19 januar 2019 - Ny regjeringsplattform

For første gang er det en rent flertall i regjeringen - ved at KRF gikk inn i regjeringen. KRF har hatt en hard kamp - for det som vi andre har sett som enkle spørsmål (i hva en Kristen prioritering skal være), har vært som en fødselsveer i KRF - selv med Hareide ute av KRFs lederskap - så fikk KRF med 17 mot 15 stemmer KRF inn i regjeringen. KRF har vinglet seg inn i regjering med ett tja.

Da Hareide gikk - var det som en propp som forsvant
Uansett så synes jeg at den regjeringsplattsormen er bedre enn hva den var uten KRF. Tenk om Hareide ikke var så farget av marxistisk tankegods - så hadde de foregående årene vært bedre for landet - bla. så kanskje vi enda hadde hatt Skatteklasse 2 i behold, og mange flere andre fordeler som kristne kunne ha hatt som ett gode for vår tro og livsførsel. Hareide er en supermanipulator - og bør aldri få komme i posisjon av makt noen gang. Han hører mer sammen den mobbete og kyniske gjengen med SV, Rødt, AP og De Grønne. 

Les hele artikkelen her.

10 november 2017 - Grunnfjellet beveger seg

Christine Meyers mislykkede interne kupp av SSB er et tegn på at noe er forandret i det politiske Norge. Valgresultatet var ikke et blaff.

Avsettelsen av 25 forskere med Erling Holmøy i spissen var en enorm provokasjon. Det er ikke slik man gjør det i Norge. Skal man lykkes, må man gå listigere frem.

Meyer feilvurderte motstanden og motstanderne. Kanskje hun er så ideologisk forbenet og ble så provosert da Holmøy slapp nyheten om ekstra skatt på 10.000 kroner året per hode, fire dager før valget, at hun gikk i hevn-modus.

Da hadde rapporten med disse tallene blitt trenert i lang tid. I ettertid forstår man bedre hvorfor Holmøy gikk ut. Dette var så eksplosive tall at demokratiet har krav på å få kjennskap til dem.

Les hele innlegget her.

15 sept. 2017 - Russiske krigsskip i gigantøvelse utenfor kysten av Norge

«Pyotr Veliky» i Barentshavet. Bildet er tatt 20. oktober 2016. FOTO: FORSVARET / AFP

En større flåte med russiske krigsskip deltar i en storøvelse tett inn mot norske farvann. Flere enn 50 russiske fartøy skal befinne seg utenfor Vardø.

Det er The Independent Barents Observer som melder dette fredag. De russiske fartøyene skal befinne seg i internasjonalt område, men ikke langt unna norske grenselinjer.

Et av fartøyene som deltar i øvelsen er «Pyotr Veliky». Det er et av verdens største krigsskip og flaggskipet til den russiske Nordflåten.

Fartøyet er 252 meter langt, er atomdrevet og har et grunnmannskap på 727.

I tillegg til flaggskipet deltar mer enn 20 andre krigsfartøy, minst 10 ubåter, nærmere 20 støttefartøy og 30 fly og helikoptre.

Russiske fly skal også delta i øvelsen

Russiske fly skal også delta i øvelsen

FOTO: AP

– Forsvaret har til daglig en god situasjonsforståelse av normalsituasjonen i Nordområdene. Dette gjør vi gjennom daglige aktiviteter på land, sjøen og i luften. Det er viktig for oss å opprettholde den gode situasjonsforståelsen også gjennom de kommende dagene og ukene ettersom øvelsen er så omfattende, sier pressevakt ved Forsvarets operative hovedkvarter, Jørgen Petersen.

Les hele artikkelen her.

10 juli 2017 - Forsvarssjefen: Tilstanden i Forsvaret er svak

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under presentasjonen av Forsvarets årsrapport 2016 i april. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Les artikkelen her.

I følge Klassekampen heter det i rapporten avisen har fått innsyn i, at sentrale deler av Forsvaret er «tynt bemannet og har lav utholdenhet» og derfor vil bryte sammen etter kort tid i en krise eller krig.

