fødselen som er i 2017, men unnfangelsen 9 mnd. før: Det var FNs resolusjon 2334dette stykket av vederstyggelighet er Obamas siste bakholdsangrep mot, et Israel, ett skikkelig slag i ansiktet.

 

Han har ingen kraft akkurat nå til å så veldig mye. Han kan ikke sette igang utenlands politikk. Men han ga Benjamin Netanyahu statsminister i øyeblikket ett slag i ansiktet, ved å få FN, og det er mange bevis på at USA har fått Ukraina og mange andre nasjoner til å stemme mot Israel. Og USA velger for første gang å stemme blankt. Dette har aldri skjedd før siden skapelsen av FN at Amerika ikke har lagt ned veto mot resulusjoner mot Israel. Men denne gang unnlot de å stemme, og tillot det å gå igjennom.


Dårlige lover vedtatt ved høytider, når de fleste ikke reagerer

Og denne resolusjonen 2334 gikk gjennom den 23 desember 2016. Det er ikke bare ett slag i ansiktet, tenk på tiden (sesongen) han gjør det i. Mannen sier, eller heller later som, han er en kristen. Og den 23 desember, begynnelsen på Hanukkah, er den datoen unnfangelsen skjer, når Jupiter kommer inn i livmoren av Jomfruen, og det er vår julesesong. Hvilken vanære for jødene kunne dette bli, å la en sånn resolusjon komme igjennom før vi alle begynner helligdags-feiringen.

 

Du vil se at politikere gjør en masse sånne ting når de ønsker å få noe igjennom som folk ikke vil være enig med. De liker å bruke ferier til sånt. Det samme skjer i Australia (Oa. og i Norge). Våre politikere er alle kjeltringer på samme måte. Folk er uoppmerksom, travle, folk hviler, og akkurat før de går til deres ferie, så slipper de noe ondt inn.

 

Hva er denne resolusjonen vil gjøre?

USA og verden vil fordømme Israelske nybyggere på Vestbanken (Oa: Judea og Samaria historisk), og hindre jødisk adkomst  til Tempelhøyden.

Det er der vi bruker å gå til når vi er på turer til Israel. Så i turen til Israel i 2017, om vi ikke bruker muligheten til å dra nå, vi kan muligens bli nektet adgang, muligen er det forbudt for oss å gå til Tempelhøyden. Vi liker å gå dit fordi det vil bli Jesus hovedkvarter i Hovedstaden hvor Han kommer til å styre og regjere over hele verden fra Tempelhøyden. Det er derfor det er så kamp om landområde Gud hevder som sitt. Gud ha hele verden til oss andre, og krevde et lite stykke av land, og det er det djevelen kjemper for.

 

Krangel om landområde?

De kaller jødenes tilgang til disse plassene ulovlig. John Kerry strebet før etter å bli president. Takk Gud at han ikke vant. Han sa Israel kan bli jødisk eller den kan bli demokratisk, men ikke begge deler. Hva slags ulogisk absurd uttalelse er det? Hva slags rasist uttalelse er det? Så han sier at Israel må akseptere to stats løsningen. I perspektiv vil jeg at den krsitne verden først skal forstå : Om du tror på 2 stats løsningen, la meg forklare noenting for deg.

Kart 1920

 


 Om du ser på det gamle kartet fra 1920, da Israel ble delt, den tiden da landet ble kalt Palestina, og de tenkte ut en plass hvor jøder kunne leve, så tilhørte hele det området Israel historisk. Vi har bibelen for å bevise at de levde der for mer enn 1000 år.

Fordeling Palestina, 70% til palestinerne, 30 % til Israelerne

 


Og de tok Israel, hele Palestina, og tok mer enn 70% og gav det til araberne og de kalte området av Palestina Jordan. Det Harsjimittiske kongeriket Jordan er pr, idag den Palestinske staten, hvor palestinerne skal leve. Jødene fikk en liten del, bare 30%, og det kalles idag staten Israel. Ikke nok  med det, men muslimene har 600 ganger mer land enn hva jødene har.

