Tegn på Himmelrommet

10 januar 2019 - Rabbiner: Første Super Blod Måne dette året: Tegn på jordskjelv, regjeringen vil falle

"Solen skal omskiftes til mørke, og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige." Joel 3:4.

Artikkel hentet her

På kvelden 21. januar, som ferien Tu B'shvats begynner,

(Oa: "Nyttår for trær" - "Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: Hva ser du, Jeremia? Jeg svarte: Jeg ser en stav av det våkne tre(mandeltre). Da sa Herren til meg: Du har sett rett; for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det." Jeremia 1:11-12 (min klamme) vil en månesformørkelse passere over Washington DC, akkurat på den tid presidenten kommer til å nå halvveispunktet av hans embetsperiode. Måneformørkelsen vil være en super blodmåne, beskrevet i jødiske kilder som å være et kraftig tegn.

På den gregorianske kalenderen:

Månedformørken vil bli synlig i sin helhet fra Nord- og Sør-Amerika, samt deler av Vest-Europa og Nord-Afrika, om kvelden søndag 20. januar og tidlig om morgenen mandag 21. januar. formørkelse vil være en supermåne når månen er nærmest jorden, punktet i sin måned lange elliptiske bane som bringer den nærmest jorden. På den tiden ser månen opp til 14 prosent større ut og 30 prosent lysere enn når den er lengst borte fra jorden.

Dette vil ikke bare være den første måne formørkelsen i 2019, men også årets første supermåne. På den tiden vil de rette forholdene eksistere for å skape en blodmåne der månen har en tydelig rødaktig tone. Dette vil være den siste totale måneformørkelsen før en ny kommer den 26. mai 2021.

På den politiske kalenderen:

Datoen markerer også halvveispunktet for Donald Trumps tid som president, og kommer akkurat to år etter at han ble svoret inn som den 45. president i USA. Det skal bemerkes at Trump ble født om natten den 14. juni 1946, innen femten minutter med en total måneformørkelse og 700 dager før staten Israel ble etablert. Trumps heldige sjue`ere slutte ikke der. Da han ble svoret inn som president 20. januar 2017, var han 70 år gammel, syv måneder og syv dager.

På den jødiske kalenderen:

Ferien til Tu B'shvat , den 15. dagen i den hebraiske måneden Shvat, begynner på solnedgang samme dag. Tu B'Shvat er kjent som trærnes nytt år, og er ett av fire "Nyttår" nevnt i Mishnah (muntlig lov)

Rabbi Mordechai Genut diskuterte Måneformørkelsen i sin bok Davar B'ito , en guide til kalenderen basert på esoteriske jødiske kilder.

"En måneformørkelse i måneden Shevat er et tegn på fremveksten av din (dommen) i verden," sa Rabbi Genut til Breaking Israel News . "Denne formørkelsen vil herske over Amerika, men for Israel vil den bringe chesed (kjærlig-vennlighet)."

Rabbi Genut beskrev spesielt hvordan denne dommen vil bli uttrykt.

Dommer uttrykt

"Det vil bli en markert økning i jordskjelv og vulkaner, enda mer enn vi har sett i det siste året," sa Rabbi Genuth. «På samme måte som formørkelsen er en konflikt mellom solen og månen for å herske over himmelen, vil det bli en lignende konflikt på jorden. Dette vil begynne i en tid da regjeringer er i balanse. Noen regjeringer som virker mektig akkurat nå, vil falle og andre vil stige i deres sted. "

Rabbi Genut baserer dette på et vers i Jesaja.

"På den tid skal Herren hjemsøke himmelens hær i det høye og jordens konger nede på jorden; Jesaja 24:21

Jødisk tolkning av sol- og måneformørkelser:

Judaismen har en tradisjon for å tolke sol- og måneformørkelse. I sin diskusjon om formørkelser beskrev Talmud (Sukkot 29a) spesielt solformørkelser som å være en dårlig tegn/omen for nasjonene. Faktisk, den fullstendige solformørkelsen som krysset kontinentet USA i august 2018, førte til den mest ødeleggende orkanen i USAs historie.

Den samme kilden i Talmud spesifiserer at måneformørkelse er et dårlig tegn/omen for Israel siden Israel er åndelig sett representert av månen, og den hebraiske kalenderen treffes av månens sykluser. Hvis månen i løpet av månens formørkelse vises rødt, som den kommende formørkelsen blir, forteller Talmud at dette er et tegn på at store kriger vil komme til verden.