Rapporten med tittelen «Forsvarssjefens resultat- og kontrollrapport for 2016» er stemplet som konfidensiell, og inneholder forsvarssjefens vurdering.

Her vurderes både beredskapen i Hæren, Luftforsvaret, Heimevernet, Cyberforsvaret, Forsvarets sanitet og Forsvarets logistikkorganisasjon til å være «ikke tilfredsstillende». Forsvarets operative evne vurderes til «mindre god», mens Forsvarets spesialstyrker er den eneste delen som får karakteren «god».

Les også: HV-sjefen med krass kritikk mot utredning

 

Rapporten viser til at Forsvarsdepartementet har satt av 2,4 milliarder kroner for å dekke inn et vedlikeholdsetterslep de neste fire årene. Men det skal ikke være nok til å dekke hele etterslepet, som er beregnet til i underkant av 3 milliarder kroner.

Forsvarssjefens pressetalsmann Sven Halvorsen sier til avisen at de ikke vil kommentere en gradert rapport.

– Generelt kan vi si at Forsvarssjefen de siste årene har vært tydelig på utfordringer knyttet til Forsvarets reaksjonsevne og utholdenhet, sier Halvorsen.

– Forsvaret er nå i ferd med å implementere tiltak som skal bedre situasjonen i Forsvaret, legger han til.

des 2016 - Islam i våre hjerter

Det er vanlig både i Norge og den vestlige verden å dele islam i to: radikal islam og moderat islam. Med radikal islam, mener vi de krefter som er knyttet opp til terror. Med moderat islam mener vi vanlige gudfryktige islamister som ikke gjør en katt fortred.

MENINGER: Med muslimene i våre hjerter

Den første gruppen tar Koranen bokstavelig, og de kalles gjerne for fundamentalister eller ekstreme islamister. Den andre gruppen har en mer liberal forståelse av Koranen, og er tilsynelatende mer tilpasset vår vestlige kultur. Den siste gruppen ønskes velkommen, men ikke den første.

Spørsmålet er bare: Hvor reelt er dette skillet mellom radikale og moderate islamister? Er det et skille som islam selv opererer med, eller er det en vestlig oppfinnelse?

Det er forståelig at våre politikere ut fra vår humanitære og demokratiske tradisjon ønsker å ville forsvare fri religionsutøvelse. Da blir det naturlig også å være åpen for islam. Neste skritt blir da å stille alle religioner på lik linje. Alle religioner skal ha de samme rettigheter, de samme arbeidsvilkår.

Men når dette er sagt, sniker det seg inn en mistanke om at dette skillet også er innført av bekvemmelighetshensyn. De fleste innvandrere som kommer til vårt land er jo muslimer. Skulle vi si nei til islam ville det bli et ramaskrik.

Les hele artikkelen her.

28 april 2017 -– Norske moskeer får bistand av Saudi-Arabia til å spre hat

AMBASSADØR ADVARER MOT SAUDIA-ARABIAS PÅVIRKNING AV MUSLIMER I NORGE:

I dag regnes Saudi-Arabia som arnestedet for mye av radikaliseringen vi ser i islam. Carl Schiøtz Wibye var Norges ambassadør i dette oljerike kongedømmet frem til 2014.

Wibye mener Saudi-Arabia sprer en ekstrem versjon av islam, som også muslimer i Norge har latt seg påvirke av.

– Saudi-Arabias utenrikspolitikk er svært diskré og de operere under radaren. Men det er ingen tvil om at landet sprer og oppfordrer til hat i vesten – også i Norge, sier Wibye.

Wibye viser til imamer i norske moskeer som har sin utdannelse fra Saudi-Arabia, eller fra saudifinansierte institusjoner i Pakistan.

– Hvis du har en imam som er utdannet fra det såkalte islamske universitetet i Medina, så er han garantert på den radikale siden.

Les hele artikkelen her.

24 mars 2017 - Dette kan vise seg å være den største tabben i nyere norsk historie

Snakk om å gjøre i buksa med hele verdens øyne på Norge.

Selv velrenommertere Newsweek omtaler Norges giga tabbe. Jeg skjemmes!

