21 mars 2018 - Acer: Nei til EU vil saksøke Stortinget

Artikkelen er hentet her.

Nei til EU sier de vurderer å saksøke Stortinget som følge av feilbehandling av saken om norsk tilslutning til EUs tredje energipakke og energibyrået Acer.

– De samme kreftene som startet kampanjen mot Acer, vil nå̊ vurdere å gå til sak dersom Stortinget ikke bruker paragraf 115. Vi har vært i kontakt med tunge, juridiske fagmiljøer på feltet, som vil bli viktige premissleverandører, sier faglig leder i Nei til EU Boye Ullmann til Klassekampen.

Ifølge avisen slår grunnloven fast at det kreves tre firedelers flertall for å overføre makt til andre land eller institusjoner der Norge ikke er med.

Nei til EU understreker at Acer-saken blir behandlet på ordinært vis, ettersom Justisdepartementets lovavdeling mener at Acers makt over Norge kun er bagatellmessig.

De vil derfor samle inn penger for å gå til sak mot Stortinget og få Høyesterett til å fastslå at saken skal behandles som suverenitetsavståelse.

20 mars 2018 - Siv Jensen: Ap og KrF har gitt Sylvi Listhaug den beste starten på hennes videre politiske karriere

Frp-leder Siv Jensen sier hun er lei seg for at Sylvi Listhaug går av som justisminister oggaranterer at den politiske karrieren hennes langt ifra er over.

Artikkelen er hentet her.

– Jeg har hatt et inderlig ønske om at Sylvi skulle fortsette som justisminister. Hun har vært og ville vært en god justisminister for Norge og Frp, sier Jensen i en uttalelse til NTB.

 – Jeg kan garantere at Sylvi Listhaugs politiske karriere langt fra er over. Den har bare så vidt startet. Arbeiderpartiet og KrF har ikke klart å fjerne Sylvi Listhaug, dere har gitt henne den beste starten på hennes videre karriere, fortsetter hun.

 Frp-lederen sier partiet har stått bak Listhaug hele veien.

 – I helgen snakket jeg med fylkeslederne i Frp. Samtlige stilte seg bak Sylvi Listhaug og var klare til å gå ut av regjering for å svare på mistillitsforslaget. Det var ikke på noen måte aktuelt å bøye av for kravet fra Ap og KrF om å skifte ut Sylvi.

8 des. 2017 - Snipp, snapp, snute for Hagen

Bysten av Alfred Nobel utenfor Nobelinstituttet i Oslo.

Berit Reiss Andersen (Ap) fikk den ene faste plassen som var til votering i Nobelkomiteen. Dermed er det avklart at det ikke blir noen plass for Carl I. Hagen.

Reiss-Andersen fikk 86 stemmer, Hagen 16, mens Fredrik Heffermehl fikk én stemme, mens det var én blank stemme.

Stortingsflertallet besluttet som ventet at det skulle stemmes over bare én fast plass til komiteen, mens Fremskrittspartiet fastholdt at Stortinget måtte stemme over to plasser. Flertallet på 85 mot 17 stemmer ville det annerledes.

– Vi ønsker ikke å stille motkandidat til Berit Reiss-Andersen, men ønsker også å stemme for vår egen kandidat til Nobelkomiteen, sa Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi før voteringen.

Innså at slaget var tapt

Allerede før debatten innså Hagen at drømmen om en plass i Nobelkomiteen var tapt.

– Når de legger så mye vekt på å hindre at jeg blir valgt til Nobelkomiteen, så skulle det bare mangle at de ikke greier det, lød hans umiddelbare kommentar i vandrehallen.

Hagen sier at han ikke er skuffet over utfallet – det har han vært forberedt på noen dager. Men han er ytterst kritisk til fremgangsmåten:

– Makta rår, og når man setter forretningsorden til side, bryter regelverket og endrer spillereglene etter at spillet er i gang, da har de ingen skrupler. At en vararepresentant ikke kan bli valgt, har aldri tidligere vært nevnt, før mitt navn ble foreslått. Da måtte de finne ut hvordan kan vi stoppe Hagen. Så var det dette fikenbladet med at jeg er vararepresentant som de har benyttet seg av, sier Hagen.

Les hele artikkelen her.

 

5 juni 2017 - Se nøye på logoen om du fortsatt er i tvil om LO er fiendtlig innstilt mot Israel

Avtroppende LO-leder Gerd Kristiansen går rundt på LO-kongressen med skjerf der Israel er fjernet fra kartet. (Faksmile fra LO-Aktuelt nr. 9-2017.)

Gir ikke den minste plass til jødenes stat.

Fredag 12. mai vedtok LO full boikott og politikk som vil utslette Israel.

Artikkel er hentet her.

Du synes kanskje MIFF har brukt sterke ord når vi har hevdet at LO vil utslette verdens eneste jødiske stat? Om så er, ta en nøye titt på logoen som avtroppende LO-leder Gerd Kristiansen bar på brystet under LO-kongressen. Det er logoen til Palestinian General Federation of Trade Unions (PGFTU), LOs palestinske søsterorganisasjon.

Logoen til PGFTU.

Logoen til PGFTU.

Kartskissen i logoen viser områdene Gaza-stripen, Israel og Vestbredden samlet som et område, farget i islams grønne farge. Israel er borte fra kartet. Det er akkurat som MIFF har hevdet – LOs politikk vil føre til en framtid der verdens eneste jødiske stat er borte og jødene i området igjen kommer under muslimsk dominans.

MIFF har loset LO-medlemmene gjennom det som ikke lenger er kosher og gitt veiledning til dem som vil melde seg ut av LO. Vi har også noen særskilte ord til mannen som sørget for boikottvedtaket.

MIFF har publisert leserbrev fra en som meldte seg ut av LO og påpekt et gapende og stort hull i LOs Israel-boikott.

25 mai 2017 - Erna Solberg: Terroren er «meningsløs». Børge Brende: Terroren er «uforståelig». Virkelig?

Så står de frem igjen med sine løgnaktige ord før likene er kalde og vi ikke vet hvem alle de drepte er. Vi borgere burde ikke finne oss i dette tullballet lenger. Politikere som ligger i krokene og gjemmer seg for elefanten i rommet – islam – bør ikke ha en fremtid i posisjon. Skal vi tilgi dem? Fordi de ikke har en eneste anelse om hva de skal gjøre med det åpenbare sivilisasjonssammenstøtet vi vanlig dødelige for lengst har forstått pågår, på en mer og mer brennhet europeisk jord?

Ja, selvsagt er vi rause og nådige, tross alle de enorme skadevirkningene av den førte, og totalt havarerte, politikk siste 50 årene. Landsbygda i Pakistan, Tyrkia og Marokko, liksom. Deretter Mogadishu. Integrering, må vite!

Vi tilgir nok det politiske lederskapet dersom det snarest legges tiltak på bordet så det monner. Men tror vi at tiltakene kommer? Nei, de fleste av oss gjør nok ikke det lenger. Når man engang ikke klarer å beskrive hva som skjer med Moder Europa, er den politiske tilstanden vitterlig et grelt skue. Feigheten og handlingslammelsen går nå så til de grader løs på sikkerheten til borgerne, at jeg faktisk er imponert over de samme borgeres sindighet. Ikke det at jeg mener at man bør reagerer med noen form for fysisk opprør mot politisk ledelses unnfallenhet, til det er jeg for allergisk mot vold. Men jeg er jo ikke født i går, så jeg vet meget godt at det er voldselement der ute som for lengst har fått nok av hvordan islam oppfører seg på europeisk jord, til at jeg er (gledelig) forundret over mangel på kraftige motreaksjoner. Ikke minst når de bevisst dreper våre barn, som nå i Manchester.

