Ett menneske blir til

Hentet fra FB - Gud skaperen

Det er veldig interessant at det brukes tre forskjellige hebraiske verb i tilknytning til skapelsen av mennesket. Bara=skape av ingenting brukes om menneskets ÅND og har ALLTID Gud (med de ulike betegnelsene for Ham, f.eks. JHVH, Elohim, El) som subjekt. Asah=gjøre, lage av eksisterende materiale brukes om menneskets SJEL. Yatsar=(ut)forme, danne, slik som pottemakeren former en vakker vase på dreieskiven brukes om menneskets KROPP. Se Jesaja 43,7.

Det er også interessant at de hebraiske ordene for «mann» og «kvinne» er hhv «isj» og «isjah». Denne likheten er forsøkt ivaretatt i Bibelselskapets oversettelse av 1930 med betegnelsene «mann» og «manninne» – en nøyaktig oversettelse, ettersom endelsen «-ah» på hebraisk i likhet med den norske endelsen «-inne» indikerer hunkjønn.