9 juli 2019 - Israel og kjempen Storbritannias forfall

Bilde over: Her Tommy Robinson - ofte fengslet av Politiet, når han ikke har gjort noe annet enn å dekke opp hvordan Samfunnet ikke følger opp sine forpliktelser for egen etnisitet. Når samfunnet forfølger rettferdige stemmer - så er det ett tegn på samfunnets gryende forfall - som heller mot det autoritære, hvor en liten klikk vil bestemme over flertallet

Hvordan kan man måle hvor svakt eller hvor fallende ett demokrati er? Jo, hvordan man behandler de som går imot det politiske korrekte, spesielt når de peker på umoralen "flertallet" hengir seg til eller politisk bedrag. I England har man en som heter Tommy Robinson - og man kan observere Statens forsøk på å ta livet av han, ved å dømme han urettferdig, så sette han i fengsel, så overflytte han til ett fengsel med mange muslimer, som bare ventet på å drepe han. Dette er faretegn på at demokratiet krysset en rød strek, som de aldri burde ha gjort. Det betyr at autoritære folkefiendtlige krefter har begynt å råde. Vi kan lese denne historien fra Document.no - og den videon jeg oversatte her.


Når vår demokratiske frihet begynner å nærme seg det autoritære

Les hele artikkelen her.

Jødiske bibelske tegn og innsettelsen av Trump i år 5777

Supermåne, Trump og konservative moralske verdier
Hva i huleste har disse parametrene med hverandre å gjøre?

Vi tar det i tur og orden, for dette hører du intet om i mainstream media. Ikke desto mindre kan det ligge noen nyttige opplysninger i det etterfølgende, særlig for de som vil målbære sunne og gode verdier på Stiklestad og utover det ganske land.

I Jødedommen har det seg slik at månen er helt sentral. Det jødiske året er ikke bare definert i henhold til månens opp- og nedgang, men etter talmudisk lære er måneformørkelse et dårlig tegn, mens fullmåne angir styrken i det jødiske folk som forøvrig skal overlevere Guds Ord til verden. Hvem Gud er, er spesifikt angitt ved "Hashem". Det utelukker enhver misoppfatning med andre guder som eksempelvis Vishnu, Buddha eller Allah. Shem betyr ganske enkelt Navn, slik at HaShem blir den bestemte formen, altså Navnet.

En "supermåne" er som sådan helt spesiell: Naturfenomenet innebærer at månen er 14 prosent større enn vanlig fordi den befinner seg i "perigee" der den vandrer i sin elliptiske bane rundt Jorden. Kort fortalt er den nå så nærme Jorden som det overhodet lar seg gjøre. Sist det skjedde var i 1948. De som husker historien, vil vite at det var da Israel ble gjenopprettet etter 2.000 år, denne gang som en moderne nasjonalstat. Siden har det ikke vært noen supermåne – inntil nå. For jødiske historikere og rabbinere innebar himmeltegnet i 1948 at det jødiske folk faktisk overlevde nasjonal-sosialismen, at de fikk sitt eget land, og at folket aldri mer skulle henfalle til tyranni og undertrykkelse. Tegnet innebar også at de eldgamle konservative verdiene skrevet i stein, vant.

Tilsvarende viser dagens himmeltegn til noe svært signifikant. Noe vil dukke opp og ha stor betydning – ikke bare for Israel, men for hele verden. Hva det konkret er og når det skjer, sier rabbinerne ikke stort om, trolig fordi de ikke vet det. Altså blir det rom for spekulasjoner. Det er imidlertid ikke lenger rom for å spekulere på hvem som blir USA´s president. At han heter Donald Trump er ikke bare et faktum, men ortodokse rabbinere forutså dette i god tid med interessante argumenter som vil favne for vidt å ta opp her.

Du kan like det eller ikke, men Trump tiltrer altså den 20.januar 2017. Under valgkampen var han som kjent ubehøvlet og framstod svært skandaløst overfor sine meningsmotstandere, men skal vi tro rabbi Winston i vedlagte artikkel, skjedde det fordi Vårherre gjorde det soleklart at det var Han som stod bak valgseieren. Her på berget blir slike tanker neppe forstått, men det grunnleggende poeng er at Trump står for konservative verdier. Det gjorde ikke Hillary Clinton, og rabbinerne vil ha det til at det nå foregår et klart, verdibasert skifte som vil omfatte hele verden.

Winston sier videre:
- Det at supermånen kom akkurat nå i disse dager, kan være en guddommelig bekreftelse på at Gud står bak alt som foregår her og nå. - - - Det betyr ikke at dette er permanent, men nå har Vårherre gjort sitt. Fra nå av blir spørsmålet hva menneskene gjør med det?

For å virkelig understreke rabbinernes klippetro på Bibelske opplysninger, kan det kort nevnes at tallet 5 angir det hellige. Du behøver forresten ikke være jøde for å tro det. Tallet 7 angir det fullkomne. Når Trump fungerer som president den 21.januar, befinner vi oss i år 2017 mens det jødiske året er 5777. Da blir den nye presidenten 70 år, 7 måneder og 7 dager gammel. Ikke at han er fullkommen, men så er vel heller ingen av oss andre det. Den som måtte mene noe annet, kan jo kaste den første sten. For rabbi Winstons del handler det hele om valg av verdier, og da spesifikt om å velge de verdier som har sin opprinnelse fra Vårherre selv:

- Som individer står vi personlig ansvarlige for våre avgjørelser og for konsekvensene deretter, og ingen vil kunne si: "Åh, hadde jeg bare visst..." Så når alt kommer til alt, handler denne epoken i historien om å velge å følge Hashem.

Det var også det det handlet om på Stiklestad i 1030 - selv om våre marxistiske historikere ikke nødvendigvis er enige i det. Det essensielle spørsmålet er imidlertid hvor Norge går mot 2030. Det er et institusjonelt ansvar, like mye som et personlig.

https://www.breakingisraelnews.com/.../supermoon.../...

12 juni 2015 - Rabbi mottok himmelsk budskap i profeten Elias hule

"Der gikk han inn i en hule og sov der om natten.  Da kom Herrens ord til ham, og det lød så: «Hvorfor er du her, Elia?" (1. Kongebok 19: 9)

På morgenen tirsdag 9 juni, den israelske mystiske Rabbi Amram Vaknin, ledet en bønnetjeneste i profeten Elias hule i Haifa, Israel, sammen med ca 30 jødiske menn og 30 jødiske kvinner, for å be for tryggheten/sikkerheten for det jødiske folket.

Gil Nachman, en assistent til Rabbien og et øyenvitne, fortalte Breaking Israel News at ca 11:30 så falt Rabbi Amram Vaknin ned på bakken, ned i gjørmen og vannet på gulvet i grotten .

