Det kontantløst diktatur

UANSETT BELØP: Ifølge Norges Bank utgjør sedler og mynter mindre enn 2,5 prosent av pengemengden. Resten befinner seg på konto i bankene. Åtte av ti bruker kort som betalingsform, uansett beløp. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Kontanter:

Kontantløst diktatur

Norge kan bli et samfunn uten kontanter. Det vil gi bankene enorm makt, uthule personvernet og svekke sikkerheten.

Artikkelen er hentet her.

Penger har en lang historie. De første myntene ble preget i Lydia i Hellas for nesten 2500 år siden, med kong Krøsus som garantist. I 1661 trykket Stockholms Banco – forløperen til Riksbanken – de første pengesedlene i Europa.

Nå ser kontantenes framtid kort og hektisk ut. I land som Norge og Sverige er de elektroniske betalingssystemene helt dominerende, og sterke krefter presser på for å avvikle all bruk av kontanter. En bankkonto kan bli like livsnødvendig som et statsborgerskap.

Utviklingen mot et samfunn uten kontanter har gått på filttøfler. Uten store fakter har bankene dyttet kundene inn i ulike elektroniske betalingsløsninger. Det har skjedd fordi mange av løsningene er gode, men også fordi bankene systematisk fjernet alternativene eller priset dem ut av markedet.

Først forsvant filialene og vi ble beroliget med kontantautomater. Nå er automatene på vei ut, og prisen på å ta ut egne penger i banken er høy. Store hotellkjeder erklærer at de er kontantfrie, enda de etter loven ikke kan nekte å ta imot sedler og mynter fra Norges Bank. Ulike bransjeforeninger presser på, og det er bevegelse i de politiske partiene.

Ifølge Norges Bank utgjør sedler og mynter mindre enn 2,5 prosent av pengemengden. Resten befinner seg på konto i bankene. Åtte av ti bruker kort som betalingsform, uansett beløp. Likevel begynner uroen å spre seg. I Sverige ledes kontantopprøret av landets tidligere rikspolitisjef Bjørn Eriksson. Han sier: «Å frata borgerne muligheten til å bruke kontanter er å lede dem rett inn i et digitalt diktatur».

 Han er på ingen måte alene. Også talsmenn for riksbanker over hele Europa har pekt på farene, om enn i mildere språkbruk. Blant disse er visesentralbanksjef Jon Nicolaisen som i et foredrag i fjor særlig pekte på fire forhold. I forkortet form var disse:

 

• I det kontantløse samfunnet er det ikke lenger mulig å gjøre opp en betaling direkte mellom to parter. Du må gjennom bank, kortselskap eller app.

• Vi blir avhengige av at teknologien fungerer.

• Vi er ikke lenger anonyme når vi betaler. Når vi betaler med kontopenger kan alle transaksjoner registreres.

• Vi får ikke lenger tilgang til penger som norske myndigheter står direkte bak, og som er et virksomt, tvungent betalingsmiddel. Pengevesenet er overlatt til private.

Det som nå foregår kan sammenliknes med å gjøre banker og kortselskaper til finansvesenets Google. Våre betalinger og inntekter gir helt avslørende informasjon om vår person, ned til det mest intime. Man skal være uhyre tillitsfull for å tro at slike opplysninger aldri vil bli utnyttet kommersielt, misbrukt eller stjålet.

Cyberangrep mot bankvesenet pågår uavlatelig, og metodene blir stadig mer raffinerte. I en krigs- eller krisesituasjon vil det være stor fare for at systemene blir slått ut direkte, eller som følge av stans i strømforsyningene. Uten kontanter vil samfunnet i en slik situasjon helt slutte å fungere. I Norge har vi jevnlig situasjoner der betalingssystemer går ned.

Skal et pengesystem fungere må det ha tillit, være trygt, være utbredt og tilby ulike produkter og tjenester. Historien viser tydelig at det er behov for en sentralbank og myndigheter og lovverk som kontrollerer, regulerer og gir systemet tillit. I den elektroniske framtida er det også plass til sentralbanken og nye former for anonyme betalingsmidler som gir personvern. Norges Bank jobber med å vurdere slike løsninger.