Les resten av artikkelen her.

2 mai 2017 - EU-kommisjonen ber Norge fase ut grensekontroll

Reisende fra København med båt ble i november 2015 møtt med forsterket kontroll da de ankom Oslo. FOTO: Tore Meek/ NTB scanpix

I løpet av seks måneder må Norge fase ut den midlertidige grensekontrollen på fergekaier. Det anbefaler nå EU-kommisjonen

Norge er ett av i alt fem land i Schengen-området som har innført midlertidig grensekontroll i kjølvannet av flyktningkrisen. De fire andre landene er Danmark, Sverige, Tyskland og Østerrike.

Kontrollen er blitt forlenget i flere omganger, men nå vil EU-kommisjonen sette sluttstrek.

– Dette blir den siste forlengelsen. Jeg gjentar: den siste forlengelsen, sier EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos.

Les hele artikkelen her.

26 april 2017 - Oppsiktsvekkende rapport om innvandrere i Norge

Illustrasjonsfoto. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Jo lengre innvandrere bor i Norge - desto mindre integrert blir de.

Les hele artikkelen her.

Integreringen av flyktninger går feil vei, og forskjellen mellom innvandrere og nordmenn øker, viser en ny studie.

Studien viser at integreringen går raskt til å begynne med, men etter fem til ti år snur utviklingen, og færre er i arbeid og flere støtter seg på trygdegoder, skriver VG.

- I utgangspunktet er det overraskende ettersom forskjellene mellom innvandrere og norskfødte burde bli mindre og mindre jo lengre innvandrerne bor i Norge. Vi finner at det motsatte skjer, sier seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret. Han er medforfatter av studien om integrering av innvandrere i det norske arbeidsmarkedet som kom tidligere i år. Den presenteres på en konferanse hos Nordisk Ministerråds sekretariat onsdag.

Forskerne vet ikke hva bakgrunnen til utviklingen er, men sier en av årsakene kan være at innvandrere er mer utsatte for konjunktursvingninger og nedbemanninger.

Konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) sier regjeringen kjenner til problemene rapporten viser, men legger til at ikke alt kan løses politisk.

Les: Ingen vet hvor mange illegale innvandrere det er i Norge

- Selv om regjeringen gjør mye for å gi folk muligheter og sikre en god integrering må vi ikke glemme at en politiker ikke kan vedta at noen blir integrert. Det må gjøres en betydelig egeninnsats fra den enkelte om man skal lykkes i Norge, sier han til VG.

27 febr. 2015 - Leger knebles til taushet

- Norske leger blir truet og trakassert av ledelsen dersom de forsøker å melde fra om kritikkverdige forhold. Det sier lege og førsteamanuensis ved Universitet i Oslo, Eli Berg.

I den ferske boka hennes, "Hold munn eller gå, makt og avmakt i helsevesenet", forteller flere leger om hvordan de har blitt straffet av ledelsen når de blant annet har varslet om forhold som kan gå utover pasientsikkerheten.

Ifølge Berg er det ikke uvanlig at ledere tar i bruk sterke midler for å få bli kvitt det de oppfatter som plagsomme ansatte:

- Trakassering, forbigåelser, trusler, skriftlige advarsler, usaklige oppsigelser og noen ulykksalige har havnet i rettsvesenet, sier Berg til P4.

Les hele artikkelen her.

28 febr. 2017 - Forsøket på å oppheve et folkeslag

Foto: Anders Beer Wilse: Lofotfiske (Norsk Folkemuseum)

 

Da Brochmann 2-utvalget nylig la frem sin rapport «Integrasjon og tillit», brøt et av utvalgets medlemmer, Asle Toje, en aldri så liten offentlig lydmur. I dissenterende merknader til rapporten kritiserte Toje nemlig utvalgets flertall for ikke å ha drøftet konsekvensene av at de etniske nordmennene før eller senere vil komme i mindretall dersom dagens innvandringspolitikk videreføres.

I merknadene skriver han blant annet dette:

Høy og permanent innvandring vil bli en akutt utfordring for norsk kultur, noe som alt manifesterer seg i stadige debatter om norsk kultur og symboler som oppleves som problematisk for innvandrere. Utvalget tar en snarvei ved å legge til grunn at Norge har en tynn, verdibasert identitet, mens realiteten er at vi har en «tykk» (og langt på vei «innat-lært») kultur som det krever betydelig innsats å tilegne seg. Norge er ikke bare et land, det er også den norske nasjonens hjem. I århundrenes løp har denne nasjonen utviklet en kultur som er like distinkt som andre nasjoners og som ikke på noen meningsfull måte oppsummeres av universelle verdier. Sagt enkelt: Frihet er viktig for nordmenn men å like frihet gjør deg ikke norsk.

En av våre fremste offentlige intellektuelle gjorde med det ikke annet enn å sette ord på tanker som store deler av Norges befolkning bærer på – i egenskap av stort sett tause vitner til det man inspirert av Christopher Caldwell kan kalle revolusjonen i Norge. Ved å nevne etnisiteten i denne sammenhengen, formidler Toje også indirekte noe som står klart for de aller fleste, nemlig at nordmennene er et folkeslag, og at dette har noe med slektsrøtter å gjøre.

Det var ikke annet å vente enn at Tojes høyst relevante innspill ville falle deler av establishment tungt for brystet. Og som den første har Sylo Taraku, et annet av Brochmann-utvalgets medlemmer, nå tatt til motmæle nettopp mot Tojes bruk av uttrykket etniske nordmenn i VG.

Taraku spør:

Hvem skal egentlig kunne klassifiseres som «etnisk norsk? Når slutter man å være «innvandrer» eller «etterkommer»?

Svaret på det første spørsmålet er forbausende enkelt: Man kan klassifiseres som etnisk norsk dersom man nedstammer fra nordmenn. Når migrantene til Norge sammenveves med landets opprinnelige befolkning, blir deres etterkommere etnisk norske. Hvis de ikke sammenveves på den måten, blir ikke etterkommerne deres etnisk norske.

Les hele innlegget her.

11 jan. 2017 - Lederen du ikke får se i en norsk avis

Det er utenkelig at Jyllands-Postens leder fra 11.1.2017 kunne stått på trykk i en norsk papiravis. Den er så brutalt ærlig at den umiddelbart ville vekke svovelpredikantene til en ny rundebordskonferanse om rasisme, fremmedfiendtlighet og den manglende humanisme som nå har funnet veien fra nettets aller mørkeste avkroker og inn i hovedstadsavisenes opplyste redaksjonslokaler. Bare overskriften kan få en anstendig mann til å dåne:

Afviste asylsøgere har intet at gøre i Europa. Tiden arbejder for lykkeriddere.

