Jesus første advarsel i Matteus 24

Disiplene beundret templet og Jesus svarte: "«Ja, ser dere alt dette? Sannelig, jeg sier dere: Her skal det ikke bli stein tilbake på stein, alt skal rives ned.» Jesus fikk da følgende spørsmål etter: "«Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?»

Jesus første, og som jeg ser det, kanskje viktigste advarsel for endetidens kristn "«Pass på at ikke noen fører dere vill!   For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange" Vers 4.

BEDRAG

Bedrag er jo ikke noe nytt og det startet i Edens hage med ordene: "Har Gud virkelig sagt: dere skal ikke ete av noe tre i haven?" og etterpå sier Fristeren " Dere skal visselig ikke dø;   for Gud vet at på den dag dere eter av det, skal deres øyne åpnes, og dere skal bli likesom Gud og kjenne godt og ondt.1 Mos 3:1. 

Bedraget er klassisk men også innebakt en smigger og det å få mottakeren til å vende seg mot seg selv istedenfor Gud. Slangen (satan) sådde tvil om Guds Ord, og kvinnen begynte å tvile. Mannen som var med henne, gjorde heller ingenting for å stanse det. Så kom satan med "guleroten": Gud vet at den dagen du spiser av treet så blir dere lik Gud til å kjenne godt og ondt. Og fordi kvinnen da allerede hadde fått brutt ned sine forsvarsmekanismer ved å tro på slangens ord (endel ord kan være som gift for din sjel), begynte da å føle en fristelse for det som ble tilbudt henne. Hun tok en bit og mannen åt med henne.

Det første som skjedde var som følger " Da blev begges øyne åpnet, og de blev var at de var nakne, og de heftet fikenblad sammen og bandt dem om livet." Følelsen av skam fordi man har gjort noe galt lærer man som regel allerede fra man er små. Det er sånn synden får makt over en.

Bedragets resultater

Bedraget var at man brøt det eneste budet som Gud ga, eller med andre ord, man brøt Guds Ord. Og konsekvensene var enorme. Vi kan se idag bedragets resultater over hele vår verden. Vi har kanskje vent oss til det, men død, ulykke og smerte var ikke Guds plan, og det fantes ikke i Eden. Men ett valg våre forfedre tok, og som dro alle barn, barnebarn etc inn i syndens mørke.

Forsoning

Gud forsonte menneskene igjen på korset. Men det tok faktisk hele 4000 år før Synden ble forsonet ved Jesu blod, noe som lærer oss at en opprettelse tar tid. Derfor skal man ikke se lett på bedrag eller synd. Om vi selv har rotet oss inn i ting, så tar det faktisk lang tid å finne veien ut igjen. Og det er bare ved Guds nåde, ved at du ydmyker deg og ved mye tålmodighet at du finner veien ut. Derfor skal man aldri ta lett på å bryte Guds bud.

 

 

Bedrag er satans måte å lure den troende

I dag så er bedraget pakket inn i flere ulike "pakker", men i bunn og grunn er ett bedrag ganske grunnleggende likt. Det omhandler mye hva "jeg`et" vill ha, og denne verdens fyrste vet akkurat hva han kan tilby deg, for å holde deg fortsatt i synden og i tjeneste for ham.

Johannes sier det sånn "For alt det som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst og skrytet av alt en eier, er ikke av Faderen, men av verden.  Og verden forgår og dens lyst; men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid." 1 Joh. 2

Kjødet er kanskje vanskelig å definere helt, men det omhandler alle menneskers onde natur, som eget begjær, lyve, stjele etc., selv kristne slipper ikke unna kjødet. Når man er forsonet med Jesus, så vill man bli fristet som alle andre, og kanskje i enda større grad. At verden bedras er jo ikke så rart, fordi de ser ikke Jesu kristi herlighets lys, det er skjult for dem, 2 korinterbrev 4:4.

Men hva med den kristne?

Det finnes mange advarsler til kristne og desverre, mange tar vi ikke på alvor. Vi kan begynne med ett grunnpunkt. Når du er frelst, så finnes det steder og områder man som kristne ikke kan gå, uten at man i verste fall kan miste sin frelse. Derfor formaner Jesus å være våken hele tiden, og spesielt den siste generasjon, ettersom den vill få større fristelser enn noen annen.

