18 jan. 2018 - Hva er sosialisme?

Bildet over: Sosialsime - Undertegn her
Venstre dør: Jobb hardt - behold halvparten
Høyre dør: Ikke jobb, alt er gratis

Sosialisme er ett verktøy for Eliten - til å binde menneskers frie vilje til systemet. Hvor fellesskapet står over enkeltindividet. Her vil jeg gå igjennom hva sosialisme er for noe, og hvor den har hentet sin ideologi fra, og hvor den fører oss:

Definisjon sosialismen "Sosialisme er en politisk ideologi som ønsker økonomisk likhet mellom samfunnsmedlemmene. Grunnleggende i sosialismen er at produksjonsmidlene er eid og kontrollert demokratisk av et fellesskap, enten gjennom det offentlige, staten eller samvirker"Wikipedia

En av feilene ved ideologien er deres makt over eidendomsretten, fordi Gud la ned eierretten til den enkelte, og på den måten nektet andre å røre ved det:

"Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse eller hans esel eller noe som hører din neste til." 2 Mosebok 2:17.

Les hele artikkelen her.

 

2 januar 2017 - Regjeringssamarbeid og tåke over Jeløy Radio

Idag så vi en tåke komme sigende over Moss, som om det var ett åndelig mørke. Det begynte på morgenen, og det var tettere enn hva jeg kan huske er vanlig. Da man kjørte bil, var sikten dårlig. Man så ikke langt. På formiddagen var det sol, men senere kom tåken igjen tett som en busk. Jeg tenkte på boken "Mørkets Rike" med Peretti, som omhandler en tåke over områder, når det ble inntatt av onde ånder, og deres menneskelige marionett dukker:

"Mens demonene fortsatt befant seg i tilfluktstedet sitt i kjelleren og klappet hverandre på ryggen, mens de gav stikk til Sløvhet, la de ikke merke til den merkelige, unaturlige kuldefronten på utsiden. Den beveget seg sakte over byen og bragte med seg en gjennomtrengende vind og et kaldt regn. Selv om det var blitt lovet at kvelden kom til å være klar og fin, ble det nå mørkt under et lavt, tåkeaktig teppe, halvt naturlig, halvt åndelig.Les hele sammenhengen her.

Jeg opplevde tror at det var noe åndelig med denne 

sammenkomsten på Jeløy Radio i Moss - disse som da skal forme vår fremtid de nærmeste årene, og det kommer ikke til å være noe velsignelse for nasjonen. Men en fortsettelse på å bringe landet ned i rennestein. Syndens makt er alltid fiendskap mot nasjonenes ve og vel.


Som New Age (som teks. Bildenbergerne) fronter Positiv tale, og samtidig tilber Moder Jord, så gjør også denne regjeringen det samme. Og det er fåtall på Stortinget som taler imot dette samlende vanlige kunstige politiker språket, som likesom skal være intellektuelt. 

Les artikkelen her.

31 desember - Å skrive en blogg og det profetiske

Det profetiske har alltid fenget meg. Siden før jeg ble frelst, til nyfrelst, til nå. Før leste jeg Vekteren, et blad som tok frem alle mulige åpenbaringer. Noe bra, noe mindre bra, og noe dårlig. Men jeg likte det, fordi da var det opp til meg hva jeg skulle finne ut som bra, og hva jeg skulle forkaste. Jeg har heller aldri trodd at feil dato eller feil budskap, er nok til å kalle budbringeren en falsk profet. Jeg har selv blitt anklaget for å være en falsk profet på min hjemmeside. For noen år siden, så hadde jeg nok blitt oppbrakt over det. Men nå bryr jeg meg ikke. 

For å få betegnelsen falsk, så holder det ikke å gå i kjødet på det profetiske, eller si feil dato. Falsk betyr at du skjuler motiver, sier alle de rette ordene, ja selv profetere helt riktig (som Bileam gjorde), kan fungere i det overnaturlige, selv i Åndens gaver, helbrede og gjøre undergjerninger i Jesu navn.

Les hele artikkelen her.

29 desember 2017 - Retur av falne engler, pavens påkallelse til krig, og en mektig vekkelse

Putnam og Horn forutså offentlig nøyaktig pave Benedicts avgang ett år før det skjedde. De fortalte det nøyaktig på hvilken år og hvilken måned. Gud har også gitt han en forutsigelse for hva som vil skje i Midtøsten.