Lederartikkelen handler om terroristen fra julemarkedet i Berlin. At det er den usminkede versjonen, forstår vi tidlig:

De er dem, som ingen vil lege med. Men de er blevet Europas lod. Tørre tal viser, at mere end halvdelen, faktisk tæt på to tredjedele af de afviste asylsøgere, ikke sendes hjem. De bliver i Europa, ofte forsvinder de også i Europa.

Les hele artikkelen her.

3 mai 2016 - Det blir trangere i Norge

Muhammed, Jesus og læreren ved Danielsen skole

Nrk publiserte nylig en ikke-sak som en stor nyhetssak! Hva var saken? En lærer ved Danielsen Barne- og Ungdomsskole på Sotra utenfor Bergen hadde sammenlignet Muhammed med Jesus ut ifra det som står i Koranen, hadith og Bibelen.

Dette hadde fått en mor til en elev ved skolen til å reagere.

«Vi har gitt beskjed til skolen om at dette ikke er greit.» – Mor til elev på skolen.

Religionshistoriker Kari Vogt reagerer også sterkt. På spørsmål om hun er overrasket over undervisningen sier hun:

«Både ja og nei, men dette er å gå lenger enn det jeg har sett tidligere.»

Det har også kommet en kommentar fra øverste hold i Norge. Statssekretær Birgitte Jordahl sier:

«Undervisningen om de ulike verdensreligioner og ulike livssyn skal ikke fremme intoleranse eller frykt for andre kulturer og religioner.»

Sannhet eller følelser

«Det er vinklingen i undervisningen vi reagerer på. Her snakker man ned en religion for å fremme en annen.» – Mor til elev

For det første: Denne moren har sendt barnet sitt på en kristen privatskole og forventer at de ikke skal favorisere noen religion? Hun burde kanskje vurdere å sende barna sine på en offentlig skole der et sekulært livssyn legges til grunn for undervisningen?

For det andre: Er det ulovlig i Norge å fremme en religion til fordel for en annen? Da forsvinner meningen med menigheter, private skoler og religionsfriheten.

For det tredje: Er det sant det som sies om Muhammed og Jesus på dette arket? Hvis «ja», er det ikke da tillat og sammenligne fakta punktvis i norsk skole?

«Han ble skremt og reagerte på at en religion kunne være så ond.» Mor om sønn som er elev ved Danielsen

Hvis sannheten er skremmende skal man holde den skjult fordi den sprekker idyll-boblen til elever og foreldre? Er det feil å si at vi lever utenfor Eden post-syndefallet?

Hvis det er tilfellet så synes jeg at denne morens holdninger er skremmende, og da burde kanskje ikke det heller være «greit» å si det hun sier?

Denne saken er et klassisk eksempel på hvordan samfunnet vårt reagerer på politisk ukorrekte påstander. Vi får ingen saklig gjennomgang av faktaene på arket, men bare klaging fordi det er «skremmende» innhold. Folks følelser trumfer saklighet og sannhet.

Skuffende av skolens ledelse

«Vi beklager at dette undervisningsarket ble delt ut. … det er ikke i tråd med det vi som skole ønsker å formidle om verken Muhammed eller Jesus.» Rektor ved skolen

Det er skuffende at ledelsen ved Danielsen skole bøyer seg for det små-totalitære og intolerante føleriet, og ikke imøtegår påstandene, men heller sier seg enig med den norske sekulære statsreligionen.

Og hva var egentlig galt med formidlingen av Jesus?

Læreren understreker respekt og kjærlighet

«Dette et skoleeksempel på noe som er svært skadelig for barn å møte, fordi det springer ut av en form for forakt for andre menneskers tro.» Kari Vogt

Kari Vogts forakt for denne undervisningen og andres tro er kanskje også svært skadelig?

Omvendt har personlig kjennskap til læreren som laget arket. Læreren understreker at det ble undervist om at man må møte muslimer med respekt og kjærlighet om vi skal vinne dem for Kristus [noe alle sanne kristne vil*].  (Forklaring for eventuelt ikke-kristne: Når en kristen sier at man vil «vinne noen for Jesus» så er det et uttrykk for det kjærligste man som kristen kan og skal gjøre.) *Mitt tillegg.

Dette har altså ingenting å gjøre med forakt mot muslimer, som Vogt hevder.

Det må gå an å fortelle sannheten om islam og for eksempel sitere/parafrasere Koranen og hadith slik denne læreren indirekte har gjort, samtidig som man kan understreke Jesu ord om å elske sin neste.

Hva er moralen i historien?

Hva er det Vogt og andre tilsynelatende ønsker å fortelle oss? Moralen i denne historien må bli:

«Lærere, ikke undervis sannhet som kan være ubehagelig,

men bøy dere for oss og si bare det som vi føler er rett.»

Sagt med andre ord: Det blir trangere i Norge.

Hvorfor er utdanningssystemet såpass indoktrinert?

Mange kristne forstår virkelig ikke hvor og hvordan satan jobber. Man har blitt blind og døv så man ikke forstår å høre Åndens stemme, forstår hva som skjer i det usynlige og se nasjonens skremmende utvikling, som bærer bud om katastrofe.

 

Den skremmende utviklingen

Nå er jeg ikke utdannet lærer, men jeg har sett en farlig utvikling i skolesystemet. De Rød-Grønne skapte ett system i barnehagesektoren og skolen som var skremmende. Men vi må heller ikke se bort fra Høyres innblanding, som teks. innføring av skole for 6 åringer. Ofte så jobber de borglige sammen med sosialistisk politikk.

 

På 90 tallet gikk jeg på bibelskole i Uppsala i Sverige. Endel nordmenn der på den tiden gjorde narr av svenskene, pga deres hell mot sosialisme-kommunisme, bla. med måten husene var bygd på og systemet generelt. Det var så godt å kjøre over grensen til det "frie" Norge. Sånn følte vi det da.

 

Nå, over 20 år senere, så er jeg litt usikker på om Sverige, av våre 2 land, er verst i sosialist-kommunisme. Vel og merke så ligger Sverge ett hakk foran, men jeg synes at Norges "en-veis-demokratiske" tanke er såpass ensporet at vi ligger tett inntil Sverige. Jeg opplever at den friheten jeg elsket over vårt frie land under oppveksten, har nå skrumpet kraftig inn. Yttringsfriheter er greit, så lenge du er enig med flertallet i media og det politiske korrekte systemet vi har. Friheten er på vei til å dø ut, samtidig som vi leker med fremmede autoritære religioner.

 

Politikernes innblanding

For å forstå skolesystemets utvikling, så må man se politikernes innblanding i utdanningssystemet fra 90 tallet, og som også tok helt av under den Rød-grønne regjeringen.

 

Finland så er det lærerne som bestemmer mesteparten av utdanningssystemet, og de ligger veldig høyt i læremessig kvalitet. Mens i Norge, så overkjører politikerne lærerne, og skaper ett monster av byråkrati. Og de fleste statsrådene er ikke utdannet innen de sektorene de skal ha ansvar over. Og da blir det ofte tankespill, luftslott og kortsiktig tenkning for å løse problemer. Og ved å lage løsninger på gamle problemer, lager de enda større utfordringer og problemer som blir enda dyrere og nesten umulig å få ordnet opp i.

 

Usunn Ideologi vil ha tak i barna og de unge

En som utdannet seg til Førskolelærer ganske nylig, har gitt meg verdifull informasjon på hvorfor Norge råtner på rot. Husk ideologien til udemokratiske styresett er noe vi ikke ønsker å sammenligne oss med, spesielt ikke om de indoktrinerer unge, men likevel så forstår våre politikere å bruke samme fremgangsmåte for å få tak i de unge.

