8 januar 2018 – Hva er sosialisme?

Bildetekst over: Sosialisme - Undertegn her
Venstre dør: Jobb hardt - behold halvparten
Høyre dør: Ikke jobb, alt er gratis

Sosialisme er ett verktøy for Eliten - til å binde menneskers frie vilje til systemet. Hvor fellesskapet står over enkeltindividet. Her vil jeg gå igjennom hva sosialisme er for noe, og hvor den har hentet sin ideologi fra, og hvor den fører oss:

Definisjon sosialismen "Sosialisme er en politisk ideologi som ønsker økonomisk likhet mellom samfunnsmedlemmene. Grunnleggende i sosialismen er at produksjonsmidlene er eid og kontrollert demokratisk av et fellesskap, enten gjennom det offentlige, staten eller samvirker"Wikipedia

En av feilene ved ideologien er deres makt over eidendomsretten, fordi Gud la ned eierretten til den enkelte, og på den måten nektet andre å røre ved det:

"Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse eller hans esel eller noe som hører din neste til." 2 Mosebok 2:17.

Sosialistene pr dags dato, legger avgifter på eid eiendom, og krenker eiendomsretten. De legger avgifter på Arv, og har en Dokumentasjonavgift på 2,5% på eiendomskjøp etc. De begjærer noe de ikke har noen rett på, spesielt med tanke på hvor god økonomi vi har i dette landet.

Rettferdig fordeling? De skal ta fra fellesskapet, og dele ut rettferdig. Men i prinsippet, så blir det omtrent alltid en skjev utdeling. Fordi man belønner kun de som velger det statlige programmet - som å gå barnehage, gå på offentlig skole etc. 

Velger du dermed å vrake systemet, fordi du mener at en stabil familie er viktigere enn at Staten skal være din families Herre, så blir du straffet økonomisk. Går du eks. på kristen skole - for å slippe at barna skal bli hjernevasket av statlig ideologi, så straffer staten deg ved at ditt barn ikke får dekket 20% av kostnadene. Du må betale for skole - pluss betale full skatt!

Barnehagen har også noe lignende system. Pr. barn som er i Barnehagen, betaler Staten 1000 vis av kroner pr måned, ved å dekke arbeidskostnad, strøm, utgifter etc., og dermed er også dine skattepenger som blir brukt til formålet. Hva med å la pengene følge barna, ikke hvilket valg du gjør? Jeg mener at Staten snylter på foreldre som tenker det beste for barna sine, og som ikke stoler på en overkontrollerende Stat. Vi sitter selv i dag å er rystet over Stater som gjør overgrep mot enkeltmennesker - men det skjer faktisk også i Norge, men hittils mest i det skjulte - via Barnevernet og gjennom politisk forfølgelse. Husk at media leter ikke opp skandaler som blir utført via Sosialistisk terror - via deres perfekte system. Du hører sjelden om det.

Når Staten tar kontrollen over enkeltindividet

Du burde lese historien til DDR - Øst-Tyskland - og deres fangeleire, som er hårreisende å lese om. Jeg har selv besøkt noen av disse hemmelige fengslene, hvor folk ble puttet inn, og ingen visste hvor de ble av. Og torturen var utrolig. Dette er bare ett resultat av at staten går over den myndighet de har, ved å spille Herrer og Gud over liv og død.  


Når derimot Staten blir en tjener, som er riktig for hvordan ett forvaltningsapparat skal være, så vil man fremelske det orginale og det å være selvtenkende. Og Norge er fremst i Europa i å være selvtenkende, jeg mener, iallefall den eldre generasjonen - fra kanskje 30-40 år og oppover (det var derfor vi sa nei til EU - fordi vi ønsket ingen tvang) Men pga sosialistisk tvang (først ved økonomiske midler - så med ugudelige lover) - så formes mennesker til å leve livet via ett samlebånd. Du blir usynlig og kun en skrue i systemet. Som kan byttes ut, om du ikke duger.


Hvem snylter egentlig?
 De kaller deg snylter, når det er åpenbart at alle som får støtte - som på ingen måte kan kalles fattige - får alle godene, mens de som velger andre løsninger pga overbevisninger - blir tvunget til å betale like mye skatt som alle andre - uten at du får noen uttelling på det. Med andre ord, du og jeg betaler skatt for at andre skal snylte på samfunnet - fordi politikerne har bestemt det sånn. Det er ingen menneskerett at barn skal gå i barnehagen, men det er en menneskerett at mor - far - og barn skal ha kontakt med hverandre - så du kan utvikle relasjoner. Ødelagte relasjoner (fordi man ikke har tid - begge arbeider - og barna bruker mye tid med fremmede som få ganger har tid - ettersom de har mange å tenke på) ødelegger på sikt hele samfunnet, fordi varme og kjærlighet bygger trygghet, og stabilt samfunn.  Far-Mor-Barn er samfunnets grunnvoll. Løses den opp, som vi ser mye av idag, så blir samfunnet tøylesløst og fører mot anarki.


Dagen barnehagebarn

Ett typisk trekk for ett barnehagebarn, er at de er meget stresset, og klarer ikke å sette seg ned å tenke. Det er vanlig å møte de på butikken ol., og mange av dem bare reagerer uten å tenke, løper og roper - men få av dem klarer å sette seg ned å kose seg med nettopp bare å sitte og slappe av. De er ikke venn med sine egne tanker, og klarer ikke å sette seg ned å fundere over dypere ting. Men etter en hektisk dag i Barnehagen, så pisker mange foreldre dem videre i aktiviteter. Og i helgen, så er det Hoppeland, Svømmeland eller lignende. Jeg er redd at dette stresset så tidlig, skaper uharmoniske barn, og som på sikt vil koste staten dyrt - ved psykiske problemer når de blir større. Sosialistiske eksprimenter er veldig dyrt. Og til slutt vil det velte nasjonens fundament.