Vatikanets teleskop Lucifer

Horn forteller om en Apache stamme som har forsøkt (ved bla å saksøke) vatikanet ved å sette opp sitt teleskop (som de kaller Lucifer) der deres forfedre døde på det fjellet (Arizona, USA - som er en gravplass). Han fikk vite at fjellet var en av de fire hellige fjellene for indianerne. Derfor ville de ikke ha katolikkene opp der, fordi det er som Horn mener, at det er en stjernevei (stargate): En dørvei, en portal, passasje, en strategisk geografisk lokasjon hvor åndelige vesener har kommet inn og gått ut av vår tredimensjonale verden siden tidenes morgen.

Les hele artikkelen her.

24 desember 2017 - Det store frafall

2 Tess 2 skriver Paulus om bortrykkelsen (...Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi Komme, og vår samling hos ham:.. Vers 1), og de ting som må skje før dette kan ta plass. Og Paulus snakker også om Herrens dag (vers 2), som betyr Åpenbaringsbokens oppfyllelse. Paulus sier videre:

Frafallet: fjerne seg fra noe, opprør eller revolusjon

"La ingen  bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn" Vers 3

Vers 3 henger sammen med hverandre, og på Grunnteksten står det "He Apostasia", som kan betyr å dra bort, å flytte bort, oppbrudd eller avreise, billedelig å forsvinne. Det tilsvarende verbet afistanai betyr å fjerne seg fra noe. I noen eldre oversettelser, så er det oversatt rett og slett med bortrykkelsen. Men ordet Apostasia kan også bety en annen ting, nemlig "opprør eller revolusjon.

Les hele artikkelen her.

22 desember 2017 - Irans tilnærming til Irak, Syria, Tyrkia - veien mot Harmageddon

Det Iranske militæret har kommet inn i Syria, og har invidd den langsiktige planlagte Veien mellom Teheran til Damaskus, og så mot Harmageddon.

Hvis man ser det røde på kartet over for å være en løpende Leopard (Lilleasia) eller en Bjørn (Persia / Iran), så gjør det ingen forskjell. Armageddon er en slagmark som vil tiltrekke en hær på hundrevis av millioner som kommer fra en iransk-tyrkisk allianse som stormer inn i Jizreel-dalen. Det kan bare skje når de har tilgang til Syria, deretter til Golan-høydene, og deretter til Jesreel-dalen Har-Megiddo . Armageddon kan ikke skje uten at hærene har tilgang til Syria. I alt som skjer i Midt-Østen, bør Jesreel (Armageddon) være vårt hovedfokus, ved å gi det ekstra oppmerksomhet, siden det hovedmålet å storme inn i det nordlige Israel, på vei mot Jerusalem, en by som vi allerede hører verden buldrer om.

Les hele artikkelen.

 

19 desember 2018 - Kirken og Islam - når kirken bygger en motorvei for å undergrave troen og samfunnet

Jeg ble harm når jeg leste dette innlegget fra HRS:

Og fordi som tror at Frelsesarmeen er på rett vei mot Himmelen, burde tenke annerledes, når de ser denne linken! 

 Det var ikke bare at kirken forsøkte seg på dialogarbeid, men å hjelpe til at Islamsk råd ble stiftet. Og hjalp til å bre ut ondskapens religion, den antikristelige og voldelige Islam. Men det var ikke bare de ufrelste prestene og biskopene som hjalp til. Også kjente frikirklige som Åge Åleskjær og Aril Edvardsen.

18 desember 2017 - Pergamons alter, og Antikrist Del 1

For det meste er det en oversettelse av Jonathans Kahns undervisning. Men noe har jeg lagt til, både med lenker, og skrift. Men jeg tror det går i hverandre. 

__________________________________________________

Om du studerer skriften, så vil du skjønne at visse ting gjentar seg. Spesielt gjelder dette ondskapens  mester, den som er inspirert av Antikristens ånd.


Antiokus Epifanes - ett forbilde for fremtidige Antikrist

Forbildet på Endetidens Antikrist, var Antiokus Epifanes. Han satte opp ett alter til ære for Zevs i Det Aller Helligste, i Templet (ca 167-164 f.Kr). Der ofret de også en gris, for å spotte Gud og jødene. Da Makaaberne startet sitt opprør, og renset templet for denne styggdommen, så ble avgudsalteret fjernet fra Israel.

Les hele artikkelen her.

18 desember 2017 - Pergamons alter, og Antikrist Del 2 - Den mørke engel

Uttrykket ødeleggelsen styggedom kom ut av Antiokus Epifanes, fra Syria, som forsøkte å avsette Gud fra sin trone i Jerusalem i Hans tempel. Antiokus satte opp en statue med Zeus, og de ofret griser der (i motsetning til Lam som vanligvis ble ofret der, som var forbildet på Guds Lam, Kristus). Gris blir i jødedommen ansett som ett urent dyr. Derfor var dette offeret og statuen på den Hellige plass en styggdom for jødene og JHVH, Bibelens Gud.