I denne verden, Rabbi Vaknin lå på gulvet, men det som skjedde i den hulen, ifølge Nachman, "var over denne verden". Rabbineren mottok en melding til det jødiske folk fra Eliyahu Hanavi (profeten Elias) at det er et dekret fra himmelen at krigen vil starte i den sørlige delen av Israel, vil så flytte seg til nord i Israel og vil fortsette inn i Israel. Tusenvis av mennesker vil dø, Gud forby. "

Les hele artikkelen her.

NB! Gjennom tidligere budskap, Rabbi Vaknin forutså nøyaktig "Gaza Freedom Flotilla" i mai 2010, den dødelige brannen i Carmel-skogen i desember 2010, samt Operation Pillar of Defense i 2012 og Operation Protective Edge i 2014.

 

28 mars 2015 - Er vi nærme en kjernefysisk krig?

Jeg kom over denne profetien, og synes det virket interessant. Jeg kan ikke garantere at det skjer så eller at det er sant (profetier må alltid prøves). Samtidig så har vi meget, meget sterke profetiske tegn i naturen og i verden, som kan tyde på at ting er i ferd med å skje. 

 Jeg har hentet profetien fra her.

 

Messias komme er nærmere enn du tror

 

En middelaldersk jødisk profeti om tilkommelsen av Israels Messias synes å tilsvare den aktuelle situasjonen i Midtøsten.

 

Et stykke rabbinsk litteratur (skrevet 2000 år siden) fremført av Yalkut Shimoni berører mange fremtidige scenarioer både for nasjonen Israel og for verden. 

 

I ett avsnitt  i sin Bibel, nærmere bestemt Jesaja i de profetiene som finnes der, skriver Yalkut Shimoni sitat av en rabbiner, og det står følgende:

 

 

"Det året Messias kommer, er når alle verdens nasjoner vil stå imot hverandre og truer med krig. 

 

Kongen av Persia (Iran) står imot kongen av Arabia (Saudi Arabia) med krig. Kongen av Arabia går til Edom (de vestlige landene, ledet av USA) for å få råd. 

 

Da kongen av Persia ødelegger verden (og siden det ikke kan gjøres med konvensjonelle våpen må det bety kjernekraft som kan ødelegge det meste av verden). Og alle nasjoner i verden begynner å få panikk og blir redd, og Israel frykter også for hvordan de skal forsvare seg fra dette. Gud da sier til dem: "Frykt ikke for alt har jeg gjort til din fordel, for å ødelegge den onde riket Edom og utrydde ondskapen fra denne verden, slik at Messias kan komme, det er tidspunkt for din forløsning nå."

 

Vi kan se eksempler på denne profetien utfolder seg nå - Den 25 september 2007 Ahmadinejad talte på FNs forsamling og sa at "snart vil regimene i den vestlige verden falle og bli ødelagt. Denne trusselen er ikke bare en ideologi, vi vet basert på israelsk etterretning og flere andre etterretninger: at Iran har et hemmelig atomanlegg der de produserer kjernefysiske stridshoder for sine raketter.

 

 

Et annet interessant faktum som nylig ble publisert i verdenspressen er at astrologer se denne vinteren som "Atom Vinteren", der den vestlige verden vil bli ødelagt av Iran med kjernefysiske våpen (som passer med gammel profeti).

 

Dette indikerer klart den ventende sannsynligheten for en tredje verdenskrig, slike som vi aldri har sett før, som er ett initiativ av Iran. Basert på nevnte profeti, vil krigen har tre faser:

 

Første del- Irans president truer og motvirker kongen av Saudi-Arabia 

Andre del - Kongene av Saudi Arabia går til Vesten for å få råd og beskyttelse. 

Tredje del - Iran åpner ild, starter tredje verdenskrig og ødelegger Vesten.

 

 

Se mer på: http://jewfacts.com/the-messiah-may-be-coming-sooner-than-you-think/#sthash.3XOhDIr8.dpuf

Ulike bibelvers som viser Guds vrede mot Israels onde naboer, og alle som hater Israel

Noen bibelvers om de onde naboene og ulike hedningenasjoner som reiser seg mot Israel:

Jeg har hørt Moabs spott og Ammons barns hånsord, da de spottet mitt folk og bar seg overmodig at mot dets land.  Derfor, så sant jeg lever, sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud, skal det gå Moab som Sodoma og Ammons barn som Gomorra: De skal bli neslers eie og en saltgrube og en ørken til evig tid; resten av mitt folk skal plyndre dem; de som blir igjen av mitt folk, skal ta dem i eie. Således skal det gå dem for deres overmots skyld, fordi de hånte og bar sig overmodig at mot Herrens, hærskarenes Guds folk.  Forferdelig skal Herren vise sig mot dem; for han skal tilintetgjøre alle jordens guder, og alle hedningenes kyster skal tilbede ham, hvert folk på sitt sted" Sefania 2:8-11.

Da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats dal, og jeg vil der gå i rette med dem for mitt folks og min arvs, Israels skyld, fordi de spredte dem blandt hedningene og delte mitt land; " Joel 3:7.

"En sang, en salme av Asaf.   Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold drg ikke rolig, Gud!   For se, dine fiender larmer, og de som hater deg, løfter hodet. Mot ditt folk legger de med svik hemmelige råd, og de rådslår mot dem du verner. De sier: Kom og la oss utslette dem, så de ikke mere er et folk, og Israels navn skal ikke mere kommes i hu.   For de har av hjertet rådslått med hverandre; mot deg inngår de pakt, Edoms telt og ismaelittene, Moab og hagarenene,   Gebal og Ammon og Amalek, Filistea tillikemed innbyggerne av Tyrus. Også Assur har gitt seg i lag med dem, de er blitt Lots barns arm. Sela. Gjør med dem som med Midian, som med Sisera, som med Jabin ved bekken Kison!  De blev ødelagt ved En-Dor, de blev til gjødsel for jorden.  La det gå dem, deres ypperste menn, som Oreb og som Se'eb, og alle deres fyrster som Sebah og som Salmunna, 13 dem som sier: Vi vil ta oss Guds boliger til eie! 14 Min Gud, gjør dem som en støvhvirvel, som agner for vinden! 15 Som en ild som tender en skog, og som en lue som setter fjell i brand, 16 således forfølge du dem med din storm og forferde du dem med ditt stormvær! Fyll deres åsyn med skam, så de søker ditt navn, Herre!  La dem blues og forferdes til evig tid, la dem bli til skamme og gå under!  Og la dem kjenne at du alene har navnet Herre, den Høieste over all jorden!" Salme 83.

 

28 sept 2014 - Israel, ett tegn i tiden

For å forstå Israel, så må man også forstå det profetiske, Guds løfter som alltid er uforanderlige og at satan, denne verdens fyrste, vill alltid stå imot Israel.  Jerusalem vill i endens tid møtes i ett siste slag før Jesus dukker opp og tar over kontrollen.