Med 7000 oljemilliarder på bok skulle man tro at nasjonen Norge hadde råd, og vett til å beholde eierskapet til marinebasen Olavsvern i forsvarets hender, men salget som gav nasjonen Norge kun 35 millioner kroner kan vise seg å bli så mye mer enn et finansielt bomsalg. Det kan vise seg å bli den største tabben som er gjort i nyere norsk historie.

 

 

Basen kostet fire milliarder da den ble bygget.

Er det ok å la russiske skip bruke vår marinebase? Svaret er et krystallklart nei, og nå må noen ta politisk ansvar og rydde opp i fadesen. 

 Vi nordmenn fremstår som en gjeng med skogs-matroser!

Resultatet av salget av marinebasen er at vi nå har fått den aggressive russiske bjørnen som leieboer godt plantet på norsk territorium, og det som tidligere var en stolt norsk marinebase kan nå bli så mye mer enn en russisk forskningsstasjon i Norge. Det kan bli et viktig strategisk knutepunkt for det russiske forsvaret i Norge.

Det hele er skremmende, og fryktelig naivt.

"Ved et salg burde forsvaret sikret seg rett til å godkjenne en fremtidig leietaker. Det skylder vi både det norske folk og NATO"

«Det russiske nyhetsbyrået Sputnik har nylig omtalt Newsweeks artikkel som omhandler Norges fadese, og de peker på at det ironisk nok var Jens Stoltenberg som var statsminister da salget fant sted. Som de fleste bør ha fått med seg, er Stoltenberg i dag NATOs generalsekretær. 

Hva er sannsynligheten for at Putin ville tillate norske interesser å overta en russisk militærbase for skarve 35 millioner? Han ville ikke gjort det for hele oljefondet.

Les hele innlegget her.

 

 

 

 

7 april 2017 - Uærligheten kommer til å bringe enda større katastrofe til Vesten!

Innlegget er hentet fra her.

Bare enda en dag et sted hvor vi muslimer hersker over andre mindre muslimer. Just another day... sa Tarek Fatah etter en Islamistisk terror angrep i fjor.

Den islamistiske terror er overalt i verden , Paris, Brussel, København, Moskva, Marseille, Nice, Berlin, London, St.Petersburg ... og nå i Stockholm!

Dette handler ikke om en krig mellom Syrere og enkelte vestlige stater, eller mellom Irakere og enkelte vestlige stater. Dette handler ikke om noen nasjonaliteter eller et land heller.

Dette handler om en totalitere ideologi! Dette handler om ideologien Islam! 

Men fortsatt kan ikke venstre vridde vestlige  klare å innrømme engang at disse terrorangrepene skjer i islams navn og at disse terrorister er muslimer.

Den dagen vi hører våre ledere fordømme disse angrepene med å kalle dem "islamske terror", så vil vi gå ett skritt videre med å kjempe mot denne totalitære ideologien.

Islamsk ekstremisme og terrorisme kan ikke bekjempes effektivt uten å kjempe mot islamsk ideologi.

Så, slutt å be for byer som ble rammet av denne terroren og slutt å gjøre dere selv enda dummere!

Start å bekjempe den totalitære islamske ideologien!

Hvis din første reaksjon til Stockholm terrorangrepet er "oh nei, dette kommer til å sette islam i et dårlig lys" da er du en del av problemet. De dreper i islams navn. De er muslimer. Hva skal vi kalle dem? Buddhister?

Så lenge vi ikke definerer problemet, kommer vi ikke til å løse det og vi må  fortsatt leve i den politisk korrekt boble og bli vitne til flere grusomheter i fremtiden .

Roten til problemet må avsløres engang for alle. Først når roten er avslørt, da kan vi se begynnelsen på slutten av islamsk terror og  kan da gi millioner av mennesker billett til frihet og opplysning.

Bare da vil vi seire, fordi i en konfrontasjon mellom sannhet og løgn sannheten vil alltid vinne.

22 mars 2017 - – Norges forsvarsevne er mye dårligere enn det forsvarsledelsen vil innrømme

– Manglende transparens i forsvarssektoren er blitt et demokratisk problem, sier Ståle Ulriksen.