Ettersom Jesus pratet om Den Ødeleggende styggedom (Matt. 24:15), så vil det i snar fremtid bli bygd opp ett tempel i Jerusalem, hvor det vil stå ett bilde, en styggelse, som har som mål å avsette Gud fra sin trone. Det som skjedde ved Antiokus Epifanes ca 167-164 f.kr, var ett skyggebilde av noe som vil gjenta seg i Endens tid, til ulykke for hele jorden.

Les hele artikkelen her.

18 desember 2017 - Pergamons alter, og Antikrist Del 3

Zeus - den ødeleggende styggedom blir ødelagt og bygd opp igjen Antiokus Epifanes (167-164 f.Kr) fullførte den første "ødeleggende styggedom".  Du kan se det på dette bildet av statuen Zeus:

Og ved denne vanhelligelsen, så starter ett løp for å utrydde jødene. Makkabeerne overant den Syriske hæren til Antiokus, og fjernet den "ødeleggende styggedom", og satte igjen Templet i orden. Derfor feirer man Hanukka, til minne om at Makkabeerne

Les hele artikkelen her.

 

18 desember 2017 - Pergamons alter, og Antikrist Del 4

Pergamon var en hedensk plass og et senter av hedendom. Hvorfor var det en plass for Satans trone - en plass hvor han hadde sitt bosted. Pergamon var omringet av fjell, og midt på plassen, var antikkens verdens storhet Pergamons alter. Alteret ble satt opp på samme tid som Makkabeerne stoppet den ødeleggende styggedom i templet, som var satans forsøk på å utrydde Bibelen og Troen.


Da evangeliet gikk over det Romersk riket, så mer og mer så overga folk Pergamons alter. Og Alteret ble mindre og mindre brukt. Den ble mer en ruin. Så satans trone lå i dvale for rundt 2000 år. Da alteret ble funnet, så var det på samme tid som Europa mer og mer forlot kristendommen. Og de ble flyttet til Tyskland. På samme tid som de bygde opp denne tronen, i det samme året (1871) så startet det en bølge av antisemittisme, starten på den morderne antisemittismen. Og etterhvert så ble Tyskland satanisk og besatt. 2 verdenskriger, som begge er relatert til Tyskland. I mellom krigene, ble de demoniske festene i Tyskland sterkere og sterkere, og denne mannen ble reist opp - en Haman, en Guds fiende:

Les hele artikkelen her.

18 desember 2017 - Pergamons alter! Antikrist - del 5 - Ringen er sluttet?

Her har jeg tatt frem vitnesbyrd først, om hvordan ånder kan påvirke ting. Ettersom Kahn ga seg etter 4 serier, så var jeg mer opptatt av hvordan Pergamons Alter påvirker verden idag. Så jeg har samlet litt løse tråder, og forsøkt å sy dem sammen. Jeg tror at virkningen med Pergamons Alter, også virker på verden idag. Det verste gjenstår.

________________________________________


Den usynlige åndelige virkeligheten

Så hvordan kan en fysisk ting påvirke en hel nasjon? Jeg lærte tidlig i mitt kristne liv, at ting som er inspirert av onde ånder, kan gjøre skade.


Det handler om at Gud ga autoriteten til menneskene å styre over jorden. Men da satan stjal hans autoritet, så ble han denne verdens fyrste. Men selv om han er fyrste, så har han ingen kropp. Han er helt avhengig av menneskene, for å kunne virke i det naturlige, og påvirke, ødelegge etc. 

Les hele artikkelen her.

Svar til Anna

Under kommer Anna med ett spørsmål, og sier: "Pussig at det som er drømmer fra gud ikke skjer slik som gud sier i drømmen??? Holder gud oss for narr? Det ser ikke ut til at noen omvender seg pga dette."