 

Så lenge makthaverne (sosialistene) er enige, så er de blind for innspill fra andre. De ønsker ikke å se eller høre, og vandrer i blindhet. Og sørger for "eksperters" analyser, som virker som det rene bestillingsverket, for å rettferdiggjøre alt hva de selv gjør. Det betyr dermed ikke at det er sant.

 

Medias tankegodt er styrt av sosialistisk ideologi

Når man skal hjernevaske en nasjon med en falsk ideologi, så begynner man så smått med barna. I media snakker man ofte om høyre radikalisme, men lite om venstre radikalisme. I Norge så er det venstre (sosialisme) radikalismens ideologi som styrer, og de setter inn ugudelige folk i ledende posisjoner for å lure den norske folkesjelen til å hengi seg til usunne doktriner og ideer som hemmer demokrati og yttringsfrihet kraftig.

 

Det er en kjent sak at 80-90% av journalistene i Norge heller mot rødt og sosialismen. Og derfor må man også være ytterst varsomt med å kjøpe det som står i avisene. Journalistene går i flokk og får ikke lov til å være for mye selvtenkende rundt visse emner. 

 

70 tallets skole uten forvirrende religionsfag

Da jeg gikk på barneskolen på 70 tallet, så var Kristendommen såpass grunnleggende. Og man fikk høre ting fra bibelen, tegne Jesus osv.

 

Og går man enda lengre tilbake, så var kristendommen enda mer rådende i den norske folkesjelen. Man var stolt over flagget (som har ett kors i seg), man var stolt over fedrelandsangen (som ga stor ære til Gud som den eneste som kunne beskytte det Norske hus og hjem), nasjonalsangen som også gir stor ære til Gud.

 

Og tross alle problemer som også fant sted i vår fortid, så hadde den norske folkesjelen en sunnhet og ærlighet som overgikk mange nasjoner. Man kunne stole på en nordmann. Det bygger på ideologien i bibelen som omhandler å leve i Sannhet, ærlighet og som opphøyer gode karakterdrag. Da vi vet at Bibelens Gud også på langt nær er død (uansett om de ugudelige hevder det), men lever og virker ved sitt Ord, så forstår vi at en nasjons fremgang og velsignelse ligger i å følge det Han sier.

 

Fremveksten av de venstre-radikale på 70 tallet

Men på 70 tallet skjedde det endel grunnleggende endringer. Bla. så kom den radikale Gro Harlem Brundtland til makten, og andre i kjølevannet av henne.

 

På ca. midten av 70 tallet så ble AP så smått radikalisert (husk, selv om AP var Israel venner før, så var fortsatt ideologien grunnleggende ugudelig), og Norges varme Israel vennskap ble erstattet med en lidenskap for 2000 tallets største og ondeste terrorist, Yassir Arafat. 

 

Man kan vel si at dine venner sier noe om deg som person!

 

Abort og konsekvensene av det

Disse nye politikerne, endel av de var generasjonen fra "1968 opprøret", ble satt inn av ondskapens høvding for å ugudeliggjøre Norge. Abortloven kom raskt til sin fødsel i 1979, og alle disse små barnas blod, begynte å renne over Flagget vårt, nasjonalssangen, over folket og ja, over hele vårt dyrebare land. Det man sår, må man også høste. Tenk nøye etter over værforandringen som sakte begynte å ta form i midten/slutten av 80 tallet (ett tegn på at velsignelsen er på vei bort fra vårt land).

 

Volden også har økt i samme periode. Abort er en annen form for vold. Og samfunnet huser mange ustraffede mordere kledd i helseklær, desverre også mødre og fedre som tror på løgnene å ta livet av en "celleklump". Selv om disse aborthelsefagarbeiderne gjør det med loven i hånda og blir akseptert av samfunnet, så vil det alltid legge skyld på disses samvittighet (som BARE Jesu Kristi kors kan rense) og vold kan følge de. Og all den skylden legges over deres fødte barna som blir ufrivillig delaktig i foreldrenes synder. Og sånn sett vokser det også opp en generasjon med barn og ungdommer med sterke psykiske problemer. De er resultatet av lovløshet ovenfor Guds Ord.

 

Barnehagen, et gammelt gudløs og antikristelig tankegods

Så kom barnehagene. Vi tittet for en stund siden på Titten Tei, som var populær da jeg vokste opp. Og selv Titten Tei og sjonkel Rolf tok inn i en av sine show en AP dame, som dro frem barnehagen som en idyll. Det norske folk ble dryppvis utsatt for propaganda som helte mot kommunisme. Og uskylden vår slo sprekker. Ting som før ble sett på som skyld og skam, skulle nå uskyldiggjøres og føres inn i våre barn, og bli endel av samfunnet. TV og media var/er med å hjelpe sosialistene.

 

Illumati og hemmelige ordner, et samfunnets svøpe

Det finnes en historie som jeg leste for mange mange år siden. Desverre har jeg ikke kunnet finne den igjen. jeg får ta den etter hukommelsen. Men den omhandlet en rytter på 1700 eller 1800 tallet, som red med ett hemmelig budskap. Det var den hemmelige Illumati ordenen som hadde bestemt å gjøre kupp i Europa i flere fyrstedømmer, og ordrene for kuppet lå i det brevet. Uheldig for rytteren og Illumati, så ble rytteren slått ned av lynet og døde. Så fant myndighetene brevet, og stoppet Illumati og de hemmelige ordene. Myndighetene jaktet på dem sånn at de måtte gå under jorden.

 

Det som var interessant, var at Illumati hadde en gammel ideologi på sin agenda. Ett som også var rådenede tanker i noen av de mest kjente "vise" fra det antikke Hellas. Nemlig at kvinner skulle være en type sex slaver for staten, dvs. frivillig, med fri sex til hvem som helst. Så skulle også barna som ble født, bli att hånd om av myndighetene for oppdragelse. For de som kjenner igjen Antikristens ånd og lovløshetens ånd i dette, så er det korrekt. Det som holdt alt det tilbake gjennom årtusener, er Guds Ånd. Men en dag, i Endens tid, så vitner bibelen om at dette skulle få aksept gjennom mange (om ikke alle) nasjoner.

 

Det bekymringsløse norske samfunnet

Det den norske mann og kvinne ikke tenker på nå, er at vi er blitt ett offer for bedrag. Samfunnet har overgitt seg til sex og nytelser, og lurer oss til å offre den friheten våre fedre kjempet for at vi skulle ha. Og ikke bare det, vi agressivt sprer vår såkalte "sex-frihet" til andre nasjoner som enda har ett ganske naturlig syn på ekteskap, abort og homofili.

 

Så kommer det mange variasjoner av ekteskapet: bla. homofile eller lesbiske, og som "ektepar" får oppdra barn. Og alt sammen skader barnet på innsiden, det uskyldige lille barnet. Skaden skjer gjennom den umoral de vokne lever i.  Sjelige dype sår som kommer i kjøle vannet av voksnes synd, skaper sår som bare Jesu Kristi Kors kan lege. Og barnet får ondskapen inn gjennom oppveksten, og senere vil de gjøre gjerninger som selv deres foreldre vil se på med sjokk. Og den neste generasjonen får enda mer ondskap og forholde seg til. Helt til den dagen at nasjonens syndebeger er fullt, for da vil Gud selv sette stopp for det, 1 Mos 15:16. Og resultatet vil være ødeleggende for nasjonen, om det ikke finnes noen anger og omvendelse (Jona 3).

