Det brutte kors - og historien om Jesu gjenkomst av Minos

30 sept. 2018 - Det brutte korset - en fortelling om falsk fred

Hvem ønsker ikke fred? Men verdens fred og Guds fred er to ulike ting. Dessuten, menneskets lengsel etter fred - har en tendens til å bedra mennesket. Hvem husker ikke hvordan mengden ble kokt ned før 2 verdenskrig med '"Peace in our Time". Og hvem ble ikke utledd, hånet og gjort narr av - den eneste i topp-politikken som avslørte fredståken som ett bløff, nemlig Churchill. 


Churchill gjennomskuet Hitler - fordi livet hadde lært ham å avsløre forfalskere. Idag har media og politikerne - totalt stengt scenen for sånne politikere i Norge (tenk på Listhaug) og mange av de vestlige delen av Europa. De blir rett og slett forfulgt, sensurert og gjort narr av. Vi vil ikke høre - fordi en galskap har grepet Eliten - som foretrekker å dra oss ned i gjørma - enn å høre på Sannheten.


Vestens ledere og dens media er drevet av Chamberlains pasifisme

Chamberlain som gjorde det politiske korrekte - vil  i historiens minne satt i Skammens hall. På andre siden av "fredsbordet" satt Adolf Hitler. Hans bedrag:  han ville bare ha mer land - nemlig det ugjennomtrengelige fjellkjeden som forsvarte Tsjekkoslovakia mot Hitlers hær - og fikk dette ved at Englands Chamberlain og Frankrikes Statsminster Daladier truet Tsjekkoslovakia til å gi bort land mot fred - altså fjellkjedene. Dette gjorde Jobben enklere for Hitler.

Bilde over: Det brutte kors - burde få kristne til å reagere. Satan hater alltid korset - der han ble beseiret. Ellers er nazisymbolet Swatika ett gammelt religiøst symbol funnet i flere religioner som teks. Buddismen. Og har mange ulike betydninger. Uansett er det nok skapt utav hva man har sett i åndeverdenen - den onde. Men på 30 tallet vakte ikke symbolet store reaksjoner - før når man forsto brutaliteten til nazismen.

Fredsnominasjon til den tids antikrist: Hitler

Svenskene gikk ett steg lengre - og nominerte Hitler som en av kandidatene til å motta Fredspris - men da krigen startet - ble nominasjonen trukket bort.

 

Når man snakker om fred idag - så egentlig så legger de opp til krig.


Bibelens advarsler når man roper ut om fred

Bibelen advarer mot menneskelig ønske om fred og prat rundt det - og sier:.

 

"For både små og store søker alle sammen urettferdig vinning; både profet og prest gjør alle sammen svik,  og de leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er dog ingen fred. " Jer. 6:13-14.

 

"Vi venter på fred, og det kommer intet godt, på legedoms tid, og se, det kommer forferdelse. Jer. 8:15.

 

"Da sa jeg: Akk, Herre, Herre! Profetene sier jo til dem: Dere skal ikke se sverd, og hungersnød skal ikke ramme dere, men sikker fred vil jeg gi dere på dette sted.  Men Herren sa til meg: Løgn profeterer profetene i mitt navn; jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem befaling og ikke talt til dem; løgnsyner og falske spådommer og tom tale og sitt hjertes svik profeterer de for dere.Jer. 14:13-14.

 

Og om endetiden sier Paulus:

 

"Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som veer over en kvinne som skal føde. Og de skal ikke slippe unna. ." 1 Tess. 5:3.