Svar:

Det vet jeg ikke og kan ikke gi svar på de dype spørsmålene. Det er sjelden noen aldri tar feil i det profetiske. Og om du har lest Bibelkoden, hvor alt i fortiden var kodet inn, men når denne journalisten begynner å skue inn i fremtiden, så ble alt en helt Annen sak. Noen ting stemte korrekt. Mens andre ting slo ikke til. Men da han begynte å tvile, så sto det på flere steder bak på Bibelkoden: Utsatt. Vi ser også i Jona bok At Gud sa først 40 dager, men pga at ting skjedde, så utsatte Gud det hele 150 år. Profetiske drømmer og lignende. er først og fremst for at folk skal ta ting til hjertet, og forandre seg! Og skjer det ting, som teks. At troende ber og vender om, så kan Gud utsette det. Gud ønsker ikke ulykker, men når det da er INGEN som går inn og forandrer, så kommer dommen

Gud søker noen som kan stoppe Hans vrede

Gud sier i Heskiel 22:30-31: "Jeg søkte blant dem efter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det; men jeg fant ingen. Så utøser jeg da min vrede over dem; ved min harmes ild gjør jeg ende på dem; deres gjerninger lar jeg komme over deres eget hode, sier Herren, Israels Gud."

Vi ser også det i historien om Moses, hvor Gud begynner å bli trøtt på Israels gjentatte opprør, avgudsdyrkelse, klager, synder og alt annet. Og truet med å ødelegge dem, og starte ett nytt slekte, som gikk ut ifra Moses. Men Moses gikk i forbønn for Israel, og reddet dem. Les historien i 5 Mos. 32.

Jeg tror det er på den måten. At Gud er såpass Hellig, og så ren i sitt blikk, at vi nok aldri vil forstå den biten. Og når Han ser synd, så ser Han noe som er verre enn kloakk. Og Han ønsker å fjerne det. Og da kan Gud gjøre 2 ting, iallefall på denne jorden, Han kan utrydde synden og dermed så dør det mange mennesker sammen med det. Eller Han kan trekke seg unna, og være på avstand (Gud er allstedsnærværende, så selv om Han drar sin Ånds nærvære bort, så holder Han likevel oversikten over hele sin skapelse, og vet alt hva vi gjør). Men når Gud åpenbarte seg på den måten Han gjorde og var NÆR Israel, så måtte Han utrydde synd. Og det eneste som kunne stoppe Hans vrede, var en forbeder. Derfor brukte også Gud 40 år på Moses i ørkenen, for å få frem en som kunne stå i gapet for Israel. Ellers visste Han at ingen ville klare å overleve, når Han kom nær!

Stå i gapet/Herrens dag

Og dette at noen står i gapet for synden, som også skjer nå, hvor Guds Hellige (men altfor få, etter min mening) ber for nasjonene, er det som gjør at Gud gang på gang utsetter tidene. For når vreden kommer, så vil nødstiden være såpass fryktelig, at mange, mange mennesker vil ikke klare å stå, og mange vil dø. Gud advarte de i Sitt Ord som lengtet etter Herrens dag og sa:

"Ve dem som stunder etter Herrens dag! Hva vil dere da med Herrens dag? Den er mørke og ikke lys.  Det er som når en flykter for en løve, men støter på en bjørn, og når han kommer hjem og støtter seg til veggen med hånden, blir han bitt av en orm." Amos 5:18-19.

Og Gud vet at Herrens dag (Åpenbarinsbokens oppfyllelser) blir en fryktelig tid for menneskene, og så lenge noen ber, så holder Han tidene tilbake. Derfor kommer det advarsler med ulykker, om krig, om alle mulig annen elendighet, ikke fordi det ikke vil skje, men fordi det snarlig kommer til å skje. Men om Gud sier at noe vil skje i November, og noen tar tak i det profetiske, og begynner å be, så kan det hende at det skjer neste November, eller en annen dato.

Ingen som omvender seg?

Du sier at det er ingen som omvender seg pga dette? Det vet jeg egentlig ingenting om. Men de som er våkne, liker å lese det. De som lever i lunkenhet og ikke er interessert i Jesu snare gjenkomst, er nok ikke interessert!

Ofte er problemet er at de som kaller seg kristne, ikke ser behovet for å omvende seg. Og da vil heller ikke verden vende om til Korset. Først må de kristne våkne, og se sin synd, og ta det til hjertet. Så kan Gud også rense sin menighet. Og når Gud har ett rent hus og en ren kropp, så kan Han forløse sin herlighet. 

Tenk også på hva Bibelen sier:

"En sa da til ham: Herre! er det få som blir frelst? Da sa han til dem:Strid for å komme inn igjennom den trange dør! for mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn, og ikke være i stand til det. Fra den stund av da husbonden har reist seg og lukket døren, og dere begynner å stå utenfor og banke på døren og si: Herre, lukk opp for oss! da skal han svare og si til dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra.Da skal dere begynne å si: Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater! Og han skal si: Jeg sier dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra; vik bort fra meg alle dere som gjorde urett! Der skal være gråt og tenners gnidsel når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, men dere selv kastet utenfor. Og det skal komme folk fra øst og vest og fra nord og syd, og de skal sitte til bords i Guds rike. Og se, der er de som er mellom de siste og skal bli de første, og der er de som er mellom de første og skal bli de siste." Lukas 13:23-30. 