 

Det uetiske ved barnehagene

Allerede når barnet fyller 9 mnd., så settes mange barn i barnehagen. Skjønner du Illumatis tanke om fri sex og så tar staten hånd om barnet?  Foreldrene forstår ikke at staten sakte men sikkert ovefører eierretten til barnet til seg selv, hvor Far og Mor ikke lengre skal betyr noe (i ett tv-intervjuv med familien Stoltenberg, så var det ingen som sa mor eller far, de nevnte kun fornavnene til hverandre). 

 

Dette er ett skjult opprør mot Gud som har skapt relasjonene i familien, og det skaper det upersonlige mennesket, 1 menneske i systemet som på ett samlebånd, som betyr lite, men fellesskapet betyr alt.

I barnehagen de siste 10-15 årene, så har de aktivt jobbet med å fjerne Dickens og alle gamle moralske bøker som gamle klassiske eventyr (alt som kunne lukte litt "kristenmanns blod", som trollet sa), og isteden erstattet det med "eventyr" med stygge bilder (gjerne monstre) og spott av Den Evige Gud, og uten noen som helst mening med eventyrene (man leser de for barna, og ingen skjønner meningen med det, i motsetning eks. askepott som har flere dypere meninger). 

 

Hjernevask

Alt for at barna skal bli hjernevasket og overgitt til å tro på statens propaganda. Og vrake det vakre som var i de gamle eventyrene (og mange eventyr var inspirert av bibelsk tankegang) og hindre at barna får vite noe om evangeliet, Guds kraft til frelse. Det er inspirerende å vite at det finnes en så stor frykt for Guds Ord, noe som frister meg til å tenke at samfunnet ubevisst/bevisst flykter fra seg selv til sin egen undergang. 

 

Og staten kontrollerer all litteratur og førskolelærerne/pedagogene etc. for å kjøre samme lære overalt. Om du da bryter dette med eks. "gammeldagse eventyr" og enda verre, bibelske fortellinger, så kan du få problemer eller bli irettesatt. 

 

I det nye systemet som skapes, blir man lett utenfor, om du tenker selv. Det er ikke den individuelle mennesket frihet som betyr noe, men fellesskapet "gode".

 

Og kristendommen kan bare (kanskje) forkynnes rundt høytider, men som regel er de ansatte på barnehagene mer interessert i å opphøye alle andre guders høytider som teks. Islam, buddismen etc. Lage mat som ikke består av svinekjøtt etc. Alt for å slippe å blidgjøre den kristne og dens Gud. Bare at man er så markant mot kristne (og jøder) og deres tro må bety at den troen er ekte, ellers hadde det funnets lite interesse for å legge lokk på det.

 

Froskeeksprimentet

Man hadde ett forsøk på frosker. Hvor man puttet de inn i varmt kokende vann. Men da hoppet de ut, ettersom de ante faren. Men da man kokte en haug med frosker langsomt opp, så brydde ikke froskene seg om det. Så da det ble for varmt, så var de såpass kokt, og bevegelsene var såpass hemmet, at de ikke klarte å flykte. Og sånn døde de alle, mens de ble kokt levende.

 

TV kokt

Sånn har samfunnets ønske om mer "frihet" kokt oss ned. På midten og slutten av 80 tallet kom kabel-tv. Og vi hadde plutselig tilgang til en haug med tv-kanaler med for det meste søppel. Man klarte helt enkelt ikke å komme seg opp av sofaen, fordi man var kokt i sjelen etter timer med underholdning (og mange syke tanker kom inn i hodet dit).

 

Da vi vokste opp på 70 tallet, så var det kun barne-tv kl 1800, og vi fikk en halvtimes underholdning. Og det var det. Så var det ut og leke. Ingenting kunne koke og hemme ett aktivt barn på den tiden. Og Barne-tv`en underholdning var stort sett ganske uskyldig.

 

Andre "kokemidler" er internett, tv-spill mm. I utgangspunktet så er alle disse tekniske midlene nøytrale. Spørmålet er hva som formidlet gjennom dem. Og man kan si at godt over 90 % av underholdningen, lærermessige programmer og mer, er bibelsk fiendelig og er også medvirkende til å skade sjelen til folk. Godt for å ha det spennende, men frukten av for mye av det, spesielt med mye drap, overnaturlige vesener/okkultisme og sex er lidelser og psykiske problemer.

 

Statlig kontroll av helse og barns sexuelle utfoldelser

På 90 tallet så begynte også Staten aktivt å engasjere seg i skolen og ved det ta mer og mer makten fra lærerne. Og det fantes også en baktanke bak alt dette. De ville ha kontrollen på alt. Og frukten av det ser du på barna idag. De er lite eller ikke motivert i det hele tatt til læring. Kanskje fordi samfunnet krever ingenting av dem? Isteden hengir mange seg til nytelse ved å være sexuelt aktive allerede fra 12 års alderen (eller tidligere). Om barna ønsker abort eller prevensjon, så går de til helsesøster (og foreldrene blir aldri underrettet om hva som skjer med deres barn pga taushetsplikten).

 

Helsesøtrene er totalt underlagt myndighetene, og kan få problemer om de råder barna til å være avholdene eller å holde seg borte fra homofil livsstil. Enda man vet veldig godt at teks. homofile menn får ødelagt endetarmmusklene ved å leve ut sin sexuelle utskeielser. Etter noen år kan det hende at de må begynne med bleier, ettersom de ikke kan kontrollere og holde tilbake avføringen. Så god helse gjelder ikke de som ødelegger kroppen i statens frie sexuelle utskeielser. Også kjønnssykdommer er farlig ved sexuell kontakt med mange partnere.

 

Desverre så motiverer også staten barna til å prøve all form for sekseull aktivitet som homofil livsstil. Bibelen peker på at djevelen bygger sitt rike gjennom tankebyggninger (eks. 2 Kor 10:3-5). Og får man høre fra småbarnsalder at det er greit med homofili, så er det også lettere å åpne opp for de homosexuelle åndene for at de kan innta barn fra de er små (eller større) og sånn sett endre deres legninger. Husk! Bibelen lyver aldri, og det finnes alltid en grunn for ulike advarsler. Det er ingen pekefinger bok, bare en reell bok som forteller hvor du finner evig liv, og hva du må gjøre for å holde ondskapen borte fra ditt hjerte.

 

Man tenker heller ikke over at det kan være små traumer som barn har opplevd som små, som gjør at barna får motsatt seksuell legning i forhold til hva de er skapt til å være. Ingen er født homofil/lesbisk. Det er noe man åpner opp for, eventuelt arvet svakheter fra foreldrene. Korset kan sette i frihet også fra det, men da kan man også risikere forfølgelse av myndighetene og media, om man hjelper homosexuelle i frihet.