Han har fulgt norsk forsvarspolitikk tett i en årrekke, og er i dag lærer på Sjøkrigsskolen og forsker ved NUPI.

Dagsavisen har gjennom en rekke saker satt søkelyset på nedleggelsen av Sjøheimevernet (SHV) og kystradarkjeden i Nord-Norge. Nedleggelsen av SHV og avviklingen av Kystradar Nord ble vedtatt da langtidsplanen for Forsvaret ble behandlet i Stortinget før jul. Liv Signe Navarsete (Sp), som sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, uttalte at hun ikke vet noe om hva som skal erstatte kystradarkjeden og at saken knapt ble diskutert før nedleggelsen var et faktum. Ansatte i Forsvaret har også gått hardt ut i Dagsavisen og hevdet at de ikke får noen troverdige forklaringer på hvorfor Sjøheimevernet og kystradarkjeden legges ned eller hva som skal være erstatningen.

Debatt: Omfattende nedbygging av forsvaret

– Lukket prosess

Ulriksen er ikke imponert over hvordan forsvarsledelsen begrunner sine prioriteringer og kutt.

– Det som er lagt fram av strategiske og operasjonelle betraktninger er tynne greier. Hele prosessen er veldig lukket. Selv for meg, som har jobbet med forsvarspolitikk i en årrekke, er det vanskelig å finne ut av hvordan de har tenkt og hva som er det økonomiske grunnlaget bak beslutningene.

Forskeren mener det har blitt mindre åpenhet rundt forsvarspolitikken de siste årene, og at det var «betraktelig bedre før».

Les hele artikkelen her.

14 jan 2017 - Amerikanske marinesoldater til Værnes mandag

300 soldater fra det amerikanske marinekorpset kommer til Værnes i Nord-Trøndelag mandag. Russland har reagert på utplasseringen.

Artikkelen kan leses her.

Soldatene skal delta i rotasjonsbasert trening i første omgang i seks måneder.

Dette er en prøveordning, heter det i en pressemelding fra Forsvaret.

– I løpet av 2017 vil ordningen bli evaluert med tanke på en eventuell forlengelse, skriver presseoffiser Rune Haarstad i en epost.

Han opplyser at soldatene de første ukene vil bli satt inn i vintertjeneste som en forberedelse til en vinterøvelse i Nord-Norge senere i år. De skal delta i øvelsen Joint Viking i Finnmark i mars.

Ski og truger

Ifølge Stjørdalens blad skal soldatene, som er i alderen 18–20 år, lære å gå på ski og truger, ligge i telt og håndtere snø og vinterforhold.

En amerikansk fortropp er allerede på plass ved Værnes garnison for å forberede ankomsten til resten av rotasjonsstyrken.

Vaktholdet rundt garnisonen er trappet kraftig opp før marinesoldatenes ankomst, melder Adresseavisen.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mener utplasseringen av amerikanerne på Værnes er i tråd med norsk sikkerhetspolitikk og mener Russland ikke har noen saklig grunn til å reagere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Sikkerhetsutfordring?

Den russiske ambassaden advarte i høst mot utstasjoneringen. Presseattaché Maksim Gurov sa dette «helt sikkert ikke bidrar til å forbedre sikkerheten i Nord-Europa», ifølge AFP.

Kritikere mener utplasseringen av amerikanske marinesoldater i Norge bryter med basepolitikken, hvor det heter at utenlandske stridsstyrker ikke skal ha baser på norsk jord i fredstid.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) mener imidlertid utplasseringen er i tråd med linjene i norsk sikkerhetspolitikk og sa i høst at Russland ikke har noen saklig grunn til å reagere.