På slutten av denne seksjonen, som beskriver tegnene som finnes i formørkelser, Talmud uttaler en ansvarsfraskrivelse: "Når Israel gjør Guds vilje, har de ingenting å frykte fra alt dette," sier profeten Jeremia som kilde.

"Så sier Herren: Vend dere ikke til hedningenes vei, og reddes ikke for himmelens tegn, fordi hedningene reddes for dem!

  Jeremia 10: 2

Rabbi Yosef Berger brukte denne undervisningen i Talmud til den nåværende geopolitiske situasjonen.

"Det er ikke sånn at den dårlige dommen symbolisert av månens formørkelse, bare forsvinner," sier Rabbi Berger til Breaking Israel News . "Det er bare vendt bort til våre fiender. I dette tilfellet vil krigen og ondskapen falle på våre fiender. Ved å velge å være våre fiender, har de arabiske nasjonene tatt det onde som kunne ha falt over Israel, på seg selv. "

"Dette gjelder spesielt når månens formørkelse faller på Tu B'hvat, en dag da bare godt kan skje med Israel."

Blodmåner 2014-2015

Vi nærmer oss avsluttningen av Tidens Ende! Er vi klare for det? Når vår Herre står på døren og banker....

Blodmånene, og ingenting skjedde....eller...

Vi var veldig preget av å se oppfyllelsen av de 4 blodmånene. Den siste som faller på 4 jødiske høytider (den første i året, påsken og den siste, løvhyttefesten) i løpet av 2 år, 2014-2015. På samme tid så skjedde det en Smitha, ett sabbatsår som gikk omtrent fra oktober 2014 til 2015. Smitha`en hadde blitt nøyaktig oppfylt i år 2001 og 2008 (ved store økonomiske tap på børsen). Og vi ventet at noe voldsomt skulle skje høsten 2015. Men tilsynelatende så skjedde det ingenting....

Men som en påpekte, så tror man at ett jubelår kom rett etter 2015. Dvs. ett år hvor gjeld skal slettes og eiendeler skal komme tilbake til rettmessig eier. Kanskje ett år til for menigheten å gjøre seg klar for det som skal komme? Jeg vet ikke! Men jeg tror at Gud rett og slett utsatte børskrakket omtrent 1 års tid, kanskje ett mellomrom før rytterne i Åpenbaringsboken tar av. Altså det er stille før stormen. Det vanskelige med det profetiske, er at tidspunktene over ting i fremtiden, aldri er sikkert. Gud vet, men Han lar ikke alltid sine tjenere vite nøyaktig tid. For at vi heller alltid skal stole på Ham i hverdagen, ikke bare når profetiske ting oppfylles. Men det som er profetert og forvarsler for profetiske tegn, vil bli oppfylt i sin tid.

 

Advarsel: 8 super tegn i himmelrommet

Blodmåner - tegn/varsler på kommende profetiske hendelser

Har gjort ett forsøk på oversettelse av videoen:

Lukas 21:11  Det skal bli kraftige jordskjelv, og mange steder hungersnød og pest. Det skal skje forferdelige ting og vise seg store tegn fra himmelen." Tegnene skal vises fra himmelen (der oppe/se opp).

Åp 6:12-13  " Og jeg så Lammet bryte det sjette seglet. Da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en sørgedrakt, fullmånen ble som blod,  og stjernene på himmelen falt ned på jorden som når umodne frukter drysser av et fikentre i storm"

Ett stort jordskjelv, skjedd allerede? (ellers sier Nasa at de siste 113 årene har jordskjelvene økt dramatisk). Solen ble svart (Solar eclipse) Fullmånen ble til blod (lunar eclipse)

Seglene er ikke fødselsveene, men før-fødselsveene.

Nå dukker det opp 8 tegn på himmelrommet før Israels 70 års dag.

70 år er viktig, ettersom Israel var 70 år i Babylon. Israel fikk 70 år fra Jesus ble født til templet ble ødelagt. Israels ble godkjent i 1947 av FN, og ble stat i 1948 (70 år blir da 2017 og 2018).