Sosialistisk lære - ett gammelt ekspriment Det sosialistiske eksperimentet Barnehage og Familie, er egentlig ingen ny tanke. Går man helt tilbake til Platon (427-347 f.Kr) og oldtidens Grekere, les kapitlet "Politikk", så sier han:

"I følge Platon kan staten benytte alle midler for å styre det enkelte menneske; fysisk tvang er akseptabelt, men lite effektivt i det lange løp. Da er det bedre å benytte seg av ren propaganda, og det viktigste instrument i slik propagandavirksomhet er utdannelsessystemet. Alle skal få en skolegang i overensstemmelse med det de er best egnet til, men hovedformålet med skolegangen er å indoktrinere befolkningen til å adlyde myndighetene. Det er en umulig oppgave å forklare folk at dette er den beste måten å organisere samfunnet på, siden folk flest er ute av stand til å forstå statens organiske natur og den derav følgende nødvendighet for den enkelte til å underordne sine egne interesser til helhetens interesser."

Videre "I Staten beskriver Platon hvordan idealsamfunnet skal se ut. Her hevder han at oppdragelse av barn er for viktig til å overlates til foreldrene selv; all barneoppdragelse må skje i kollektive samfunnsinstitusjoner."

Og "Ekteskap skal kun inngåes ved spesielle parringsfestivaler. Partneren kan man ikke velge selv, det blir avgjort ved loddtrekning. Det vil si, egentlig har myndighetene bestemt hvilke to personer som skal inngå ekteskap, men ektefellene skal tro at partneren er valgt ut ved loddtrekning.

Barn blir fratatt foreldrene ved fødselen for å oppdras i fellesskap, ingen skal få vite hvem deres biologiske foreldre er. Et barn må kalle alle som kan være dets foreldre for «mor» eller «far». Kun kvinner mellom 20 og 40 kan bli mødre, kun menn mellom 25 og 45 kan bli fedre. Utenom disse aldersgruppene er det ingen statlig regulering av den enkeltes partnervalg, men eventuelle barn må drepes ved fødselen dersom graviditeten ikke blir avsluttet med abort.

Formålet med disse ordningene er å gjøre personlige forhold svakere og fellesskapsånden sterkere. For å styrke fellesskapsånden og svekke egoismen skal det for de to øverste klassene være forbudt å ha privat eiendomTil og med privatliv er forbudt for denne gruppen. Familieliv fører til at egeninteressen blir viktigere enn fellesinteressene, og at privatlivet blir en hovedsak. Rikdom fører angivelig til strid og misunnelse, og begge disse forhold svekker fellesskapet."

______________________________________________________

Dette er grunntanken bak Sosialisme. Og det er akkurat på den måten samfunnet brytes opp idag, takket være den stille sosialistiske revolusjonen, som påvirker tankene til stort sett alle i dette samfunnet. Man blir rett og slett oppdratt i denne ideologien fra Barnehage til skole og så via media. Heldigvis var det mindre av det når jeg gikk på skolen, men idag er det omtrent umulig å gå på skolen, uten at lærerne både våker over deg og samtidig indoktrinerer deg i spesielt visse fag, hvor barna blir tvunget til å lære at homosexualitet er ok, og en fin måte å leve ut livet på - å gå til helsesøster for abort - uten at foreldrene får vite noe - at ekteskapet har en mindre funksjon - hvor alternative kjønn er helt greit - etc. etc.


Et antikristelig skolesystem

Om lærerne ser noe "unormalt" - eks. at barnet er veldig opptatt av Kristendommen og troen - har mange av de en snar linje til Barnevernet - hvor mye av den institusjonen ofte har revet familien fra hverandre - uten at det har hatt noen god hensikt. Mens Islam blir rett og slett fredet i de fleste tilfeller. Enda vi vet det er mye vold og undertrykkelsen i de relasjonene (spesielt mot jentebarn og kvinner). Men at Kristendommen blir ansett som en fiende - som vi kan se i systemet som er konstruert, hvor barn bruker mange år av sitt liv - er meget antikristelig - og det skjer fordi samfunnet elsker å bryte Guds Bud.


Samfunnets anarki - alt er relativt - ingenting er rett eller galt (unntatt Kristen tro)

Samfunnets grenseløse kjønnsliv, og hvor man har Sex med snart hva som helst, er ikke bare ett anarki, men også en måte å dra folk ned i ett dypt mørke. Eks. P-pillen var med å forme generasjoner med kvinner - som ikke behøvde å kjenne på skam eller få "problemer" om de hadde ett utsvevende liv. Og etterhvert kom også Abort inn - for å løse de fra samfunnet fundament - til å forme ett tøylesløst samfunn. En kvinne som utfører abort, vil få samme samvittighetskvaler som en som har drept ett annet menneske. Selv om samfunnet støtter henne, så vil enten samvittigheten alltid plage henne, eller så vil hun herde seg - og ødelegge hele samvittigheten og ikke kjenne hverken skam eller at hun har gjort noe galt. 

Når da Platon prater om "parringsfestivaler", så kan man vel også si at det er den veien også Norge er på vei - på sikt. Hvor man gjør som bonden gjør med dagens okser (mennene) - hvor man bare melker de for sæd - og befrukter kua (kvinnen). Dagens feminisme er dødelig og ødeleggende for hva Naturen har skapt som naturlig - mann  kvinne barn - og motarbeider kjønnsmønsteret pga opprør mot Gud - og de trosser det Gud har lagt ned i deres egen natur - men på sikt vil også kvinnen bare bli en fødemaskin for den Sosialistiske stat - hvor alt det fine feminine Gud har lagt i kvinnen - blir ødelagt! Ingenting er rett eller galt lengre - men om du nærmer deg normene i Bibelen - så får du problemer!

En ideologi av død

Jeg snakket om at Sosialismen er endel av dødens ideologier. Abortloven har hittils drept rundt 650.000 liv i mors liv, siden 1975 - og selv ikke sosialistene kan bevise at fostret i mors mage ikke er noe liv. Denne loven ble født frem at en ideologi som elsker død. Den ble fremmet av Kommunisten Gro H. Brundland (les den skjulte historien om Gro Bruntland), som også beviser at det finnes liten forskjell på kommunisme og sosialisme.

