20 juni 2018 - Den forførende lettvinte kirken - uten Kors og omvendelse - et søkelys på falsk lærere og dens ideologi

Jeg har brukt mye tid på dette, så jeg håper du bruker litt tid å se igjennom. Den er lang, men nødvendig. Jeg tar opp flere amerikanske forkynnere, som har stor påvirkning på kristen-Norge, ikke for å kritisere og dømme, men for å bedømme ånden som er i og over dem. Samme med kristen musikk, som har blitt mer og mer ett åndelig sandslott.

Jeg bruker ordet sjelisk (eller sjelelig) flere ganger, som nok er byttet i nyere oversettelse med det naturlige menneske. Denne oversettelsen sier det på denne måten "Men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis." 1 Kor. 2:14

Mye av det som reiser seg som "vekkelse" og nye kristne trender, er basert på sjeliske ønsker på å tjene Gud. Men du kan bare tjene Gud gjennom hjertets lydighet og ved å være en våken kristen!

Når menigheten har blitt en jungel av forvirring og åndelig kaos

Les hele artikkelen her.

 

17 sept. 2018 - Når friheten forsvinner fra Norge - og verden går mot fortapelsen

Ingen tenkte på konsekvensene av rikdommen som kom til Norge - at den ville sløve ned våre åndelige sanser - totalt - og i vår sløvhet - så åpnet vi opp for pasifisme, humanisme, New Age og sløvhet.

Norge igjen kåret til verdens beste land å bo i

David Wilkerson sier dette i sin profetiske bok "Visjonen" fra 1973.

"Likevel ser jeg millioner av kristne som blir bedratt av materiell velstand. Den siste kristne vil bli hjemsøkt av velstand og blir prøvd gjennom det mer enn av fattigdom.

I mitt syn, ser jeg satan tre fram foran Gud en siste gang, slik han gjorde da han anklaget Job i Bibelen. Men denne gangen kommer han til å be om tillatelse til å friste de siste kristne. Dette er hva jeg ser:

Les hele artikkelen her.

20 juni 2018 - Den forførende lettvinte kirken - uten Kors og omvendelse - et søkelys på falsk lærere og dens ideologi

Jeg har brukt mye tid på dette, så jeg håper du bruker litt tid å se igjennom. Den er lang, men nødvendig. Jeg tar opp flere amerikanske forkynnere, som har stor påvirkning på kristen-Norge, ikke for å kritisere og dømme, men for å bedømme ånden som er i og over dem. Samme med kristen musikk, som har blitt mer og mer ett åndelig sandslott.

Jeg bruker ordet sjelisk (eller sjelelig) flere ganger, som nok er byttet i nyere oversettelse med det naturlige menneske. Denne oversettelsen sier det på denne måten "Men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis." 1 Kor. 2:14.

Mye av det som reiser seg som "vekkelse" og nye kristne trender, er basert på sjeliske ønsker på å tjene Gud. Men du kan bare tjene Gud gjennom hjertets lydighet og ved å være en våken kristen!

Når menigheten har blitt en jungel av forvirring og åndelig kaos

I en tid hvor en åndelig tåke har invadert menigheten med en fremmed ånd, hvor fokus er mye opplevelser, fyll i "ånden", lettvint forkynnelse uten dybde, sjelisk lovsang og forkynnelse som glatter over mye av Bibelen, og ofte forvridd til å passe et "moderne evangelium", som fraviker det gamle evangeliet kraftig. Så må man som vekter, rope ut Herrens Ord - for å fortelle at man må vende tilbake til orginalen - til basicen i Guds Ord. Og da er det verdt å lese disse Ordene: 

Les hele artikkelen her.

 

14 august 2018 - Vekkelse i Uppsala?

PÅ KNE: Pastor Joakim Lundquist, lovsangsteamet og flere av lederne i menigheten ledet an i bønn om renselse og åndsfylde. Foto: Tor-Bjørn Nordgaard - Artikkel hentet her.

 

Jeg er i utgangspunktet positiv til vekkelse. Jeg elsker at Ånden tar over - og forandrer mennesker, skaper dypere relasjoner, helbreder umulige sykdommer, gjør tegn og under. Men jeg har aldri sluttet med å være kritisk. Det var noe jeg ble nødt til å lære meg - når det var "vekkelse" i Filadelfia, i byen jeg bodde i.

De la grunnen for Guds herlighet pga bønn
Min forbeder over mange år og en evangelist hadde vært ledende til en bønnevekkelse. Og de ba og ba. Og Guds herlighet fylte lokalene - og de hadde et hjerte for vekkelse i byen. Noen år før - hadde jeg meldt meg ut av en trosmenighet i samme by - og ble så isolert og ignorert av flere av disse medlemmene - ettersom jeg/vi ikke kunne "underordne oss en pastor".

Les hele artikkelen her.

5 oktober 2018 - Å avsløre falsk kristendom

Bilde over: Noen ting er ganske enkelt å avsløre - men andre ting er vanskeligere - fordi det er avhengig av hvor Dypt du selv har blitt ett med Sannheten

Jeg hadde ett innlegg lengre ned - om Patricia King - og en skrev inn - og sa at dette var NAR - og at jeg ikke måtte ødelegge bloggen med sånt tøv.

Så jeg ga over denne artikkelen til en annen kristen FB venn - en som jeg hadde dyp tillit til pga sin Gudfrykt - han skrev:

"NAR trenger ikke være negativt, selv om jeg på generelt basis er skeptisk til de. Alle bevegelser har i mer eller mindre grad noe gitt fra Herren. Teksten du har oversatt mener jeg er god, men ganske generell/rund. En kan i etterhånd både påstå og benekte mye av det som står der. Jeg har lest lignende type tekster/profetier/utsagn siden jeg ble frelst. Jeg har i etterhånd lurt på om det kom fra Herren eller profeten. Men jeg støtter deg i publisere det. Personlig tror jeg mer på profetier som følges av praktiske hendelser. Bibelens beskrivelse av endetiden, er åndelig og samfunnsmessig utvikling, parallelt med konkret praktisk utvikling og praktiske tegn.

Med tegn mener jeg klimaendringer, ufred, krig, avkristning, eksplosjon i skilsmisser, homobølgen ol."

Les hele artikkelen her.