Mange har hele tiden tenkt før at nå er det endens tid, eks under 2 verdens krig, men det var det ikke, ettersom Israel ikke var kommet tilbake i sitt land. Men verden har blitt likegyldig, hardnet sitt hjerte, immune mot de reelle tegnene. Himmelens Gud har en perfekt orden på alt, derfor er ikke katastrofer nødvendigvis tegnet på at ting skjer nå. Man må seg Guds tidsklokke i alt Han gjør. Og tegnene i himmelrommet kan man ikke manipulere eller forfalske.

Siden menighetens tid (2000 år) har blodmånene oppstått kun 7 ganger på løvhyttefesten. Disse tegnene som kommer nå vill ikke gjenta seg selv i vår livstid.

Tegn 1. Kometen Ison, klar/skinnende komet (de tror det vill være den mest skinnende komet i vårt århundre). (Kom på Hanukah 1 feiringsdag (Min mrk: husk historien om Antikrists forbilde i Daniels bok, Antiokus Epifanes)) 28 nov 2013. Ingen tilfeldighet at denne kometen dukket opp på lysfesten til Israel.

Tegn 2: Blodmåne, 15 april, ved jødisk påske, krigstegn. Han vet ikke tegnet, men tror at det kan ha noe med templet å gjøre? Men en ting vet han at når det er blodmåne, så er det ett tegn på krig, og Israel vant og fikk større territorie tilbake. Kan hende at Israel vill få mye ødeleggelse og at krigen blir katastrofalt for nasjonen.

Verdenskriger starter gjerne ved at man går til krig mot en nasjon mens deres allierte svarer. Eks Syria sier at om USA angriper dem, så angriper de Israel. Også Iran sier at om USA angriper Syria, så vill de angripe Israel. Libanon sier det samme. Vi har nok kommet inn i en tid hvor dette er mulig kan skje (altså en storkrig).

Tegn 3:  Blodmåne 8 oktober 2014 på Løvehyttefesten, den 7 vende høytiden.

Tegn 4: Total solformørkelse, 20 mars 2015, Nisan 1, Religiøst Nytt år, tegn for hedningene. Kanskje bortrykkelsen?

Tegn 5: Blodmåne, Påske, 4 april 2015.

Tegn 6: Partiell solformørkelse 13 sept 2015, syklus Elul 29 til Tishri 1 (?) Sivilt nyttår, Basunhøytidens klang, månen dekker sola bare delvis under en delvis solformørkelse. Han skriver at det er 7 år siden sist markedet kollapset (om jeg oversetter riktig: 7th anniversary since last market drop). Kanskje ett nytt kollaps på vei??

7 tegn:  Blodmåne, 28 september, løvehyttefesten, Super Måne (som betyr at månen som fullmåne/ny måne da er nærmest Jorda i sin bane, noe som resulterer i den største tilsynelatende måne sett fra jorden. Ett meget spesielt tegn. Dette er en super dato.

8 tegn: Jomfruen 23 sept 2017 (se http://beforeitsnews.com/prophecy/2013/06/2017-and-the-woman-clothed-with-the-sun-2449702.html), 50 jubileumsåret for Jerusalem (Jerusalem ble befridd i 1967).  Dette henviser han til Åpenbaringen 12: "Et stort tegn viste seg på himmelen: en kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter og med en krans av tolv stjerner på hodet.  2 Hun var med barn og skrek i barselsmerter og fødselsrier.".

9 "tegn?", 14 mai 2018 (19/4/18 i Israel), Israels uavhengighetsdato, 70 års feiring. Israel ble befridd etter 70 år i Babylon.  70 år e.kr. Jerusalem og templet i byen blir ødelagt etter Jesu egne ord fordi de ikke tok imot Kongen når Han kom.

Tegnene er ikke oppspinn, men allerede klargjort på forhånd. Og vi er i neste 70 års markering.

2017 er ikke bare 70 årsjubileumet for Jerusalem, men også 70 års jubileum for det mest kjente UFO mysteriet:Roswell (http://en.wikipedia.org/wiki/Roswell_UFO_Incident). Det er mer hemmlighold rundt dette mysteriet enn de kjernefysiske våpnene i USA. Synes ikke du det er rart?

2017 vill også inneholde 70 års jubileumet siden man fant Dødehavsrullene. Også 70 år siden FN fastslo opprettelsen av den jødiske staten. FN resolusjon 181. Så november 1947 var starten på fødselen til Israel. Gud er matematikkens Gud.

2017 er også 500 års (1517-da tesene ble slått opp på kirkedøren) jubileumet for protestantene. 5 er tallet for nåde. 50 er også tallet for nåde, pinse og Den hellige Ånd. 500 er da sikkert multiplisert nåde og vekkelse.