Bibelen forteller også hvorfor det ikke kan bli fred - når folkeslagene opphøyer synd, og forakter Herrens bud:

 

"Men deres misgjerninger har gjort skilsmisse mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.  For deres hender er flekket av blod, og deres fingrer av misgjerning; deres lepper taler løgn, deres tunge taler urett.  Det er ingen som fremfører tale med rettferdighet, og ingen som fører rettssak på ærlig vis; de setter sin lit til usannhet og taler løgn, de har unnfanget ulykke og føder elendighet......Deres føtter haster til det onde og er snare til å utøse uskyldig blod; deres tanker er ondskaps tanker; det er ødeleggelse og undergang på deres veier.   Fredens vei kjenner de ikkeog det er ingen rett i deres spor; sine stier gjør de krokete; hver den som trår på dem, vet ikke av fred." Jes. 59:2-8.

 

"Det er ingen fred, sier Herren, for de ugudelige." Jes. 48:22.


Trusselen opphørte - men vi sløvet ned våre sanser

Jeg glemmer ikke følelsen av å vokse opp med en trussel fra det mektige Sovjet og dens Østblokk land. Vi fryktet atomkrig - og pga det - så var vi årvåkne. Vi våket ved våre grenser - og vi hadde ett godt forsvar og verneplikt.


Da Sovjetunionen ble oppløst i 1991 - rundt 2 år etter at Berlinmuren ble brutt ca 2 år før. Og vi kom inn i en falsk følelse av fredsutiopia. Man begynte å ruste ned forsvaret - til det uansvarlige. Jo rikere Norge ble - jo mindre ble også forsvaret. Selv når Russland begynte å ruste opp på 2000 tallet - så var det ingen våkne politikere som tok tak i det. 


Ulf Ekman - på den tiden han var våken - talte da dette profetisk: "At de åndsfyrstene som styrte over Jernteppet - hadde dratt seg bort. Men fyrstene ville da brukes til andre ting i fremtiden - til andre planer" (dette ble helt etter mitt hode - ettersom det er ganske mange år siden. Men dette var nok hovedingrediensen i dette profetiske budskapet). 

 

Noen år etter (1993) - så gjentok fortidens redsler seg nok en gang - "Peace in our time" dukket igjen opp på tapetet - denne gangen var det de Israelske ministrene Rabin og Peres som var villig til å ofre endel av Guds Land - til Arafat - morderens morder - en arvtager etter sin onde mentor og slektning Al-Husseini - venn med Hitler. Nazimens ånd hadde sneket seg inn til Norsk Nobelkomite og bedratt det Norske AP, via FN - og de ga prisen villig - til de som var villige til å svikte Guds Ord og terroristen Arafat, og dermed jødene i Israel i ryggen. Den gudløse israelske regjeringen brøt også bevisst Israelsk lov, som forbød kontakt med Arafat. - Datidens gudløse Israelske lederskapet var født ut av venstresiden - sosialismen. Kanskje fyrstene som Ulf Ekman profeterte om - hadde funnet en ny dør - for å ødelegge Europa!


Ønsker araberne fred?

Kan det da bli noen fred mellom Jødenes slektninger - de som aldri har lagt skjul på at de vil tillintetgjøre jødene - når de får muligheten til det? Her er noen Ord:


"Altfor lenge har jeg bodd blant folk som hater fred. Jeg er fred, men om jeg taler, går de til krig." Salme 120:6-7


Dette bibelverset omhandler en som bor blant Kedar - ættlinger etter Ismael, arabere som bor i Saudi Arabia - har ikke disse alltid ønsket at Israel skulle utryddes? Den andre er Mesjak - som sannsynligvis er i Tyrkia - og Tyrkerne har for øyeblikket negative ønsker og tanker mot Israel. Så lenge Ismaels og Mesjaks etterkommere omfavnet Islam - kan det aldri bli noen fred.


Israel - fra å være gudfryktige - til å miste troen på sin Gudegitte arv

Israel hadde sterke gudfryktige ønsker - da Israels land ble opprettet i 1948 og da Jerusalem ble befridd i 1967 - og Israel hadde også ganske gudfryktige ledere under Libanon krigen. Men Israel ble desorientert under 90 tallet - godt hjulpet av den gudløse Bill Clinton - som den første Amerikanske president som gikk inn og forsøkte å manipulere Israelsk valg - Clintons forgjenger Bush Sr. - far til senere George Bush - nektet å gi Shamir, statsminister i Israel,  lånegarantier - og dette felte Shamirs regjering - og førte frem de manipulative Rabin og Peres. 