  

Enda så krangler de over et bitte lite stykke land, og sier at Israel må gi opp Gaza, dem å gi opp Vestbanken (Oa. Judea og Samaria), Selv gi opp ett stykke av Jerusalem. Ingen andre nasjon i verden har blitt holdt til den standarden som Israel har blitt. Og enda palestinerne har en Palestinsk stat, og deres flagg ser nær identisk ut

  

Eneste forskjellen er en stjerne. De har allerede en stat. Om de føler de diskriminert og forfulgt i Israel, men de er mer velstående i Israel, de har mer frihet og mer demokrati, Men føler de seg mer utenfor og forfulgt, så kan de flytte derfra til alle nasjonene som omgir Israel. Men selv de nasjonene vil ikke ta imot palestinerne. Men Israel har minst 20% av sine innbyggere som er arabere, og de lever fredfullt, og fremgangsrik sammen med Israel. Men om Israel så mye som bygger et hus i det så kalte palestina, så sier de at det er okkupasjon. Hallo, hvem er det som er rasist i dette tilfelle.

 

Hvorfor er det sånn i Israel, at 20% av innbyggerne kan være så kalte utenlandske eller annerledes nasjonalitet, de kan være arabere, de kan være kristne, de kan være muslimer, Og det er ok. Men i de palestinske områdene så våger de ikke å akeptere noen jøde, så hva er problemet? Problemet er ikke Israel, men problemet vil være Palestina. Hvorfor kan de ikke akseptere en ulik mix av ulike nasjonaliteter i deres land. Vi bryr oss om multikulturialisme. Så palestina er problemet, ikke Israel. Israel har ulike nasjonaliteter.

 

Det er mer problemer enn det. Det er ikke i virkeligheten noen 2 stats løsning, det er en løgn fra de venstrevridde globalist regjeringene. Det er ikke en 2 stats løsning, det er et 2 stats problem.


Om vi skal bruke samme standard mot nasjonene som anklager Israel

Ingen nasjon i verden har blitt tvunget til samme standard som Israel. Om det så var, hvordan er så 2 stats løsninger for andre nasjoner? Australia er en av dem. Vi har kommet hit og okkupert Aboriginerenes land. Hadde vi behandlet de ordentlig, så hadde vi ikke satt dem i reservater. De skulle hatt sin egen stat. Og de skulle hatt en større stat enn hva vi har. Men ingen tenker over det i Australia. England kom dit, okkuperte, satt opp sitt flagg, og alle aksepterer det. Tid til å bevege seg videre, det er jo historie. Så vi setter ikke samme standard på Australia.

 

Amerika

Hva da med Amerika? En to stats løsning for indianerne. "Amerikanerne" kom inn og tok over

 

de Amerikanske indianernes land. Ga dem sykdom, drepte dem i krig. De amerikanske indianerne var selvfølgelig ikke perfekt de heller, de var brutale, de var også barbariske på mange måter. Men det var deres land. Så skal man være rettferdig så burde Amerika gi opp Washington DC, gi opp mange andre stater til de Amerikanske indianerne så de kunne hatt et adskilt lovlige suverene stater: 2 stats løsning! Om du ønsker dette for Israel, så om man skal være rettferdig, så må man også gjøre i alle de andre nasjoner.

 

Ikke bare det, men vi har store problemer i Amerika, fordi Amerikanerne tok over ett stykke land fra Mexico, og det heter fremdeles New Mexico.  Så hvorfor deler vi det opp, separerer og skaper en 2 stats løsning, som Amerikanerne kan leve lykkelige på og New Mexico kan bli gitt tilbake til Mexico? Mexikanerne vil bli lykkelige, Amerikanerne ville bli lykkelige. Det er derfor Mexikanere kommer inn til Amerika illegalt og de tenker at det er ikke illegalt. Fordi USA tok New Mexico, dere tok California, Arizona, fordi det egentlig tilhørte oss historisk.

 

Om du ønsker en 2 stats løsning, du må dele opp Vest-Kysten av Amerika rett, og gi det tilbake til Mexico. Det vil være rettferdig. Når USA gjør det, så kan Israel gi opp deres land for palestinerne, som allerede har en suveren stat kalt Jordan.

 

Ikke bare det, men vi har også ett problem fordi Texas som, som er veldig uavhengig og i deres stat konstitusjon har de retten til å trekke seg ut . De har snakket om løsrivelse mange ganger, de ønsker å forlate Amerika.  Men selvfølgelig Washington DC som er de føderale overherrene ville ha blitt veldig opprørt over det. Så hvorfor ikke akseptere en 2 stats løsning? Amerika kan dele bort Vest-Kysten og gi det til Mexico. Dele bort Texas som kan bli dens rettmessige egne uavhengige land. Den har sterk nok økonomi, den har nok territorium, den har sin egen kultur, kunne rettmessig bli sitt eget land. Hvorfor ikke dele det opp?

