ETT ADVARENDE SYN OM SVERIGES FREMTID del I

Birger Claesson:

Jeg vill sitere fra det 2 kapitlet i Apostlenes Gjerninger den 17 verset og videre: «I de siste dager skal det skje, sier Gud,
at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
Deres sønner og døtre skal profetere,
de unge skal se syn,
og de gamle skal drømme drømmer.

 Selv over mine slaver og slavekvinner
vil jeg i de dager øse ut min Ånd,
og de skal tale profetisk.

 Jeg setter varsler oppe på himmelen
og tegn nede på jorden,
blod og ild og røykskyer.

 Solen skal forvandles til mørke
og månen til blod
før Herrens dag kommer, den store og strålende.

 Men hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst»

I 1935 på det årlige såkalte Kølingaredsuken fikk jeg en åpenbaring. Men jeg vågde ikke å bære den frem, selv om det brant inni meg og jeg skalv i hele mitt vesen. Jeg fryktet for sannheten i den. Men åpenbaringen var sånn:

-       Det skal komme en verdenskrig over hele verden og det skal bli det verste noen generasjon har sett. Men dette land vill jeg holde min hånd over, fordi det skal være ett fluksted for mange folk.

Natten før Kristi Himmelsfartsdag i 1950 opplevde jeg ett møte med Gud, da jeg fikk se en stor skare navnkristne stå utenfor i natten og da hørte jeg Herrens røst si:

-       Om du er villig å følge meg og tjene meg i alt, så skal ingen av din familie stå utenfor og jeg skal ta hånd om din familie.»

Jeg følte meg redd og skjelvende innenfor Gud, men jeg ville likevel svare ja. Jeg ønsker av hele mitt hjerte å få være inn i Hans vilje. Dette meldte jeg Filidelfiaforsamlingen i Kumla på formiddagsmøtet Kristi Himmelfartsdag.

Noen dager senere opplevde min eldste sønn frelse og gjennombrudd i ett møte i den såkalte Kølingaredsuken. Og senere har også de andre barna blitt frelst.

Før predikantmøtet i Stockholm  i desember 1950 var det en konferanse i Odensbacken og vi hadde brødsbrytelse etter formiddagsgudstjenesten. Da var det en predikant innen pinsebevegelsen, som fikk bære frem ett budskap til menigheten. Og da kom han frem til meg, la sine hender på meg og profeterte. Jeg tror blindt på budskapet,  fordi han sa akkurat hvordan jeg hadde det, uten at han visste om det. Og så fikk jeg kontakt med den åndelige strømmen. Budskapet lød så her:

-       Djevelen har forsøkt å felle deg og du har lidet hardt i den tiden som har vært, men du har ikke falt. Du har vært nære å gjøre det iblant, men du står enda i nåden, fordi du ville tjene meg. Jeg skal nå utgyte min ånd og helbredelsens kraftgjerninger og troens gave skal jeg utøse over mitt folk. Og din familie skal du ikke lengre sørge over, fordi jeg skal gjøre med dem som jeg forut lovte deg. Jeg tar hånd om dem.

Men jeg våge ikke å tro. Vi er svake. Men når jeg var i bønn innenfor Herrens ansikt, så åpenbarte Herrens Ånd seg for meg og sa:

-       I predikantmøtet som nå holdes i Stockholm, skal jeg gi deg ytterligere bevis.

Og det beviset kom i en av møteseriene på fredags ettermiddag den uken. Jeg sto opp tilsammens med de andre 100 tals predikanter og vi ba til Gud. Rett som det var, fikk jeg se en liten klode (svensk: Klot). Den var som av gull, og når jeg så den, tenkte jeg: Hvordan har den kommet hit? Jeg som har vært her så mange ganger har aldri sett noe lignende. Men da hørte jeg en røst rope inni meg: «Rop på denne, så kommer det nærmere». Og når det satte i gang om kom nærmere, fikk jeg se, at det var en ildklode. Og når det var akkurat over meg, gikk det ut som ett ildlys fra kloden, som gikk rett gjennom mitt hjerte.

Det sved så fryktelig, og jeg hadde en følelse av at jeg skulle dø. Og jeg ramlet bakover. Men i det samme var det som om en balsam hadde kommet inn i mitt indre, og så var det borte igjen. Så fikk jeg se den der ildkloden utøke seg og en masse flammer sto opp, og så oppløste ildkloden som ett hav og alle predikantene, omtrent 700 stykker sank alle sammen ned i havet. Eller kanskje rettere sagt, havet fløt over dem og gikk inn i dem. Og Ånden falt og det ble en veldig lovprisning. Det kan alle de som var der være enig om. Så reiste den kjente og veldig kjære broder Tage Sjøberg seg opp og sa:

-       Jeg må fortelle om at når ilden gikk gjennom broder Claesson, så så jeg den!