 

Helsehjelp så du ikke trenger å tenke selv

Og vi ser også en gryende utvikling med oppfølging fra staten med nyfødte barn. Man blir nesten pålagt ofte kontroller.  Man er også pliktig å møte opp (ca) hver måned. Man opplever at staten ikke stoler på foreldrene. Og staten ønsker å påvirke foreldrene til å ta valg som behager staten. Råd og "veileding" om barnehager for barna (tidlig), kontrollere om barn blir utsatt for vold, overgrep ol., selv om det er veldig få prosent som er i faresonen. Likevel så må alle gjennom dette som ett samlebånd.

 

Helse kontroll

Jeg skal gå en liten omvei om helse-Norge. Nå finnes det skyld hos de som driver med abort. Og derav debatten som var for ca 2 år siden, var av en truende art. De som var skyldige, vill dra de uskyldige inn i samme skyld som de selv satt i. For en abort medarbeider, eller en som er skyldig i synd, så vil man alltid få dårlig samvittighet når man møter de som har ett rent hjerte og rene hender. Så da startet også reservasjonsdebatten som omhandler at ingen lege eller helsearbeider skal kunne reservere seg mot abort.

 

Når man begynner med sånne debatter, Watch Up! Her er det fare på ferde. Hadde det ikke skjedd en borgelig omveltning samme år, så hadde det kunnet se stygt ut for bla. kristne helsearbeidere. Da måtte vi ha omskolert oss av samvittighetsgrunner, og helse-Norge hadde vært uten noen form for samvittighet igjen.

 

Men vi har bare fått ett lite pusterom, til sosialistene tar over neste gang!

 

Våre barn er statens barn

Jeg har gleden av å kjenne en Førskolelærer som nylig utdannet seg. Denne har god kjennskap til forfallet i utdanningssektoren innen barnehageyrket og ikke minst, at det faktisk kan koste å stå opp for sin kristne tro. Ifølge denne, så hadde de ett fellesmøte med rundt 100 elever. Så sa læreren som ledet at barna var "statens barn". Denne kristne eleven sa da imot og sa høyt til lærerne at det var noe som het "foreldreretten". Læreren sa at denne "paragrafen" skulle fjernes. Denne sa igjen høyt "men den gjelder enda". Og de fleste studentene var irritert over denne personen. Og læreren måtte titte noen ekstra ganger på denne oppvigleren.

 

Så du forstår: Staten vil ha barna dine, og du protesterer ikke. Du lar barnet gå gjennom systemet, fordi det er økonomiske behagelig. Du tenker ikke på at du selger barnet ditt til ett ugudelige system, hvor alle blir oppdratt til å gå i samme retning, uten å si imot. Vi får det perfekte sosialistiske samfunnet, og er på vei på sikt til å bli kommunistisk. 

 

Den verste regjeringen i manns minne....

Barnehagesystemet og skolesystemet var dårlig allerede før Den Rød Grønne regjeringen tok over. Men så tok det fart, fra høsten 2005. Om bibelen skulle bli skrevet i dag så hadde det kanskje stått sånn " Aldri har det vært en slik konge som Ahab (rød grønne regjeringen). Han solgte seg til å gjøre det som var ondt i Herrens øyne...." 1 Kong. 21:25.

 

Den dagen Jens Stoltenberg tok over, så kjente jeg en uren vind i mitt hjerte som blåste over Norge. Jeg forsto at dette var nye tider, alvorlige tider. Da jeg kom hjem, så fortalte min kone at hun hadde samme opplevelse som meg, uavhengig av det jeg opplevde. Og den regjeringen jobbet aktivt mot alt som luktet "kristenmanns blod", og gjorde utdanningssystemet enda mer ugudelig.

 

Foreldrene luksus og deres barnepiker

Og i takt med "at alle skulle inn i barnehagen", så vokste det opp en generasjon med foreldre, som trodde at barnehagen var bedre og mer profesjonell enn de selv var. Hadde de fri en dag, så kunne de sette barnet i barnehagen i flere timer enn de selv jobbet på en vanlig dag (fra 07 til 17), og så brukte de dagen på stranden eller noe annet fornøyelig. 

 

Men på barnehagen så ropte barnet på mor og far, men ble til slutt apatisk. Personalbrist var det alltid, fordi det var så mange syke. Og ettersom man nå hadde så mange små barn (under 1 år og til 3 år), så fikk ikke de eldre barna noe stimulans. For personalet fløy og skiftet bleier på de små barna og de måtte bæres. Da ble det ikke tid til noe annet.

 

Og de fleste ropte på mamma og pappa, som de ikke så mesteparten av dagen. Og sårheten gikk over til å bli hardhet. Foreldrene så de litt på ettermiddagen, før de måtte legge seg. I helgen så tok foreldrene med de på alle typer aktiviteter, men ingen nærhet eller ro, som barnet trenger for å utvikle seg.

 

Så nå vokser det opp en ny generasjon, som man kan kalle Statens barn. Deres dype sår er skjult på overflaten, men inni er det ett lite barn som roper på nærhet. En nærhet som nå bare Gud kan gi for å tilfredsstille dem på dypet.

 

Oppsummering

I media og blant politikerne, så vokser det opp en generasjon, som fremmer homofili og alle alternative livsstiler, men forakter kristendommen. De hånler og håner den Levende Guden, Han som til slutt blir alle menneskenes dommer. Fordi de ikke ser Ham nå, så vil de gjøre det etter sin død. Og for alle som ikke har søkt korset, så blir det mer grusomt enn noen annen frykt du kan ha her nede på jorden.

 

Vi har lært oss å frykte feil Gud, feil regjering og feil mennesker. Men om du søker Hans kjærlighet, så elsker Han deg så inderlig at Han vil tilgi deg alt, om du søker det i dette livet. I neste livet, etter døden, så er det valgene du gjorde på jorden som vil være avgjørende for hvor du tilbringer evigheten. For selv om sosialistene jobber for å forføre deg med grønne trær og herlige løfter, så er det bare en brennende ild og aske som venter i den andre enden. Det er kun Jesu offer som kan gi Evig Fred, for de som søker den.

 

Ber du denne bønnen: " Jesus kom inn i mitt hjerte og fød meg på nytt. Tilgi meg mine synder. Herre, jeg vil at du skal være konge i mitt liv, jeg vil følge deg resten av mitt liv". Sier du det, og mener du det, så vil du sitte til bords med konger og hellige i det Evige i evig glede. For bibelens Gud lyver aldri.

 

Men sosialistene lyver for deg, for de kan ikke love noe som helst i det evige, som aldri slutter. Bare Jesus kan gi Fred nå, og enda mer i det Evige.

13 juni 2016 - Stortinget vedtar å legge Finanstilsynet under Brussel

EU KAN SVEKKE: Heidi Nordby Lunde (H) talte varmt for internasjonalt samarbeid om tilsyn med finansaktørene, men bekreftet at dagens vedtak kan svekke strengere norske regler. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Hans Kristian Thorbjørnsen

Les artikkelen her.

Stortingsflertallets beslutning kan blant annet føre til at regler som er strengere for bank- og finansvesen i Norge enn det EU vedtar, kan bli forbudt.

Det var ett av temaene i Stortingets debatt mandag som avslutter en opphetet debatt om å avstå suverenitet over Finanstilsynet.

Regjeringen får over tre fjerdedels flertall for å legge Finansstilsynet under EUs finanstilsorganer, uten stemmerett i EU-byråene som vedtar, men med anledning til å få EFTAs overvåkingsorgan ESA til å kopiere vedtakene.