En mulighet er å innføre elektroniske sentralbankpenger. I en slik løsning kan folk få tilbud om konto direkte i Norges Bank eller i et system banken kontrollerer. En annen mulighet er at sentralbanken utsteder plastkort eller utvikler en app som folk kan betale med anonymt. Det lovfestede, tvungne betalingsmidlet kan være klassiske kontanter, sentralbankpenger eller begge deler.

Bankvesenet og kortselskapene har utnyttet den elektroniske utviklingen til å skaffe seg en dominerende posisjon i viktige deler av den økonomiske infrastrukturen. Det er det kundene som betaler for.

Men bruken av elektronikk kan også brukes den andre veien: Til å gi sentralbanken en langt sterkere rolle i betalingssystemet enn i dag.

Det åpner for nye og store muligheter, men også for viktige politiske avgjørelser om privatisering, myndighetenes plass i finansvesenet og personvern. Betalingsterminalen er mer politisk enn du tror.

 

Han er på ingen måte alene. Også talsmenn for riksbanker over hele Europa har pekt på farene, om enn i mildere språkbruk. Blant disse er visesentralbanksjef Jon Nicolaisen som i et foredrag i fjor særlig pekte på fire forhold. I forkortet form var disse:

• I det kontantløse samfunnet er det ikke lenger mulig å gjøre opp en betaling direkte mellom to parter. Du må gjennom bank, kortselskap eller app.

• Vi blir avhengige av at teknologien fungerer.

• Vi er ikke lenger anonyme når vi betaler. Når vi betaler med kontopenger kan alle transaksjoner registreres.

• Vi får ikke lenger tilgang til penger som norske myndigheter står direkte bak, og som er et virksomt, tvungent betalingsmiddel. Pengevesenet er overlatt til private.

Det som nå foregår kan sammenliknes med å gjøre banker og kortselskaper til finansvesenets Google. Våre betalinger og inntekter gir helt avslørende informasjon om vår person, ned til det mest intime. Man skal være uhyre tillitsfull for å tro at slike opplysninger aldri vil bli utnyttet kommersielt, misbrukt eller stjålet.

Cyberangrep mot bankvesenet pågår uavlatelig, og metodene blir stadig mer raffinerte. I en krigs- eller krisesituasjon vil det være stor fare for at systemene blir slått ut direkte, eller som følge av stans i strømforsyningene. Uten kontanter vil samfunnet i en slik situasjon helt slutte å fungere. I Norge har vi jevnlig situasjoner der betalingssystemer går ned.

Skal et pengesystem fungere må det ha tillit, være trygt, være utbredt og tilby ulike produkter og tjenester. Historien viser tydelig at det er behov for en sentralbank og myndigheter og lovverk som kontrollerer, regulerer og gir systemet tillit. I den elektroniske framtida er det også plass til sentralbanken og nye former for anonyme betalingsmidler som gir personvern. Norges Bank jobber med å vurdere slike løsninger.

En mulighet er å innføre elektroniske sentralbankpenger. I en slik løsning kan folk få tilbud om konto direkte i Norges Bank eller i et system banken kontrollerer. En annen mulighet er at sentralbanken utsteder plastkort eller utvikler en app som folk kan betale med anonymt. Det lovfestede, tvungne betalingsmidlet kan være klassiske kontanter, sentralbankpenger eller begge deler.

Bankvesenet og kortselskapene har utnyttet den elektroniske utviklingen til å skaffe seg en dominerende posisjon i viktige deler av den økonomiske infrastrukturen. Det er det kundene som betaler for.

Men bruken av elektronikk kan også brukes den andre veien: Til å gi sentralbanken en langt sterkere rolle i betalingssystemet enn i dag.

Det åpner for nye og store muligheter, men også for viktige politiske avgjørelser om privatisering, myndighetenes plass i finansvesenet og personvern. Betalingsterminalen er mer politisk enn du tror.

Bankene lager penger fra ingenting

Artikkelen er hentet fra her.