 

Så har vi det motsatte problemet med California. Texanere er veldig konservative, mens California folk er ekstreme venstrevridde.  Det er der Hollywood er. Det er der de ekstreme venstrevridde er. Det er der alt er, mellom New Orleans og San Francisco, så har du hovedsenteret for homoaktivistene. Så de liker ikke Trumps Amerika akkurat nå. De snakker om å separere seg. Skal vi være rettferdig, så burde vi separere California av, og separere det fra Amerika, til 2 ulike stater. Så har vi en 2 stats løsning som John Kerry ønsker. Er det ikke herlig John Kerry?

 

Så du er ikke en hykler som putter Israel under en dobbeltstandard og burde dermed akseptere oppdelingen av Amerika, som en multi stat.  


Canada

Så kan vi gå til det landet jeg bodde i før. Vi trenger en 2 stats løsning for Canada. Vi må det, fordi vi krever det av Israel.  Canada har hatt ett historisk problem mellom Quebec`erne og Canadere. Canadierne snakker engelsk, Quebec`erne snakker fransk. De har ulike språk, ulike kulturer, ulike mat, de lever på forskjellige deler av landet.  Vi må dele Canada opp! Når Justin Trudeau aksepterer 2 stats løsninger for Canada mot Israel. Dette er en skikkelig venstrevridd globalist venn av Hillary Clinton. Når han aksepterer 2 stats løsning for Canada, så kan Israel gå igang og dele det i 2.          


Spania

Vi trenger også en 2 stats løsning for Spania. Fordi Spania har historisk mange problemer med Baskerne og deres land. Baskerne prater ett annerledes språk, de har en egen kultur,

 

De har kjempet for uavhengighet. Så vi må straffe Spania så de kan få en 2 stats løsning. Når Spania gjør det, så kan vi gjøre det samme med Israel. Vi burde ha en FN resolusjon angående Spania og Baskerne.  


Kina

Så, ettersom også Kina ønsker å stemme på denne måten til en 2 stats løsning for Israel og palestinerne. Så trenger Kina en 2 stats løsning. Kina trenger å gi opp sin rett på Taiwan permanent. FN burde fordømme Kina for å ikke ha gitt opp Taiwan. Når det er gjort, så trenger vi å kreve Kina å gi opp Tibet.

    

For Tibet har blitt veldig undertrykt og under tvang. Så det verden trenger å gjøre er å påtvinge en to-stats løsning for Kina. Om, du tror på en 2 stats løsning for Israel, som du gjør John Kerry. Så hvorfor er de så inkonsekvent, så ulogisk, Fordi de er drevet at ven satanisk agenda. Det er ikke logisk. Om du virkelig tror på en 2 stats løsning du antyder du vil lete over landene til alle disse nasjoner som trenger en 2 stats løsning.

 

Thailand

Selv Thailand trenger en 2 stats løsning etter denne standarden. Fordi Sør-Thailand har kriget mye fordi Muslimene lever i Sør og Buddistene bor i resten av landet. Så der trenger man også en 2 stats løsning.

 

Verdens land

Om du går gjennom alle landene i verden, så trenger omtrent alle en 2 stats løsning. Kanskje det eneste landet som ikke trenger det er Japan. Alle andre trenger å få delt det opp, fordi du krever at Israel skal dele opp sitt. Og om du ikke krever det av andre nasjoner skal dele opp sitt land, men heller Israel, så beskriver du en hyklersk standard.

 

Kristne

Og kristne kan ikke være hyklere. Vi må være logiske, vi må være konsekvent og Gud sier han hevder en liten del land for hans jødiske folk, og vi kristne skal støtte det. Ikke fordi jødene er perfekt. Nei, fordi jødene er ufullkomne. Fordi jødene har gjort mye feil. Ja de har det. Og de kontrollerer mange banker og lignende. Men er ikke det en enda større demonstrasjon av Guds Nåde, at en gruppe av mennesker kan være ufullkomne og selv ha forkastet deres Messias for 2000 år siden, og likevel, Guds planer for dem vil aldri feile. Han gir dem aldri opp.