Les også:  Stortinget skjøt ned forslag om grunnlovsutredning før Norge avgir suverenitet

Får lov når vi får lov

– Det hevdes at norske banker og finansinstitusjoner ikke kan ha strengere regler enn EU. Jeg skal ikke uttale meg generelt. Men til nå har det gått an, sa Arbeiderpartiets saksordfører Irene Johansen om den saken.

Hun omtalte situasjonen nå, mens flere av talerne ville vite om Norge kan vedta strengere regler enn EU også etter at stortingsflertallet, bestående av H, Ap, Frp og mesteparten av Venstre, har vedtatt å slutte det norske Finanstilsynet til EUs overnasjonale system - via ESA. 

– Jeg har ingen grunn til at det skal bli annerledes framover forutsatt at det dreier seg om minimumsregler i EU, var det selvsagte svaret fra Johansen.

Selvsagt fordi EU i noen tilfeller opererer med minimumsregler der medlemslandene står fritt til å vedta strengere lover. Spørsmålet gjelder de tilfellene hvor det ikke er tilfelle.

Les også:  Samfunnsøkonomer advarer stortingspolitikerne

KrF: –  Gir dette frihet?

Kristelig Folkepartis finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen viste til påstander om at Norge må underlegge seg likelydende eller omtrent likelydende vedtak som det som blir vedtatt i EU.

– Gir dette Norge frihet? spurte Syversen i debatten.

– Norge har inngått EØS-avtalen som gir norsk næringsliv inkludert finansnæring tilgang til det europeiske markedet. Da gjelder felles regler for konkurranse. Da tenker jeg det skulle bare mangle at det ikke også er felles tilsyn med at de reglene blir fulgt, svarte Johansen.

Når finanstilsynssaken føres inn i EØS, vil også 180 direktiver om finansmarkedene som var avhengig av en løsning på den saken, bli del av EØS-avtalen. Dessuten må Norge - som i EØS for øvrig - tilpasse seg alle nye lover EU vedtar også på finansområdet.

SVs Snorre Serigstad Valen siterte Finansdepartementets statssekretær Tore Vamraak (H). :

– Han sa til NRK at baksiden av medaljen er at vi selvfølgelig ikke står så fritt som vi skulle ønsker å gjøre til å ha strengere regler.

– Vi har i hvert fall hittil kunnet ha strengere regler enn EU. Det vil også kunne fungere slik etter det vedtaket vi gjør i dag, dersom EU åpner for å ha strengere vedtak, svarte Ap-representanten Irene Johansen.

Les også:  Vil gi opp norsk suverenitet over Finanstilsynet av hensyn til 1,6 prosent av norsk bankkapital

Strengere garanti skal bort

Også Senterpartiets Liv Signe Navarsete reiste spørsmål om Norge står fritt for å innføre strengere krav, ved å vise til statssekretær Vamraaks uttalelse i NRKs Politisk kvarter 29. mai, og utfordret Høyres finanspolitiker Heidi Nordby Lunde.

  – Norge har i dag noe av de strengeste kravene i Europa, men det vil bli endringer som for eksempel innskuddsgarantien, ja det vil være noen endringer, men alt i alt vil det gi så store verdier til Norge at det er det verdt, svarte Nordby Lunde.

Hun bekrefter dermed det saksordfører Irene Johansen ikke vil si, at det blir opp til EU å avgjøre om land kan ha strengere regler enn EUs felles norm, eller ikke. Garantien innskytere i norske banker i dag har, dekker inntil 2 millioner kroner ved en konkurs, mot halvparten, 100.000 euro, i EU.

Norske regjeringer har i mange år forhandlet om å få beholde Norges grense, men det blir nå gitt opp - som et første eksempel på at Norge ikke kan ha strengere regler mot EUs vilje.

– Realiteten er at vedtak i EU kan være minimumsvedtak eller absolutte vedtak. Jeg har ikke noe annet å legge til enn at det er utgangspunktet, sa europaminister Elisabeth Aspaker (H) da Navarsete utfordret også henne.

Les også:  Nei til EU i harnisk: Regjeringen vil oppgi norsk suverenitet over finanstilsynet

Utelukkende Unionens interesse

Frps finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi, som sa til ABC Nyheter at samme modell med hell kan brukes også når Norge skal tilslutte seg andre av EUs beslutningsorganer, konstaterte at motstanderne av EØS-avtalen trykker mange jurister og eksperter til sitt bryst.

– Professor Eivind Smith uttaler at finanstilsynsordningen er en omgåelse av Grunnloven. Han har også karakterisert inngåelsen av EØS-avtalen som en konstitusjonell katastrofe, til tross for at den er vedtatt av Stortinget med over ¾ flertall, sa Limi.

Han ble fulgt opp av Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, som slo fast at Frp med dette underskriver på at tilsynsorganene skal arbeide utelukkende med EUs interesser for øye:

– I regjeringens forslag går det fram at partene underskriver på at den europeiske banktilsynsmyndigheten skal opptre utelukkende i unionens interesse. Norge er ikke med i Unionen takket være at det norske folk to ganger har stemt mot det. Er Frp enig i dette? spurte Vedum.

– Det vil til tider være forskjellige oppfatninger av hva som er i Unionens interesse, kontra i Norges. Derfor er det viktig at vi etablerer nettopp denne løsningen via EFTAs organ, svarte Limi.

Imidlertid fortsetter felleserklæringen med å slå fast at i saker som angår EØS-avtalen, skal EUs finansmyndighet opptre «i den felles interessen til alle avtalepartene til EØS-avtalen.».

–  Er det ikke fullt så galt som du sier, Trygve Slagsvold Vedum?

– De må prøve å ramme det inn på ett eller annet vis. Det førende er at dette skal være i Unionens interesse. Jeg gjentok det om igjen og om igjen i debatten, men Siv Jensen tok ikke til motmæle mot det. Jeg tror de definerer EUs interesser som Norges interesser, svarer Sp-lederen på ABC Nyheters spørsmål.

Finansminister Siv Jensen gjentok i Stortinget mandag at EU utgjør «det suverent viktigste markedet» for norske finansaktører, selv om hun og departementet ikke har belegg for det.

Hun var mer vag da Trygve Slagsvold Vedum ba henne korrigere det hun feilaktig sa til Stortinget, at norsk finansnæring ville bli utestengt fra EU dersom Stortinget ikke vedtar en løsning på finanstilsynssaken.

Les:  Finansminister Siv Jensen feilinformerte Stortinget i EØS-strid

Les alt om Finanstilsyns-striden

20 mai 2016 - Landssvik 2016

Artikkelen her hentet fra her.

Stortinget har innført en praksis med å overføre suverenitet gjennom EØS-avtalen, uten å følge Grunnlovens ordlyd. Dette slo forsker Eirik Holmøyvik alarm om allerede i mai 2013.

Lørdag 14 mai 2016 har Bjørgulv Braanen en flott lederartikkel iKlassekampen som han har kalt: 

Dekkoperasjon.