Bankenes geniale forretningside

De fleste tror at bankene låner deg penger som de allerede har i form av innskudd fra andre kunder og investeringer. Dette kunne ikke vært lenger fra sannheten. Pengene blir faktisk laget av deg i det øyeblikk du lover å betale dem tilbake.

Slik fungerer det

  • Du besøker banken for å låne penger og utsteder penger i din egen valuta ved å lage en låneavtale. Dette dokumentet sier at du lover å betale tilbake lånesummen, i norske kroner, med oppspart egenkapital og eiendom som innsats.

  • Banken åpner en konto i ditt navn og taster inn lånebeløpet. Dette skjer 100% digitalt, på samme måte som når du lager en konto på Facebook, og vips så har du norske kroner tilgjengelig til å bruke for det formålet du lånte penger for.

  • Pengene, som ikke eksisterte før du besøkte banken, betales tilbake gradvis til bankens innbetalingskonto, med rente som legges på toppen. Det er i bankens interesse at tilbakebetaling skjer så sakte som mulig, med så høy rente som mulig, siden de da vil få tilbakebetalt mer, og du må jobbe lenger.

  • Hvis du ikke klarer å betale tilbake, tar banken etterhvert alle pengene dine og eiendom i tillegg. Du risikerer også å bli deklarert "konkurs" hvis tvangssalg ikke dekker lånebeløpet, og får varige restriksjoner på nye lån eller inntekt.

  • Bankene er beskyttet av "loven", og bruker staten til å kreve inn pengene ved å true deg med bøter og fengsel.

Les her: Effektiv politisk virksomhet må stimulere til konsentrasjon av alle penger.

Banker elsker kunder som vil shoppe og låne mer penger uten sikkerhet. Det blir det ekte utsuging.

 

Les her: Norge er organisert slaveri i 40 år.

Uklar markedsføring og ordmagi

Bankenes krav kommer fra at de mener at de har lidd et tap, og har tatt en risiko ved å låne deg penger. Dette er ikke riktig. Før du satte din fot i banken, hadde nemlig banken ikke pengene, de blir laget digitalt i bankens datasystem, og bankene taper ingenting på "lånet", og har aldri tatt noen som helst risiko.

Rentes rente

I tillegg skal de ha ekstra penger kalt "rente", og over lang tid betaler man tilbake mye mer enn man låner. Problemet med rente er at disse pengene må tas fra den eksisterende pengebeholdningen. På grunn av rente er det i dag mer gjeld enn penger i verden, noe som betyr at man trenger mer penger enn det man lånte for å betale ned gjelden. Det fins ikke nok penger til å dekke gjelden, slik at hvis alle hadde tatt ut pengene av kontoen sin samtidig, ville alle bankene gått konkurs. Utrolig nok er de fullt ut beskyttet, og har holdt på med dette lenge. Hvis nok folk tar ut for mye penger for fort, stenger bare banken for uttak og du får ikke ut pengene dine.

Hva har dette å si for deg?

For å kunne betale tilbake pengene du "låner", må du bli slave. Uten inntekt mister du alt, også egenkapitalen du hadde og huset du har kjøpt. Dette presset er utrolig stressende, og medfører sykdom, familieproblemer og depresjon, og summen av disse lidelsene manifesterer seg i samfunnet vi bor i.

Moderne slaveri vises i ansiktet til folk på vei til og fra jobb. Ser du mange som smiler?

 

Det tar ofte 20-30 år med hardt arbeid å betale ned lånet, hvis du er heldig. Staten gnir seg i hendene og jubler hver gang noen tar lån, for samtidig som du betaler banken når du jobber, er staten garantert inntekt i form av "skatt" så lenge du må jobbe for å betale ned lånet. Fratrekk, utdannelse og høye boligpriser er der per design for å sørge for at folk tar lån så de må jobbe. Trussel om lavere pensjon gjør at folk fortsetter selv om de er lei for lenge siden. "Lav arbeidsledighet" betyr egentlig bare "høy utnyttelse av menneskelige ressurser". I bankenes øyne er vi bare kveg.

