25 oktober 2017 - WW III er her: Hvert aspekt av det amerikanske militæren er på høyeste varsel

Emmanuel Minos - Jesu Gjenkomst og 3 verdenskrig

Her går Minos gjennom profetien fra "Damen fra Valdres" og forkynner om Jesu gjenkomst og 3 verdenskrig

Lebesbymannen

Hentet fra boken til Emmanuel Minos "Det har ringt for tredje gang". Emmanuels adoptivmor skulle i begynnelsen av forrige århundre møte Lebesby-mannen ved flere anledninger. Han vanket ofte på møtene til pastor T.B.Barratt og deltok ivirig i bønnesamlingene. Hun fortalte at han var en enkel person i Vadmesklær, som på alle måter virket både intelligent og nøktern. Han hadde vært assistent i Norsk Landmåling og hadde i en periode vært ansatt på lensmannskontoret. I tillegg hadde han påtatt seg et ulønnet verv som kirketjener i bygda.

Lebesbymannen, Anton Johansson, ble født 24 mai 1858 i svensk Lappland. På gunn av flere års misvekst bestemte familien seg for å flytte ut mot havet. De bosatte seg i Lebesby i Laksefjord, ikke langt fra Nordkapp.

Sønnen Anton viste tidlig clairvoyante (profetiske) evner, som til en viss grad bekymret han. Han så hvordan hans to brødre lå på bunnen av havet, og de druknet samme natt. Han fikk se hvordan det engelske passasjerskipet "Titanic" skulle møte et isfjell ved New Founland og synke i april 1912.

Han så videre hendelser som gjaldt første verdenskrig. Og han forsøkte å advare keiser Wilhelm av Tyskland. Han skulle også se syner som var vanskelig for ham å tidfeste. Noen av disse gjelder absolutt vår tid. Han fikk f.eks. se Russland i ulike tidsperioder. Han så hvordan landet til slutt ble redusert i sitt areal. Ukraina, de baltiske land - Estland, Latvia, Litauen - og Polen skulle ikke lenger tilhøre det russiske riket. Og han så detaljer både første, andre og tredje verdenskrig.

Han så hvordan både Sverige og Norge ble overfalt av fremmede tropper. Det ble sagt at umiddelbart før tredje verdenskrig skulle det være tale om en lang fred. Landene i Skandinavia hadde da nedrustet. Når så kampene begynte, kom det plutselig. Amerikanske våpendepoter i Europa ble overatt av andre. Samtidig så han tropper trenge inn i Tyskland.

En vulkanaktig eksplosjon fant sted i Nordsjøen. Havet reiste seg mange meter i høyde og oversvømte og ødela store kyststrekninger. Det gikk verst ut over England. London ble nærmest utsatt for en katastrofe. Husene styrtet smamen, havner og kaier ble ødelagt, skip forliste og ble slynget opp mellom husene.

Han så at Skottland ble hardt rammet og at en del av landet sank i havet.

Samtidig så han tydelig hva som skjedde i Norge. Havet kom veltende inn mot fjellene, og hele kysten fra Bodø og sydover til Trondheim og Kristiansand ble oversvømt. Både Østfold og Vestfold, like til Kristiania (Oslo), ble oversvømt. Også den svenske og danske vestkysten ble gjenstand for oversvømmelse. Holland, Belgia og Nord-Tyskland ble hardt rammet. Det gikk særlig hardt ut over Hamburd og Antwerpen.

Det skjedde på høsten. Han la merke til at det ennå ikke hadde kommet snø i de norske fjellene. Anton Johansson var særlig forbauset over det som fant sted i Nordsjøen. På hans tid hadde ingen kjennskap til et begrep som "atombombe". Nordmennene forsvarte seg godt og takk seg tilbke til Lyngenfjorden. Da hørte han Herrens si "Så langt vil dem komme og ikke lenger".

Samtidig så han hvordan amerikanerne ble angrepet over Beringstredet. Til Alaska og Canada nåddde imidlertid ikke fienden. Men angrepet mot Amerika gjorde at disse landene ikke kunne hjelpe Europa. Forut for den fryktelige krigen så han hvordan de nordiske landene ble sterkt avkristnet.

Mathias Lang - syn

Fra boken "Vår verdens fremtid" av Inge Stoltenberg utgitt i København i 1996 (hentet fra boken "Det har ringt for tredje gang).