Vi kan lese Sakarja 12:1-3:

"Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre:   Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring; også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt. /   Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre sig selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle sig mot det."

Dette er ett interessant syn om noe som enda ikke har skjedd, men vill skje. Ettersom alt profetisk til enhver tid har alltid vært oppfylt, og dermed stoler vi også på at det vi enda ikke har sett, vill skje.

Man blir beruset av å latterliggjøre, se ned på, kritisere, fortelle løgner, motarbeide og fordømme Israel

Sakarja sier at Jerusalem vil bli til en tumleskål for alle folkene rundt omkring, og ja, alle hedningefolkene (eks. vestens folk, som Norge, USA etc) vill samle seg mot de. Tumleskål betyr at man blir beruset som om man er beruset av for mye vin. Når jeg hører eks. Sidsel Wold fra NRK reporterer fra Israel, så merker jeg at hun er beruset av en følelse som er utenfor hennes kontroll, men som hun likevel har godtatt å ha i sitt liv. Når hun eks. beskriver andre folkeslag, andre situasjoner etc. som er mye, mye mer blodig og ille, så blir stemmen hennes temmelig nøytral og profesjonell.

Vi kan se det samme hos andre. Eks Kåre Willoch som holder seg stort sett rolig i uansett hvem han diskuterer med (kanskje med unnatak når han diskuterte med Gro Harlem Brundtland), men når han snakker om jødene, så blir han beruset av en følelse som gjør at han mister kontroll, han blir rød i toppen, og helt urettferdig. Han mister alt som heter balanse og fornuft og er ut av kontroll. Men går han over til noe annet, så får han sindigheten tilbake. 

Dette er hva Sakarja snakker om. Fordi hater man Gud, så uttrykkes det gjerne med ett unisont hat mot Israel og unnskylder med at det gjelder politikken. Men det er langt fra sannheten.

Tumleskålen som gjør oss drukken vill til slutt ødelegge oss

Sakarja sier videre "Og på den dag vil jeg søke å ødelegge alle de hedningefolk som drar mot Jerusalem.  Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue op til mig som de har gjennemstunget; og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte." Sakarja 12:9-10.

Den Evige vill ta sin trone i Jerusalem

Så hva omhandler egentlig alt sammen? Det omhandler at Jesus skal komme tilbake og styre hele jorden fra Jerusalem. Og denne verdens ånd liker det ikke, fordi det betyr fortapelsen for dem i evig ild. Og de er desperat til å motarbeide alt sammen og ødelegge mest mulig og helst få stoppet det. Men det som Gud har bestemt, kan ikke stoppes. Ingenting noensinne kan stoppe det profetiske. I verste fall kan det forsinkes, men selv det vet Gud om. Ingenting er skjult for Ham.

Man ser stykkvis og delt av det profetiske

Eneste er at vi vet ikke helt i hvilken rekkefølge og hvordan alt vil skje. Vi skimter bare litt, ettersom bibelen ofte ikke er sortert kronologisk og gir bare biter av hvordan ting vill skje, og man må ha hjelp av Den Hellige Ånd for å forstå det. Og vi forstår bare en bit her og en bit der. 

Men når man ser nå hvordan ting utvikler seg i verden og alle tegnene som oppstår, så vet vi mer og mer hvordan de profetiske tingene vill utvikle seg. Og tegnene nå er ganske kraftige om at Jesu komme er nær.

De fleste israelere ønsker ikke å være Guds utvalgte

Og de fleste israelere vil helst ikke være Guds utvalgte folk, de vil heller leve som andre folk i andre nasjoner. Dessuten er det få israelere som tror på Jesus som Messias. Så Gud handler med Israel, selv uten deres samtykke. Og når Israel handler utenfor det som Gud forventer av dem, så fører de seg selv inn i vanskelige situasjoner, men likevel, så blir det som Gud vill til slutt. Fordi Gud er ekspert på å få til det Han vill til tross for at "alle" motarbeider det.

De verste 3,5 årene i menneskenes historie gjenstår

Og det som skjer i Israel, er nettopp de tegnene, som vi som tror på Jesus, trenger for å forstå hvilken tid vi er i. Og de neste tegnene vittner om enda flere kriger og ende større katastrofer, og at Den Nye Verdensorden (illumati) vill snart ta over Israel gjennom en falsk fredsavtale, for så vill Den Lovløse sette seg på Guds trone for å utpeke seg selv som Gud. Så begynner de verste 3,5 årene noensinne på denne jorden. Før Herren kommer og gjør slutt på alt sammen.

Så blir det 1000 år med virkelig fred. Også for de som ikke tror, som har overlevd de 7 årene med veer og krigen på Harmageddon, som betyr "Megiddos fjell" (Jeg har selv sett sletta i Israel, Napoleon kalte den en plass perfekt for krig). Du kan lese om Megiddo her.

Mars 2014 - Israel nedkjemper sine fiender

Dette er ett syn som ble delt før krigen på Gaza. Denne mannen Randolph, så ett syn som virket som 3-4 mil opp i atmosfæren hvor han så Israels land. Så formet det seg ett bilde som til slutt ble ett menneske med trukket sverd og kongetrone. Det var Kong David som var klar for krig, og for å nedkjempe sine fiender. Og han hørte David si mot Goliath " I dag vil Herren gi deg i min hånd...." Og David sprang mot Goliath. Og en ånd av krig kom over Israel for å legge sin fiende ned. Og han hørte Herren si "Israels sikkerhet skal ikke bli kompromisset bort".

19 januar 2014 - Vil Asaf profeti i Salme 83 oppfylles?

Artikkelen kan leses her.

 

Bibelen, Guds Ord sier oss at det vil komme flere profetiske kriger over Israel og Midtøsten i endetiden. En av disse krigene leser vi om i Salme 83. Den forteller om en sammensvergelse mot Israel der de arabiske nasjonene rundt omkring vil være med for å utslette jødestaten.

I denne profeti kan vi og se konturen av en atomkrig der Israel vil ta en fryktelig hevn over de islamske nabofolkene, v.14. Profetien forteller at Syria, (Gebal) Libanon, Iran/Irak, Jordan og Egypt sammen med filisterlandet (Gasa) får oppleve en Guds dom og vrede gjennom Israel på grunn av Asaf bønner om straff over sine fiender fordi de ville utslette Israel som nasjon.

Dette var de gamle folkeslag som stadig var i krig med Israel, og i dag forsetter de sine hevngjerrige planer med å utrydde jødene. Asaf bønn vil gå bokstavelig i oppfyllelse. "Skulle Gud tale og ikke sette det i verk"?Israels gjengjeldelse mot sine fiender kan bli en atomkrig som Bibelen antyder flere steder.