Hvilken vei fører sosialismen oss mot 

For vi tenker egentlig ikke på hvor Sosialismen fører oss. Vi bare nyter øyeblikket i vår rikdom. Men målet er full kontroll over oss - og å svekke familiens grunnvoll - og å styrke "fellesskapet" - sånn at Staten har full kontroll - og kan styre vår hverdag som de ønsker. Dette er det hva Orwels "Storebror ser deg" handler om, og idag har man midler (tekniske løsninger som overvåking via mobil - TV - Internett etc) til å utføre denne typen kontroll og manipulering. Bare at de kristne - som er nasjonens salt - de som ber og søker sin Gud - står i Veien - De er de gammeldagse - som ønsker å dra nasjonen tilbake til det som er trygt for den enkelte - og de blir motarbeidet på alle hold!

Arbeiderpartiet - spiren for den lovløse utviklingen i Norge

Alt dette er Antikristens Ånd - lovløshetens hemmelighet, og spirene til det i vårt land, ble født frem av nestleder i AP,  Professor Bulls tale mot Kristendommen i 1923:

"Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk. Fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak.» Hele skolen måtte gjennomsyres av den sosialistiske tankegang, også barna skulle gjøres til sosialister, hevdet han."

Dette er Antikristens Ånd, og den sprer seg i Europa. Og mange vanlige innbyggere frykter for utviklingen, pga uhemmet innvandring fra destruktive ideologier (spesielt Islam) og total blindhet fra Europas lederskap, unntatt noen få land som Ungarn, Slovakia og Ungarn. De har enda ikke glemt hvordan det var å være under Kommunistisk styre. 

Og Sosialisme er bare en annen type kommunisme - med felles ideologiske trekk - bare at de går frem på 2 ulike måter - for å nå sine mål! Kommunismen går mot revolusjon - sosialismen koker samfunnet sakte ned - og på sikt - så får de folk under kontroll - uten at folk merker eller forstår det. Man bare vokser inn i det - og har så ingen minne om det som gjorde nasjonen før til ett godt sted å vokse opp i! Man forakter det gamle - uten å forstå hva man forakter!

Det eneste som holder tilbake - er den bedende kristne - som følger sin Gud, og ber for landet! De står imot antikristens Ånd - og Antikristens ånd får kjepper i hjulene hele veien. For den kristnes Gud er Universets mektigste kraft - mens Antikristens Ånd er jordens mektigste kraft - båret frem av Menneskenes synder!

Men Bibelen sier at en dag så vil den troende bli tatt vekk - 1 Tess. 2:7-8., og da vil denne Sosialistiske Mesterplanen ta sin plass. Og da får vi smake hvordan det er å være under total kontroll - hvor ikke en våger å motarbeide systemet. Og Systemet vil da leve sitt eget liv, hvor liv og død - blir helt tilfeldig - alt ettersom hva som behager Systemet. Da vil nok også Platons visjoner bli fullbrakt!

Ny lov i 2017

Til slutt vil jeg peke på hvordan det norske demokratiet utvikler seg, hvor de nærmer seg å oppfylle Platons oppfyllelser, En ny lov i fjor, ble fremmet av AP og KRF uten offentlig debatt:

"Den 16. juni fikk Norge en ny lov om likestilling- og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven). Forslaget fra regjeringen har vært omtalt tidligere, men uventet fikk loven et langt større virkeområde enn det regjeringen hadde foreslått.

Den nye loven er en forening av fire eksisterende lover, blant annet loven mot diskriminering på grunnlag av ulike seksuelle orienteringer og loven mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn. Et viktig punkt i vurderingen av den nye lovens påvirkningskraft, er hva vi kaller lovens saklige virkeområde, og for de to nevnte lovene var virkeområdet alle områder i samfunnet, med unntak av familieliv og andre rent personlige forhold (§2 i de aktuelle lovene). Det har medført at norske familier i prinsippet har hatt mulighet til å oppdra sine barn slik de vil med tanke på temaene religion og synet på seksuell orientering.

Under forhandlingene om den nye loven i Stortinget kom imidlertid KrF og Ap med et eget forslag knyttet til lovens virkeområde. De ønsket at den nye likestillings- og diskrimineringsloven skal gjelde på alle områder i samfunnet, også i familielivet. Dette forslaget fikk flertall mot Høyre og Frps stemmer.

Med denne utvidelsen bør  flere enn bare klassiske kristne  bli bekymret, for dette gir staten en unik mulighet til å holde en klam hånd over familiers integritet. Foreldre som ikke støtter sine barn i deres ønsker om f.eks å skifte kjønn eller religion, vil i framtiden bryte loven, for det er ikke bare klassisk diskriminering som reguleres av likestillingslovgivningen. Loven omfatter også det som defineres som trakassering, og med det begrepet menes enhver handling, unnlatelse etter ytring som virker, eller har til formål å virke, krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende.Er hentet fra denne artikkelen.

Egentlig er det skremmende bilde på det KRFs ledelse alltid har ønsket seg, ett samarbeide med AP. Ved denne loven blir samarbeidet satt ut i livet, og vil også brukes som et redskap mot "avvik" i det "nye" samfunnet som utvikler seg. Jeg gjetter på at det er de kristne som er tro mot Bibelen, som blir de som blir først og fremst i målgruppen, spesielt de som ønsker å lære barna om Bibelen - som advarer bla. mot Sexuelle avvik, perversjoner og skilsmisse. Og husk: Før var det diskusjoner i det offentlige når det gjaldt å fremme sånne type lover. Men nå ble det bare slått gjennom, uten mye motstand! Men her er det snakk om en lov som griper inn i familielivet. Helt i takt med Platons idologiske forførelse. 