Det stadig økende hatet - gjorde jødene desillusjonerte

Mye av hatet som alltid rammet Israel - uansett hva de gjorde - gjorde at israelittene begynte å vandre i frykt, motløshet, selvforakt etc. - og det kom også en ny generasjon Israelere - som ikke lengre fryktet Guds Ord - spesielt i byer som Tel Aviv - er gudløsheten enormt. Det er ett lekeland for Homosexuell livsstil - og innbyggerne er i tillegg stolt av det. 


Du kan også lese nærmere i boken "Ta jøden" med Tuvia Tenenbom - som gjennom 6 mnd. i det Hellige land - kunne avsløre en fallende karakter i det jødiske folket - i forhold til den tiden han selv vokste opp i Israel. Det var mange som levde i selvforakt over at de var jøder.


Israel - søker - men finner ikke den Sanne fred

Israel burde tenke på hva som står i sin Bibel:

 

"Gid du ville akte på mine bud! Da skulle din fred bli som elven, og din rettferdighet som havets bølger.." Jesaja 48:18.

 

Idag er Guds fred koblet opp kun mot Korset - og bare der finner verden og jødene Guds dype fred. 


Men fredsbærere kan bare bære frem fred - om de selv har Guds fred på innsiden. Det er det få av fredsbærerne som stamper ned i Guds Hellige Land som har - de er drevet av denne verdens Ånd - og de brygger opp til krig, som også er tilstanden inne i deres eget hjerte - mens Israel har blitt forsvaket fysisk pga alt land de har gitt bort i verdiløse fredsavtaler.

Bilde over: Du har sikkert lagt merke til det - Fredssymbolet for vår generasjon - det er ett opp ned kors -
brutt ned - et satanisk tegn

Så om ikke verden hadde fått nok av det nazistiske Swatsika - så har vi igjen begynt å lage ett nytt antikristelig symbol, denne gang for tegnet fred - det brutte korset. Dette ble tegnet av en engelsk kunstner i 1958 - fordi han var imot atomvåpen.

 

Men en Nederlands kristen skole - ødela alle disse fredssymbolene - fordi de opplevde det som satanisk -  lignende tegn ble brukt av Nero  Romertiden - som representerte tortur av kristne - og hadde også blitt brukt innen nazismen - for Hitlers tredje Panzer divisjon. Dette symbolet har også i nyere tid blitt brukt innen okkultisme.


Den selvrettferdige venstresiden

Det er også urovekkende - at venstresiden som alltid anklager Høyresiden for nazisme - selv har ingen betenkeligheter med å bære frem sånne symboler, bruke vold mot de de mener er "rasistiske" (som gjør de til dommere og bødler på samme tid) - og ingen i venstresiden lengter mer etter (falsk) fred enn de - og dermed så blir de ivrigere med å overgi verdens eneste jødiske stat til slakt (for da blir det fred, tror de) - akkurat som Hitler forsøkte en gang i tiden - gjennom fredsavtaler - og vi husker hva "Fred i vår tid"  gjorde før 2 verdenskrig. 


Den indoktrinerte venstresiden har heller ingen betenkeligheter med å dele ut fredsprisen til den ondeste politikerne så langt - som har dukket opp på verdensscenen - Nemlig Barack Hussein Obama. Fredsprisen til Obama - er ett tegn - Hitler ble nominert, men fikk den aldri - Obama fikk den (nobelkomiteen igjen - en lovløs organisasjon) - og har en viktig oppgave for å føre frem verden mot krig, kaos, lovløshet og ødeleggelse - gjemt bak ordet "Fred".