På diskotek

Da jeg var nyfrelst, bare noen dager i Kristus. Så hadde jeg vært på møte. Og der hadde Gud møtt meg sterkt. Jeg kjente meg lykkelig og glad og omfavnet av Hans kjælige hender. Så kom fetteren min og ønsket at vi skulle dra på ett diskotek og drikke øl. Jeg var såpass ny på veien, så jeg ble med uten å tenke på det. Da jeg kom ditt, kjente jeg enda Guds kjærlighet. Men da jeg gikk over dørlisten og inn, så var det som om Guds herlighet løftet seg av meg (husk, det gjør meg ikke til en frafallen på kort sikt, fordi Gud bor ved Guds nåde i mitt hjerte). Ånden talte til mitt hjerte og sa: "Greit, du kan gå inn der, men Jeg følger ikke med". Og jeg ble temmelig usikker og redd. Det ble en forferdelig kveld. Men jeg lærte noe av det.

Senere dro jeg og noen venner til samme diskotek, men da for å vittne om Jesus. Og da kjente jeg Guds herlighet over meg hele tiden.

Så en kristen kan ikke bevege seg bort fra den sone av Fred som Gud har lagt rundt deg der du bor og er. Med en gang du beveger deg ut fra hjemmet, så er det gjerne stridsplass rundt der du beveger deg. Og man trenger å være våken for alt/alle man kan komme i kontakt med.

Denne verdens påvirkninger

Det samme med internett, TV, magasiner, bøker etc. Alt som er urent kan være med å påvirke din ånd, sjel og også din kropp. Ved å fylle seg med feil saker kan man bli deprimert, rotløs, frafallen, død i troen etc., om man ikke etterhvert tar ting med roten.

Eks. da det ble vekkelse i Efesos så skjedde dette "Mange av dem som var blitt troende, kom for å bekjenne og fortelle hva de hadde gjort.  Og ikke så få av dem som hadde drevet med svartekunster, kom med bøkene sine og brente dem mens alle så på. Verdien av dem ble regnet ut og ble til sammen 50 000 sølvpenger.  Slik fikk Ordet fremgang og styrke ved Herrens makt." Apostlenes gjerninger 19

Hvorfor måtte de brenne bøkene? Man kunne jo bare selge dem? Jeg husker en historie om en gudskvinne som hadde en bok i sin samling som var mindre bra. En dag åpnet Gud hennes øyne og hun så en demon som kom inn i boken og matrialiserte seg med den. Da gikk den boken i søpla.

Satan, denne verdens gud

Da Jesus ble fristet av satan så står det "å tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet  og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.»" Matt 4

Satan hadde overtatt verden pga Adams høyforræderi mot Gud, hvor Gud hadde gitt ham makten over jorden under Gud. Men Adam ga den videre til satan som inntil nå fortsatt er denne verdens gud. Paulus sier "For denne verdens gud har blindet de vantros sinn,..." 1kor 4. Dette er en rettighet satan har, noe han har vunnet ved svik og lureri.

Og ettersom han fortsatt innehar den posisjon som Verdens Herre, så må vi forstå hvilken innfallsvinkler han har for å komme til ditt hjerte, for så å binde det og legge ett mørke over livet ditt. Satan er den som dominerer mest i elektronisk media, internett, magaziner etc. etc., samme med mennesker som selv fyller seg med Hans søppel, kan være en innfallsvinkel til å få troende til å falle eller iallefall å leve i nederlag.

Satans rettigheter

Derfor finnes det områder hvor man ikke skal gå inn eller bevege seg på, eller fylle seg med, ettersom man kommer inn på områder hvor den onde har rett til å være. Og vi skal tillate at han er der, om ikke Herren har lagt en tro i ditt hjerte til å utfordre han (men da må du være dobbelt sikker på at dette er Gud, ellers kan du få deg en karamell som du sjelden vill glemme). Mens det området du er på, ditt hjem etc. er ett område han ikke har rett til å bevege seg. Om det da ikke finnes synd, ulydighet og opprør.

Mange kristne liker ikke ordet lydighet, men sannheten er at om du ikke lyder Gud etter den kunnskapen som er deg gitt, så begynner du automatisk å lyde onde ånder. Nå kommer ikke djevelen inn som en buse, han nøyer seg med lillefingeren, og så tar han hånda, så tar han etterhvert alt, om VI tillater han å gjøre det. Les også min artikkel om Befrielse.