Jesus mente jødene her. Men det kristne ofte ikke skjønner, er at det er like vanskelig for en som en gang ble frelst, å komme til Himmelen, som det var for jødene som trodde, å nå helt frem. Veien er lang, og den er trang og vanskelig. Derfor må også kristne lære seg at å være en troende, er en daglig vandring, hvor man er nødt til å ta sitt kors, å fornekte seg selv, og tåle andre menneskers hån og forakt. For vandrer man med Jesus, og er i Hans vilje, så lover Bibelen at du SKAL få forfølgelse. 

Ve oss kristne, om vi blir akseptert av det brede lag

Men om alle taler vel om oss, og synes vi er prektige menneske. Så burde vi alle ransake oss om vi er i troen!

Jesus sier det sånn "Ve dere når alle taler vel om dere; for det samme gjorde fedrene med de falske profeter." Luk. 6:26.

Frihet som ingen vil ha?

Gud satte meg i frihet fra mange åndelige byrder, over en periode på 5-6 år. Det var det vondeste jeg har vært med på, men også det beste. Jeg har latt vitnesbyrdet mitt stå her, men jeg opplever sjelden at noen skjønner eller er interessert i en sånn viktig ting. De fleste kristne jeg møter, sliter med ett eller annet, men som oftest ganske mange ting. Men de fleste vet ikke eller forstår hvordan de klarer å komme seg ut av smerter, tvangstanker, vonde følelser, vond fortid etc. Man bare går på møter hver søndag, og så bruker de ikke så mye tid med Gud i mellom møtene. Fordi de opplever at de ikke får noe ut av det å søke Gud i ensomhet. De liker heller å være selskapsmennesker og elsker å prate om alt annet enn hva som handler om Himmelen og Guds Ord. Og på den måten, så glir folk ut av nåden, uten at de selv aner det.

Og når det er så vanskelig for kristne å holde troen, så hva da med verden? Selv predikanter som lever i opprør og avgudsdyrkelse, drar ut og vinner tusentals for Jesus. De vinner hele verden, men taper selv sin sjel. 

Derfor er det nok få som nok er interessert i å lese min blogg. Fordi de vil helst være koselige selskapsmennesker, ha mange venner, mer enn å være på kne for Gud, kjempe mot mørkets fyrste, tenke på endetiden - og Jesu snare gjenkomst etc.

Hadde man derimot forkynt ett tøffere Budskap i menighetene, sånn som de første kristne forkynte det, så hadde flere blitt befridd, Guds kraft i menigheten hadde økt, og mange hadde blitt frelst. Men jeg tror også på kommende mørke tider, er det som må til, for å få oss ned på knærne, i sønderknuselse, tårer og anger! Og da vil Herren komme nær, og ingenting vil bli som før!

 

 

7 desember 2017 - Mr. Putin og veien mot enden

Jeg så nylig programmet om Putin på National Geographic. Og deres beskrivelse av mannens ondskap, er ikke overraskende for meg. Folk som våger å stå imot ham, blir ofte fengslet eller drept, eventuelt må flykte til Vesten. Og en avhopper fra Russland, Aleksandr Litvinenko, ble drept i England av radioaktivt stoff, Polonium. Fordi han satt antagelig på informasjon som var mindre bra for Putin. Det er ingen tvil om at Putin er ett maktmenneske, og ett liv betyr lite i det store og det hele. Men å ha ett godt navn (også) i Russland, betyr alt, og derfor vil også Putin beskytte seg mot de mordene som skjer på eks. undersøkende journalister, ved å legge skylden på andre.

Hva var det som skjedde, som gjorde at Putin ble satt inn?
Men en annen ting som Vesten aldri ønsker å fortelle, er hvorfor Putin ble satt inn som president etter Jeltsin. Rabla det for Jeltsin, han som ble kalt Vestens venn, eller var det noe annet?

Les hele artikkelen her.

5 desember 2017 - “Mitt barn, krig kommer til denne nasjonen. Dette er den fjerde dommen over denne nasjonen.”

Forfatteren John Shorey, som ble intervjuvet på et kristent fjernsynsprogram, delte en profetisk advarsel som en venn av han hadde fått, som ble vist i denne 10-minutters videoen som vist nedenfor. Videon ble lastet opp til YouTube den 20. november 2017.