 

Da forstår du kanskje hva som driver venstresiden - nemlig deres egen ugudelige ideologi - fører til undertrykkelse av annerledestenkende, for de som våger å kritisere deres kjære Islam (en fryktelig ideologi som ødelegger mennesker og samfunn) - samtidig som de våger å være dommer over de Kristne og kalle de alt mulig rart - og ønsker helst å fengsle det eneste saltet samfunnet har - sånn at deres sukker-fred blir det dominerende (uten rot i virkeligheten).


Freden som fører frem til 3 verdenskrig

Når da denne freds-ideologien også har spredd seg til våre politikere - og de legger enda mer brensel på bålet - til det som snart vil bli kjent som 3 verdenskrig.

 

Fordi verden er forvirret - så forstår de ikke hva som er farlig eller ikke farlig - da må de begynne å lese Guds Ord - Bibelen - boken de hater mer enn alt. Og de må lytte til Gudfryktige kristne - mennesker de hater, forakter og avskyr. Klart - da er det heller ingenting som hindrer verden fra å havne til slutt i Harmageddon - slutten for alle som lever ut sitt opprør mot Gud - der vil de alle bli tillintetgjort - og vil først da forstå konsekvensen av sin "freds" streben - som bare var et streb etter mer krig, mer vold, mer drap (som abort), mer uro, mer ufred, mer galskap og dumhet.

 

Velkommen til Den Nye Verdensordens galskap - en verre ideologi enn nazismen - men har bygd sitt rike også på den ideologien.

 

Min tur i Samos

Er fortsatt i Samos, Grekenland - en øy meget nær Tyrkia. Her sitter jeg rett ovenfor 2 båter (store båten i midten og det til venstre) - som jeg synes virket interessante pga nasjonaliteter og flagg.

Det store skipet som hadde tyrkisk mannskap - og kjørte turistturer tur retur Samos - Tyrkia - hadde ett Den røde halvmånen i sitt flagg - selve månesymbolet symboliserer Lucifer. 

Det greske flagget lengre opp i masten - symboliserer korset - som tidligere var viktig for Europa - og Korset har hindret hittils 2 invasjonsforsøk fra Islam - men virker som Europa nå tillater invasjon via innvandring - dette er også ett resultat av at Gudløse får styre i de ulike landene i Europa - som har null respekt for Guds Ord. Det Tyrkiske/Islamske flagget var størst - tegn på det voksende Islam innen Europa, mens korsflagget lite - tegn på en avtagende kristendom.

Ved siden av - så står en seileskute muligens med eiere fra Østerrike (det hadde det Østeriske flagget). Østerrike var Hitlers fødeland. På samme båt har de heist opp det moderne "freds" symbolet - som symboliserer at i en snarlig  fremtidig vil en figur lignende Hitler komme og ta over makten - og snakke om "fred" og "trygghet" - på samme måte som Hitler hjalp tyskerne til å få brød og jobb - mot at han fikk all makt -  etter en muligens økonomisk krash - vil denne figuren stå frem i sin demoniske aura - og gi "håp" til massene - og folk vil få jobb og brød - mot at han får all makt - også inn i alle menneskers privatliv. 

Hans tall vil være 666 - og du kan lese her om hvordan dette er blandet inn med Islam.

Profetisk inn i vår tid

Historien har en tendens til å gjenta seg. Og den som ikke har lært av historien, er dømt til å gjenta den! "Fred" er vår tids store bedrag. Her forteller Emmanuel Minos om kvinnen fra Valdres- og hennes profetiske syn om vår tid:

Profetien i sin helhet:

Den gamle kvinnen fortalte:

- Det var som et kart ble rullet opp foran meg. Jeg så det med mine naturlige øyne. På kartet var alle verdensdeler nedtegnet. Jeg merket meg Europa, Skandinavia og Norge. Det jeg fikk se var foreteelser som gjaldt tiden før Jesus kommer igjen, og den tredje verdenskrig bryter ut.

