Les mine nesten daglige innlegg på

Vektertårnet

 

Noen utvalgte innlegg under

25 okt. 2018 - Israel snart i krig

Lenke til YouTube videon her:


Israel drawing dagerously closer til Middle East War


Oversettelse av videoen:


Han mener at dette som nå skjer ved Gaza vil starte en krig. Ett profetisk ord:

"Når Israel sender tropper inn i Gaza, så vil det være ett profetisk tegn som åpenbarer at MidtØsten krigen har begynt" Henry Gruver


Ifølge Z3 News - så er Gruver en Gudsmann som har vandret trofast med Herren i mange, mange år - og fikk dette ordet tidligere i år. Det er dette tegnet jeg ser etter og overvåker. Dette er veldig nær å skje nå.

Les hele artikkelen her.

27 okt. 2018 - Visjoner om Israel og krig

Det er ikke alltid man skjønner visjoner - spesielt ikke andre sine visjoner. Men uansett - her var det mye som jeg personlig synes var aktuellt - med tanke på hvordan ting utvikler seg ved grensen til Gaza, og ikke minst grensene til Syria - hvor både Iran og Russland er. Dette handler om Israel - i disse gåtefulle synene. Tiden for vår forløsning er veldig nærme!

------------------------------------------------------------------------

Tre dager etter Israels første direkte konfrontasjon med Iran på den nordlige grensen, er det fortsatt bekymring over den voksende faren som den islamske republikkens utgjør ved å få ett voksende fotfeste i nabolaget.


"Vinter kommer fra nord der vi har en konkret trussel," sier Orit Perlov, en sosial mediaanalytiker for Institutt for nasjonale sikkerhetsstudier, til The Jerusalem Post i et intervju bare dager før en israelsk F16I ble skutt ned over landet av syriske luftforsvar.

Les artikkelen her.

13 februar 2018 - Midtøsten: En konfrontasjon mot Iran

En nær konfrontasjon mellom Israel og Iran/Syria (og trolig starten på en snarlig større konflikt).:

I de tidlige timene lørdag morgen ble Israel og en syrisk-iransk allianse engasjert i en konfrontasjon 

hvor et israelsk F16 ble ødelagt, i tillegg til at en iransk-laget drone ble skutt ned, og mange militære mål i Syria ble så ødelagt.

Les hele innlegget her.

11 februar 2018 - Når kommer krigen?

Van der Hoven (Bilde Høyre) sa at 22 Juli profetien var en advarsel til Norge. Om ingen tok den på alvor - så ville dommen komme uten forvarsel. 

"Norge kommer til å bli delt. dere kommer til å måtte betale deres

pris.... Denne boken (22 juli profetien) er Guds siste advarsel til Norge. Hører dere hva jeg sier? Det kommer ingen flere advarsler. Dette er den siste. Enten kommer dere til å bli ødelagt, eller så tar dere Norge tilbake!... Hvor mange ulykker må komme deres vei? Vil dere at Putin skal komme ned til Trondheim og dele landet deres, fordi dere har sørget for å dele Israel gjennom Oslo-avtalen?... Norge og Israel står så overfor den samme trusselen. Norge står i fare for å bli delt av Putin, og Israel står i fare for å bli delt av onde islamistiske krefter!"

Jeg har delt denne noen ganger. Men likevel - jeg synes den kan deles flere ganger.

Les hele profetien her. 

7 februar 2018 - Sodomas og Gomorras ånd inn i Norges elite

Homopriser blir delt ut - og fordi Media og sosialistene - og deres fullstendig overtagelse av skolesystemet - over noen ti års tid - har kjørt propaganda for å fortelle hvor fantastisk fint det er - og hvor dumme og fordomsfulle deres kritikere er. Når man lyver ofte nok - som Goebbels sa - så vil folk til slutt tro dem.

Les hele artikkelen her.

5 februar 2017 - Å lodde stemningen mot de kristne

Bildet over: For noen år siden var jeg tilfeldigvis i Oslo - og så dette kunstnerprosjektet foran Stortinget. Jeg skjønte at jeg så noe profetisk. Huset var sjeleløst og forlatt - akkurat som Stortinget og Det norske folket har utviklet seg til å bli.

På våren 2013 - før Stortingsvalget - så merket vi en høy temperatur i media av radikale sterke stemmer som ønsket å tvinge alle helsearbeidere til å ikke kunne nekte å være med på en abort. Eller med andre ord, du kunne ikke reservere deg mot å bli med på å utføre mord på de svakeste av de svakeste i vårt samfunn. Vi loddet stemningen - og antok at om ikke de Borglige tok makten til høsten - men om AP ville fortsette - så ville det ta helt av - hvor den kristnes rettigheter ville bli veldig redusert til å være en null stemme i samfunnet - og til å være ett stort problem (som man måtte finne en "endelig løsning" på) - tenk på de homosexuelle som da utgjør kanskje 1-2 % av befolkningen - som blir hørt hele tiden i media - så man skulle tro de utgjorde 50% av befolkningen - mens kristne utgjør kanskje 10-15% og får liten oppmerksomhet - unntatt om man da kan henge dem ut på en eller annen måte - dessuten er det mange flere % i dette landet - som faktisk støtter kristen kultur - og da er vi kanskje oppi 30-50% - som er imot statlig overstyring av den kulturen vi har hatt. Så landet er i sannhetens navn blitt skjevt og på vei mot diktatur - som vi ikke ønsker å sammenligne oss med.

Les hele artikkelen her.

4 februar 2018 - Tegn på himmelrommet?

Jeg har delt om de 4 blodmånene - som alle falt på den første og siste høytidsdagen i 2014 og 2015 - altså jødisk påske og Yom Kippur - nyttårsfeiringen. I fjor høst, så kom ett spesielt tegn, nemlig tegn i Jomfruen, som mange mente refererte til Åpenbaringsboken 12 - om Kvinnen (Israel) i barnsnød.

Også full solformørkelse over hele USA i fjor høst - som igjen vil komme igjen om ca 7 år - er ett tegn. Så hva betyr tegnene? 

Vi vet ikke alt - men at Gud har noe med det å gjøre - er utvilsomt. Rabbinerne sier at månen er tegnet for Israel og jødene - mens solen er tegn for hedningene. Og da Ånden født menigheten på pinsedagen - talte Peter om en gammel profeti i Joels bok. Hvor han sier:

Les hele artikkelen her. 

3 februar 2017 - Befrielse

En av de viktigste tjenestene Jesus gjorde, utenom å forkynne Ordet, var å helbrede syke og drive ut onde ånder. Vi kan lese:

"Så kom de til Kapernaum, og da det ble sabbat, gikk han inn i synagogen og underviste. Alle var slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som de skriftlærde.

 Nå var det i synagogen deres en mann med en uren ånd. Han satte i å rope: «Hva vil du oss, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er: Guds Hellige!» Men Jesus truet ånden og sa: «Ti stille og far ut av ham!»  Og den urene ånden rev og slet i mannen, skrek høyt og fór ut av ham. Alle ble forferdet; de snakket i munnen på hverandre og sa: «Hva er dette? En ny lære – og med myndighet! Han befaler til og med de urene åndene, og de adlyder ham.» Og ryktet om ham kom straks ut overalt i hele Galilea-området." Markus 1:21-28.

Les hele artikkelen her.