20 juni 2018 - Den forførende lettvinte kirken - uten Kors og omvendelse - et søkelys på falsk lærere og dens ideologi

Jeg har brukt mye tid på dette, så jeg håper du bruker litt tid å se igjennom. Den er lang, men nødvendig. Jeg tar opp flere amerikanske forkynnere, som har stor påvirkning på kristen-Norge, ikke for å kritisere og dømme, men for å bedømme ånden som er i og over dem. Samme med kristen musikk, som har blitt mer og mer ett åndelig sandslott.

Jeg bruker ordet sjelisk (eller sjelelig) flere ganger, som nok er byttet i nyere oversettelse med det naturlige menneske. Denne oversettelsen sier det på denne måten "Men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis." 1 Kor. 2:14.

Mye av det som reiser seg som "vekkelse" og nye kristne trender, er basert på sjeliske ønsker på å tjene Gud. Men du kan bare tjene Gud gjennom hjertets lydighet og ved å være en våken kristen!

Når menigheten har blitt en jungel av forvirring og åndelig kaos

I en tid hvor en åndelig tåke har invadert menigheten med en fremmed ånd, hvor fokus er mye opplevelser, fyll i "ånden", lettvint forkynnelse uten dybde, sjelisk lovsang og forkynnelse som glatter over mye av Bibelen, og ofte forvridd til å passe et "moderne evangelium", som fraviker det gamle evangeliet kraftig. Så må man som vekter, rope ut Herrens Ord - for å fortelle at man må vende tilbake til orginalen - til basicen i Guds Ord. Og da er det verdt å lese disse Ordene: 

Les hele artikkelen her.