En lang tid med avspenning og periode med fred

I Før Jesus kommer igjen og den tredje verdenskrig bryter ut, blir det avspenning. Det blir en lang fredsperiode mellom stormaktene (+ Minos tilleggskommentar under en forkynnelse til dette punkt, - som jeg har hørt på en kassett: husk på at dette var i 1968 når den kalde krigen var på sitt høyeste). Folk kommer til å legge langsiktige planer. I vårt land blir det nedrustning, og vi blir igjen uforberedt som 9. april 1940. Den tredje verdenskrig begynner på en måte ingen har ventet, og fra et helt uventet hold.

Frafall

II Det blir et frafall uten sidestykke fra sann og ekte kristendom. Det blir stor lunkenhet blant de troende. De blir ikke lenger åpne og mottakelige for ransakende, budskap. Folk vil ikke så gjerne høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. En ny slags forkynnelse overtar talestolene. Det er å søke lykke, fremgang og materiell velstand. En slags lykkeforkynnelse griper om seg. Kirkene begynner å stå tomme. Det samme skjer med bedehusene og vekkelseslokalene. De troende vil ikke etterfølge Jesus på den smale Korsvegen. Underholdning, kunst og kulturaktiviteter overtar mer og mer plassen for vekkelse, nød, anger og botsmøter.

Moraloppløsning

III Det blir moraloppløsning som vi ikke har opplevd tidligere. Folk lever som gifte uten å være gift. (+ Minos sin kommentar: Den gang hadde vi ikke begrepet samboer. Så kvinnen uttrykte det på sin måte). Det blir stor urenhet før ekteskapet. Og det blir veldig utroskap i ekteskapet. Ja, selv i de kristne ekteskapene gjør utroskapen seg gjeldende, og blir oppløst. Perverse synder begynner også å gripe om seg. Og det blir til og med godtatt i kristne kretser.

Tv`ens rolle

Tv`en kommer til å spille stor rolle. Det blir mange tv-stasjoner (+ Minos sin tilleggskommentar: Den gang hadde vi ikke ordet kanaler og tv`en var akkurat kommet til Norge, - så den gamle kvinnen brukte ordet stasjoner, - etter det som ble brukt om radio). Tv`en blir full av vold. Volden blir underholdning for menneskene på denne tiden. Og den volden som folk ser på Tv, kommer til slutt å prege byer og bygder. Det blir også vist intime samlivsscener. De mest intime forhold som tilhører ekteskapet kommer åpenlyst til å bli vist på Tv. ( + Minos sin tilleggskommentar: Da bet ble sagt sa jeg et dette ikke var tillatt i offentlige sendinger. Vi hadde den gangen en varsomhetsplakat, som ikke tillot obscøne scener. Da sa hun med hevet røst: ”Den kommer de ikke til å bry seg om, når tiden er inne.”)

Innvandring

IV Folk fra fattige land strømmer til de rike landene. De kommer til Europa, til Skandinavia, og også til Norge. Det blir mange av dem. Og folk begynner å mislike dem, og de blir hårde imot dem. (+ Minos sin tilleggskommentar: Da hun sa det begynte hun å gråte). De blir mer og mer behandlet som jødene under krigen. Da er målet for våre synder fullt. Krigen bryter ut. Først som en liten konflikt, en ubetydelig konflikt. Men den slutter ikke. Den tiltar og brer seg. Til slutt utvikler det seg til en stor krig. Mot slutten av den store krigen blir fryktelige våpen tatt i bruk, bl.a. atomvåpen. Luft, jord og vann blir forgiftet og ødelagt. Folk fra de industrialiserte land, Amerika, Europa, Australia, Japan og andre liknende områder, må flykte. De kan ikke bo der lenger. De forsøker å komme til de fattigste land som har unngått det verste. Men de vil ikke være villige til å ta imot dem.

Her er Profetien fra damen fra Valdres gjort om til engelsk