Herren sier: "Min sønn, disse ordene gir jeg deg. Lydene av drap i Las Vegas er lyden som vil bli kjent for alle i denne nasjonen. De merkelige (utenlandske) hærene som vil komme mot dette landet vil strippe alt og alt vil bli herjet med. Denne hæren vil ikke ha noen nåde og døden vil bli ett normal syn. Min sønn, de som skjuler seg i Meg, vil bli frelst. De som omvender og bøyer kneet, vil bli frelst. De av min rest som blir ledet av min Ånd, vil bli frelst.

Min sønn, himmelens vinduer er åpne, klar til å helle barmhjertighet og nåde. Men ingen vil lytte, ingen lytter til mine profeter. De som kritiserer Mine profeter, vil ikke være klare. Orkanen sesongen er snart over, de rydder fortsatt opp. Tiden for jordskjelv har begynt. Jeg viste deg de tre vulkanene i vest. De vil eksplodere på grunn av jordskjelvene. Mount Rainier, Mount Hood, Mount Adams vil alle briste ut under jordskjelvene. Men selv etter alt dette, vil ikke min kirke våkne opp. Min kirke tror på de falske profetenes løgner. Det kommer ingen velstand, lykke og fortidens falske glade dager. Min kirke vil kjenne styrke, ydmykhet og bønn. Mange millioner vil gå til grunne, men de som er min rest vil gå inn i Guds kraft som aldri har blitt sett før på denne jorden.

Min sønn, mange stemmer vil tale i de siste dager om fred, velstand, lang levetid og lykke, men de hører ikke Min stemme. De hører stemmen til en løgn ånd.

 Les hele det profetiske budskapet her.

 

27 november 2017 - Å røre ved det urene

Satt idag og leste Josva kapittel 7. Vi kan starte med advarslene som begynte noen kapitler før, og så gå inn i Kapittel 7:

Først fikk Israel denne beskjeden: "Hellige dere! For imorgen vil Herren gjøre underfulle ting iblant dere" Josva 3:5

Hellig betyr adskilt. Og Israel hadde en kallelse til å leve Hellig. Gud er ild, og synd vil bli fortært, når Han er nær!

Ikke rør ved gjenstandene i Jeriko
Og Josva talte til Israels barn når de skulle inn i Jeriko "Men ta dere vel i vare for det som er bannlyst, at dere ikke først slår med bann og så tar av det som er bannlyst, og således legger Israels leir under bann og fører den i ulykke." Josva 6:18.

"Men Israels barn bar seg troløst at med det bannlyste gods. Akan, sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi og sønnesønn av Serah, av Juda stamme, tok noe av det som var bannlyst. Da ble Herrens vrede opptent mot Israels barn" Josva 7:1.

Israel tapte neste krig, fordi det lå ondskap i tingene Akan hadde stjålet, og gjømt under sitt telt, og fordi Han ikke lød Guds bud. Men ondskapen (de onde åndene) hadde influert tingene, og forurenset hele familien, og alt de eide, og også påvirket hele Israel. Det var synd i leiren, og det måtte renses ut, før Israel kunne fortsette med å erobre ondskapens rike, Kanaan!

Jerikos forfedres synder

For å forstå syndene i Kanaan, så må man se forfaderen til de fleste som bodde i Det Hellige Landet, før Israel kom dit. 

Les hele artikkelen her.

20 november 2017 - 70 ende årsdagen for profeti/Donald Trumps 11 i den 11 måneden

Vær rede! Vi er fortsatt i faresonen. Jeg ser folk at folk blir litt likeglad, de sier: Du store alle verden! 4 (tetrad) blodmåner, solformørkelser, Åpenbaringsboken 12 tegn kommer og går, ha, ha – ingenting skjedde!

 

Masse ting har skjedd: Den verste orkanen i USAs historie, Den verste orkanen i Puerto Ricos historie,  som ødela hele landet. Dette har vi aldri sett før.

 

Les hele artikkelen her.

18 november 2017 - Den kommende krigen og vreden

Gud er løven av Juda, og beskytteren av Jødene og Israels stammer. Kom ikke i veien for Ham!

Historien er alltid vår beste læremester. Og det finnes ingenting mer profetisk, enn å lese hva som skjedde før 2 verdenskrig, de tingene som la grunnen for krigen. Idag er det tåke i nasjonene, og de fleste forstår ikke at de er på vei mot en større krig, enn den som var under sist storkrig (1940-45). Og denne krigen, vil ødelegge all vanlig struktur i nasjonene og ødelegge mange menneskeliv, og ingenting vil bli som før.