Pastor Uno Olofsson, predikant i Øverhønæs, reiste senere på seg og sa:

-       Etter to og tre vittners utsagt skal hver sak dømmes. Og derfor må jeg også si, at jeg så ilden falle over border Claesson.

Etterpå hørte jeg fire eller fem stykker snakke om det jeg hadde sett. Da fikk jeg noenting til meg, som jeg muligens aldri kan gi en definisjon på. Blant annet hørte jeg Guds røst, når dette kom til meg, si: - Fra og med nå i dag er det slutt på all skjemt (tull), nå skal skjemtet ut. Ja, det er en forskjell på humor og skjemt. Jeg hadde behov for at umiddelbart gå opp og be predikantene om tilgivelse for at jeg hadde iblant skjemtet.

Tiden gikk, og jeg kom hjem og på morgenen ved 4 tiden den 11 desember hadde jeg en åpenbaring igjen. Jeg fikk se en visjon over Kumla by og jeg fikk se Filadelfiakirken fullpakket av mennesker. Jeg fikk se en kø helt ned til jernbanestasjonen og jeg så en stor vekkelse bryte ut i denne byen, til mange menneskers frelsning. Ja, selv sånne som man ikke kunne tro kunne bli frelst.

Og da hørte jeg Herrens tale til meg: «Dette skal du fortelle og da må de tro. Det gjorde jeg også. Og siden da har vekkelsens ånd ligget tungt over Kumla by. Mange har allerede gitt seg

DOM OVER SVERIGE del II

Så hadde jeg en forferdelig rystende opplevelse morgenen etter. Det var nemlig sånn at siden jeg begynte som reisepredikant, våkner jeg nesten hver morgen rundt kl 04. Istedenfor å legge våken, bruker jeg å gå opp og be til Gud, mens familien sover. Jeg bruker å be mellom 04 og klokken 06. Siden hviler jeg, og dette har blitt en vane. Jeg våkner uten videre på morgenen og akkurat når jeg hadde ligget våken en stund, fikk jeg se en stor, hvit skikkelse. Jeg jeg fikk se den komme imot meg, ble jeg forskrekket og skalv i hele kroppen. Jeg var nemlig i full våken tilstand. Men da hørte jeg ham si:

-       Frykt ikke! Du er høyt benådet midt i din åndelige fattigdom. Og jeg vil vise deg hva som skal skje med Nordens folk den siste tiden i denne nådehusholdningen.

Så fikk jeg se og høre at fremmede hærer kom og angrep Umeå. Og hele Umeå ble jevnet med jorden. Hvor de kom fra, kan jeg ikke si.

Siden fikk jeg se en fremmed hær angripe Østersund. Det var ett angrep ifra luften, som jevnet som godt som hele Østersund med jorden. Det så ut som om fiende ville mest til Østersund for å få ett hovedkvarter der. Men den svenske armèn hold seg fast, så de ikke kunne inta byen, men de fordervet den mye.

Så fikk jeg se ett angrep fra havet, hvor Hærnøsand ble angrepet, men fra en øy som heter Hemsø, der den svenske kystartelleriet hadde ganske store militære krefter samlet, og beskjøt fiendehæren som kom. De holdt festet der med hjelp av flyvåpenet.

Men mellom Ørnskøldsvik og Hærnøsand sæ jeg en masse soldater som ble kastet ut fra fly og som falt ned om parasoller i store mengder, i hundretals, ja, det så nesten ut som om det var tusentals. Og de havnet på en plass mellom Ørnskøldsvik og Hærnøsand og jeg hørte røsten rope: «Den plassen heter Veda, hvor de angrep svenskene i Hærnøsand og okkuperte hele byen. Det var en overrumpling, ett angrep, som svenskene ikke hadde regnet med, i ryggen, mens de forsøkte å holde festet ut mot havet.

Siden fikk jeg se ett angrep, som skjedde samtidig med angrepet mot Umeå. Det var ett angrep mot Gøteborg og det angrepet var så fryktelig, at på noen sekunder – naturligvis bare i synet, det er klart det tar lengre tid når det skjer, - så lå hele Gøteborg jevnet med jorden. Svenske militæret kunne ikke forsvare med de yttre bevokningene i skærgården og var tvunget til å trekke seg tilbake. De fremmede militære tok de svenske befestningene, der de stilte opp sine våpen og brukte dem til å beskyte Gøteborg.

