9 Jan. 2019 - Det okkultes fremgang i USA - Bush Dynastiet del I - Basic for hemmelige selskaper

Se gjerne debatten over - som jeg anser som interessant - bla. først intervjuv med Ivar Fjeld som skrev "Den Rød  Grønne Terrorøya" - så en debatt mellom Jeremy Hoff og Vebjørn Selbekk.

I en diskusjon på TV visjon mellom Selbekk, redaktør i Dagen, og forfatter av "22 Juli profetien" så sier Selbekk  at en profet, var ikke det en som bare profeterte om fremtiden!? 

Men leser man Skriften - vil du se at profeten går ofte tilbake i tid - for å se årsaken til hvorfor Gud lovte vrede over landet - hva som bød Gud imot! Så en som er en vekter, og/eller profet - har en gave til å snuse opp det som er i det skjulte. Okkult betyr jo skjult - og det er vekterens oppgave å finne ut hvorfor ting er som det er - og ingen vekter ser hele sannheten - men alle ser noe og litt - og puzzler man det sammen flere fra andre, kan man få ett bredere bilde.

Vi kan også lese om hvordan Gud åpenbarer skjulte ting for Hezekiel:

".....og førte meg i syner fra Gud til Jerusalem, til inngangen av den indre forgårds port, som vender mot nord, der hvor nidkjærhets-bildet stod, det som vakte Guds nidkjærhet......

....Og han førte meg til inngangen av forgården, og jeg så, og se, der var et hull i veggen.  Og han sa til meg: Menneskesønn, bryt igjennom veggen! Og jeg brøt igjennom veggen og fikk se en dør.  Og han sa til meg: Gå inn og se de fæle vederstyggeligheter som de gjør der!  Og jeg gikk inn og så, og se, der var alle slags bilder av vederstyggelige kryp og firføtte dyr og alle Israels folks motbydelige avguder, inngravd på veggene rundt omkring.  Og foran dem stod sytti menn av de eldste i Israels folk, og Ja'asanja, Safans sønn, stod midt iblant dem, og hver av dem hadde et røkelsekar i hånden, og det steg opp duft av røkelseskyen. Og han sa til meg: Har du sett, menneskesønn, hva de eldste i Israels folk gjør i mørket, hver i sine billedkammer? For de sier: Herren ser oss ikke, Herren har forlatt landet. Og han sa til meg: Ennå skal du få se flere store vederstyggeligheter som de gjør....Hesekiel 8:3, 7-13.

Når folk gjør ting i hemmelighet - i mørket - så ser Gud alt sammen. Og derfor kaller Han vektere - til å komme såpass nær Ham - at Han kan avsløre for dem den ondskapen som påvirker menigheten, samfunnet og nasjonen - og rope det ut, for de som har ører å høre med! 

Les hele artikkelen her.

10 januar 2019 - Det okkultes fremgang i USA - Bush Dynastiet del II - Innføring av lovløshet

Skull and Bones - et Hemmelig selskap

Jeg har snakket mye om Obama, jeg har snakket noe om Clinton.

Men kanskje ikke så mye om Bush dynastiet. Prescott Bush dro til Yale for å studere og ble der medlem av Skull and Bones (hodeskalle og knokler) i 1917 - du kan også se på denne offisielle listen over medlemmer, fra begynnelsen på 1800 tallet - til 1982 - etter da har det aldri blitt satt ut noen offisiell liste over nye medlemmer.

I Skull and Bones er den mektige eliten med - flere presidenter og andre viktige aktører. I følge denne filmen:

Dessverre har YouTube stengt muligheten til å legge snutten hit, så du må trykke på lenken under:

Corbett Report confronts Bohemian Grove member

(Boheimian Grove Member er en del av Skull and Bones)

Oversettelse av noe av videon:

Her får du først se en tilbedelse av en stor ugle statue - og messer til onde ånder og sier (Alex Jones hadde sneket seg inn på denne messen i hemmelighet, og filmet):

Les hele artikkelen her. 

13 januar 2018 - Det okkultes fremgang i USA - Bush Dynastiet del III - Den Radikale Alinsky, Kennedy mordet og sviket mot Israel

En Jødisk radikaler - forbilde for Eliten

Saul Alinsky, i hans siste bok fra 1971 - ett år før han døde - skrev boken "Rules for Radicales" (regler for radikalere), hvor han bla. kom med denne famøse uttalelsen:

"Det er så gammeldags at vi glemmer minst en godt kjent kunnskap til den aller første radikaler: fra alle våre legender, mytologi og historie (og hvem kan vite når mytologien ender og historien begynner eller vica versa), den første radikaler var kjente som en mann som gjorde opprør mot det etablerte og gjorde det så effektivt at han i det minste vant sitt eget kongerike - Lucifer"

Saul Alinsky, som opphøyde Lucifer ble ett forbilde både for Obama og Hillary Clinton. "Alinsky trodde på en "velordnet revolusjon" som krever "samtykke fra organiserte grupper og makthaverne i  samfunnet", skrev Dinesh D`Souzi i boken "America: Imagine a World Without Her". Hillcary Clinton skrev sin hovedoppgave ved Wellsley College om Alinskys arbeid, og tidligere president Obama, en annen Alinsky-sympatisør, fikk sin første jobb som samfunnsorganisator for Alinsky-netteverket i Chicago. 

Les hele artikkelen her. 

16 januar 2019 - Det okkultes fremgang i USA - Bush Dynastiet del IV - Føniksfuglen - den okkulte adelen og 3 ledd av Bush dynastiet

Føniksfuglen

"Noen tror at fugl Føniks, eller ørnen offisielt, bak på dollarseddelen er en referanse til det mytiske Atlantis` gudekongen. På samme måte har de som står bak Den nye verdensorden et motto: "Orden av kaos". En moderne term for "kaos" er "krise". Dette er grunnen til at politiske ledere bruker begrepet som først ble funnet opp av sosialaktivisten Alan Alinsky: "Fabrikkert krise", eller kommer med bemerkninger som den Rahm Emanuel, tidligere stabssjef i Det hvite hus, kom med om aldri å la "en alvorlig krig gå til spille." Alinsky dedikerte sin bok, Regler for radikale, til Lucifer, som den "første radikaleren kjent for mennesket, som gjorde opprør mot etablissementet og gjorde det så effektivt at han i hvert fall vant sitt eget rikeSide 145, Babylon Koden


"Babylonkoden som avslører "Planen", avdekker en form for hemmeligholdt samfunnsprogrammering, der en ny verdensorden er tenkt å skulle stige opp av kristens kaos, Igjen går tankene til den mystiske fulg Føniks, som stiger opp fra asken etter å ha blitt brent. Hvis du studerer USAs hovedstad, vil du se de arkitektoniske bevisene på Babylonkoden overalt, deriblant statuen på Judiciary Sqare av frimurerlederen Albert Pike, som forutsa at verden ville oppleve 3 verdenskriger, og at den tredje kom til å bli så forferdelig at det ville få folk til å bli bitre og vende seg bort fra Gud og til LuciferSide 146, BabylonKoden.

Les hele artikkelen her.