Først rammer det enkelte målgrupper - så blir alle lidende

Og de fleste nordmenn, skjønner ikke at nettet som griper om seg, vil til slutt også ramme dem. Da Hitler begynte med Nurnberglovene mot Jødene, så var det enkelt så lenge det gjaldt kun jødene. Men så ble deres (Tyskernes) barn indoktrinert på skolen til en falsk ideologi, så ble deres sønner sendt til fronten for å dø - og til sist ble Tyskland revet i biter og bombet sønder - etter først selv å ha splittet, ødelagt og myrdet mye av Europa.

Om dagens lovverk treffer Guds Rettferdige, de som holder seg til Hans Ord, så vil til slutt lovene komme tilbake - og straffe hele folket. 

Som Pastor Martin Niemöller sa: 

"Først kom de (nazistene) for å ta jødene, men jeg sa ingenting, for jeg var ikke jøde. Så kom de for å ta kommunistene, men jeg sa ingenting, for jeg var ikke kommunist. Så kom de for å ta dem som var organisert i arbeidersamfunn, men jeg sa ingenting, for jeg var ikke blant dem. Så kom de for å ta meg, og det var ingen tilbake som kunne stå opp for meg.Saxet herfra.

Bilde over: Fra 17 mai feiringen via NRK for noen år siden, hvor man fjernet flagget. Dermed ble flagget identisk med det Nord Koreanske flagget. Det var nok ingen tilfeldighet.

Dette er frukten av hvordan ting utfolder seg nå, rett foran våre øyne! Og vi må ikke glemme at Nord-Korea hadde en ganske fritt samfunn for ca 100 år siden, hvor dagens PyongYang ble kalt Østens Jerusalem - pga antallet kristne. Idag så er de en av det mest bundne land i verden . Og 17 mai for 2 år siden, så klarte NRK å ta bort korset i flagget på sine sendinger (noe de også ønsker) og flagget så helt likt ut som flagget til Nord-Korea. Dette er hva en viss Elite ønsker for den enkelt i dette samfunnet at Norge skal bli.


Det er allerede sterke krefter for å få bort Korset i flagget, Gud i nasjonalsangen etc. Jesus og Bibelen skal vekk fra det Offentlige - så i det private!

 

10 januar 2018 - Hva er kommunisme?

Kommunismen har en sær idologi, som hater Bibelen og Guds Ord. Dette avslører det nettverket av ideologi, født ut av avgrunnen, for å tillintetgjøre det som er rett, rettferdig og sant! Vi må helt i grunnen til Marx ideologi, for å se hvor han hentet sin inspirasjon fra:

Wikipedia skriver om kommunismen:


"Kommunisme (dannet av latin communis = elles) en revolusjonær

sosialistisk ideologi, basert på teoriene til Karl Marx og Friedrich Engels. Kommunismens oppgitte mål er et samfunn uten sosiale klasserpenger og statsmakt, hvor privat eiendom over produksjonsmidlene er avskaffet til fordel for felleseie (samtidig som man respekterer retten til eierskap av personlig eiendom). I et kommunistisk samfunn vil alle arbeide etter evne og motta etter behov.


Overgangen fra kapitalisme til kommunisme kan ifølge Marx og de fleste kommunister ikke skje direkte. Innen marxistisk teorier anses sosialismen som et lavere stadium og kommunismen som et høyere. Under kommunismens lavere stadium, sosialismen, vil produksjonsmidlene overføres fra privat til offentlig eiendom. Under sosialismen vil det fortsatt eksistere klasser (men i langt mindre grad enn under kapitalismen), penger og en stat, men i motsetning til under kapitalismen, vil staten styre etter arbeiderklassens interesser, fremfor borgerskapet. Dette omtales også som «proletariatets diktatur» – etter det syn at demokrati ikke er mulig så lenge det eksisterer en stat."

Det er litt rart å lese at Wikipedia viser til at det finnes en kobling mellom sosialisme og kommunisme - en høyere teori og en lavere teori (sosialismen).


Kapitalisme 

Kapitalisme er et økonomisk system hvor formue og produksjonsmidler er privateid. I et kapitalistisk system er det enkeltindivider enten alene eller sammen med andre, som eier, betjener og handler fast eiendom, arbeidskraft og kapital. Dette ligger også nærmere Bibelen - hvor Gud i det 10 bud, beskytter eiendomsretten, og retten til å eie privat.

"Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse eller hans asen eller noe som hører din neste til." 2 Mos. 2:17.

Selv staten har ingen rett til å ta over noe som er privat. Det kan vi lese i historien om Kong Akab og Dronning Jesabel, som ikke bare tok over en eiendom til Nabot med makt - men først fikk drept  han - for så "lovlig" å ta over eiendommen. Dette mislikte Gud sterkt, og sendte profeten Elias til ham. Du kan lese historien i 1 Kong. 21.


Gud fremmer privat rett, hegner om menneskets egen integritet, og setter en beskyttelse rundt det ved sine lover. Derfor kan man også se Kommunisme og Sosialisme som lovløst - ettersom en av grunnene er å overta privat eiendom og/eller som her i Norge, beskatter noe andre eier. Dessuten hevder sosialistene i Norge at våre barn, er statens barn. Hvor nærme kommunisme er ikke en sånn tanke? Hele ideologien bak Barnehagen, så fremmes det målet om å ta over våre barn - så de kan indoktrineres fra de er små!


Så selv om kapitalismen ikke er fullkommen, så er den så mye bedre enn de fleste andre ideologier, fordi den gir den enkelte en større frihet. Gud hater ideologier som undertrykker andre!

Sosialismen

Vi vet at Sosialismen har slektskap med kommunismen. Og sosialismen har sitt ideologiske opphav via Platon (428-348 f.Kr.). Og Sosialismen kom før inn i vår nye tid (i starten av 1800 tallet), før Karl Marx vanvittige ideologi. Enten var den moderne sosialismen ett uttrykk for Marx ideer, og sprang ut til en light versjon i Europa - men med samme gudløse mål - bare at de brukte lengre tid på å ugudeliggjøre Europeerne (enn kommunismen) - via deres lovverk. Eller så bygde Marx sin ideologi på Sosialismen. Uansett så har begge ett åndelig slektskap, og bunner i samme gudløse ideologi og fremmer Antikristens ånd.