Samfunnet er bygget opp rundt et pengejag

Jaget etter penger gjennomsyrer samfunnet så kraftig at de fleste faktiske bruker hele livet sitt på å skaffe dem, på bekostning av egen helse og familiebånd. Har man ikke penger stigmatiseres man, og blir sett på som mindre mennesker, og uansett hvor lite sympatisk man er, får man respekt hvis man er "rik". Faktisk er det blitt så ille at det er bakt inn i språket vårt. Gamle ord som "rik" og "suksess" er i dag synonymt med å ha mye penger.

Systemet er rigget

Hele det økonomiske systemet er designet for at pengene som lages beveger seg oppover i systemet. Har du mye penger er det lett å tjene mer. Bare noen få på toppen styrer alt, og har man økonomiske problemer, blir de vanskelige å komme ut av. Svindelen ligger i at bankene får lov til å føre opp pengene de lager ut av ingenting som tap og risiko, og det er det fiktive tapet de lider som gjør at "loven" er på deres side. Ingen andre enn bankene har lov til å gjøre dette, som betyr at systemet er rigget i deres favør.

Utkastelse etter manglende betaling av lån skjer i alle land, her i Spania, og i 2008 etter finanskrisen var det mengder med utkastelser i USA. Politiet fungerer som voldelige torpedoer på bankenes vegne.

 

Norske kroner, som lages og brukes av bankene i Norge, er bankenes produkt. Hele samfunnet bruker dette systemet, noe som indikerer at vår samfunnsøkonomi er per deres design. Folket tvinges til å skaffe seg norske kroner for å kunne skaffe seg det de trenger, og økonomisk aktivitet utenfor bankenes system straffes og stigmatiseres.

Bankene har ansatt løpegutter i staten for å straffe de som bedriver "svart arbeid", et klart eksempel på hvor mye makt bankene har. Er det ikke beleilig at lover og regler garanterer forretningsmodellen til bankene? Er det riktig at politiet og rettsvesenet agerer som agenter for bankene og straffer de som ikke vil være med? Paradoksalt nok promoterer systemet faktisk svart arbeid og den kriminaliteten "myndighetene" mener å bekjempe, fordi det er lønnsomt siden man unngår skatt og registrering.

Hva penger egentlig er

Sannheten er at penger i prinsippet kan lages av hvem som helst, vi trenger overhodet ikke norske kroner for å gjøre noe som helst, det er opp til hver enkelt hvilken valuta vi vil bruke, og hva du kan bruke den til. Jobb svart så mye som mulig, da slipper du skatt og forfølgelse, og slipper å bruke livet ditt på å fylle ut skjema. Skaff deg og bruk Bitcoin, byttevarer eller lokal valuta, så er du sikker på at pengene dine ikke blir brukt til utvikling av våpen, krig, overvåking og champagne-fester for udugelige politikere, og du bremser bankenes muligheter til å høste din energi.

2013 - verdens eldste aksjeselskap utsteder en direkte advarsel

Google oversettelse

Artikkelen er hentet her.

Goldman Sachs er selve symbolet på ordet “onde”. Hvis man ønsker å vite hva de onde sentrale bankfolk er opp til, trenger man bare å ta hensyn til handlingene til Goldman Sachs. Makteliten bor inne i dette landet begynner ikke og slutte med Federal Reserve, er at privilegium reservert for sammenhengen mellom Goldman Sachs, Federal Reserve, den korrupte Verdensbanken og IMF. Og nå, Goldman Sachs går det europeiske finansielle systemet i bakken som en annen Goldman Sachs gutt, “Super” Mario Monti har tatt over Italia for å fullbyrde det som er igjen av den italienske finansielle systemet. Monti er også leder av Europa Trilateral Commission, samt en Bilderberg medlem. Og enda en Goldman Sachs gutt er etterbehandling av jobben i Hellas. Det er oppdraget av Goldman Sachs til å implodere den globale økonomien med massiv gjeld som følge av den mislykkede derivatmarkedet, hvor gjelden utgjør 16 ganger den samlede BNP på planeten, og at gjelden har blitt overlevert til regjeringene i verden. Det er ingen måte at alle land noen gang vil nedbetale denne gjelden. Verdens finansielle system vil bli kollapset og deretter omorganisert under Bank of International Settlement. Goldman Sachs er bare Grim Reaper i denne uhellige prosessen.