I år 1800 levde det i byen Apoig i den østlige delen av Bayern en mann ved navn Mathias Lang. Han hadde sterke clairvoyante egenskaper. Lang skulle se tekniske landevinninger, zeppelinere, vitenskapelige oppdagelser og kommunikasjonsmidler som på den tiden var fullstendige ukjente. Han fikk se det som skulle skje under Hitler tiden. Og en røst fortalte ham at da skulle korset bli revet i stykker (kunne det bety hakekors?). Menneskene skulle bli ledet av en ond mann som skulle lære folkene opp i det som var vederstyggelig.

Les mer på http://www.piahellertz.com/Det_Nya_Riket.pdf

Alois Irlmaier

Har hentet informasjon fra boken til Emmanuel Minos, "Det har ringt for tredje gang", og lagt til noe informasjon fra bladet Vekteren nr. 1 2015.

Ble født i 1894 (d.1959) i Freilassing ved den østerrikse grensen ikke langt fra Salzburg. Han var en hengiven kristen, og hadde allerede i ungdommen merkelige synder om fremtiden. Han profeterte mange ting om tidligere hendelser som er gått i oppfyllelse og det viser at hans profetier er veldig troverdige. Han forklarte også i forbindelse med dedn tredje verdenskrig, som inkluderer russernes ønske om å erobre Vest-Europa, og vil sende inn tropper.

Når den tredje krigen brøt ut skulle våren komme meget tidlig. Allerede i mars måned var værlaget slik at bøndene i Babyern kunne så. Alt tegnet seg lyst og godt for fremtiden. Og det ble bare talt om en langvarig fred. så skjedde det noe i et land sørøst for Bayern. Hvilket land dette var blir ikke nevnt.

Men to leiemordere som var bestilt begikk ett drap. Det ble begynnelsen til en fryktelig krig. Soldater rykket inn over den tyske grensen. Og han fikk se en mur i Berlig som hadde vært der i flere år, men som for lengst var revet. Det med "muren i Berlin" er oppsiktsvekkende.

Irlmaier så at noe fryktelig skjedde i Nordsjøen. Det var flygende maskiner som kastet noe ned i havet under et angrep, sånn at havet stiger. Det sydet og skummet og landene omkring ble rammet på en forferdelig måte. England forsvant i dypet. Holland, Belgia og Danmark og den tyske nordsjøkysten opplevde det samme.

Tsunami-bomben

Man kan lage en kunstig Tsunami med en bombe. Ideen om en bombe som utløser en tidvannsbølge er ikke så merkelig som det det kan synes. Mot slutten av andre verdenskrig ble et topphemmelig prosjekt igangsatt i havområdene utenfor kysten av New Zealand for å perfeksjonere nettopp ett slikt våpen. Prosjektet Seal, som det ble kjent som, var et hemmelig våpen utviklet i regi av britiske og amerikanske forsvarssjefer som anså det like viktig som atombomben. Eksistensen av våpenet ble først avslørt i 1999 da New Zealands utenriksdepartement utga nedgraderte dokumenter. Ifølge avisene hadde de britiske og amerikanske forsvarssjefene vært opptatt av utviklingen av våpenet, som ville eksplodert i havet nær fiendens territorium med den hensikt å skape ødeleggende flodbølger. Du trenger ikke være et geni for å innse at hvis bomben man brukte var en kjernefysisk ladning ville det oversvømme slike lavtliggende lans som Holland og sørlige England. I dag hevdes det at russerne har utviklet et slikt våpen.

Profetier om russisk invasjon

Store maskiner rullet inn mot Tyskland. Og han så hvordan disse maskinene fløy opp fra sanden. Han tolket dette som fra et sted i Nord-Afrika.

Ulykken rammet i en rett linje fra Praha til den store bukten ved det store vann. Stoltenberg nevner da navnet Stettin. Folk forsøkte å flykte, men hadde ingen steder å dra. Irlmaier forteller at den store krigen skulle være spesielt farlig i tre døgn. Menneskene på den tiden burde på forhånd lagre mat og ikke gå ut. Når de tre døgnene var over, så han noe forunderlig. På himmelen viste den korsfestede seg med sårmerkene i hendene. Tre ganger fikk han se dette synet.