Kommunistisk ideologi ble født ut av Karl Marx ideer. Karl Marx var jøde - sønn av rabbiner, og kalte seg kristen. Ytre sett kunne det ligne litt på kristendom, mens dens natur var rå og ond - det kan vi se på resultatet i de nasjoner som har innført kommunisme. Marx ideer fikk stor oppslutning blant russiske og europiske intellektuelle. Men en kommunistisk revolusjon ville gjøre at alle mistet sin private eiendom, både industriledere og småborgere. For de som eide jord eller annen eiendom - så skapte dette frykt. Marx hevdet at industrisamfunnet hadde ført med seg en grunnleggende konflikt mellom de som eide naturressursene og de eiendomsløse (arbeiderne).

Og fabrikkeierne kunne ta for seg ved at de hadde stor tilgang på arbeidere, og behøvde dermed ikke å heve lønnen. Når inntektsgapet mellom disse ble for stor, da ville arbeiderne samle seg og være motiverte til å gjøre revolusjon. Og at arbeiderne tok kontroll over produksjonsmidlene (naturressursene). Å få det til krevde makt og det krevdes våpen. Derfor var det nødvendig å gå gjennom en fase av væpnet arbeidsdiktatur. Og så skulle arbeiderne bestemme hvordan samfunnets verdier skulle kunne bli gitt tilbake til fellesskapet. Da dette var utført, kunne diktaturet opphøre, og et klasseløst samfunnet bli en realitet, etter at ressursene ble rettferdig fordelt.

Det er også viktig å se at alle kommunistiske regimer har tøyd Karl Marx lære og har sin egen vri og tillegg, også i Sovjet. Men i bunn og grunn så ble frøet til ideologien født utav Karl Marx. Det var først etter at Lenin tok i bruk væpnet revolusjon i 1917, at den kommunistiske ideologien ble virkelig for første gang. Etter krigen så fulgte flere land etter og ble kommunistisk, som teks. Kina.

Noen sier at teorien med kommunismen er bra, men alle vet at det ikke fungerer i praksis! Fordi hele ideologien er satanisk. Det handler om at en liten elite får all makt, og det er helt motsatt av hva Bibelen fremmer som godt. 


Bibelen ønsker ingen enehersker

Da Gud utvalgte Israel, fikk de beskjed om å ikke ha noen konge, fordi JHVH (Gud) skulle være deres Konge. Leser man hele Dommerboken, så reiste Gud opp Dommere, som skulle frelse dem, når de kom i nød. Og det gjorde de støtt, fordi de begynte å falle fra Gud - og tilbe avguder. Og Gud lot fienden okkupere Israel - og holde de nedtrykt. Helt til de ropte i sin nød til Gud, og Gud sendte en Dommer for å redde dem, ved Guds Hånd!

Etter Dommerboken, så går vi inn i 1 Samuels bok, inn i kapittel 8:

"Da Samuel ble gammel, satte han sønnene sine til dommere over Israel.  Den førstefødte het Joel, og den andre het Abia. De var dommere i Beer-Sjeba.   Men sønnene fulgte ikke i Samuels fotspor. De søkte urett vinning, tok imot bestikkelser og fordreide retten.  Da samlet alle de eldste i Israel seg og kom til Samuel i Rama.  De sa til ham: «Nå er du gammel, og sønnene dine følger ikke i dine fotspor. Sett derfor en konge til å styre oss, slik alle de andre folkene har.» Vers 1-5.

Men Samuel ble forferdet over deres ønske: "Da sa Herren til Samuel: Lyd folket i alt hva de sier til deg! For det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem." Vers. 7

Videre "Så sa Samuel alle Herrens ord til folket som krevde en konge av ham. Han sa: Således vil han bære seg at den konge som kommer til å råde over dere: Deres sønner vil han ta og sette dem til å stelle med sin vogn og sine hester, og de skal løpe foran hans vogn,  Og han vil sette dem til høvdinger over tusen og høvdinger over femti og til å pløye hans åkrer og høste hans avling og til å gjøre hans krigsredskaper og hans kjøretøy.  Deres døtre vil han ta og sette til å lage salver og til å koke og bake for ham. Deres beste jorder og vingårder og oljehaver vil han ta og gi sine tjenere.  Og av deres åkrer og deres vingårder vil han ta tiende og gi sine hoffmenn og sine tjenere.
Deres treller og deres trellkvinner og deres beste unge menn og deres esler vil han ta og bruke til sitt arbeid. Av deres småfe vil han ta tiende, og dere selv skal være hans treller.
  Da skal dere en dag rope til Herren for den konges skyld som dere har kåret dere; men den dag skal Herren ikke svare dere.  Men folket ville ikke høre på Samuel, de sa: Nei, vi vil ha en konge over oss. " Vers. 10-19.

En leders fall drar mange under ham med seg i fallet

Jeg håper du skjønte hvorfor jeg tok frem disse bibelversene. Israel gjorde noe som ville skade dem selv. For før, så gjorde israelittene litt som de ønsket selv, og hadde bare forpliktelser til sitt eget hus. Og Gud ønsket på den måten å være Gud for dem. Men da de ønsket en konge, så visste Gud at de ba om problemer. En konge, så lenge han var som David, så var det jo greit - så lenge han ikke syndet (noe David faktisk gjorde - også han ble grepet av begjær og maktmisbrukt ved å forføre en annens manns kone - hvor hun ble gravid - og så drepe mannen - for å skjule sin synd).