4 okt 2016 - Judicial Watch om sammenblandingen av interesser i Clinton Foundation der Norge gir mest

Judicial Watch belyser “tilfeldigheten” ved at Clinton Foundation giverne “plutselig” får sine saker igjennom politisk. Norge står her pinlig sentralt, som sammen med fremmede stater som Saudi Arabia står øverst på listen over “fremmede stater som gir penger til Clinton”. I takt med norsk giverglede, har vi fått bemerkelsesverdig mange nordmenn i USA kontrollerte internasjonale stillinger de siste årene – nå også Erna Solberg. I Afrika hadde denne typen sammenblanding der pengeoverføringer står sentralt blitt kalt ren økonomisk og politisk korrupsjon.

Saken: Svært viktig debatt fra Judicial Watch om Clinton skandalen, de årelange Clinton kampene for å hemmeligholde viktige dokumenter, Benghazi problematikken der Clintons rolle var langt mer aktiv i å ikke hjelpe ambassadøren enn mange er klar over, løgnene som Hillary Clinton har fremsatt for Kongressen og likevel unngått å bli stilt til ansvar for. Judicial Watch har, som kjent også med Wikileaks og Vice’ hjelp samt fra andre, bevist mengder med lovbrudd blant de amerikanske elitene.  Judicial Watch går blant annet dette etter i sømmene juridisk og ønsker også å få Hillary Clinton stilt for en domstol i USA.

De alvorlige implikasjonene i sammenblandingen av interesser der fremmede stater som Norge og Saudi Arabia står øverst på listen over land som gir milliarder til Clinton Foundation der kun 10 % ser ut til å gå gå til veldedige formål. Dagbladet har avslørt hvorledes beløpene som oppgis fra Clinton er langt lavere enn de som norske Norad og den norske stat oppgir. Her er det altså store skjulte tall, ref. Dagbladets artikkel.  

Les hele artikkelen her.

juni 2016 - resultatet av kristen feighet. Av Nina K. Monsen

La meg legge til litt. Kristne "ledere" - forsøker å få makt ved å være snille, ydmyke, tolerante - men de kan ikke retorikken som gir dem makt. Det er en polariserende retorikk. Venstresosialister, kulturliberalister, osv., har fiender. Deres fiender er konservative i alle fasonger, spesielt de kristne. Men en kristen politiker blir dømt nord og ned om han eller hun har fiender. Bildet av den ideelle kristne - det kommer fra alle partier - er en som ikke slåss. Den som ikke slåss er ingen helt for noen. Altså, taper de kristne mer og mer, inntil kristendommen og kirken er borte. De kristne har ikke forstått at det nettopp er ødeleggelsen av kristendommen som er venstresidens/og nå også høyresidens mål.

5 nov. 2015 - Rystende advarsel om det som kommer: Krig vil komme til Europa

Det er nå uunngåelig: Muslimsk opprør og oppstandelse og den europeiske reaksjonen vil bli utenfor de aksepterte politiske kanaler og virkemidler

Artikkelen kan leses her.

Med millioner på millioner av muslimske immigranter som flommer inn over Europa, advarer nå eksperter at kontinentet står foran en fremtid med revolusjoner, borgerkrig og en overgivelse til islamsk styre.Forfatter og spaltist for WND, Pamela Geller tror det allerede er for sent og på spørsmål om hun tror det vil bli en borgerkrig i Europa er hennes svar: “Ja, det gjør jeg.” Og hun er ikke alene

Europa blir nå bokstavelig invadert av horder av muslimske immigranter som på kort sikt vil bli en enorm økonomisk byrde for allerede tyngede økonomier i Europa. På sikt vil denne massive immigrasjons-invasjonen vil kunne føre til økende rasisme, fremmedhat og det er også grunn til å frykte at denne muslimske invasjonen vil ha i seg elementer som kommer til å skape massive problemer i form av terror og økende krav om politisk makt og dominans etterhvert som den muslimske andelen av befolkningen øker. Ikke noen gang i vår tid har Europa vært vitne til en større strøm av flyktninger som nå banker på for å slippe inn, som en konsekvens og et resultat av Vestens fullstendig katastrofale politikk overfor Midtøsten og nasjoner som dyrker islam og Allah. Gjennom flere tiår har Europa og USA sådd bomber, våpen, regimeforandringer og oppfordret til opprør mot sittende herskere, og “fruktene” av det hele strømmer nå inn over vårt kontinent. Hvis det politiske  establishmentet holder sitt kvelertak på makten, vil det være uunngåelig at islam vil bygge opp sitt politiske nærvær som tilslutt vil lede til et muslimsk opprør og en europeisk reaksjon på utsiden av aksepterte poliske kanaler. sier G.M Davis.