De svenske marktroppene og kystartelleriet måtte trekke seg tilbake helt til Kungælv. Der bet de seg fast og fikk forstærkninger fra ett annet sted og holdt fiender der hele tiden.

Siden så jeg samtidig med dette angrepet ett angrep mot Malmø. Men Malmø ble inntatt og det så ut om ikke ett hus hadde blitt ødelagt. Det ble også utropt som en fristed og alle innbyggerne, som som ble i byen, skulle behandles lojalt.

Men samtidig som det skjedde, så jeg en stor bred rad med små båter, muligens invasjonsbåter, i 5 rader etter hverandre, komme på en linje, som jeg ikke riktig kunne beregne. Invasjonen av de fremmede troppene skjedde mellom Trelleborg og Ystad.

Samtidig som de fiendelige troppene kom i land mellom Trelleborg og Ystad, holdt den fiendlige troppene den svenske armèn bundet gjennom ett angrep mot Falsterbo, som fullstendig forsvant.

Siden forsvant troppene. Jeg vet ikke hvilken vei de tok, men de åpenbarte seg igjen og da hadde den svenske armèn trekke seg tilbake til Hæssleholm. Men der gjorde svenskene ett fryktelig motstand og noen av den fiendlige hærene stupte.

Jeg så også to store menn som jeg forsto var generaler eller noe lignende – de bare sånne uniformer. Det var altså fremmede generaler og den ene sa på veldig dårlig svensk: «- Om jeg hadde visst at svenskene hadde forsvart seg så iherdig, skulle jeg ha gjort invasjonen på en annen måte.» De hadde nok mistet mye folk. Fienden kom ikke lengre i det området.

Siden så jeg, samtidig med disse anfallene, ett angrep mot Stockholm. Det var en fremmed flåte som angrep. De tenkte seg inn gjennom Vaxholm og der møtte den ett fryktelig motstand fra den svenske flåten og av svenskt kystartelleri, som beskjøt fienden fra land, muligens fra Oscar Fredriksborg. De skjøt ned en del av denne flåten og jeg hørte røsten rope: «Det skjedde i Oxdjupet. De fartøy som trakk seg ble skutt i senk og det fantes ingen fiendelige båter igjen. Og som ett tegn på hvor selve striden var, fikk jeg se en liten fyrtårn, som jeg ikke selv kjenner til, men det sto å lese på fyren: «Brødstycket». Straks inntil fyrtårnet skjedde det store nederlaget til fiende.

Dette fyrtårnet er muligens en liten ubetydelig fyrtårn. Men hører aldri om den og få mennesker vet om den eksisterer i det hele tatt. Jeg hadde ikke noe kunnskap om at den eksisterte, men her om dagen gikk pastor Alvar Blomgren i Ørebro og jeg opp til Ørebro bibliotek for å se om dette fyrtårnet eksisterte. Vi fikk frem en del bøker og da vi hadde spurt etter det vi ønsket å vite, fikk vi frem ett altas. Så fort vi åpnet den, fikk broder Blomgren øyeblikkelig øye på «Brødstycket». Vi fikk også se at fyrtårnet var bebodd. Og dette, sa Herrens røst til meg, skulle være ett bevis på, at det skulle skje, som jeg har sett.

DOM OVER SVERIGE del III

Det frykteligeste av alt, var at mange 100 fly fra den fremmede hæren satte inn ett angrep fra luften, samtidig som angrepet fra havet og derfor led Stocholm by store tap pga beskytningene ovenifra. Byen ble ikke inntatt av fiendehærene men ble ganske ramponert og en en stor del av sivilbefolknigen som nektet eller ikke hadde tid til å evakuere, ble ødelagt fullstendig under ruinene.

Så så jeg ett angrep fra havet mot Västervik, av en hær som gikk i land, som kom såpass overraskende og Västervik ble som godt som jevnet med jorden. Der marsjerte også tropper innover landet. Jeg så dem ikke igjen før jeg igjen fikk se dem i nærheten av Søderkøping. Og så hørte jeg en stemme som ropte "- Mars mot Norrkøping!"