Målene for Goldman Sachs

Hensikten med denne artikkelen er å eksponere tre kanter angrep, rettet mot det amerikanske folk, med Goldman Sachs, og dets partnere i Federal Reserve, den amerikanske finansdepartementet, IMF og Verdensbanken. Disse sentral bankere kontrollerte institusjoner er engasjert i et plott som er utformet for å oppnå de følgende:

  • Ødeleggelsen av USAs innenlandske økonomien gjennom innføring av derivatet gjeld som er 16 ganger større enn verdens BNP. Dette målet er oppnådd som gjenspeiles av det faktum at USA nå har flere arbeidere på trygd (101 millioner) i motsetning til selve heltidsarbeidere (97 millioner).
  • Stille sjakkbrett på en slik måte at WWIII er gitt på forhånd. Dette er nær ferdigstillelse som USA og Israel er klar til å gå til krig med Kina og Russland, over Syria og Iran, for å bevare den petrodollar.
  • Starte en falsk flagg hendelse som skal munne ut i unntakstilstand og eliminering til all opposisjon til både kommer WWIII og ileggelse av en tyrannisk verden regjeringen, så vel som en verdens økonomiske system.

Det er ingen hemmelighet at Goldman Sachs går Wall Street. Etter den første kausjon ut, Goldman Sachs kuttet hodet av Shearson Lehman og flere andre Wall Street konkurrenter når de brukte sin utilbørlig påvirkning for å avgjøre vinnere og tapere etter den første runden av TARP. Selv Ray Charles kunne se at Goldman Sachs er i nær full kontroll over vår regjering som gjenspeiles av de tidligere Goldman Sachs gangstere som har kjørt vår økonomi i bakken (f.eks Clintons utenriksminister Treasury Goldman Sachs' Rubin, Bushs utenriksminister Treasury Goldman Sachs ' ‘too big to fail’ Hank Paulson, etc.). Gjør ingen feil om det, innføring av den massive derivater gjeld var et strøm konsolidering flytte laget for å kollapse økonomien og overlevere nødvendig kontroll for å Goldman Sachs og dets partnere.

Historien gjentar seg

Dagens hendelser parallelt imperialistene fra tidlig 2oth tallet som resulterte i World War I. The Wall Street ledet depresjonen i 1930-årene førte til fremveksten av politisk ekstremisme og til slutt til andre verdenskrig. I dag er Goldman Sachs og deres andre Wall Street cronies kjører, eller tør jeg si ødelegger verdensøkonomien og konsekvensene kommer til å resultere i kulminasjonen av tredje verdenskrig som de samme gangster bankster s vil tjene på buildup, død og ødeleggelse av milliarder av uskyldige mennesker, så vel som profitterer på lukrative opprydding som følger hver krig.

Den ultimate premien for den kommende krigen vil være ruination av planeten for at maktstrukturen i jorden kan bli gjenoppfunnet på en måte som ikke engang George Orwell kunne forestille seg. Husk, som de globalists liker å si i referanse til deres favoritt hegelsk dialektikk sitat, “Ut av kaos kommer orden.” Selvfølgelig vil det ikke være Goldman Sachs' penger som betaler for ødeleggelsen av menneskeheten i den kommende verdenskrigen. Dette kommer krigen og den påfølgende blodpenger vil være penger og mine penger. Det sier seg selv at det ikke vil være ledere av Goldman Sachs barn som er presset inn i militærtjeneste, og vil bli slutt ofret på slagmarkene i WWIII. Det vil være dine barn og mine barn som vil bli ofret i navnet til å fremme den nederste linjen i Goldman Sachs mafiaen og deres herrer i Bank of International Settlement. I mellomtiden, Goldman Sachs barn som vil være trygt gjemt bort som verdens siste kapittel spiller ut slik vi kjenner det.