En arabisk vår i Europa

G.M Davis med en doktorgrad fra Stanford og forfatter av blant annen “Krigens Hus” -Islams hellige krig mot verden, tror at den eneste måten dette problemet kan blir løst på fredelig vis, er en effektiv anti-islamsk politisk bevegelse som må ta form i Europa i løpet av denne generasjonen. “Situasjonen i Europa er allerede i ferd med å spinne ut av kontroll. I Østerrike lagrer folk våpen, og etterretnings analytikere advarer om et nært forestående terrorangrep i Storbritannia. I mellomtiden slår de europeiske regjeringene hardt ned på egen befolkning, mens titusener av muslimske unge menn marsjerer gjennom landene som en invasjonshær. Davis argumenterer med at dersom ikke mainstream politiske krefter er i stand til å kvele den stadig økende muslimske immigrasjonen til Europa, vil “grasrot organisasjoner” selv reise seg for å forsvare Europa, mot den trussel hordene av muslimer vil komme til å utgjøre. “Mange vil komme til å handle i strid med sine respektive regjeringer, noe som kan føre til at regjeringene legger seg ut med folket de skal styre. Vi så det når det kommunistiske Øst-Europa kollapset på slutten av 1980 tallet og den store forskjellen nå vil kunne bli omfattende voldelige sammenstøt. En annen spaltist, Diana West sier at den virkelige faren Europas befolkning står overfor ikke er de invaderende muslimene, men deres egne regjeringer, heter det i artikkelen som i sin helhet kan leses her En av dem som har kommentert artikkelen i WND er pastor Darrell Myatt som onsdag kveld publiserte denne videoen

Se videon her:

https://www.youtube.com/watch?v=iWg88kquXmU

19 juni 2015 - Putin advarer Sverige. Blir de med i NATO vil det få «konsekvenser»

ADVARER: I et intervju med avisa Dagens Nyheter sier Viktor Tatarintsev at Sverige ikke kan bli Nato-medlem uten at det vil komme svar fra Russland. Det har president Vladimir Putin selv forsikret ham om. Foto: EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV / RIA NOVOSTI / KREMLIN POOL / NTB SCANPIX

- Hvem er det som truer hvem.

Artikkelen kan leses her.

(Dagbladet): Forholdet mellom Russland og Vesten blir stadig kjøligere, og i Sverige, som står utenfor militære allianser, er det nå flere som kanskje kunne ønsket seg et Nato-medlemskap for trygghetens skyld.

Det sier Russlands ambassadør til Sverige vil få konsekvenser.

- Vil få konsekvenser

I et intervju med avisa Dagens Nyheter sier Viktor Tatarintsev at Sverige ikke kan bli Nato-medlem uten at det vil komme svar fra Russland. Det har president Vladimir Putin selv forsikret ham om.

- Det tror jeg ikke blir aktuelt i overskuelig framtid, selv om opinionen kanskje svinger litt i den retningen. Men dersom det skulle skje, kommer det til å komme motreaksjoner. Putin påpekte at det vil få konsekvenser, og at Russland ville bli tvunget til å svare militært. Våre styrker og missiler må da omorienteres. Alle land som bli med i Nato må være klar over hvilken risiko de utsetter seg for, sier han.

Ambassadøren blir så spurt om hva han vil si til svensker som føler seg truet av Russland i øst.

- Hvem er det som truer hvem? Ta Natos og USAs forsvarsbudsjetter. USAs budsjett er på 750 milliarder dollar, mens Russlands er på 60 milliarder. Det er 13 ganger mindre enn det amerikanske. Da kan du lett trekke egne sluttninger om hvem det er som er sterkest, sier Tatarintsev.