Fred i vår tid!

Før 2 verdenskrig, så brukte den onde Adolf Hitler fredsprat, for å få lurt til seg Tsjekkoslovakia. Og den sittende statsminister i England Neville Chamberlain, gikk på limpinnen, og fikk ett papir med "peace in our time" som ikke var verdt blekket det var skrevet på. Og han og Frankrikes statsminister Daladier, var mye av grunnen til at krigen startet. De klarte ikke å gjennomskue Hitler, men så bare på det ytre, akkurat som Vestens folk, eliten, akademikere, journalister, lærer etc. også gjør idag.

Israel hatet ett krigstegn

Her kan du lese den profetiske sammenligningen (om 30 tallets fred, og vår tids fredsprat), som også viser at vi har meget, meget kort tid før neste krig bryter ut.

Les hele innlegget her.

16 november 2017 - Synet av slangen og lotusblomsten avslører antikrist komme

 
I denne 15-minutters videoen som vises nedenfor, deler YouTube-kringkasteren Barry Scarbrough en drøm som bekrefter hva jeg tror at Gud ønsker å åpenbare akkurat nå, fremveksten til den antikristelige ånden, spesielt fremveksten av Dyret. Videoen ble publisert 4. november 2017.
 
4 minutter inn i videon, deler Barry følgende vitnesbyrd.
 

11/11 - 2017 - Muslimsk borgerkrig i Midtøsten kunne trekke inn USA og Israel

Folk må begynne å våkne opp og ta se hva som skjer i Midtøsten, fordi det utvikler seg til en ganske alvorlig situasjon. Hvis man går over den røde linjen, kan vi stå overfor en stor regional krig som ikke bare vil involvere Saudi-Arabia og Iran, men også potensielt USA og Israel.  
 
I går siterte jeg en artikkel i New York Times som advarer om at spenninger mellom saudiene og iranerne øker "trusselen om en direkte militær sammenstøt mellom de to regionale tyngdepunktene". Og nå sier Jake Novak fra CNBC at en " direkte konflikt mellom Saudi-Arabia og Iran, i motsetning til proxy-krigen de kjemper i Jemen, ser uunngåelig ut ."
 
Jeg legger de to siste ordene i uthevet skrift, slik at du ikke blir forvirret. Faktisk varsler Novak at saudiene "marsjerer stadig nærmere en bredere regional krig".
 

31 nov. 2017 - Profetisk: Volden begynner i Berlin i November

 

Herren Jesus beskrev tiden før Han kom tilbake, og sa: 

 

"Som det var i Noahs dager." (Matteus 24: 37-38, Lukas 17:26) 

 

I de dagene ble mange urettferdige mennesker ødelagt av Gud i en stor flom, fordi Han så at deres ondskap var stor, og alle hensikter og deres tanker var bare onde, hele tiden. (1. Mosebok 6: 5) Så en av tegnene som lar oss få vite Herrens Komme er nær, er tilblivelsen av en ond generasjon, hvis tanker stadig er onde.

 

I de siste årene har vi sett dramatiske økninger i antall terrorist hendelser og voldelige angrep på uskyldige mennesker over hele verden, noe som er et mektig barometer for ondskapsnivået i vår verden. Med hvert år som går, synes denne trenden å akselerere. 

 

Imidlertid mottok jeg et profetisk ord nylig av en britisk bosatt, og Z3er John McAteet mener at det nettopp har begynt. John sendte meg en epost i forrige uke og delte følgende drøm han mottok:

 

I en nylig drøm fra Herren avslørte Den Hellige Ånd for meg: "Volden begynner i Berlin i november."

Drømmen var veldig kort, i motsetning til mange profetiske drømmer som jeg har hatt i før. Jeg hadde blitt ledet til å be i ånden jeg gikk til sengs. I den korte drømmen så jeg min bror som bor i Tyskland og min venn, hvis kone er tysk. Jeg hørte klart en av dem sa: "Volden begynner i Berlin i november."

 

Det var ingen andre detaljer som jeg kan huske. Jeg håper virkelig at det ikke er denne november 2017, men min opplevelse i min ånd er at dette gjelder denne november, som Den Hellige Ånd indikerer. Min kone har hatt mange drømmer om blodig kaos som kommer til Europa, og det er mange drømmer om sivil uro over hele Europa, inkludert krig.

