Betydningen av bibelske Tall og 2017

  Artikkelen kan leses her

 

Jeg har aldri hatt et ønske om å studere betydningen av bibelske tall, men jeg har lenge trodd at alt i Bibelen har en betydning.

 

Jeg har alltid vært skeptisk til å gå for langt i å studere tall, men jeg har nylig sett noen fantastiske ting som andre profeti lærere (Bob Mitchell, Dan Goodwin, etc.) har påpekt.

 

Jeg er ikke enig med alt de sier, men jeg vil prøve å ta noen av de fantastiske tingene disse profeti lærere sier, som virker riktig for meg og gi det videre med mine egne ord.

 

Legg merke til disse seks (menneskets tall) historiske fakta:


1897 - En sionistisk konferanse ble holdt for å finne et hjemland for jødene.

1917 - Krig: England tok Palestina (Israel, Jerusalem og mer).

1947 - En FN-konferansen ble holdt for å finne et hjemland for jødene.

1967 - Krig: Israel erobret Vestbredden (inkludert Øst-Jerusalem).

1997 - En arabisk konferansen ble holdt for å ta hjemlandet til jødene.

2017 - Krig: trusler fra Iran, Hizbollah, ISIS, andre araberland, etc.

 

Legg merke til at disse seks historiske fakta er på 20 + 30 + 20 + 30 + 20:


+ 20 = 1897 1917

1917 + 30 = 1947

1947 + 20 = 1967

1967 + 30 = 1997

1997 + 20 = 2017

 

Legg merke til at konferansene kjører i 50-års sykluser:


1897--1 konferanse; finne et hjemland for jødene.

1947--2 konferanse; etablere et hjemland for jødene (1897 + 50 = 1947).

1997--3 konferanse; ta hjemlandet fra jødene (1947 + 50 = 1997).

 

Legg merke til at disse 50-års syklusene ble holdt av tre forskjellige grupper.


1897 - Den første konferansen var en jødisk konferanse.

1947 - Den andre konferansen var en hedning (FN) konferanse (1897 + 50 = 1947).

1997 - Den tredje konferansen var en arabisk konferanse (1947 + 50 = 1997).

 

Legg merke til at tre av disse 50-års syklusene er om krig.


1917 - Krig: England erobret Palestina (Israel, Jerusalem og mer).

1967 - Krig: Israel erobret Vestbredden (Øst-Jerusalem og mer).

2017 - Krig: Gjenstår å se, men meget mulig.

 

Legg merke til at tre av disse 50-års syklusene involverer Jerusalem (Tidsalderen ende av skjelv og tunge byrder for hele verden; Joel 3:7).


1917 - Krig: hedningene tok Jerusalem.

1967 - Krig: Jødene tok Jerusalem.

2017 - Krig: Gjenstår å se, men arabere og eller muslimer (iranerne er ikke arabere) kan prøve å ta Jerusalem.

 

Men la oss gå litt dypere, og jeg vet ærlig talt ikke hva jeg skal få ut av dette.

 

Vi ser på seks hendelser mellom 1897 og 2017, en periode på 120 år. I Noahs dager (et tegn på det annet komme) "Da sa Herren: Min Ånd skal ikke dømme blant (eng: kjempe imot) menneskene til evig tid; for sin villfarelses skyld er det kjød, og dets dager skal være hundre og tyve år." (Mos 6: 3).

 

Basert på Guds seks skapelsesdager og en hviledag (totalt syv dager) pluss Skriften som lærer at én dag er i Herrens øyne som tusen år (Salme 90: 4; 2 Pet. 3: 8; Hebr. 4: 4) noen kirkefedre (Barnabas, Ireneus, Justin Martyr og Lactantius), forskere (Dr. JR Church) og profeti forfattere (Dr. Noah Hutchings og andre), har lært at menneskeheten vil gå gjennom seks Guds dager med 1000 år hver (totalt 6000 år) pluss en Millennium på 1000 år hvile (nå totalt 7000 år).

 

6000 år er 120 av 50-år hver eller 6000 år (120 X 50 = 6,000).

 

Det er allment kjent blant de fleste Bibel lærere at Jesus fortalte sine disipler "Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike" (Matt. 16:28).

 

 

 

Deretter seks dager senere tok Jesus Peter (den samme Peter som sa seks dager er med Herren som tusen år) pluss Jakob og Johannes opp på Fjellet og avslørte hans annet komme til dem (Matt 17:. 1 -9).

 

Spørsmålet er "Hvorfor ventet Jesus seks dager, i stedet for tre eller fem eller ti dager eller annet?" Hvorfor seks dager?

 

 

Jeg har hørte nylig Dan Goodwin si at disse seks dagene representerer 6000 år. Jeg visste at seks dager med Guds tid er som 6000 år av menneskets tid, men jeg tror ikke jeg noen gang har hørt at en dag av menneskets tid (Peter, Jakob og Johannes tid) kan være som 1000 år for Gud. Det virket bare ikke rett for meg.

 

Da leste jeg hva Moses sa: "For tusen år er i dine øyne som dagen i går da den fór forbi, eller som en nattevakt." (Salme 90: 4). For Gud, 1000 år virker som i går eller en dag.

 

Jeg gikk tilbake til 2 Pet. 3: 8: "Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag"

 

Jeg gikk til min King James Bibel Kommentar og leste at "Gud teller ikke tiden på samme måte som vi gjør, for ham kan tusen år telles som en dag." (2 Pet. 3: 8).

 

Dette er poenget: Gud er et evig vesen. Tid eksisterer ikke for ham. Det er ingen forskjell mellom 1000 år og én dag for Gud og ingen forskjell mellom en dag og 1000 år for Gud.

 

Så hver person bør bestemme for seg selv om Jesus venter seks dager for å åpenbare Hans annet komme til Peter, Jakob og Johannes betyr hans annet komme vil være etter 6000 år av menneskets historie.

 

Oppsummert, jeg vet ikke helt hva jeg skal tro ut av dette, men i lys av det pratet om å flytte USAs ambassade til Jerusalem, snakket om en fredsavtale dette året 2017, det er 50 år siden 1967, det er 70 år siden 1947, den kommende totale solformørkelse, Åpenbaringsboken 12 - et tegn på Rosh Hashanah (Oa. Basunhøytiden, i år blir det på den 22-24 sept.), etc. Disse fantastiske tallene får min fulle oppmerksomhet.

 

Opprinnelig utgitt av Prophecy Plus Ministries - repostes med tillatelse.