1517 var også året da muslimene (Tyrkerne) inntok det hellige land.

Vi har også Rabbi Judah ben Samuel som profetisk gjentok de 50 jubileumsårene x10 fra når hedningene (Tyrkerne i 1517) og Jerusalems frihet,  og kom frem til 2017 (http://destination-yisrael.biblesearchers.com/destination-yisrael/2012/12/rabbi-judah-ben-samuels-jubilee-prophecy-gives-the-year-of-the-messiah.html). Enden av de 10 jubileumsårene ville den messianske tidsalder slå inn.

Dette kan da være en god måte å vittne om, at om Gud har rett om alt dette, så har Han også rett på alt annet.

9 sept 2017, Jupiters Aka "konge planeten",  er ett symbol på Kongenes konge, Messias. Jupiter vill gjøre noe interessant de neste årene.  Jupiter vill gå inn Virgos Womb (livmor, kanskje han mener en av månene til Jupiter?) 20 nov 2016 og rotere i motsatt vei av hva som er normalt (http://no.wikipedia.org/wiki/Retrograd_bevegelse) i 41 uker, dvs i den lengden som er normalt for ett foster å tilbringe i mors liv, til 9 sept 2017. Ingen andre planeter i solsystemet klarer å gjøre det i like lang periode (enten er de for korte eller for lange). Altså "kongen" går inn inn i jomfruens livmor og er der i en perfekt graviditetsperiode. Jesus andre komme er som en fødsel.

Ett annet tegn, som han lenge var i tvil om. Det finnes ett annet tegn, Planeten X som har vært observert i flere 100 år. Den har blitt rapportert hvert 316-377 år. NASA rapporterte den i 1988 og 1992, har blitt taus om den, enda Voyager 1 og 2 er begge i det området (muligens sendt mot planet X men ikke sagt noe om planeten enda) hvor Planet X kommer fra. Den blir da sett muligens 26 mars 2016 - ifølge Gill Broussard. Planet X er ikke synbar, men gjømmer seg bak en annen planet (9 planeter i solsytemet, når man tar bort Pluto som ikke lengre er godkjent som en planet). Han var veldig skeptisk til dette, til han møtte en kristen astronom. Han svarte på hans spørsmål på en god måte (som ikke You tube og nettet klarte å gi gode svar på) og det viste seg at denne planeten dukket opp når ting av bibelske størrelser skjedde/skulle skje. eks. ved Noahs flod, hvor de var 150 dager i arken (Planet X viser seg i 150 dager). Den viser seg ved større katastrofer. Kommer det noe eller har det allerede kommet noe til vårt solsystem som skaper forstyrrelser på Jorden, eks nord pol forandringer, magnetiske forandringer, jordskjelv etc

Ankomst av en annen planet ved en Elliptic Orbit (http://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic_orbit) kan være ansvarlig for kometer, astroider, underjordiske utslipp av methan gass som dreper sjøliv, store jordskjelv, sinkhull (plutselige store hull i bakken), tidevann og flodbølger etc. - Gill Broussard

Før kunne man forutse kometer/astroider og se de 30-40 år før de dukket opp, men nå dukker de bare opp. Selv ikke satelittene ser de de når de dukker opp. Eks når kometen dukket opp over Sibir, Russland, så var det ingen som forutså det. Det kan se ut som om ting blir kastet ut av solsystemet. Det kan være en annens planets gravitasjon som nærmer seg oss. Kanskje derfor det er så mye dyr som dør i havet. Jordskjelv etc.

Kanskje dette også er grunnen til at det kommer store hagl som i Åp 16:21 "Fra himmelen falt store hagl så tunge som en talent ned over menneskene". Dette kan også forandre sånn at været på nordpolen blir flyttet til ekvator . Hele atmosfæren kan fryse igjen. Da kommer det ikke regn ned eller hagl. Vi får da solide is blokker (Sheats of solid ice, om rett oversatt) ned over oss. Planet X kan faktisk skape sånne tilstander. Da blir mennesker sinte på Gud som i Åpengaringsboken.

Alt dette er bevis for at vi lever i endetiden. Også er Alliens (utenomjordiske vesener) ett tegn, som Nephilim før Noahs flod. Vi må se etter de tegnene som var før Noahs flod. Selv idag kan vi ikke bygge strukturer/bygg som de gjorde før floden.