 

John ble vist måneden hvor starten av volden ville begynne i november, men han ble ikke vist hvem år. Han opplevde at det ville bli oppfylt i 2017, så vi finner snart ut om det er riktig, men profetiske advarsler virker ofte overhengende når de først mottas, selv om oppfyllelsen kan være lenger inn i fremtiden. Gitt den siste eskalasjonen i voldelige angrep over hele verden, er det lett å tro at dette kan være året da det begynner, men til tross for de siste voldelige økningene avslører Johnsons drøm det at man går inn et helt nytt nivå av vold.  Ettersom han ble fortalt at det enda ikke har begynt, men det begynner i Berlin i november, noe som betyr at det vil spre seg derfra til andre steder.

 

Den islamske forbindelsen:

Den som eller hva som fører til volden i Berlin, må allerede ha en tilstedeværelse andre steder fordi ellers det ikke ville være i stand til å spre seg. Siden historien gjentar seg, kan vi finne de sannsynlige mistenkte ved å vurdere den siste voldshistoriene over hele verden. Jeg gikk gjennom en lang liste over verdensomspennende terrorangrep  registrert av Wikipedia  og kopierte dataene deres til et regneark og talte tallene, som viste at over 90% av alle terrorangrepene verden over siden 1971 ble begått av muslimer. Hvis dette historiske mønsteret fortsetter, er det stor sannsynlighet at volden som starter i Berlin, vil bli oppmuntret av muslimer.

 

I løpet av de siste tre årene har millioner av muslimer migrert til Europa fra Midtøsten og Nord-Afrika, noe som førte høyere voldelige kriminalitetsfrekvenser. Tyskland har vært en av deres primære reisemål. (Kilde:  gatestoneinstitute.org ) Siden deres ankomst, har deler av Berlin blitt overtatt av muslimske innvandrerne og er nå kjent som "No-Go Zones" fordi det er usikkert for ikke-muslimer å komme inn. Rainer Wendt, president for den tyske politiunionen, forklarte det på denne måten.

 

"I Berlin eller i Nord-Duisburg er det nabolag hvor kolleger nesten ikke tør å stoppe en bil fordi de vet at de blir omgitt av 40 eller 50 menn. Disse angrepene utgjør en "bevisst utfordring for statens myndighet - angrep der gjerningsmennene uttrykker deres forakt for vårt samfunn." (Kilde:  gatestoneinstitute.org )

 

Mange tyskere har gått på gatene og protestert mot den islamske invasjonen av deres nasjon, men den tyske regjeringens politikk viser ingen tegn til forandring.

 

Profetiske bekreftelser:

Tyskland fortsetter å komme opp igjen og igjen i profetiske drømmer og visjoner som en viktig nasjon å se på. For eksempel så profeten David Wilkerson en global økonomisk sammenbrudd som begynte der, men han ble ikke vist tiden. ( se innlegg )

 

I 2015 mottok pastor Louie McGeorge en profetisk drøm der han ble fortalt, "Tyskland krasjer den 25.," men han ble ikke vist måneden eller året. ( se innlegg ) I år er 25. november en lørdag, så finansmarkeder vil bli stengt, men lørdager er ideelle for offentlige protester og vold fordi folk har fridag fra jobben.

 

En annen advarsel ble delt av Z3er Michael Perritte. Han ble født i München, Tyskland. I januar 2015 mottok han en profetisk drøm som avslørte to økonomiske hendelser. Først, et sammenbrudd av oljebransjen i North Dakota og for det andre et sammenbrudd i Tysklands økonomi. Den første har allerede skjedd, så nå venter vi på det andre. ( se innlegg )

 

Profeten Sadhu Sundar Selvaraj ble vist at Antikrist hadde hovedbaser på tre steder, hvor han hadde sitt politiske hovedkvarter i Berlin. ( se innlegg )

 

Konklusjon:

Jeg tror at John McAteets drøm bekrefter at Noahs dager er over oss. En ond generasjon reiser seg nå, hvis tanker bare vil være onde kontinuerlig. Som generasjonen som omkom i Noahs flom, vil alle som nekter å omvende seg, gå til grunne når Guds vrede blir utøst på jorden i den kommende store trengsel.

 

Økt mørke kommer over verden, noe som resulterer i økt vold, men den gode nyheten er at økende lys kommer samtidig. Mørket vil øke på de urettferdige, mens lyset øker på de rettferdige, sin vil gjøre et klart skille mellom dem som tilhører Gud og de som ikke gjør det. (Jesaja 60: 1-5) Det kommer til å være det beste av alle tider og det verste av alle tider, samtidig.