 Goldman Sachs ødelegge den amerikanske middelklassen

Dette skjærer internasjonale ødeleggelse blir kunngjort av Goldman Sachs blir også besøkt på dagliglivet til den amerikanske offentlighet her hjemme. Courtesy av Goldman Sachs gangstere, er det ikke mer trygge økonomiske tilfluktssteder for amerikanske borgere. Bankkontoen din, din pensjonskasse, dine investeringer kontoer og ditt hjem boliglån er ikke lenger trygge. Disse kollektive midlene er ikke i fare på grunn av risikoen for å falle offer for den sviktende økonomien så mye som disse midlene er gjenstand for inndragning av Goldman Sachs og dets Skallselskap sammen med medvirker støtte fra den føderale regjeringen. De fleste av disse offentlige tjenestemenn er tidligere Goldman Sachs ansatte. Et klart eksempel på dette ligger i hva som skjedde med MF Global.

MF Global, et skall selskap som ser til Goldman Sachs, ble ført til slakting av den tidligere Goldman Sachs utøvende og tidligere New Jersey guvernør og senator, John Corzine. Corzine kriminelle handlinger direkte utsatt 150.000 amerikanere ved å stjele anslagsvis $ 900 millioner dollar av sine klienters penger fra sine tilsynelatende sikre private kontoer. Det er også en annen $ 600 millioner mangler dollar fra MF Global som fortsatt er rede for i dag. I mellomtiden, Corzine unngår å dele en fengselscelle med Bernie Madoff ved å kjøpe en “get-out-of-fengsel-kortet” gjennom sponsing av en $ 35.000 per plate fundraiser for den store Wall Street marionett, Barack Hussein Obama. Og hva er de regjeringen se hunder gjør for å beskytte våre penger fra denne nye generasjonen av Robber Barons? Det korte svaret er at viktige føderale tjenestemenn er faktisk partnere med Goldman Sachs i denne monumentale strid med offentlig tillit. Ta Gary Gensler, en tidligere Goldman Sachs administrerende partner, som som så mange andre Goldman Sachs gangstere har blitt plassert i sentrale statlige tilsyn stillinger for å beskytte Goldman Sachs medsammensvorne fra rettsforfølgelse som de fortsetter sin terrorvelde på den globale økonomi.

Gary “gangster” Gensler er tidligere statssekretær i finansdepartementet (1999-2001) og assisterende av Treasury (1997-1999) og den nåværende direktør for Commodity Futures Trading Commission . I sin posisjon ved tidspunktet for MF Global fiaskoen, hadde Gensler myndighet til å gå etter Corzine for sin rolle i MF Global tyveri av kundemidler og for restitusjon. Imidlertid har Gensler besluttet å beskytte en kamerat medlem av Goldman Sachs Mafia ved å ikke se inn i massiv svindel og tyveri ved Corzine og hans cronies. Dine skattepenger, betaler lønnen til føderale tjenestemenn, er å føre tilsyn med de massive ulovlige private overføring av rikdom i historien til planeten. Og denne gjelden skal betales til Goldman Sachs og deres kriminelle forretningspartnere.

Du kan ikke være en av de aktuelle 150.000 Goldman Sachs / MF Global ofre. Dette vil imidlertid Robin Hood-i-revers-scenario, der de rike blir plyndre det som er igjen av middelklassen, snart skal besøkes på bankkontoen din, dine boliglån og dine pensjoner. Enten det er Mers boliglån svindel eller tyveri som blir begått på føderal ansatt pensjonisttilværelse kontoer, disse kriminelle banksters er i ferd med å stjele alt og hva skal du gjøre med det? Vår nasjon av forskanset sau vil ikke gjøre noe. De amerikanske borgere skal legge seg ned og ta deres juling i møte med den største utfolder kriminelle syndikatet i menneskehetens historie.

Mens du og resten av Amerika prøver å kollektivt fjerne “hjort i frontlys” glasur, du, som en amerikaner, har langt mer alvorlige problemer å bekymre deg og du er ikke nødt til å vente lenge for å få din verste frykt for å bli født ut.