Selvbedrag

Den vanskeligste synden er å avsløre sitt eget selvbedrag. Man kan lett se andres feil og mangler, men hvor mye du forstår din egen svakhet, er etter den grad av sannhet du selv lever i og hvor lite/mye stolthet du har og hvor mye/lite ydmykhet du har.

Familieforbannelse

Eks. om man har hatt en bestefar som har hatt svakheter for alkohol, så kan den ånden leve i slekten en god stund. Og vips, så dukker den opp lille Hans, og når han er 13 år, så får han så innmari lyst til å drikke seg full. Han kommer snart inn i en karusell som han ikke slipper ut av. Fordi? Han fikk denne lille slektsånden i arv, og kan ikke gjøre noe med den, unntatt med å vende om til Kristus og få befrielse fra den. Selvfølgelig i verden kan man med mye viljestyrke overvinne den ved feks å være tørrlagt alkoholiker, og når man er yngre kan man ta valg så man ikke blir avhengig, men det er enda bedre å bli helt fri fra det. Det er vanskelig å motstå fristelser når man har en ånd inn i ens egen sjel. Les også min artikke om befrielse.

Om familieforbannelse sier bibelen dette "« Herren er sen til vrede og rik på miskunn. Han tilgir skyld og lovbrudd, men lar ikke den skyldige slippe straff. Han straffer barna i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd.»" 4 mosebok 14 

Dette er en viktig sannhet: At onde ånder, akkurat som jeg fortalte om den onde ånd som materialiserte seg i boken, så kan han også gjøre det i barn som ligger i mammas liv. Og om det ikke finnes omvendelse, så vill det gjenta seg til neste slektsledd. 

Samtidig så kan også onde ånder som kommer fra fedrene dele seg veldig forskjellig til forskjellige barn. Det er muligens for hvor i familien barnet mest slekter på, og der vill de slite med de samme svakhetene som dens mor,far eller forfedre lengre bakover.

Så blir man frelst

Og man har kanskje allerede mye bedrag i sitt liv. Og da kan det være vanskelig, men ikke umulig, å få hjelp til å komme i frihet. Grunnen til at det er vanskelig, er fordi det er såpass mye vantro og frykt i de ulike menighetene. Men om man søker Gud med alt hva man har, med alt hva man er, så vill Herren lede deg rett, til rett menighet og rett menneske, så du blir fri.

Vi kan lese "Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull
dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene, 
det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte." 1 Pet 1:18

Les her min artikkel om befrielse.

Menigheten

Når man blir kristen, så er det absolutt Guds vilje at man er i en menighet. Kan man være trofast hele livet der, så er det bra. Men ofte så kan ting skje som gjør at mennesker søker andre menigheter, eller holder seg borte fra menighetene. Å være dypt såret, kan selvfølgelig oppstå pga urettferdig behandling, men det kan også være ting i ens eget hjerte. Her kreves det mye ærlighet.

Men, man kan være frafallen i en menighet, akkurat som man kan være levende kristen utenfor menigheten. Menigheten var tenkt til som å hjelpe den troende, men om ulydige og syndige mennesker, altså mennesker med uomskårne hjerter, kommer i lederskapet, så er det lov å gå ut av den. Men det er alltid viktig å søke Gud, for å se om ens eget hjerte er rent. Dette er en prosess som vill skje hele livet. Gud renser oss hele livet. Og etterhvert vill vi forstå mer og mer.

Gjør aldri menigheten eller en leder til en avgud (les her om min tidligere Pastor. Husk, vi er alle tjenere, og selv om de som deler Guds Ord med deg skal ha respekt, så gi dem det, men ikke såpass mye respekt at du setter de opp som gud. Det har jeg sett mye av i det sammenhenget jeg selv har vært i.

Det finnes mennesker som går ut av menigheten såret, enda det kanskje ikke var noen grunn for det. Det var bare ting inni deg selv som gjorde at du lot deg bli såret. Her trengs det mye ærlighet. Fordi en oppriktig korrigering fra en leder kan lede deg tilbake til fred med Herren, derfor kan man ikke se korrigering som ett angrep på deg, men en velsignelse.