Artikkelen er skrevet av Borgvald Birkeland for publisering i Foldede Hender.

Israel vil ikke begynne en atomkrig, men om nødvendig forsvare seg med sine fryktelige våpen for ikke å selv å bli utslettet av fiendens kjemiske våpen som de har en mengde av (Joel kap.1.) "Palestina-krigen" (krigen om Palestina) Asaf profeterer om, kan bli en ødeleggende krig for Israel. Ødeleggende kan også Gog-krigen og Antikrist-krigen bli, som kommer senere, og som hører denne tid til.

Tre store kriger vil komme over Israel nå i endetiden. Disse tre krigene leser vi om i Salme 83, Esekiel, Joel, Daniel, Jesaia og Sakarja. "Palestina-krigen" kan bli den mest ødeleggende for Israel. NASA i USA har sagt at ved påsketider i Jerusalem 2014 og frem til september 2015 vil det komme fire blodmåner over Israel, ifølge John Hagee i sin bok: Four Blood Moons.

Hva vil disse tegn fortelle oss om krig og ødeleggelse? (Se min artikkel i Dagen. Solen skal bli til mørke og månen til blod). Syria kan ha kjemiske våpen som er gjemt unna OPCW. Mange mener vel at flere hatefulle muslimske nasjonene ikke har kjemiske våpen, enda det i dag er bevist at flere land har disse våpen i store mengder, tillike med biologiske stridshoder.

Våger vi å tro at disse våpen ikke vil bli brukt mot Israel? En undersøkelse om dette blant israelske ungdommer i januar 2008 tror 82 prosent at kjemiske våpen kan bli brukt mot dem, men de tror og at Israel vil vinne den krigen - og det vil de nok, men det vil koste Israel mange menneskeliv.

Hva mener så vi som leser Bibelens profetier og ser jødehatet og opprustningen for å utslette Israel som nasjon? Hva kan skje? Tror vi tiden snart er inne da Guds dom over alt hatet mot Israel fra araberstatene vil oppfylles? Den dom vi leser om i Esekiel 36,18 og andre steder? Kan Salme 83 og andre endetidsprofetier være aktuell for den tid vi nå lever i?

Teologene har her ulike syn og meninger. Men hva mener så vi bibeltro kristne? Vil alt Guds Ord for Israel og Midt-Østen en dag oppfylles? - også dommen og straffens ord? Har ikke Gud sagt at hans vrede vil komme over de trygge hedningefolkene? Hva vil skje vist det vil komme et rakettregn over Israel fra Hamas, Hizbollah, Syria, Iran, Egypt med flere samtidig for å utslette jødestaten? - krigen vi leser om i Asaf salme.

Deres sammensvergelse er en utslettelse av jødene, så ingen mere kommer dem i hug, leser vi. Men ifølge Guds Ord kan det ikke skje. Israels fiender vil ligge med brukken rygg i lang tid fremover. De blir til møkk på jorden v.11. Israel har i de senere år blitt en sterk militærmakt og tar en ed av sine soldater på Masada - fjellet der de sier: "aldri mer Masada"!

Det er mer en et motto og tomme fraser som betyr: - aldri vil vi la oss utslette - skal Israel utslettes må våre fiender følge med! Da kan det bli verre for Israels fiender en for Israel selv. Her gjelder ordet "øye for øye og tann for tann". Hamas og Islamsk Jihad på Gaza-stripen sa allerede i 2008 - vi kan lage kjemiske våpen og komme til å bruke dem. Hva vil da skje? Gaza vil bli lagt øde, sier Guds Ord (Esekiel 25,15-17).

Jihad, terror og raketter som skader Israel i dag vil etter en ny krig ta slutt. Terroristene er blitt avvepnet og har ikke evner eller krefter til å forsette sin krig mot Israel. Fordi det islamske herredømme over Tempelplassen og de gamle jødiske byer er blitt arabernes "eiendom", er Gud nødt en dag til å bryte det islamske åket over sitt folk og land for å oppfylle sitt ord frem til tiden da Messiasriket skal komme. Og det kan skje bare gjennom en ny og voldelig krig der Israel vil innta nytt land.

7 April - Den kommende Gog og Magog krig

Vindene av krig er brygget i Midt-Østen, og de ​​er ikke "samme som skjer, som går igjen på nyhetene dag etter dag, år etter år" trefninger mellom Israel og deres fiendelige naboland.  

Det er opptakten til en krig av stor størrelsesorden som kommer til å utløse en storkrig som vil kulminere i Harmageddon. Og interessant nok jøder, muslimer og kristne ser ut til å bli enige om den grunnleggende forutsetningen at en "endetids krig” oppfylles rett foran våre øyne. 

Jøder snakker om muligheten for at Russlands annektering av Krim er ett profetisk  tegn på at Messias kommer snart. Sunni-og sjiamuslimske muslimer slåss mot hverandre i Syria tror kampen vil spre seg til Israel og er deres tegn på at at en global kalifatet skal snart vil bli etablert og den sjiamuslimske messias skikkelse, Imam Madi vil snart dukke opp.

 Bibel-troende kristne har blitt oppmerksom på å se på hendelser i Midtøsten i de siste årene, ved å se en gradvis utvikling av en nært militær forholdet mellom Iran og Russland. Disse 2 er de viktigste overgripere i endetiden krig mot Israel beskrev i Esekiel kapittel 38 og 39, ofte referert til som krigen av Gog Magog.  

Og nå, sier israelske nyheter skribent for Haaretz.com, Chemi shaley,, "observatører ser nøye utviklingen i Ukraina basert på ideen om at det kunne generere i en konflikt med Gog og Magog, en av Bibelens tegn for endetiden og Messias snarlige gjenkomst. "  Jøder tror krigen med Gog og Magog som en hendelse som umiddelbart kommer forut for de messianske dager, som shaley skriver, "kristne er ikke de eneste som blir oppstemt av utviklingen i Øst-Europa. Ifølge en brennhet rapport i helgen i Haredi,  Israel, Gaon Rabbi Moshe Shternbuch fortalte sine disipler denne uken Messias tidene er over oss. 

Og hvem er kilden for hans fantastiske analyse?  Ingen ringere enn en av de beste jødiske vismenn gjennom tidene, Vilna Gaon , Gra, 'geni av Vilnius,' den berømte tøffe kritikeren av hasidisk jødedom.

" Rapporten fortsetter , "Ifølge Shternbuch, er han kjennskap til en nøye bevoktet hemmelighet overlevert fra det 18. århundre Vilna Gaon gjennom generasjoner av aktede rabbinere: 'Når du hører at russerne har erobret byen Krim, bør du vite at Messias tidene har begynt, at hans skritt blir hørt.  Og når du hører at russerne har nådd byen Konstantinopel (dagens Istanbul), bør du ta på deg Shabbat klær og ikke ta dem av, fordi det betyr at Messias er i ferd med å komme hvert øyeblikk.