Men om Kongen valgte å vandre uten Gud - så ville han dra med hele landet i søla. Fordi uten kongen så led man mer pga sine kollektive synd, mens nå, om kongen vandret i ugudelighet (noe de fleste av de gjorde), så ville han bli ett forbilde for å dra alle bort fra Gud (tenk når President Bill Clinton jugde, og så etterhvert kom det frem alt hva han gjorde - så spredte dette seg til hele landet - både løgnene og sexkulturen hans). Husk at autoritet fører med seg ansvar: Lucifer falt, og dro med seg 1/3 av englene - trolig fordi det var han som var lederen for alle disse! 


Det samme med menigheten: Derfor er Gud imot sterke ledere som ikke bryr seg også om de små - som kjører enveisløp i menigheten - altså dårlige hyrder. Og jeg har møtt flere av dem. Bibelen sier 


"Vær hyrder for den Guds hjord som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil. Gjør det ikke for vinnings skyld, men med et villig sinn.  Dere skal ikke herske over menigheten som er betrodd dere, men være et eksempel for hjorden.1 Pet. 5:2-3.

Babels tårn

En godt forbilde på kommunistisk ideologi - å regjere med makt over mange folk (imperium) - kan man se i verset om Babels tårn. Dette var i ca 2000 år f.Kr., eller ca 250 år etter Noahs flom. Så begynte Nimrod å bygge Babels tårn. Vi kan lese:

"Nimrod var Kams barnebarn. Han gjorde seg til Gud i dette området og skapte et nytt religionssystem i stedet for å tro på den sanne Gud. En jeger for Herren, står det i vår Bibel. En jeger mot (i betydning opposisjon til) Herren er riktigere oversettelse i følge grunnspråket. Et slikt religionssystem som han erstattet det virkelige med er senere brukt som modell i Bibelen. Hans oppfinnelse av Baal-religionen ble en snare for alle mennesker og påvirket avgudsdyrkelsen i årtusener framover.

 

Babel ble bygd i Babylon. I følge historikere

så var det Alexander den Store som brøt

ned det som var igjen av bygget

 

Han ønsket sentralisering, makt og kontroll over folkene; «la oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden,» 1. Mos. 11,4. Dette var ikke i harmoni med Guds ønsker. 


Gud ønsket at hver familie skulle ha sine områder uten andre overhoder, og at de skulle tjene Gud og følge hans lover. Det hadde vært nok. De som vil styre og bestemme over andre, må nødvendigvis ha noen å styre, derfor bygger de opp maktstrukturer med seg selv eller likesinnede på toppen og en mengde undersåtter.
 

Slike Babels tårn ser vi mange av selv i dag. En slik leder ville ta Guds plass overfor menneskene med hensyn til hvilke lover som skal være avgjørende. Menneskene vi tjener vil vi lyde. Slike hierarkiske systemer går på akkord med grunntanken for Guds relasjons-prinsipper. Nimrod bygde også flere andre byer i Sinear (Erek, Akkad og Kalne). 1. Mos. 40,10."Du kan lese hele artikkelen her.

Nimrod (navnet betyr opprøreren) var den første til å legge riker under seg, og undertrykke folket. Han var skaperen av Babel - og Gud avskydde Babels ånd helt frem til en dag i fremtiden - hvor han vil styrte den ned, og ødelegge den for alltid, Åp. 18.
Babel var forbildet for imperiums makt og falsk religion

Det er viktig å se at Nimrod muligens den mannen i historien som omtales som Nimus, eller Sargon 1. Sargon var den første herskeren som omtalte seg som gud. Hans kone het Semiramis.


Det som er interessant er at ifølge de skriftene som finnes, så ble Nimrod drept av Sem, en av sønnene til Noah. På den tiden levde de offisielt i sølibat, men i praksis var palasset en bordell. Da Nimrod døde, så var Semiramis med barn, likesom ved en jomfrufødsel, utført av gudene. Dermed lagde man det første statuen og bildet av en gudinne med mor - og barnet - som har gått igjennom i flere religioner, og nå sist i den Katolske kirken (Maria og barnet)


Nesten all avgudsdyrkelse gjennom historien har blitt født gjennom Babel. Derfor tror jeg også det finnes ett åndelig fellesskap til Babel, enten det gjelder sosialisme eller kommunisme, og til de gamle grekerne, og all uren avgudsdyrkelse/religion (som den katolske kirken)! 


Babel var også ett imperium, og derav ett opprør. Man samler folket - hvor hele livsstilen utvikles til ett felles hat mot Gud og Hans lover. Og vi ser noe lignende i kommunismen. Man bygde ett imperium - hvor man forkastet Gud og Hans lover. Alle som var kalt ved Hans navn, enten jøder eller kristne, ble gjerne forfulgt av ideologiens bærere. De jødene som ønsket å emigrere til Israel, ble som regel satt i fengsel. De som fulgte Jesus, ble motarbeidet, deres barn hjernevasket i skolesystemet, og familien straffet på ulike måter. Kommunismen hadde en tendens til å ønske seg de rettferdiges barn - ved dermed å indoktrinere dem til deres demoniske system. 


Norge og kommunismen

Noe av denne forakten for kristen tro - ser vi idag også i praksis ved norske skoler. Det er faktisk meget vanskelig å være en bekjennende kristen i dagens norske skole, som lever ut sin kristne tro - ved å be for folk, vitne for dem om Jesus, be dem vende om fra sin onde livsstil etc. - uten at du får uønsket oppmerksomhet fra lærerne, Barnevernet - og kanskje også politikere og media.


De kristne barna som våger å si at de elsker Jesus i Barnehagen - og er påvirket av sitt kristne hjem - kan bli tatt fra foreldrene. Og de som våger å evangelisere i Barneskolen, eller at de bare formidler at de elsker Jesus - kan lide samme skjebne - ved at foreldrene ikke ser dem mer. Og vi vet at Barnevernet er som en stat i staten, hvor Stortinget ikke blander seg inn i de fleste saker. De lar bare Barnevernet holde på, selv med protester utenifra, selv når Ministre fra Romanias regjering forsøkte å si i fra - ved å sende en delegasjon fra Romania - til den Blå-Blå regjeringen, så ble de avvist. Ettersom alle partiene på Stortinget tillater Barnevernet å leve sitt eget liv. For det er ønskelig, fordi Norges sosialisme er i dypt slektsskap med kommunismen. 