Faren ved å være utenfor menigheten

Den første tiden jeg gikk på bibelskole, og jeg var hjemme en sommer og hadde ingen menighet å gå til, og jeg ba ikke selv. Og jeg falt pladask i mange gamle synder. Da jeg kom tilbake til bibelskolen, fikk Gud rettet det opp. Og jeg spurte en broder og vi ba sammen og han fikk se ett profetisk bilde han ga til meg: "Jeg var som en ensom kristen, utenom flokken, og var ett lett bytte for ulvene." Menigheten er til for at du skal kunne holde fast på Kristus.

Tjenstegavene

Paulus sier om tjenestegavene, som skal gå utifra menigheten (merk: menigheten er ikke ett bygg, men mennesker som tror på Jesus som er samlet i enhet i en indre lengsel etter å følge Jesus):

"for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.
Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep." Efeserne 4

Så grunntanken med en menighet er at den er en beskyttelse for deg og ditt Guds liv. Man blir som levende stener i Guds bygg, så lenge fellesskapet er levende.

Men er man i en menighet som vandrer i ulydighet og er direkte skadelig for din sjel, så søk Herren, og ber Han deg å gå ut, så tvil aldri. Følg alltid Jesus først, og stol aldri på mennesker i seg selv.

 

 

Hvordan foregår ett bedrag?

Paulus advarsler til Efesos menigheten:

Vi kan begynne med Apostlenes gjerninger hvor Paulus er bekymret for menigheten. Han sier til menigheten i Efesos:

"Dere vet hvordan jeg har gått fram hos dere hele tiden, fra den første dagen jeg satte foten i Asia.Jeg har tjent Herren i all ydmykhet og med tårer i alle de prøvelsene jødene har ført over meg med sine onde planer.Dere vet at jeg ikke har holdt noe tilbake som kunne gagne dere, men jeg har forkynt for dere og undervist dere både offentlig og i hjemmene.......Og nå vet jeg at alle dere, som jeg har levd blant og forkynt Riket for, aldri mer skal se ansiktet mitt. Derfor erklærer jeg for dere på denne dag at jeg er uten skyld om noen forspiller sitt liv, for jeg har på ingen måte unnlatt å forkynne hele Guds plan og vilje." Vers 18-27

Her taler en sann tjenestegave som er brennende opptatt av de andre enn seg selv. Han underviste alltid, for at de troende skulle kunne stå fast når de ble prøvd. Han forkynte dem hele Guds plan og vilje, og derfor ville han også være uten skyld om de gikk fra troen sin. Videre sier Paulus:

ADVARSLEN

"Ta vare på dere selv og på hele den flokken som Den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for! Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod. For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. Ja, blant deres egne skal det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg. Våk derfor og husk på at jeg natt og dag i tre år aldri holdt opp med å rettlede hver eneste en av dere med tårer." Vers 28-31

Ulvene som gjømmer seg bak falske fasader

Her kommer det en advarsel som jeg sjelden eller aldri har hørt på noe møte. Og jeg har vært på mange møter. 1) Hyrdene må ta sitt ansvar 2) Glupske ulver vill trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. Blant dere selv skal det stå frem menn som farer med falsk lære for å dra disiplene bort fra Jesus.

Hva for en fare snakker Paulus om? Jo, om ekte kristne, som på en eller annen måte under tiden, hengir seg til falsk lære, og fra å være en ekte kristen, blir han nå en falsk lærer og en ulv. Uten kanskje å skjønne det selv (men samvittigheten/indre vittnesbyrdet vill advare de) så blir det menneske en forfører. Men det mennesket vill ikke like korrigeringer, om den da har funnet behag i den veien den går på.

Jeg tittet på natur-TV akkurat nå i kveld, og jeg så 2 ulver forfølge en stor bisonokse i snøen. Og en bisonokse er ca 10 ganger større enn en ulv. Men pga panikk, så til slutt, ble en av bisonen ulvens bytte.

Fra å være ekte til å bli en falsk tjener

Jeg har selv sett hvordan ekte troende, og noen av de har vært sterke Guds menn, har hengitt seg til falsk lære, og de har gjort det såpass gradvis, at det bare er de mest våkne troende som ser de gryende tegnene. Men når det da blir åpenbart, så enten følger flokken som disse gudsmennene har ansvar for, vill følge med som blinde okser, fordi de ikke er lært til å tenke selv å følge Jesus selv i det private. Det er ditt ansvar å gjøre de rette valgene, og det er bare du (og jeg) som må ta konsekvensene av de.