Avslutter med Lukas 21:28 og 36

"Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.» og "Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen." Så gå da ut og del de gode nyhetene og inviter folk inn i riket. 

 

Sid Roth intervjuver Mark Blitz ang. blodmånene

Gud følger sin egen kalender som er den hebraiske kalenderen, ikke vår kalender.

2013 - ett historisk vendepunkt?

(Debatt): I de siste årene har jeg vært svært opptatt av endetidstegnene, spesielt etter at tidligere og kommende tegn i måne og sol ble kjent og bekreftet av NASA i USA. Nå er det derfor mulig å få et større perspektiv på Guds "timing". Bibelkodene er også en hjelp til dette.

For å ta tegnene i måne og sol først, vet vi nå at blodrøde måner bare har opptrådt i historien i forbindelse med spesielle hendelser med det jødiske folk. Første gang i vår tidsalder skjedde det, ifølge NASA, i årene 32 og 33 under påsken og Løvhyttefesten. I påsken 33, 3. april, da Jesus ble korsfestet, var det i tillegg en total solformørkelse. Da jødene ble drevet ut av Spania med 2 ukers varsel i påsken 1492, var også månen rød som blod. Det var en katastrofe for jødene og et vendepunkt i forfølgelsen. Men samtidig oppdaget Columbus Amerika, som ble et fristed for alle som ble forfulgt for sin tro, særlig for jødene.

De senere blodrøde månene opptrer i forbindelse med gjenopprettelsen av staten Israel, under forfølgelse, krig og trusler om utslettelse. Det året staten Israel ble erklært, i 1948, var det blodrøde måner under påsken – Pesach, 15. nisan – og deretter under Løvhyttefesten – Succot, 15. tisjri. Dette gjentok seg året etter. Jødene kjempet den gang en krig på liv og død for den nyopprettede jødiske staten, etter at de hadde gjennomlevd Holocaust. Jødene vant krigen mot alle odds, og opprettet sin stat, men de hadde ikke fått sin hovedstad tilbake. Tvert imot ble over 10 000 jøder drevet ut av Øst-Jerusalem og Gamlebyen av Jordan, som i tillegg okkuperte jødenes kjerneland, Judea og Samaria.

Da Israel i 1967 igjen ble angrepet av alle de omkringliggende muslimske statene, som nok en gang var fast bestemte på å tilintetgjøre Israel og jødene en gang for alle, vet vi at de også denne gang, mot alle odds, ikke bare klarte å forsvare seg, men også å gjenerobre Jerusalem, Judea og Samaria. Både i 1967 og 1968 var det blodrøde fullmåner under Pesach og Succot.

Guds tidsplan
Ut fra studier i Bibelen fikk jeg i januar 2010 en åpenbaring om Guds tidsplan. Gud er matematikkens opphav og han bruker visse tall for å meddele de troende sine planer i forbindelse med Israels gjenopprettelse, spesielt i "de siste dager" før Jesu gjenkomst. Det gjelder spesielt tallene 7, som symboliserer fylde, fullstendighet, knyttet til årstall – også 8, som symboliserer ny begynnelse, og tallet 50 – jubelåret – som en målestokk for tid.

Jeg så at endens tid ville bestå av 2 jubelår som startet i forbindelse med 1. verdenskrig, i 1917. Det året ble Jerusalem befridd fra tyrkerne (Det ottomanske riket) og jødene fikk, for første gang etter at romerne drev dem ut av landet i år 135, et offisielt løfte om sitt "hjemland". Vedtaket om opprettelsen av en stat for jødene skjedde i FN etter 2. verdenskrig i 1947, og ett jubelår etter løftet, i 1967, ble Jerusalem gjenerobret etter et nytt angrep fra araberstatenes for å utslette Israel. Staten Israel var nå komplett, med hovedstaden på plass. Men de mangler én ting. De har hatt skiftende regjeringer og presidenter, men de har ennå ikke fått den lovede Kongen som skal sitte på kong Davids trone.

Muslimene har imidlertid ikke gitt opp sin utslettelsespolitikk, og fra 1967 har vi opplevd at de etter hvert har fått nesten hele verden med seg i sin kamp mot den jødiske staten, med FN og EU i spissen. Det jeg videre fikk se i 2010 var at etter nok et jubelår etter 1967, ville malchi-zedek – "Rettferdighetens konge" – jødenes Messias, opprette sin trone i Jerusalem. Også dette ville skje i forbindelse med krig – muslimenes siste angrep mot Jerusalem.