Chemi shaley skriver at Josefus Flavius, "den jødisk historiker som nedtegnet Masada-historien," teoretisert skyterne, som levde i det sentrale eurasiske regionen fram til det 4. århundre, bodde i landet Magog », som i Gog og Magog, i bibelen (Hesekiel 38 og 39), som i ett bibelsk forspill til endetiden." "Som er en av de mange grunnene til at nylige hendelser i Ukraina har skapt en forventning blant horder av apokalypse-ventere, de sanne troende. 

Dette kan være en virkelige ting, forteller de selv, den store tid, de store ligaene, ikke slutten på begynnelsen, for å sitere Winston Churchill i revers, men begynnelsen på slutten. Og det er Vladimir Putin, storfyrsten av Gog, storfyrste og konge av norden, som har satt ting i bevegelse. " 

 "Du trenger bare å lese Esekiel kapittel 38-39, den allment akseptert håndbok og manus for den kommende hendelse. Ifølge tradisjonelle oversettelser av vers 2 av kapittel 38, er Gog den 'fyrste over Mesek og Tuval,' gamle riker også nær Svartehavet.  Men begrepet brukes for 'fyrste' på hebraisk  er "Nesi rosh '(som i נשיא ראש משך ותבל): Nesi kan også bety 'linjal' eller 'president', og noen forskere mener at "rosh 'er ikke et adjektiv, i det hele tatt, men et substantiv betegner navnet på enda en nasjon som vil gå inn i maktkampen. Så Gog er prinsen av Rosh, eller president i Rosh, eller, med litt hjelp, president i Russland. "  

"Og hvem vil gå sammen med Gog? Selvfølgelig Persia (Iran)s om spesifisert i vers fem. Og muligens Tyrkia, Libya og Sudan, men bare Tyrkia synes å være i stand disse dager. Og hvorfor vil de alle angripe på Israel  sitt område?

 RemantReport forklarer: 1) For å hente mer territorium (Esekiel 38:8). 2) For å plyndre Israels rikdom (38:12) (Israels nyoppdagede enorme reserver av naturlig i Middelhavet, selvfølgelig, CS). 3) For å ødelegge jødene (38:11, 16). Og 4) Å utfordre autoritet Antikrist som vil midlertidig bli Israels allierte på grunn av en traktat nevnt i Daniel 9:27: " I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange,.'

" Mariam Karouny rapporterer at "iranske kampstyrker, anti sjiamuslimske krigere i Damaskus og regionen gjør klar for en ultimate krig ", som ventes å spre seg til Jerusalem. 

Fra den islamske synspunkt, vises den syriske konflikten å være oppfyllelsen av profetiske forventninger forutsagt av profeten Muhammed fra det 7. tallet og mange av hans nåværende nålevende tilhengere, spesielt sunni-og sjiamuslimske sekter som sliter mot hverandre i den tro at de kjemper slaget som vil føre til etablering av en "islamsk stat som vil styre verden før totalt kaos.

" Karouny skriver: "hadith, eller utsagn av profeten Muhammed og hans følgesvenner, har blitt overlevert muntlig gjennom århundrene, og er de viktigste kildene til autoritet i islam etter Quaran selv. Mange datoer går tilbake til de middelalderske slagmarker i det som nå er Syria og Irak, hvor de to viktigste islamske sekter tok form. " Både sunni-og sjiamuslimske Hadith nevner Syria som den viktigste slagmarken, navngi byer og tettsteder hvor blod vil bli utøst. ”

 "Hundretusener av mennesker vil bli drept. Hele regionen vil bli rystet fra den arabiske halvøy til Irak, Irak og Jerusalem, ifølge enkelte tekster. " 

"Syrias borgerkrig er bygget på sekteriske konflikter andre steder, spesielt i Irak og Libanon, fører til en voksende følelse i hele regionen at alle disse ulike maktkampene i enkelte land var en forberedelse for den titanisk kamp som vill skje i fremtiden." 

"Abu Hsaasan, en 65 år gammel pensjonist fra Sør-Libanon, sa han en gang trodde profetiene i endens tid ville ta århundrer før de blir oppfylt." "Ting beveger seg raskt. Jeg trodde aldri at jeg skulle bo der den dagen imamen kom. Nå, med hver dag som går, er jeg mer og mer overbevist om at det er bare et spørsmål om noen få år før han dukker opp. " 
Read more at http://www.prophecynewswatch.com/2014/April07/073.html#qkMXFMwY4dzhxO27.99

Søndag 17 april 2011 Jerusalem

Profeti ved Lance Lambert. Google oversettelse.

http://www.lancelambert.org/prophetic.php/message/6/Sunday-17-April-2011-Jerusalem

Det er vel med deg at du går i forbønn for Israel at hun bli frelst, for det er min hensikt å redde henne. Jeg vil fullføre sirkelen av forløsning som begynte med Abraham og mitt løfte som en stor nasjon ville komme ut fra ham, og at det i ham ville alle slekter på jorden velsignes. Og så har det skjedd! For Israel ble det redskap som Mitt Ord har kommet til alle folkeslag, og også min frelse, og kunnskapen om min hensikt. Fra denne nasjonen, fremfor alt, kom Messias. Snart fylden av hedningene skal ha blitt reddet, og jeg vil vende tilbake til Israel, til mine jødiske folk. De skal innpodet inn i sitt eget oliventre, og Mitt løfte til Abraham vil bli herlig oppfylt. Da deres harde hjerter vil smelte, deres blindhet bli omgjort til syn, og deres lidelse til strålende herlighet. Dette er min bestemt formål, og jeg skal ikke bli slått av det. Det vil om kort tid begynne å bli oppfylt. Jeg vil slå alle deres svakhet i utrolig kraft, og jeg vil bruke denne nasjonen som det siste vitnet til verden om hvem jeg er.

Tar svært alvorlig hva som skjer i den arabiske verden. Det er ikke bra for Israel! Det er ikke et trekk mot frihet og ekte demokrati, men en enorm gevinst for militant islam. De vil søke å utslette og avvikle Israel, men de vil ikke bare mislykkes, deres styrke og kraft vil bli brutt, og en stor innhøsting av sjeler vil bli frelst fra blant dem.

Hør meg, jeg ringer deg til forbønn! Det vil ikke bli lett. Alle mine fienders krefter Min er sentrert og fokusert på å stoppe dette folk fra å komme inn på Min forløsning og frelse. Men han vil mislykkes! Jeg ser derfor for de som vil stå i gapet, som vil bygge opp muren, og de som vil stå i stedet for forbønn.