Irlmaier så også angrep fra luften: Midt i krigen, sil et totalt mørke oppstå. Et jordskjelv samtidig med lyn, torden og hagl vil ryste jorden. All elektrisitet blir slått ut, lyset forsvinner og bare levende lys kan brenne. Ikke gå ut av husene deres da! Lukk dører og vinduer godt og heng mørkt papir foran.

Pilotene kaster nemlig noen små svarte bokser ned på jorden. De eksploderer før de berører jorden, og sprer en gul eller grønn røyk eller støv. De som kommer i kontakt med dette stoffet dør, enten det er mennesker, dyr eller plante. I ett år etterpå er ingen organisme tillatt å føres inn i dette området, ellers vil det utsette seg selv for den største dødelige fare.

Store enheter marsjerer østfra til Beograd og flyttet seg helt frem til Italia. Deretter vil tre pansrede grupper umiddelbart forflytte seg med lynets hastighet nord for Donau i Vest-Tyskland mot Rhinen. Det vil komme uten forvarsel. Dette vil skje så uventet at befolkningen flykter i full panikk  vestover. Mange biler vil skape kø på veiene. Alt som vil være et hinder for de raskt fremrykkende krigsmaskinene på høyhastighetsmotorveier og andre motorveier, vil bli valset ned. Jeg kan ikke se Donaus broer over Regenburg lenger. Knapt noe er igjen av storbyen Frankfurt. Rhindalen vil bli ødelagt, hovedsakelig med fly.

Merk referansen til "høyhastighets motorveier", som Irlmaier gjorde i begynnelsen av femtiårene, lenge før det europeiske system med autobahner og moderne veier var på plass. Og du kan se for deg trafikkproblemer som skjer når horder av folk prøver å unnslippe de invadrerende hærer: Og soldatene marsjerer langs autobahner og rydder trasè for seg selv mens forlatte biler dyttes ned fra de opphøyde motorveiene.

Russernes planer om å erobre Vest-Europa er ikke av nyere dato. Tidligere leder av Komintern (kommunist International Management) Dimitry Manuiskij skrev i 1931 følgende: "I dag er vi ennå ikke sterke nok til å angripe, men vår tid vil komme om ca 30-40 år. For å vinne, må vi bruke en overraskelseseffekt. borgerskapet vugges i søvn. En dag vil vi starte den mest `fordekte`fredsbevegelsen verden har sett. De kapitalistiske land, som er dumme og dekadente, vil med glede samarbeide mot sin egen undergang. De vil svelge agnet, som er muligheten for nye venner, og så snart som deres beskyttende blter løsner, vil vi slå dem med våre knyttede never".

USA vil slå tilbake

Irlmaier så at et russisk angrop på Europa vil bli besvart: Umiddelbart vil hevnen komme fra andre siden av havet (fra USA). Men den gule dragen (Kina) invaderer Alaske og Canada på samme tid. Man han kommer ikke langt.

Europa blir angrepet av sine egne

Irlmaier så også noe som han ikke hadde mulighet til å forstå før han døde i 1959: At europeere selv vil være med å utslette de europeiske byene. Han skriver om noe som etter all sannsynlighet må være Paris: "Den store byen med jerntårnet står i brann (Eiffeltårnet?). Men dette har blitt gjort av byens egne folk, ikka av dem som kom fra Øst. Og i Italia er villskapen løs. De dreper mange mennesker der, og paven flykter. Mange prester vil bli drept og mange kirker kollapse.

Også andre enn Irlmaier har profetert at kontinentets egne innbyggere i en siste krig vil være med og ødelegge de flotte byggningene, kirkene og palassene som vitner om Europas kulturelle storhetstid, og til slutt legge alt i ruiner.

Det er nærliggende å tro at de har sett islamistenes herjinger i Europa i sine syner lenge før den muslimske innvandringen startet.

Også en amerikaner ved navn Jeane Dixon skulle se hvordan en mur i Berlin ble revet ned. Etter det skulle store hendelser begynne å skje.

Det merkelig er at alle disse gamle fremtidsscenariene er så like hverandre. Det gjelder ikke minst det som skulle hende i Nordsjøen og omtalen av en mu i Berlig som var revet. Personene levde på ulike tidspunkt og vistte ikke om hverandre. Det er derfor ikke tal om påvirkning eller suggesjon.

http://www.crystalinks.com/irlmaier.html