 Noe Wicked This Way Comes

Noen, som har hørt min uttrykt følelse av sinne, har spurt meg om jeg foretrekker en voldelig styrte myndighetene i USA. På det spørsmålet, svarer jeg på det negative. Men vis meg en måte å være involvert i å styrte gangstere som har kapret mitt lands regjering, og jeg vil være først i køen. Men før den dagen kommer, har vi noen svært formidable hindringer til ansikt med hensyn til hva som er truende rett rundt hjørnet.

Goldman Sachs er den økonomiske Kingpin av falskt flagg angrep

Hvis man ønsker å forutsi det neste falsk flagg angrep, har man bare å se på handlinger og penge bevegelser Goldman Sachs.

I dagene fram til angrepene på 9/11, Goldman Sachs “kortsluttet” salg av flyselskapet aksjer som falt i kjølvannet av angrepene. Bare en tilfeldighet, sier du?

I dagene opp til huset boble, Goldman Sachs kortsluttet bolig masser som antente boblen. Den føderale regjeringen bøtelagt Goldman Sachs, men i typisk mote, gikk ingen i fengsel. Bare enda en tilfeldighet, sier du?

Som jeg dokumentert i min syv del serier, The Great Gulf Coast Holocaust , Goldman Sachs utført en “put opsjon” for foretrukne innsidere investert i Transocean lager, og dermed beskytte fortjenesten av disse foretrukne innsidere om morgenen eksplosjonen. Transocean var eieren av skjebnesvangre oljerigg. Goldman Sachs solgte også brorparten av sine aksjer mindre enn to uker før den skjebnesvangre dagen 20. april 2010. Nalco var datterselskap av Goldman Sachs og BP på tidspunktet for eksplosjonen. Hvem er Nalco? Nalco var den eksklusive produsenten av den dødelige olje dispergeringsmiddel, Corexit. Corexit har gjort mer for å ødelegge økologi av Gulf samt helsen til Gulf Coast innbyggere enn oljesølet selv. Igjen, dette er alt dokumentert i min syv del serier. Forresten, jeg teller tre nye tilfeldigheter i dette avsnittet alene, og hvis du holder score, ser vi på totalt fem utrolige tilfeldigheter. Men vent, det er mer!

Moralen i denne historien er klart, hvis det skal være en betydelig falskt flagg hendelse, vil de økonomiske virkningene av Goldman Sachs vise seg å være nøkkelen. Og Goldman Sachs' handlinger har signalisert enda en motgående falsk flagg. Som jeg rapporterte om i april, instruerte Goldman Sachs sine meglere å selge kort på gull aksjer. Og så etter det meste av gullmarkedet fikk panikk og prisen på gull falt i en massiv sell off, Goldman Sachs guttene gjorde det igjen. De Goldman Sachs meglere begynte å kjøpe gull i store mengder, for sine elite kunder, til en sterkt deprimert pris. Forresten, Goldman Sachs benyttet nøyaktig samme strategi med hensyn til Gulf Oil tragedien. Når Goldman Sachs solgte BP lager i dagene før eksplosjonen, de kjøpte store mengder BP lager til en sterkt redusert pris i juni 2010. tilfeldighet meter er nå opp til syv.

Hvorfor Goldman Sachs cornered Gold Market

Den globale eliten ville bare ha enorme mengder gull fordi noe dårlig er i ferd med å skje med dollaren. Når dollaren kollapser, vil eliten, høflighet av Goldman Sachs meglere bli sittende i en god posisjon der de holder den eneste bærekraftige byttemiddel etter kollapsen. Men når vil sammenbruddet kommer? Hvilken form vil det ta?

Som jeg har rapportert, mindre enn to uker siden, Bank of International Settlement bestilt sentralbanker, inkludert den amerikanske sentralbanken, for å sterkt redusere lån som en beskyttelse for de kommende dårlige økonomiske tider. Så nå vi får varslet og innsnevring ned på hvor dette bærer hen, blir lettere å forutsi.