Kort tid også jeg vil begynne mer alvorlig dom over de vestlige nasjoner. Jeg vil gjøre dem til ingenting, jeg vil snu dem opp ned, jeg vil male dem til pulver. De vil ikke vite hva som har rammet dem. Det vil virke som om det er noe igjen av det som en gang jeg jobbet i de landene; Spesielt den Supermakten. Jeg vil bringe den til svakhet, hun vil ikke lenger være super, men synd for folkene.

Hør dette ord fra meg, jeg kaller deg til å gå i forbønn for dem som tilhører meg i disse landene, så de vil bli frelst fra det! Hør dette ropet. Mitt hjerte lengter etter de som tilhører meg, at de kan være klar i sin forståelse, tydelig på den måten at de er til å gå midt i alt dette. Må høre meg! For jeg taler til dere som elsker meg, og som har denne morgenen husket meg, jeg ønsker ikke dom, men anser som det mest alvorlige og ødeleggende slag vil falle på disse nasjonene. Hør dette ord fra meg, og hører på min oppfordring til forbønn!

Profetisk budskap, Jerusalem, Israel 2010

Søndag 18 april 2010

Profeti av Lance Lambert:
http://www.lancelambert.org/prophetic.php/message/5/Sunday-18-April-2010

Frykt ikke og bli ikke forskrekket for det som kommer over
jorden, for Jeg er med dere, sier Herren. Likevel har jeg en alvorlig strid med nasjonene.

De forsøker å dele Mitt Land, sier Herren, det landet som jeg gav til og gjorde pakt med Abraham og hans etterkommere etter ham gjennom Isak og Jakob som en evigvarende arv. Jeg vil ikke tillate dette uten en ødeleggende dom over de nasjonene som forfølger denne planen.

Jeg har reist meg med et intenst og rasende sinne og kommer ikke til å gå tilbake på dette før jeg har ødelagt deres velvære. Jeg vil forårsake at økonomien mislykkes, at deres finanssystem vil bryte sammen, ja, til og med klimaet vil slå feil hos dem. Jeg vil vrenge og vende disse nasjonen opp ned, og de vil ikke forstå hva som har rammet dem, enten de er supermakter eller ikke. For Jeg er den Eneste Allmektige Gud, ingen kan måle seg med meg.

Tror de at de i sin arroganse kan motsi og gjøre ugyldig pakter som Jeg, Den Allmektige, har opprettet? Tror de at de ustraffet kan forandre det som har gått ut av Min munn? Det er Mitt Ord og Min forordning som har gått fram i forbindelse med løftet til Abraham. Det vil ikke bli forandret ved mennesker. Jeg og Jeg alene er Allmektig. Frykt ikke!

På grunn av dette er en ny og langt mer alvorlig fase av dom påbegynt. Frykt ikke, det er Jeg som ryster alle ting. Husk at i Meg har dere fred, men i verden har deretrengsel. Stol på Meg! Jeg ryster alle ting slik at de ting som ikke kan rystes skal bestå. Når alle omstendighetene rundt deg blir uvanlige, finn i Meg din fred, din hvile og din oppfyllelse.

I denne tiden vil gamle og mektige nasjoner bli som den tredje verdens nasjoner.
Supermakter vil ikke lenger være mektige nasjoner, men land slik som India og Kina, vil komme opp og ta deres plass. En stor flokk av frelste (gjenløste) vil komme ut fra disse to landene. I all den forandring som skjer, frykt ikke.

Jeg kjenner din svakhet og tendens til å frykte, men bli ikke forskrekket av alle disse ting. Midt oppi all denne rystelsen, denne forvirring og konflikt, er det to folk som ligger på ens hjerte, den sanne og levende kirke og Israel. Jeg vil bruke disse situasjoner og hendelser for å rense det ene og å frelse det andre. Frykt ikke. Jeg er over stormene, rystelsene og konfliktene, Jeg den evigvarende og Allmektige. I Meg kan du ikke bli rystet, du kan bare miste det som ikke er verdt å beholde.

Søndag 20 aug 2006

Profeti gitt ved Lance Lambert. Google oversettelse.

http://www.lancelambert.org/prophetic.php/message/4/Sunday-20-August-2006

Frykt ikke konflikten du er i, sier Herren, for jeg vil være din tilflukt, ly og din triumf. Dette stede stridigheter er ingenting sammenlignet med hva som snart kommer. Det er bare opptakten til noe mye mer kraftfull og alvorlig. Ikke vær redd for jeg er i disse stormene og jeg forbereder og utstyre deg til å stå i det som kommer. Jeg rister nasjonene, selv de store verdensmaktene og jeg vil gjøre dem så innhøstingen støv, spesielt de landene som ble stor og kraftig gjennom Min nåde og Mitt Ord, men som nå avvise Meg. Frykt ikke for ut av denne risting vil komme mengder som jeg skal spare. De vil komme fra Russland og Asia, og hver nasjon som ble påvirket av marxismen. Jeg vil også høste en stor avling ut av islam, i dag at jeg vil bryte sin makt. For jeg har sett sin grusomhet og ondskap, sier Herren, og jeg vil dømme som jeg dømt marxisme. Jeg vil kaste den i bakken og knuse sin makt og innflytelse, og ydmyke sin arrogante ånd. På den dag vil jeg hevne alt blodet den har sølt, og min trofaste og dyrebare de som har det led martyrdøden. Unge menn og unge kvinner i skarer vil komme ut av islam, spart ved min nåde og fylt og salvet ved min Ånd, å tjene meg med frimodighet og kraft. Du skal se det og glede seg, og du vil tilbe meg. For jeg har ikke glemt de som har tjent meg i disse landområdene og så lite frukt. På den dag deres bønner og deres oppofrende tjeneste vil bli husket, sier Herren.

Derfor ikke frykter de hendelsene som kommer. For dem som bor i det hemmelige stedet vil finne trygghet i skyggen av mine vinger, og i en spesiell måte, på måter som du ikke har kjent før, vil jeg være din tilflukt, ly og festningen.

Internasjonal forbeder konferanse for ledere 1998

Profeti ved Lance Lambert. Google oversettelse.

http://www.lancelambert.org/prophetic.php/message/3/Sunday-2-November-1998

Mitt sinne er rørt opp, sier Herren, mot nasjonene, for de er å dele mitt land og søker å ødelegge min arv. Min rasende sinne er som en kokende gryte mot de mektige stater som har produsert slike strategier, og som etter press og manipulasjon søker å implementere dem. Nå vil jeg bli deres fiende, sier Herren, og jeg vil dømme dem med naturkatastrofer, etter fysiske katastrofer, ved brann, ved flom, etter jordskjelvet og ved utbrudd. Jeg vil berøre havene og atmosfæren, jorden og alt som er i dem. Videre vil jeg ta dem der det vil skade dem mest, for jeg vil berøre deres makt og grunnlaget for deres velstand og velstand. Jeg vil knuse sine velstående økonomier, sier Herren. De sitter som potentater, så trygg, så sikker, tro på sin egen dyktighet og visdom og kraft, men jeg, Herren, vil jeg få dem til å snuble. Jeg vil føre dem inn i forvirring og uorden. Jeg vil dem blinde og narre dem slik at de vil gjøre feil fordi de ikke har sett på meg, og heller ikke æret meg, men heller de har devaluert meg, gjorde narr Mitt ord og ignorerer mine pakter.