Når hærene som kom i land i Västervik og under oppholdet der, før jeg fikk se dem i Søderkøping, fikk jeg en visjon over hvordan sivilbefolkningen hadde det i de ulike stedene i vårt land. Jeg så hvordan fiendens soldater gikk inn i husene og dro ut våre kvinner, mens kvinnene skrek hysterisk og ropte på hjelp. Jeg så også, i gatehjørnene so folk samlet, selv eldre sivile svenske menn, men de kunne ikke gjøre noe, selv om de så hvordan kvinnene ble slept bort under rop om hjelp. Soldatene lo av dem og sa på dårlig svensk "Ingen hjelper dere. Ikke engang Gud i himmelen".

Så fikk jeg se Sundsvall med innbyggere bli fryktelig behandlet av fiendehærene. Det var ett angrep fra havet, som kom, og samtidig som svenskene var opptatt med dette angrepet, ble det sluppet tropper ned fra luften. De troppene som hadde marsjert gjennom Härnøsand og de som var igjen av disse ble som forsterkninger til fiendehærene i Sundvall.

Det var altså 5 plasser, som i mitt syn fikk ett angrep samtidig. Det var Umeå, Gøteborg, Malmø, Stocholm og Västervik.

Siden fikk jeg se Nykøpings by oversvømt av fremmede hærer og disse marsjerte i 3 retninger. Den ene retningen var mot Katrineholm. Siden fikk jeg se ett angrep fra luften. Den vite skikkelsen dro seg bort, og stilte seg bak meg og jeg fikk se angrepet som det virkelig blir.

Og jeg hørte røsten rope: "Kumla", og så ble Kumla jevnet til jorden med ett fryktelig smell. Det var mye fly som kom. Det var bare tre hus igjen i Kumla mot Stenehållet ( mot Stenehållet til?). Da hadde også Kvarntorp blitt ødelagt og hele linjen mellom Kvarntorp og Kumla. Hallsberg så jeg på en dunkel måte, men det så ut, som om det hadde gått ille med Halsberg.

Siden hørte jeg stemmen rope: "Ørebro". Da fikk jeg se Ørebro by som en eneste stor ruinhaug, grushaug på grushaug, steinrøis på steinrøis. Mer enn halve byen gikk under, men det så ut som om at en del av byen skulle være igjen (skulle vara kvar åt Lindesbergs- og Arbogahållet till).

Siden hørte jeg røsten rope igjen: "Fagersta". Og så var det samme smellet igjen. Det var ett fryktelig angrep fra luften og jeg fikk se hele Fagersta bli jevnet med jorden. Ikke selv Västanfors jernbanestasjon, heller ikke Fagersta central, var igjen. Og broen over Västanfors holdt fiendetroppene med å reparere.

Siden hørte jeg stemmen igjen: "Avesta". og Avesta ble jevnet med jorden. Siden igjen samme røst: "Sandviken". Og Sandviken ble det heller ikke noe igjen av. Gävle så jeg på ett ganske dunkelt måte. Jeg kan ikke si om byen ble ramponert, men jeg hadde en fornemelse at jeg også der så en del ruiner. 

Siden fikk jeg høre stemmen igjen og nå ropte den: "Bofors". Det ble ett voldsomt angrep ifra luften. Men den ene fiendlige flyet etter det andre ramlet ned og Bofors gikk så godt som uskadet ut av striden. Hele fabrikkområdet var uskadet. Det var noen få hus, som ble ramponert men ikke på grunn av angrepet men pga nedslaget av flyene som eksploderte og tok med seg omgivelsene. Karlskoga så ganske uberørt ut. Det virket som om den gikk ut av striden uten noen som helst skader.

Siden fikk jeg høre stemmen igjen rope: "*Borlänge. Da ble Borlänge med alle dens forstader jevnet fullstendig med jorden.

Deretter ble det kullsvart, det ble alldeles svart over hele landet og straks hørte jeg stemmen rope: "Mørket faller over hele verden".

Da fikk jeg høre ett stort jammerskrik blant folket. Så så jeg en lysstrimmel ovenfor lat mørket og ut av mørket så jeg en stor skare vitkledde skikkelser bli rykket opp mot lysstrimmelen. Derifra hørte jeg en underbar sang om Lammet, som har kjøpt oss fri til Gud med sitt blod.