Det er viktig å huske at Goldman Sachs og resten av det internasjonale bank samfunnet desperat ønsker å føre krig i Syria og til slutt Iran over bortfallet av petrodollar forårsaket av Iran, hvor de selger olje for gull til India, Kina og Russland. Det er også store penger å bli gjort av bankene i en kommende global konflikt. Enda viktigere, og akkurat som verdens vitne i kjølvannet av andre verdenskrig, kan konsolidering av makt oppnås etter en storkrig. I tillegg Goldman Sachs og resten av de internasjonale bankfolk er ikke om å la Kina og Russland tommelen sin nese til det rådende økonomiske systemet. Gull vil ikke få lov til å bli brukt som et byttemiddel for nasjonalstater, fordi en nasjon på gullstandarden, er en nasjon som styrer sine gjeldsnivå og økonomisk sikkerhet. Dette er uakseptabelt for de sentrale bankfolk som dreper nasjonale ledere som Gadaffi og Saddam Hussein, for dristig å bryte fra planen og oppnå økonomisk uavhengighet. Hva globalists trenger også er et spill skiftende hendelse som vil ødelegge all opposisjon til den kommende krigen. Og de økonomiske intensjoner Goldman Sachs klart taler til det faktum at en falsk flagg angrep er nært forestående som vil implisere Syria og Iran og gi påskudd for USA og Israel å angripe.

The Nature of Coming False Flag angrep

Den kommende falsk flagg angrep som vil stupe USA inn i unntakstilstand, for vår egen beskyttelse selvfølgelig, vil resultere i WWIII. Den falske flagg arrangementet kan ta to former. Det ble rapportert to uker siden, at USA manglet et kjernefysisk våpen fra en militærbase i Texas. Dette fikk Senator Lindsay Graham å si at havnen i Charleston, SC. ville bli atomvåpen dersom USA ikke angripe Syria. Dette er det første scenariet.

Det andre scenariet, og langt mer sannsynlig en, har kraftnettet går ned den 13. November. Den Grid Ex II bore blir utført av DHS, FEMA, 150 bedrifter og de 50 mennene, vil simulere en kraftnett ta ned ved terrorister på den samme dato. Hvor mange ganger har vi vært vitne til en drill som blir til en falsk flagg angrep? Dette skjedde med 9/11, 7/7 bombene og Boston Marathon. Det er en god sjanse for det kommer til å skje her

I dette scenariet, når nettet er tatt ned, en bank kollaps kan gis, og de fleste vil ikke merke fordi ved den tredje dagen av en blackout, vil totalt kaos følge og ingen vil betale oppmerksomhet til bankene. Unntakstilstand vil bli pålagt og Syria og Iran vil få skylden.

Administrerende direktør i Goldman Sachs, Llloyd Blankfein , er på posten som sier at en økonomisk kollaps er nært forestående. Trenger jeg si mer?

 

Konklusjon

Uavhengig av form som en kommende falsk flagg hendelsen vil følge, har Goldman Sachs tippet deres falske flagg hånd. En falsk flagg hendelse kommer, og det er et trygt satse på at det skal munne ut i unntakstilstand. Dette ville sikkert forklare DHS' innsamling av 2,6 milliarder runder med ammunisjon og 2700 pansrede personellkjøretøy. Det er også tenkt å være en resulterende tredje verdenskrig. De globalists vet menneskeheten er å våkne opp. De kjører ut tiden og de er desperate. Dette kan alle være over i løpet av få måneder. Føler du deg ikke den kollektive følelsen av fryktede forventning som har passert landet? På ubevisst nivå, vi alle vet hva som kommer.

Novemberkraftnettet drill er verdt å se på, og jeg spår i de kommende ukene, vil det være mange artikler skrevet om hvordan de skal overleve de kommende begivenheter. Jeg vil råde alle til å ta hensyn, men mest av alt vil jeg råde folk til å få sine åndelige saker i orden. Vi kommer til verden med ingenting og alt vi la med er summen av våre åndelige opplevelser. Det er på tide å ivareta at detaljer i den foreliggende tidsramme.