En kristen kan ikke bygge sitt liv på menigheten, men bygger det sammen med Jesus i det skjulte. Når ingen ser deg. Der kan du tale hemmeligheter sammen med Herren. Sukke til Han, prate med Han, hvile i Hans nærhet etc. Der blir du kjent med Gud. Les i Matt 6:6.

I menigheten så skal gavene fungere sånn at du blir puffet nærmere Herren. Og menigheten kan hjelpe deg til å forstå dine egne svakheter og dele lære bygd på Sannheten. Og du kan innen menigheten være med å bygge den ved å selv fungere i gavene, og/eller å hjelpe til med det praktiske.

Jeg leste nettopp om en av mine gamle store forbilder som advarte stadig mot den katolske kirken, som nå selv skal melde seg inn i den. Les om dette her. Da gråter mitt hjerte, og jeg har medynk med det stakkars mennesket. Samtidig så blir en masse kristne forvirret, ettersom de hadde satt sin lit til ham, og ikke til Jesus alene. Og mye av læren derfra, har akkurat bygd rundt det å sette sin lit til lederskapet og pastoren. Vi må være forsiktig så vi ikke bygger avgudsaltere inn i våre egne hjerter.

Forkynnelse uten mat som gir metthet

Andre "tjenestegaver" kan forkynne ett falsk og tomt evangelium, og du vill merke det på den måten at du blir aldri fornøyd på dypet når du hører forkynnelsen, du blir på en måte tom på innsiden, og gjerne full med tanker/lære i hodet.

Den falske velstands forkynnelsen

Endel predikanter er mer opptatt med å forkynne om det å være rik, være velsignet, gi så skal du få (for å bruke det på deg selv), maser mye med lange kollekter etc. etc. Og vi må tenke at pengene du har kun du råderett over. Du skal bare gi til ulike tjenester når ditt hjerte taler til deg, ikke når du blir manipulert til det.

Fred er dommeren for at du gjør Guds vilje

Husk: Læren må alltid samsvare med Guds sanne Ord. Og det er viktig at hovedtyngden over budskapet skal samsvare med bibelens ånd og kraft. Og alt som er født av Gud skaper indre fred i ditt hjerte. Freden er dommeren for at du gjør Guds vilje (sitert etter Edwin L. Cole).

Hvordan kan ting gå galt

Det er viktig å se at når bibelen advarer mot ulike typer synder, så er det viktig at vi våker over våre hjerter. Synden og djevelen trenger kontaktpunkter hvor i ett menneskes liv før han kan gå inn og manipulere det mennesket, sånn at i blindhet, og de tror de tjener Herren, så blir de isteden ett redskap for den onde.

Overmot, kritikk og dømmende

De som er overmodige mot andre kristne, kritiserer og dømmer amdre, kan selv komme inn i synder som du aldri kunne tro. Man må være ydmyk nær man vandrer med sin Gud, ellers vill man falle. Tenkte på en predikant som var den mest radikale jeg har hørt. Og han hadde sterke profetiske gaver. Men hans baksnakkelse og kritikk, tror jeg gjorde at han åpnet opp for urene åndsmakter. Han skilte seg fra kona, og ble homofil. Det er jo "normalt" i Norge idag, men sånn skal det ikke være i menigheten. 

Lyst, begjær, hor og vold

En annen ting kan være sex utenom ekteskapet, pornografi og begjær av din neste. Dette er oftest ett problem hos oss menn, men kvinnene blir også mer og mer dratt inn i dette. Når man fyller seg med dette, så får satan ett feste. Og derfra kan han manipulere deg til å gjøre ting du kanskje aldri ville ha tenkt før du falt i det.

Med tanke på internett, tv, spill etc. så finnes det ett stort element for at ånder av lyst/begjær får innpass. Og de lover gull og grønne skoger, men resultatet er at du blir en kald og følelsesmessig mennesker mot dine nærmeste. Dessuten så henger vold og lyst sammen som en slags tvillinger. Man kan åpne for lyst, og samtidig få problemer med sinne og temperament.

Jeg overhørte ett vittnebyrd for mange år siden, i en liten by i USA. Der vedtok de å forby pornografi (det var før internett), og kriminaliteten gikk ned på over 70%. Jeg vet at dette ikke er populært å si i dagens samfunn, men kristne trenger å være klar over faren med dette. En liten surdeig i menigheten vill surne hele atmosfæren, se 1 kor 5. Ett råttent eple i en kasse med friske epler, vill etterhvert gjøre de friske råttne.