Da ropte jeg: "- Kjære Jesus, hvorfor skal alt dett behøve å gå over vårt folk? Da svarte røsten: "-Les de 4 første versene i salme 41: "Til sangmesteren; en salme av David. Salig er den som akter på den elendige; på den onde dag skal Herren frelse ham.  Herren skal verge ham og holde ham i live; han skal bli lykksalig i landet, og du skal visselig ikke overgi ham til hans fienders mordlyst.  Herren skal understøtte ham på sykesengen; hele hans leie forvandler du i hans sykdom"

"Dette folket har vært ett folk full av barmhjertighet. Det har hjulpet fremmede lands folk i nød og derfor har jeg ønsket å se til dette folket. Jeg har sløst med min nåde og jeg har sløst vekkelsens ånd over dette folk. Jeg har gitt det flere muligheter enn noe annet folk, fordi jeg elsker det. Og de, som forbarmer seg over de usle, har jeg ønsket å hjelpe og jeg vill gjøre det videre. Jeg skal redde mange, mange tusenvis av mennesker i dette land, fordi de selv har forsøkt å redde andre. Men hvordan skal jeg kunne redde dem? Jeg kan ikke lære dem å be, jeg kan ikke ydmyke dem uten gjennom nød. Og nå kommer nøden over dette folk og mange er de som skal bli reddet for evigheten gjennom denne nød. Frykt ikke. Vær ikke redd. Det er min kjærlighet som er med i alt dette"

Ett ord til Sverige om forfølgelse

www.worldministries.org

"SWEDEN, THE WORD FOR SWEDEN IS NOW! NOW IS THE TIME TO GIVE THE WORD, THE WARNING OF URGENCY, BEFORE PERSECUTION COMES ON THE REMNANT IN SWEDEN. Because after America first economically crashes, then throughout the land the cities burn!

Then London burns! THEN INTENSE PERSECUTION ON THE BORN AGAIN CHURCH IN SWEDEN."

URGENCY-- URGENCY-- Sometimes we pray that we don't get ahead of God. In Sweden's case it's that we don't procrastinate and miss being faithful to what God wants us to do and say.

THE TIME FOR SWEDEN IS NOW. IT'S NOW. IT'S NOW TIME TO GIVE THE WARNING! AS THE CHURCH THROUGHOUT SWEDEN IS BACKSLIDDEN. AS ARE PASTORS THROUGHOUT SWEDEN BACKSLIDDEN. THEY SERVE THE GOVERNMENT. THEY SERVE MAN IN THE NAME OF GOD. GOD WANTS TO BRING THE MESSAGE OF REPENTANCE TO THE CHURCH IN SWEDEN."

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"SVERIGE, ordet FÖR SVERIGE ÄR NU! NU ÄR DET DAGS ATT GE ordet, i brådskande fall, innan förföljelsen BEROR PÅ VAD SOM ÄR KVAR I SVERIGE. För efter Amerikas första ekonomiskt kraschar, sedan i hela landet de städer brinna!

Sedan London brinner! SEDAN INTENSIV förföljelse på den påfnyttfödda KYRKAN I SVERIGE."

BRÅDSKANDE - brådskande-- vi ibland be om att vi inte får fram av Gud. I Sveriges fall är det att vi inte skjuter upp saker och missar att vara trogna det Gud vill att vi skall göra och säga.

TIDEN I SVERIGE ÄR NU. Det är nu. NU ÄR DET DAGS ATT GE VARNING! I kyrkan rundt hele SVERIGE ÄR AVFÄLLIG. SOM ÄR pastorer I HELA SVERIGE AVFÄLLIG. DE tjänar regeringen. DE TJÄNAR människor I Guds namn. GUD vill få fram budskapet till bättring till kyrkan I SVERIGE."

 

© 1999 Världen Ministerier Internationella

 

Sveriges nedgang og fall av profet Jonathan Hansen, USA

Hentet fra vekteren 2006. Websiden til Jonathan Hansen kan ses her. NB! Situasjonen i Sverige kan på mange måter være lik også for Norge.

Et budskap fra Jonathan Hansen om frafallet fra Gud i Sverige, mens de kristne har bare stått kraftløse og tåpelig sett på at nasjonen er blitt avkristnet, som et resultat av kompromiss.

Bibelen advarer helt klart i Daniles bok, Johannes Åpenbaringsbok og andre, at før Jesus kommer tilbake til jorden for andre gang, så skal mange nasjoner ha gitt over sin suverenitet til en verdensregjering som ledes av Antikrist.

Antikrist som bibelen henviser til som den store horen/prostituerte, kommer til å forføre denne verdens konger, nasjoner og folk gjennom seksuell urenhet og satan tilbedere som i okkult kraft utfører mirakler, løgner osv. Åp. 13:1-18, 16:13-14, 17:1-17. Og Daniel 7:24-25, 9:27, 11:21 mm.