Altfor lenge har jeg vært rolig, sier Herren, men nå vil jeg oppstår i overfylte sinne og raseri. I dele mitt land og søker å demoralisere og ødelegge mitt folk, Israel, har de kastet ned gapestokk. Jeg, Herren, hærskarenes Gud, Den Allmektige, vil jeg ta dem på.

Derfor, dere som kjenner meg, som jeg har forløst og lagret på en slik kostnad, som søker å tjene meg og å stå foran meg i stedet for forbønn, lære å bli i meg. For alle disse stormene og trengsler kommer over både de frelste og uforløst. Jeg er ditt sanne tilflukt og ly. Frykt ikke, men tillit til meg, og jeg vil være din styrke. Vokt dere for uncommanded arbeid som du ikke kan avdekke dere selv og bli tap. For alt det jeg befaler deg å gjøre, det er nåde og kraft og visdom, og du vil være fullt dekket.

Frykt ikke, sier Herren, for jeg er ansvarlig, og jeg vil oppfylle alle Min hensikt. Ut av dette kaoset, vil jeg ta med en lagret mangfold utover tall fra blant nasjonene. Og jeg vil bringe Bruden, Lammets hustru, ved hjelp av press, de lidelser og uro, for å rense og å avgrense henne, hvis, bare i en trofast rest. Og midt i alt dette risting, i selve øyet av stormen, jeg vil frelse Israel. For jeg vil åpne hennes blinde øyne og hennes lukket sinn og hennes låst hjerte og hun vil kjenne henne Messias, hennes Herre og sin Frelser.Ømt og med usvikelig kjærlighet og jeg lede Israel. Hun som er skitne fra med blod, forfulgt og hatet, jeg Herren, Israels Hellige, vil bringe ut av denne uroen, forløst og med ære. derfor i kjærlighet, frykt Meg, sier Herren, din Frelser og din redningsmann, og lære å vente på meg og vente på meg. Til slik jeg vil se, til de som har gitt sine liv for min skyld, som har ydmyket seg for meg, til dem vil jeg åpne mitt hjerte, og avsløre Mitt sinn og gi forståelse. For de som venter på meg, skal aldri bli til skamme heller skamme.Men den selvsentrerte, den egoistiske og selvforsynte, de som er stolt og overlegen, de vil bli brutt, sier Herren. Sett din lit til meg alene. La meg være din alt, og du vil komme gjennom denne tiden med skatten, for jeg vil være din evige og unfading skatten.

Internasjonal forbeder konferanse 1992

Profeti gitt ved Lance Lambert. Google oversettelse:

http://www.lancelambert.org/prophetic.php/message/2/Monday-3-November-1992

Hør dette som jeg snakker, sier Herren, og vente på meg i stillhet. Du skal ikke være redd for den uro som snart vil komme over hele jorden, for de dagene av dommen har begynt, og jeg vil velte, og styrte, og styrte. Jeg vil ikke opphøre før den virkelige ånd og karakter av falne mennesker ytrer seg. Jeg vil tillate Min motstander, Satan, en siste mulighet til å utfordre min autoritet, å utfordre mitt ord, min hensikt og My Messias.

Av denne grunn jeg, Herren, vil føre til at disse politiske, økonomiske, religiøse og fysiske omveltninger. Frykt ikke alt dette, for jeg forbereder hele verden for den siste fasen, for hva de som ikke kjenner meg beskrive som en "ny verdensorden", men som er, faktisk, en gammel verdensorden. Det er kraften og karakter av Babylon, aktivisert av en ånd av mørket, fyrstedømmet Babylon.Han er Antikristens ånd, som først manifesterte seg på Babel søker å produsere en ett-verdensorden uten meg, som prøver jeg foliert. Men nå er hans time er kommet.

Frykt ikke, du lille hjord av dem som ville gå inn mitt hjerte hensikter og ønsker, dem som jeg ville trene for å stå sammen med meg i disse stormfulle tider med forandring. Det er jeg, Herren, Israels Gud, Den Allmektige, som forbereder hele verden for syndens menneske endelig skal vises. Ingenting er utenfor min kontroll, men alt er under Min autoritet. Jeg er bak all risting, all endring og omveltning, for jeg forbereder hele jorden, og spesielt Europa og Amerika. En supermakt jeg har brutt ned, og en annen er jeg i ferd med å dømme. Jeg vil også kastet ned kraften i islam, for jeg har sett deres ondskap, sier Herren. Ikke spør om meg at jeg vil utsette disse dommene, for jeg har bestemt å gjøre det, og vil ikke bli forandret retning. Stå med meg at min vilje skje.Frykt ikke, og heller ikke bli kastet ned av alle disse tingene. Mitt råd skal bli fullbyrdet, og jeg vil utføre all min glede, alt som jeg har tenkt for min sønn skal bli oppfylt, og alt det jeg har ment for dem som jeg har forløst, som jeg har gitt til min sønn, skal skje.Midt i alle disse verdensomspennende stormer, vil jeg jobbe over hele verden ved min Ånd og høste en verdensomspennende avling. Hvor mørke og lidelse har vært størst, der innhøstingen vil være størst. For jeg, Herren, vil forberede et folk for min herlighet.Jeg vil trekke dem fra Russland og alle landene rundt omkring henne, fra Kina og alle landene rundt omkring henne. Jeg vil trekke dem fra islamske land, mengder og mengder av de unge. Fra øst og vest, fra nord og sør, vil jeg trekke dem. I all uroen og forvirringen vil jeg jobbe mektig. Med nåde og kraft, vil jeg salve de som vil være trofast, og med tegn og under vil jeg delta på deres arbeid. Men de som vil være trofast mot meg, skal lide. Derfor la meg, mens det er tid til å jobbe et dypt verk i deg ved min Ånd.