 

Du også har fått nåde på samme måte. Så når du er ufullkommen, du feiler, så realiserer du at Gud elsker deg. Akkurat som Han elsker sitt orginale pakts folk. Vi har blitt podet inn på et oliven tre som orginalt var jødisk. Bibelen var orginalt jødisk. Men vi har blitt skapt til En gjennom Jesus Kristus.

 

Løsningen

Det er løsningen! Å akseptere hverandre i Jesus Kristus og om palestinerne hadde akseptert hverandre, så hadde palestinerne i Jordan akseptert palestinerne i Gaza, så hadde de hatt mer enn nok land å leve på. Hadde palestinerne på Vestbredden akseptert jødene å bosette seg og leve iblant dem, på samme måte som jøder aksepterer arabere å kunne leve i Israel, så hadde vi hatt en lykkelig verden. Du kan ikke ha dobbelt standard, du kan ikke kalle den ene siden rasister og ikke den andre siden. Men verden er ulogisk fordi, de er drevet uvitende av en satanisk agenda, som er å kjempe for hvilket land Gud krever som sitt, ett lite stykke land.  

 

Guds tiende

Det samme med tidene. Satan kjemper for det lille delen av din inntekt som du burde gi til Gud. Selv om du er student og sier du ikke har penger, så av alt du bruker penger til å kjøpe deg ting med, så skal du betale 10% av det til Gud. Mange kristne svindler Gud, for mine penger er urørlig, som ikke er sant. All inntekt, selv en flis av en lite stykke, går 10% til Gud. Er vi drevet av kjærlighet til Gud, så bryr vi oss ikke om det lille beløpet som skal gå til Herren.

 

Putin er fattet, sindig og rolig

Obama presser dette hardt.  Det ser ut som han skaper forvirring/opprør i Midt-østen og der ser ut som at det kan bli en 3 verdenskrig med Russland. Om du ikke vet det, så er Russland veldig smart. Det var en film for mange år siden som het "Hunt for Rød Oktober" (Jakten på Rød Oktober). En ubåt film. Det ser ut som en gjenfortelling av "Jakten på Rød Oktober" nå, fordi Amerikanerne er veldig stor i kjeften/ubesindige/forhastet, klar til å kjempe, klar til å bombe vettet av folk i filmen og i denne filmen, var Russerne rolige, fattet og samlet. Selv om de hadde mange grunner til å gå til krig, selv i filmen bestemt de seg for å ha selv kontroll. De sier at Russland spiller sjakk, mens Amerikanerne spiller Dam.  Det er akkurat det Putin har gjort. Obama har ikke bare slått Israel i ansiktet, han anklager Russland med ingen avsløring eller bevis på at valget er hakket. Obama har ekskludert 95 diplomater bort fra US territorium. Normalt ville USA gjøre det samme. Men Putin sa "Det er jul. Vi ønsker at diplomat barna skal ha en gledefull jul i Russland" Vi skal ikke skape noe uro, vi skal ikke .

Lage noe Kjøkken diplomati. Og han sier at Obama har ingen makt uansett, vi venter på utenrikspolitikken for den neste administrasjonen med Donald Trump. Han fikk nettopp sin ambassadør skutt på TV i Tyrkia, men reagerte ikke. Han fikk ett fly skutt ned i Tyrkia, men reagerte ikke. For alle Amerikanere som tror Russland er din fiende, du har en ganske vis, rolig og fattet fiende.  

 

Media vil ha våre sønner for å krige for Obama

Hele tiden forsøker media å presse på for krig, fordi media er ett verktøy for venstresidens tyranni. Og de forsøker konstant å få våre barn, våre unge menn drept i kriger. Så vi vil ikke det, vi er trøtt på det.  Vil noen av dere sende dine sønner til Obamas kriger? for Australia går alltid! Du har sønner som er i militæret. Vet du hva, vi er lei, vi drar ikke i Obamas kriger!

 

Og får vi dette ut på internett, og så lenge de ikke sensurerer internett i anti-kristens ånd, så har vi enda frihet til å bruke internett, sånn at folks tanker og hjerter vil forandres. Jeg kan gi deg vitnesbyrd etter vitensbyrd, bare for dette året alene (2016), bare for det vi gjør her i Discover Ministry. All ære til Gud!