Forbudt å slå barn ifølge Barneloven §30 3 ledd

I Norge er det innført forbud mot å slå barn. Men det ble ikke innført fordi Barna lå Stortinget på hjertet. Da hadde de isåfall ikke innført Barnehage for barn ned til 9 mnd. (for det er mer mishandling av et barns psykiske helse, en en liten dask av kjærlighetsfulle foreldre). Loven ble først og fremst innført for å binde de som følger Bibelen. Og en av mange lover for å innsnevre friheten til den vanlige mannen i gata. 


Ideologien het "Statens Barn". Altså staten sier: Du kan ikke lære barna dine hva du vil, eller gjøre hva du vil med dine barn - fordi det er vi som bestemmer over dine barn - det er våre barn - ikke dine! Akkurat som Staten har båret fostret i 9 måneder si sin mage! Det er reinspikka tøv! Hele ideologien! Og de fleste på Stortinget er en gjeng med klovner! Og de som tror på Staten, er ikke bare dumme - de har avskrevet seg sin egen selvstendighet og demokratiske frihet - men mest sannsynligvis er det våres barn som får smake på den svøpen!


For i praksis: En ikke kristen som gir barnet en dask på baken, kan få en bot. En kristen som gjør det samme, kan risikere at barna blir tatt og satt i fosterhjem.  Dette vet jeg har skjedd i Bergen, hvor 2 kristne foreldrepar har mistet sine barn - fordi de var ærlige ved å si at de ga barnet en dask (og Barnevernet vet at kristne er ærlige, og bruker det mot dem). Det er nok derfor også KRF i Bergen med Moltu, jobber for å avsløre dette renkeverket. Les også om en mor som ble arrestert på jobben, for å ha kastet ett håndkle over barnet - som var helt tilfeldig.


Loven forvandler ikke folk - et folk som fyller seg med mer vold enn noen gang

Sannheten er at folk dasker barn nok like mye idag som før, men i det skjulte . Og volden mot barn øker mer nå, enn før Loven ble innført - pga folk ser på mer vold på TV, internett, mobil, okkultisme ol. Man blir påvirket at det man fyller seg med. 


Folk får ikke bedre natur av lovverk som forandres. Det er bare Jesus som kan forandre en menneskes natur, så man blir snill og godlynt mot barna. Jeg funderer på hvor mange sosialister som har mistet kontrollen over sinnet sitt over sine egne barn (jeg vet om en mann, hvor kona jobber i Barnevernet, som har en helt uregjerlig og bortskjemt barn (sikkert fordi den ikke får retningslinjer og grenser) - og hvor barnet kom gråtende på barnehagen en dag - og fortalte at far (som tydeligvis hadde mistet tålmodigheten) hadde straffet barnet fysisk. Tviler på at det blir noe ut av det - fordi de er ikke målgruppen for Loven).


Kommunisme sprer frykt

Så kommunisme (tvillingideologi til sosialisme) gir all makt til en liten klikk, og de styrer så hele landet/landene og folket/folkene. Og privatretten og friheten til å kunne være selvtenkende og fri i ytringen - som Gud har lagt ned i grunnen i enhvert menneskes hjerte, blir totalt overkjørt. Folk lever i frykt, må passe seg, og man kan aldri være sikker på om ikke en i familien event. hele familien - blir tatt - mistenkt for noe.


Karl Marx okkulte innflytelse

Dessuten så var Karl Marx en satanist, som kalte seg selv en kristen. Han kunne bruke ytre bibelske ting for å rettferdiggjøre det han sto for, men alt i alt så var det djevelen som la ideologien ned i han. Bare tenk på hva han har sagt, og se hva Bibelens sier om Lucifer (satan) i Jesaja 14:

Karl Marx trodde også i en periode på kristendommen. Men han forkastet den. Karl Marx lagde ett poetisk dikt, hvor han skrev:

"Så en gud har tatt fra meg mitt alt ....

ingenting annet enn hevn er overlatt til meg!

Jeg skal bygge min trone høyt der oppe,

kaldt, fryktelig skal fjelltoppen være"

Lucifer sier 

"Det var du som sa med deg selv:  «Til himmelen vil jeg stige opp;

høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord." Jesaja 14:13.


 Karl Marx fortsetter med å si:

 

.... mørkest fyrste solgte den (sverd) til meg.

For meg slår tiden og gir tegnene.

Noe mer dristigere spiller jeg dødens dans.

Karl Marx bringer også dette frem:

Jeg har makt .... å knuse deg ... avgrunnen munn i mørket .... du vil synke ned og jeg skal følge med leende, hvisker i ørene dine, "Stig ned, kom med meg venn"... Jeg bringer verden til dens ruiner (ødeleggelse) ....


Bibelen sier om Lucifer "De som ser deg, skal stirre på deg, undres over deg og si: Er dette den mann som fikk jorden til å beve, kongeriker til å skjelve, som gjorde jorderike til en ørken og rev ned dets byer, og som ikke slapp sine fanger hjem?Jesaja 14:16-17.


Fra ett nettsted, hentet jeg denne informasjonen om Marx:


"
Da han var seks, konverterte familien hans til kristendommen, og selv om han en gang trodde på Gud - etter at han hadde vært på universitetene i Bonn og Berlin, skrev Marx at han ønsket å hevne seg "mot Han som regjerer over oss". Han ble med i Satanistkirken ledet av Joana Southcott, som ble sagt å være i kontakt med demonen Shiloh. Hans tidlige skrifter nevnte navnet "Oulanem", som var et ritualistisk navn for Satan." Du kan lese mer om Marx satanisme her, og ingen forsto/forstår hvorfor han bare snudde så raskt, til å ta hevn mot den Gud han før trodde på.