Og hvis Mitt hjerte lengter etter dem som jeg har forløst fra nasjonene, at de kan være som en brud til meg og dele min evige hjem og herlighet, lengter mitt hjerte med en grenseløs og overgår kjærlighet til Israel og for jødene uansett hvor de kan være. For som jeg tegne de frelste fra hjørnene på jorden, så vil jeg trekke mine jødiske folk tilbake til det landet jeg har gitt dem for evig arv. Jeg høytidelig love at jeg vil dømme hver nasjon, og hver leder som vil motsette seg dette Min hensikt, og vil bruke alle midler for å få dem hjem. Hun, som i hele sitt frafall har ennå gjennomført My Name, ofte ubevisst, og som min motstander har hatet med et hat så grenseløs som Min kjærlighet for henne, hun som har blitt hatet, foraktet, plaget og forfulgt, som nasjonene har kastet ut og tråkket ned under foten. Jeg, Herren, Israels Hellige, sin Frelser, jeg, Herren, vil nå lede henne ømt, slått og blodig som hun er, blind og døv som hun er, vil jeg føre henne til sin plass som sjef for nasjonene. Ja jeg Herren erklærer det: de som blodig henne og hatet henne, skal komme å bøye ned til bakken før henne. For i alle disse dommene vil jeg spare henne. Jeg, Herren, vil gjøre det suverent i dag at jeg få henne til å rope til meg, og vil åpne øynene og låse opp ørene. I den dagen, som jeg vil gjøre, skal mitt hjerte synge av glede, og jeg vil danse dansen av Brudgommen. Jeg kaller deg derfor å forbønn som vil koste deg alt, at dette Min hensikt bli oppfylt. Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, som er og som var og som kommer, den Allmektige.

Gitt ved Karmel fjellet

Profeti ved Lance Lambert, april 1986. Google oversettelse

http://www.lancelambert.org/prophetic.php/message/1/April-1986

Det vil ikke være lenge før det vil komme over verden en tid med enestående omveltninger og uro. Frykt ikke, det er jeg, Herren, som er risting alle ting. Jeg begynte denne risting med den første verdenskrig, og jeg i stor grad økt det gjennom andre verdenskrig. Siden 1973 har jeg gitt det en enda større drivkraft. I den siste fasen, jeg har tenkt å fullføre det med risting av universet selv, med tegn i sol og måne og stjerner. Men før det punktet er nådd vil jeg dømme nasjonene, og tiden er nær. Det vil ikke bare være av krig og borgerkrig, etter anarki og terrorisme, og ved penge kollapser at jeg vil dømme nasjonene, men også ved naturkatastrofer: etter jordskjelvet, etter mangel og hungersnød, og etter gamle og nye pestsykdommer. Jeg vil også dømme dem ved å gi dem over til sine egne måter, til lovløshet, å loveless egoisme, til villfarelse og å tro på en løgn, falsk religion og en frafallen kirke, selv til en kristendom uten meg.

Frykt ikke når dette begynner å skje, for jeg avsløre disse tingene til deg før de begynner, slik at du kan være forberedt på, og at det i dag problemer og onde kan du stå fast og overvinne. For jeg formål at du kan bli et middel til å oppmuntre og styrke mange som elsker meg, men som er svake. Jeg ønsker at gjennom deg mange kan bli sterk i meg, og at mengder av andre kan finne min frelse gjennom deg.

Og hører dette! Frykt ikke kraften i Kreml, og heller ikke den kraften i den islamske revolusjonen, for jeg har tenkt å bryte dem begge gjennom Israel. Jeg vil få ned deres stolthet og deres arroganse, og knuse dem, fordi de har spottet My Name. På den dag vil jeg hevne blodet til alle martyrene og de uskyldige som de har slaktet. Jeg vil sikkert gjøre dette tingen for de har tenkt at det var ingen til å dømme dem. Men jeg har sett sine måter, og jeg har hørt ropene fra de undertrykte og av den forfulgte og jeg vil bryte sin makt og gjøre ende på dem. Vær derfor forberedt på når alt dette kommer til å skje, til du får den siste store muligheten til å forkynne evangeliet fritt for alle folkeslag.

Midt i all den uro og risting, og i hjertet av alt, er min kirke. I det himmelske er hun sluttet å meg i én Ånd, og jeg har bestemt henne for tronen. Du som er min elskede, som jeg har forløst og salvet - dere er mine. Jeg vil utruste og styrke deg, og du vil stå opp og gjøre store ting i mitt navn, selv midt i mørke og ondskap. For jeg vil avsløre min makt, og min nåde og min herlighet gjennom deg. Ikke hold tilbake og heller stille spørsmål ved mine veier med deg, for i alle Mine befatning med deg jeg har alltid i bakhodet at du skal være en del av Min brud og regjere med meg. Ikke glem at dette krever spesiell disiplin og trening. Så gi etter for meg at jeg kan gjøre en jobb i deg i den tiden som er igjen, for jeg har tenkt selv under alt dette risting at bruden vil gjøre seg klar.

Og midt i nasjoner på jorden, syder av uro og konflikt, har jeg satt mitt Israel. Ja, sier jeg My Israel, selv om de går i ulydighet og overtredelse, i stahet av deres hjerter, skilt fra meg i vantro. Likevel, alltid huske at jeg gjorde dem fiender av evangeliet for din skyld. Jeg, Herren, jeg meg selv blindet dem og forherdet dem at frelse kan komme til hedningene i fylde. Likevel er de fortsatt mine, elsket av meg med en øm og en udødelig kjærlighet. De er min slekt og min slekt, og jeg elsker dem. Skal jeg gi dem opp for alt det de har gjort mot meg, sier Herren? Likevel har jeg overgitt dem til sorg, til angst i hjertet og til kontinuerlig lidelse. Men jeg har aldri gitt dem opp. I alle sine lidelser ble jeg rammet, selv om jeg verken levert eller reddet dem fra døden. Jeg har likevel vært til stede, jeg Israels konge, har jeg vært til stede, selv om ubemerket og unregarded, i alle sine lidelser. Det var ingen gasskammer, ingen massakre der jeg var ikke til stede. Men nå er tiden kommet sikkert når jeg skal få dem, for jeg vil åpenbare meg til dem, og med forbauselse vil de gjenkjenner meg.

For midt i disse dommene skarer skarer vil bli lagret på tvers av nasjoner. Du vil knapt vet hvordan man skal bringe innhøstingen i, men Min Ånd vil utruste deg for oppgaven. Og til Israel vil jeg også slå på den dagen, og jeg vil smelte herding som har hendt henne. Jeg vil slå deres blindhet i klart syn og rive bort sløret på sitt hjerte. Da skal de bli forløst med hjerte-sprengning glede, og det vil bli en fontene av nytt og nytt liv til hele selskapet for de frelste.

Frykt ikke for disse dagene, for jeg har tenkt at du skulle stå med meg og tjener meg i dem. Frykt ikke, for jeg elsker deg og jeg vil beskytte deg og utstyre deg. Jeg, Herren, vil salve deg med en ny salvelse, og du vil jobbe mine verker og oppfylle mitt råd. Du skal stå for mitt åsyn, Herren av hele jorden, og tjene meg med forståelse og med makt, og du skal regjere med meg i løpet av disse dagene. Fremfor alt jeg ringe deg å være forbedere.