Jagerfly

Også klimaet mellom Russland og Sverige har blitt kjøligere den siste tiden, spesielt etter den voldsomme ubåt-jakten som foregikk i skjærgården utenfor Stockholm i fjor.

I slutten av mai ble svenske jagerfly sendt på vingene for å markere svensk territorium overfor to russiske bombefly av typen TU-22M «Backfire», som kom nær Öland.

- Vi har i formiddag hatt to middels tunge bombefly fra russisk side som gikk ut over Bottenviken og sørover. De snudde på høyde med Ölands sørlige odde. Det er en markering fra Russlands side, sa svenskenes øverstkommanderende Sverker Göransson i P4 Extra.

- I takt med at Russland reformerer, så øver man også mer komplekst og viser en grad av aggressivitet som vi ikke har sett tidligere, sa han.

Svartelistet

En uke senere skrev finske Yle at Russland hadde svartelistet 89 politikere som med det nektes innreise til Russland. Av disse var ingen norske, men åtte var svenske.

Gunnar Hökmark og Anna Maria Corazza-Bildt, begge EU-parlamentarikere for Moderaterna.

Lena Adelsohn Liljeroth, tidligere kulturminister.

Gunnar Karlson, sjef for den militære etterretnings- og sikkerhetstjenesten MUST.

Odd Sven-Eric Werin, svensk representant i Nato og EU.

Magnus Söderman, tidligere representant for det høyreekstreme partiet Svenska Motståndsrörelsen.

Eva Liedström Adler, i Kronofogdemyndigheten. En svensk statlig myndighet, som arbeider med å se til at ubetalt gjeld blir betalt.

Marietta de Pourbaix-Lundin, politiker for Moderaterna.

10 april 2015 - Russland-aggresjonen: Norden girer opp militært samarbeid

Norske vaktsoldater på Keflavikbasen på Island under en felles øvelse her. Flere ganger de siste årene har Norge hatt styrker på Islan, som ikke har noe eget forsvar. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter.

Felles avskrekking. Slik beskrives teksten fem nordiske land stiller seg bak om utvidet militært samarbeid. Russland vil oppfatte teksten som aggressiv, sier forsvarsekspert.

I en kronikk i Aftenposten står fem nordiske statsråder bak en tekst om et svært tydelig militært samarbeid. Et utvidet samarbeid.

Enigheten, og teksten - som har form av en erklæring - er et direkte svar på aggressiv russisk opptreden i de nordiske landenes nærområder.

Teksten trekker også inn utvidet samarbeid med de baltiske landene.

Forsvarsekspert Janne Haaland Matlary fastslår at budskapet innebærer en felles avskrekking. Og at samarbeidet som beskrives, militære øvelser inkludert, er så langt man kan trekke ikke-NATO landene Sverige og Finland inn i et fellesskap, uten at det handler om et NATO-fellesskap.

For Sverige og Finlands del ligner dette på forberedelser til NATO-medlemskap, sier hun.

Skal øve mer og utveksle etterretningsinformasjon

Stikkord for samarbeidet er:

  • Flere felles øvelser
  • Felles industrisamarbeid også i forsvarssammenheng
  • Felles utveksling av etterretningskunnskap
  • Felles bearbeiding av cyber-materiale

Skal varsle hverandre for å «hindre overraskelser»

Slik forklarer statsrådene bakgrunnen for teksten:

«Under det nordiske forsvarsministermøtet 10. mars besluttet vi å forbedre forutsetningene for å kunne følge med på det som skjer i vårt nærområde, både på havet og i lufta.

Artikkelen kan leses her.

15 febr 2015 - Terrorangrepet i København

Filmer åstedet minutter etter skytingen Minutter etter at mannen har skutt mot Krudttønnen, filmer Peter Bak disse dramatiske bildene, hvor blant andre tilfeldig forbipasserende forsøker å redde livet til filmregissør Finn Nørgaard, som senere dør av skadene. VIDEO: Peter Bak / Torbjørn K. Grønning / AftenpostenTV

Artikkelen kan leses her.