Satanistisk ideologi er det som gjør kommunismen farlig

De som er klar over disse tingene, er ikke minst overrasket over at kommunistiske regjeringer har vist seg å være voldsomt anti-Gud, noe som resulterer i fengsel, eksil og til og med utførelse av utallige massakrer av mennesker som holdt fast i deres tro på Gud. Det er satanisme i praktisk gjerning. Og det er hva kommunistisk ideologi egentlig består av.

Akkurat som folket til Nimrod, en verdenshersker, som bygde opp Babel, hvor Baal tilbedelsen var det grunnleggende, og hvor Nimrods kone Semiramis var den som fremmet de ulike demoniske religionene og avgudsdyrkelsen, så ble også Kommunismen styrt av ønsket om å herske over folket, hvor Marx sataniske ideologi ble deres "Bibel" iblandet med Lenins egen versjon, hvor en ond mann som Stalin kunne styre Russland og nasjonene rundt - og tvinge dem til "Baal" dyrkelse - altså tilbe staten og dens doktriner - hvor Eliten levde i sus og dus og luksus - mens folket led. Stalin hadde planer om å starte en 3 verdenskrig på 50 tallet (ved å erte på seg USA), men hans død i 1953, gjorde slutt på den sataniske drømmen.


All kommunisme (og dens halvbror sosialisme) kan bare av natur undertrykke folk. Alle ideologier som hater Gud, har en tendens til å være undertrykkende, forslavende, trakasserende og morderisk. Samtidig som de som leder kan unne seg all mulig luksus og være høyt hevet alle andre - akkurat som om de er guder.


Grunnen til sosialismens fremgang i Norge - er pga media. Den som styrer din informasjon, styrer også din dømmekraft! Swinton allerede i 1880 - holdt en tale om hvor uavhengig media egentlig er.  Og idag er det verre enn da! Noe å lære den oppvoksende generasjon!?

13 Januar 2017 - Hva er Nazismen?

13 Januar 2017 - Hva er Nazismen?

Når man ser den destruktive ødeleggelsen som følge av en ideologi, så er man rask til å fordømme den. Men er man selv i en destruktiv ideologi, og ikke ser hvor den fører hen, så kan man raskt opphøye den og tro du selv er i en bedre ideologi - enda det kan hende at den ideologien du forakter, er i dypt slektskap med den du selv er i. 


I etterkrigstiden så er det ingenting som har blitt mer fordømt en Nazismen, men sånn var det ikke på 30 tallet, før krigen brøt ut.


Det er viktig å se at de fleste ble bedratt av Hitler i løpet av 30 tallet, ikke bare tyskerne. Da er spørsmålet hvorfor? (det nærmeste jeg har hørt som har stilt det spørsmålet, er Carl I. Hagen, som spurte sine foreldre hvorfor Hitler kom til makten, og hvorfor ingen hindret han) Hva var det datidens mennesker manglet, for å gjennomskue Nazismen? Og er vi bedre idag å avsløre samme type karismatiske mennesker? Etter min vurdering, nei, vi har faktisk ikke lært noe som helst. Vi lar folk med samme type ideologi toge frem, og få førstesidene i media, fjernsyn, internett ol., mens de ekte modige menneskene er akkurat som Churchill i sin tid, blir brutalt satt på bakeste benk, og satt i gapestokken av media. Og gjerne anklaget for å tilhøre "brunskjortene", "nazismen", "fordomsfulle", "rasistiske", "dumme", "enfoldig" etc. etc. 


Nazismens ideologi 

Wikipedia sier "Nazisme er kortforma for ordet «nasjonalsosialisme», som er nemninga dei tyske fascistane bruka om seg sjølve. Nazisme som ideologi byggjer blant anna på sosialdarwinisme og ei viss tolking av tankar frå den tyske filosofen Friedrich Nietzsche"

Og "Nasjonalsosialisme - Politisk ideologi

Nasjonalsosialisme, på norsk oftest kalt nazisme, er en politisk ideologi eller verdensanskuelse. Den kjennes ved rasisme basert forestilling om «den ariske rases» overlegenhet og ekspansjon, jødehat, førerprinsippet og anti-kommunisme." Wikipedia

 

De fleste plasserer Nasjonalsosialisme mot Høyre. Samtidig så brukte nazistene "Sosialisme og Arbeidparti" som ett "skalkeskjul" (eller ligger nazistisk ideologi nærmere sosialistisk ideologi enn hva sosialistene selv ønsker å innse?!). Det var Okkultister som startet det NDSAP, altså "Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti".


Og vi har allerede sett at det finnes en familielikhet mellom Sosialsime og Kommunisme. Begge disse ideologien overkjører det å ha en privat rett, selv inn i ditt eget hjem, ønsker de full kontroll over ytring og hvordan du oppdrar dine egne barn. Det er noe lignende vi kan se i Nord-Korea - ett regime de fleste nordmenn ikke sammeligner seg med, men likevel hvor dagens Stat og media retter sin kurs sakte imot.

Sosialdarwenismen i Nazismen var bla. tanken om at et samfunn burde sørge for at det kun er de sterkeste og mest tilpasningsdyktige individene som overlever i kampen for tilværelsen, mens svakere og mindre tilpasningsdyktige individer ikke får muligheten til å reprodusere seg.

Ideolgien er hentet fra Darwins tanker om at vi kommer fra apene, og at i naturen er det kun den sterkeste som overlever. Men også Darwins ideologi er falsk, og kan avsløres som humbug. Man kan si at det er menneskets eget ønske om å slippe å forholde seg til en Gud - noe som er større enn oss selv. Og rettferdiggjør naturens ordninger: Hvor bare den sterkeste overlever!


Men nazistene var forbløffet over hvor seiglivet jødene var, og at ingenting hadde klart å knekke de som ett folkeslag. Og de mente at tyskerne var overmennesker over alle andre, og derfor så måtte jødene bort!

Et forbilde for Hitler og nazismen: Nietzsche

Nazistene hentet noe av ideologien sin fra Friedrich Nietzsche:

"Nietzsche ble kraftig påvirket av Schopenhauer, og støttet