I Sverige og over hele verden arbeider Antikrists rike gjennom religioner som: Hinduisme, Shintoismen, Sorastrianisme, Teoisme, Konfusianisme, Jainisme, Buddisme, Islam, Sikhisme, Bahai, New Age, osv. Okkultisme, synske personer, håndlesere, astrologer, hekser osv. Hemmelige samfunn som Frimurerne, Oddfellos, Tempelridderne eller Korstogridderne osv.

Politikere, lærere, radio, TV, aviser, internett osv. forandrer folks normer, verdier og trossystem så de passer inn i Antirkrists sitt system.

For å kunne innføre Antikrist rike, som bygger på kompromiss, tilpasning, løgner og propaganda, holder man på å utvikle en ny verdensborger (en person som hovedsaklig består av kompromiss og lovløshet).

Politikere (kommunister, sosialister, demokrater, osv. forretningsmenn, tilhengere av evolusjonsteorien, filmprodusenter, nyhetsmedia osv., arbeider hardt for å innføre den type samfunn som Paulus advarer mot i 1 Tim 4:1-3.

Det er interessant å notere seg at 400 år før Kristus, diskuterte Sokrates og Platon et system som innebar at ekteskap skulle opphøre, barn skulle bli statens eiendom, fri sex skulle være tilgjengelig, det samme skulle abort av uønskede barn, dødshjelp og en lagal rett til å kvitte seg med handikappede barn mm.

Som du ser har ingen ting forandret seg, når det gjelder måten satan forsøker å bruke antikristelige ledere og nasjoner. Antikrist representerer det lovløse mennesket, og vi har lovløshet i de fleste av våre forsamlinger i Sverige i dag.

De fleste kristne og forsamlingene i Sverige, har stått kraftløse og bare sett på, mens deres nasjon har blitt avkristnet. Avkristningen har for det meste skjedd ved medvirkning av menighetene, fordi de kristne har vært tause. Den statlige regjeringen har kjøpt dem ved å forsørge menighetene med statlige støtte og bidrag. Det er få forsamlinger i Sverige idag som har avvist statlige fordeler akkurat som det er få menigheter i USA som avviser statlig hjelp. På denne måten kompromitteres den profetiske stemme!

Akkurat som med Babels tårn, 1 Mos 11:1-9, der satan forøkte å etablere antirkrist rike, så er det mange ledere, nasjoner og folk i dag som tror at de arbeider for en verdig sak, når de arbeider for et internasjonalt verdensborgerskap.

De arbeider for verdens fred, en global økonomi og den nye verdens orden. Til og med mange kristne er helt oppslukt av denne villfarelsen, 2 Tess 2:3-12. De forstår ikke at en verdens regjering uten Jesus Kristus blir villdyret som det er beskrevet gjennom hele Johannes Åpenbaring, som angriper og ødelegger alt som er hellig og alle som i sannhet følger Jesus Kristus.

Nasjonale grenser er en kilde til Guds beskyttelse av folket i vedkommende land, Ap.Gj. 17:26.

Den kristne krikes tilbakegang i Sverige er kommet som et resultat av kompromiss. På grunn av "fred", "enhet", "toleranse" og frykt har forsamlingen bare sett på og noen har til og med hjulpet til av lovgivningen har gjort skilsmisse lettere og lett for ugifte par å leve sammen. Disse lovene har åpnet vei for pornografi, voldsfokusering, blasfemi og akseptering av homofili, abort osv.

GUD HAR ALLTID KREVD ET RENT OG HELLIG FOLK, EN NASJON HELT SKILT FRA ANTIKRIST RIKE.

Gjennom hele skriften ser man at når folk og nasjoner kompromisser, så begynner forbannelser å komme over dem. Dommen bringer til slutt ødeleggelser om omvendlse ikke skjer, 5 Mos. 28:1-65.

Det eneste håpet for frelse for en person eller nasjon idag, er å alliere seg selv totalt med Jesus Kristus i denne siste onde kampen vi er med i. Markus 8:38, Rom. 1:16, 2 Tim 1:8

Dette er den eneste måten som Jesu blod kan dekke og beskytte ens liv, familie, jobb og nasjon. Akkurat som blodet beskyttet Israels nasjon i Egypt når Gud sendte dødsengelen! 2 Mos 12:12, 13, 23, 28.

Forts senere.