  • Lørdag ettermiddag fant et terrorangrep sted i kulturhuset «Krudttønden» i København. Filmregissøren Finn Nørgaard (55)  ble skutt og drept, tre politifolk skadet. Målet var trolig kunstneren Lars Vilks
  • Natt til søndag ble en 37 åring drept ogto politifolk skutt og skadet ved en synagoge i København sentrum. Den drepte var Dan Uzan, som sto vakt for et arrangementet.
  • Ved 05-tiden søndag ble det politiet mener er gjerningsmannen i begge terrorangrepene, skutt og drept på Nørrebro. Han åpnet ild da politiet tok kontakt med ham. Mannen ble skutt i hodet under den påfølgende skuddvekslingen.

  • Ifølge politiet i København er den avdøde mistenkte gjerningsmannen en 22 år gammel mann født i Danmark. Han er av politiet kjent for flere kriminelle forhold vedrørende blant annet overtredelser av våpenloven og vold. Han er videre kjent fra gjengmiljøet.

  • Kart over det dramatiske terrordøgnet

Her får du en oversikt over Aftenpostens dekning. Nederst finner du livebloggen - bla og bli oppdatert.

6 des 2014 - – Vi ser et tydeligere russisk nærvær

SE VIDEO: Dette opptaket har aldri tidligere blitt vist offentlig i Norge. Den russiske atomkrysseren Peter den store er på øvelse et sted i Barentshavet.

Norsk etterretningstjeneste sier at de ser et tydeligere russisk nærvær enn tidligere, og at Russland viser nye signaler.

Artikkelen kan leses her.

Det er mannskap fra den norske etterretningstjenesten som har gjort opptakene av fartøyet og av testskytingen. Det er jobben deres å oppsøke russerne, dokumentere og rapportere hjem, og det er mye å følge med på.

Det er blant annet Norges nye spionskip Marjata skal som skal følge den økende russiske aktiviteten i Nordområdene. Skipet ble i dag døpt i Møre og Romsdal, og skipets gudmor er ingen ringere enn statsminister Erna Solberg.

– Urovekkende tegn

Etterretningssjef Kjell Grandhagen bekrefter at man ser et mer tydelig russisk nærvær.

– Det er en modernisering av militære kapasiteter, en evne til å utføre mer komplekse og krevende militære operasjoner enn vi har sett tidligere. I den forstand kan man si at det er et tydeligere russisk nærvær enn vi har vært vant med, sier etterretningssjef Kjell Grandhagen til NRK.

Han sier at mange vil se urovekkende tegn i det som nå foregår.

– En utvikling av det mer autoritære og som gjennom det som har skjedd i Ukraina, har vist en vilje til å bruke militær makt, der hvor man ser sine nasjonale interesser truet. Det er andre signaler enn vi har vært vant med fra Russland. Hvor denne utviklingen vil ende, tror jeg opptar mange. Den opptar i hvert fall oss i etterretningstjenesten, sier Grandhagen.

Kartlegge russiske våpensystemer

Norges nye spionskip koster 1,5 milliarder kroner og skal erstatte forgjengeren som i 19 år har fulgt med på alt som skjer i Barentshavet.

Det skal blant annet kartlegge hvordan russiske våpensystemer fungerer, hvilke søkemetoder de benytter seg av og finne ut hvilke frekvenser de bruker.

Også Grandhagen er fornøyd med det nye fartøyet.

– Nye Marjata vil bli en viktig brikke i videreføringen av E-tjenestens oppdrag i Nordområdene og utgjør en moderne kapasitet som skal bidra til å sikre Norges informasjonsbehov de neste 30 årene. Dagens fartøy har vært operativt siden 1995 og har nå nådd sin forventede tekniske levetid, sier han.

Marjata - Spionskipet Marjata skal
 blant annet kartlegge hvordan russiske våpensystemer fungerer, hvilke søkemetoder de benytter seg av og finne ut hvilke frekvenser de bruker. - Foto: Remi Sagen / NRK

Spionskipet Marjata skal blant annet kartlegge hvordan russiske våpensystemer fungerer, hvilke søkemetoder de benytter seg av og finne ut hvilke frekvenser de bruker.

Foto: Remi Sagen / NRK