Bekreftelse av åpenbaringen
Det messiansk-jødiske tidsskriftet "Israel Today" for januar 2012 hadde en artikkel om en tysk-jødisk mystiker, rabbi Judah Ben Samuel, som i år 1200 forutsa både frigjøringen av Jerusalem fra 400 år – 8 jubelår – med ottomansk herredømme og Israels gjenerobring av Jerusalem etter et niende jubelår. Han sa videre at det ville etterfølges av et tiende jubelår, som ville være opptakten til det messianske riket. Han angav ingen årstall, og denne rabbien døde 300 år før ottomanene erobret Jerusalem fra mamelukkene i år 1517.

Innspurten
I dag, i 2013, virker det som om vi i Guds tidsplan har kommet til et vendepunkt, et år hvor vi vil oppleve at historiens forløp tar en ny retning, og vi blir ført frem mot opprettelsen av den messianske tidsalder – det som Bibelen betegner som Tusenårsriket. Vi har allerede opplevd – og vil i rask rekkefølge få oppleve – flere politiske begivenheter og terrorangrep, samt uvanlige naturkatastrofer og fenomener. Det er dannet nye regjeringer i Israel og i USA – der Obama går inn i sin siste periode. Det virker som om han har en fremtredende rolle i Satans endetidsplan [Se: http://www.youtube.com/watch?v=tCAffMSWSzY]. Han bærer alle kjennetegn på en "antikrist". Vi får nyvalg i Norge og flere andre land og innstramninger i Russland. Det er valgt ny pave (den siste) – en "sort" pave – slik som profetert, dvs. en jesuitt (Jesuittordenen ble opprettet for å bekjempe reformasjonen, og de valgte sin egen pave – "Den sorte pave"). Dessuten virker det som om den muslimske verden begynner å gå i oppløsning innenfra. Både i 2014 og 2015 vil det bli blodrøde måner, under Pesach og Succot, henholdsvis 15. april og 8. oktober i 2014 og 4. april og 28. september i 2015. Dessuten blir det en total solformørkelse i Israel den 1. nisan (20. mars), som er den første dag i jødenes profetiske år. I tillegg vil en solformørkelse finne sted på jødenes sivile nyttårsdag – basunhøytiden, 1. tisjri 2776 (13. september 2015).

Jødiske rabbinerne sier at tegn i månen er for jødene og tegn i solen for verden. Det er derfor tankevekkende at de blodrøde månene bare opptrer under jødenes to største høytider, som Gud selv har innstiftet (se 3. Mos 23:23). Påsken, til minne om påskelammet som ble slaktet og utfrielsen av Egypt, er et forbilde for oppfyllelsen av den lidende Messias, Jesjua, som gav sitt blod for våre synder. 
Høstfestene er ennå ikke oppfylt av Jesjua. Basunhøytiden varsler imidlertid Messias komme (både første og andre), og Løvhyttehøytiden, som jødene feirer til minne om de 40 år i ørkenen og innhøstningen av markens grøde, er profetisk et forbilde for Tusenårsriket, der den seirende Messias skal regjere som konge, som "Davids sønn".

Det virker som om Gud, i "nådens tidsalder", bruker blodrøde måner som tegn, nettopp under disse to høytidene, for å forsikre sitt folk om at han selv er med dem og vil gripe inn og bevare dem når de står overfor trusler om total utslettelse, ved det offeret som deres Jesjua gav på Golgata, som Guds lam. Og siden høstfestene er forbilder for Jesjuas gjenkomst og hans rike, bruker Gud blodrøde måner også under Løvhyttehøytiden for å demonstrere at Israels folk må vende seg til ham i deres overlevelseskamp.

Ut fra det vi hittil har sett i jødenes historie, er det, etter Guds logiske handlemåte, sannsynlig at alle de kommende tegnene varsler et siste forsøk fra den muslimske verden – og den ateistiske verden – på å utslette Israel. Det blir en siste krig, der Gud vil gripe inn for å stoppe Satans planer. Det er da jødene, i sin trengsel, vil rope på Jesjua HaMasjiach, og da vil han komme, denne gang som Kongen (se Mat 23:39).

 

Ragnar Hasting, Bærum
29.05.2013 17:50

http://www.idag.no/debatt-oppslag.php3?ID=22596