• Norge er i ferd med å oppgi norsk suverenitet over Finanstilsynet, som har overordnet kontroll over norsk finanssektor. Nei til EU kaller det med rette en av største avgivelsene av suverenitet siden inngåelsen av EØS-avtalen. Regjeringen og finansminister Siv Jensen (Frp) har tidligere bedyret at Norge ikke vil oppgi kontrollen over Finanstilsynet, men har nå valgt å underlegge norsk finanssektor Brussel.

• Det regjeringen og Stortinget er i ferd med å gjøre, er å omgå paragraf 115 i Grunnloven som slår fast at man bare kan overføre myndighet (på et saklig begrenset område og med tre fjerdedels flertall) til en internasjonal sammenslutning Norge er tilsluttet eller slutter seg til. I et innlegg i Dagens Næringsliv denne uka viser Halvard Haukeland Fredriksen og Eirik Holmøyvik, begge professorer ved Universitetet i Bergen, hvordan regjeringens løsning betyr å legge det norske finanstilsynet inn under EUs tilsynsorganer, men der realitetene tildekkes gjennom en konstruksjon der alle vedtak i norske saker formelt blir truffet av Eftas overvåkingsorgan (Esa). Fredriksen og Holmøyvik skriver at det er pinlig klart at dette er en «konstruksjon». Finansdepartementet skriver selv i proposisjonen: «Det er en underliggende forutsetning i den fremforhandlede modellen at Eftas overvåkingsorgan, kort tid etter mottak av et slikt utkast fra den relevante EU-tilsynsmyndig­heten, vil fatte et likelydende eller tilnærmet likelydende vedtak».

• Stortingets finanskomité startet behandlingen av forslaget – et 648 siders dokument – tirsdag denne uka. Planen er å avgi innstilling allerede innen 13. juni, med pinse og 17. mai og mye annet imellom. ABC Nyheter påpekte i en sak torsdag at det er ekstrem kort tid for en beslutning som handler om den største suverenitetsoverføringen siden EØS-avtalen i 1994. Det er grunn til å føye til at hvis dette går gjennom i Stortinget, vil det også være snakk om en grunnlovsstridig beslutning, ettersom forslaget er en nøye utformet dekkoperasjon for å skjule det faktum at Norge blir underlagt finanstilsynet i EU, en sammenslutning Norge ikke er tilsluttet eller slutter seg til.

Samme dato, 14 mai, 2016 kan vi lese følgende i ABC-Nyheter:

Overlater norsk suverenitet til Brussel

Torsdag avholdt Stortingets finanskomité en høring innkalt på halvannet døgns varsel, om et kontroversielt forslag fra regjeringen om dyptgripende avståelse av norsk suverenitet til EFTAs overvåkingsorgan ESA og EFTA-domstolen.

Regjeringen foreslår for Stortinget at den øverste myndigheten over norsk finanssektor heretter skal bli underlagt EFTAs overvåkingsorgan ESA i Brussel, og i ytterste konsekvens EFTA-domstolen i Luxembourg.

I høringssalen satt også Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi, som nå går ut med støtte til utflaggingen av norsk myndighet ikke bare i finanssektoren - men også i en rekke andre sektorer.

Frp åpner for å oppgi suverenitet på mange nye områder

Frp som har profilert seg mot byråkrati, er positiv til å legge Norges tilsyn og regulering av finans-, telekom-, energi- og datasektorer under styring av ESA i Brussel.

I denne artikkelen sier finanspolitisk talsmann Hans Andreas Limi dette til ABC-Nyheter.

– "Nei, jeg er ikke bekymret for denne suverenitetsavståelsen."

Neivel, men VI er bekymret, Hans Andreas Limi!

Stillingsbeskrivelse for statsministeren

Mandag, 16 mai, 2016 tar Kent Andersen ved Human Rights Service (HRS) et kraftig oppgjør med Statsminister Erna Solberg når hun sier følgende til VG. «Dublin blir endret, det er jeg sikker på. Og en form for relokalisering kommer nok inn. Det store spørsmålet er om det blir med automatisk fordeling eller frivillig. Da må vi forholde oss til systemet som det blir»

Her lister Kent Andersen opp de 10 viktigste Stillingsbeskrivelsene for statsministeren:

1: Norge er en selvstendig nasjon. Vi «må» ingenting, og har ikke vært underlagt den tyske rikskansleren siden 1945.

2: Norge er ikke slave av tysk innvandringspolitikk. Norge «må» ikke ta ansvaret for galskapen der, i Sverige eller noe annet land. Jobben din er å ta avstand fra all politikk som ødelegger land, kultur, trygghet, likestilling, stabilitet, ytringsfrihet og økonomi.

3: Norge er ikke medlem av EU. Selv om statsministeren og Høyre digger EU, så gjør ikke norske velgere det. Slutt å videreføre snikinnmeldingen som AP gjorde gjennom EØS. (Se punkt 1)

4: Du jobber ikke for Syria, Pakistan, Somalia, Afghanistan, Tyskland, Tyrkia, Italia, EU eller FN. Du jobber for det lille, sårbare pottitlandet Norge og ingen andre. Er ikke det stort nok for deg, så overlat taburetten til noen som sier «alt for Norge» og mener det.

5: Statministeren plikter å sette Norge, norske interesser, norske velgere og norsk kultur foran alle andre land, EU, FN og Jordkloden. Dette kan virke litt «slemt», men det er avgjørende, for ingen andre gjør det. Det er vinn eller forsvinn.

6: Du er ikke statsminister for asylsøkere eller høyrevelgere. Du er statsminister for alle nordmenn. Også de du misliker meningene til, samt de som er uenig med deg. Ta dem på alvor, i stedet for å overkjøre dem.

7: Islam er ikke norsk, og er ikke «fredens religion». Den er en fremmed, kvinnefiendtlig overtro fra oldtiden som er kraftig sekt-drivende, med en totalitær politisk ideologi på slep som truer fred, frihet og demokrati, og har ingenting med norske verdier å gjøre. Vis varsomhet når historikken er så skremmende.

8: Kulturer er ikke like, og er ikke like mye verd. Faktisk finnes det ukultur som beviselig ødelegger mennesker og land etter land. Å hente slik ukultur hit, vil ikke «berike» Norge. Det vil ødelegge Norge også. Vær heller stolt av din egen arv.

9: Har du ikke funnet oppskriften for «integrering» etter 20 år, 23 handlingsplaner og 110 milliarder kroner, så finner du den aldri. Da må du gjøre noe annet, ikke fortsette å håpe at det vil virke. Når noe ikke virker, så ikke forsett med det.

10: Slutt å invitere verdens fattigfolk på gratis bolig og cash, for da kommer alle. Det er molbopolitikk uten slutt i sikte. I det hele tatt: Slutt å gi bort penger mens du må skjære ned på eldreomsorg, pensjoner, vei og skole. Da trenger vi dem selv. (Se punkt 4)

Epilog:

Hele 2 ganger har det norske folk stemt NEI til EU. Første gang i 1972 og andre gang i 1994. 

Så hva skal vi gjøre når landets politikere allikevel er så frekke og arrogante at de avgir vår suverenitet og selvbestemmelsesrett til Brussel, stikk i strid med både Grunnlov og 2 folkeavstemninger? Når de gir bort våre naturressurser og våre oppsparte verdier. Når de undertrykker nordmenn og omfavner fremmede. Når de reiser rundt i verden og lyver om at Norge er et fritt og demokratisk land, samtidig som de bevilger flere titalls millioner til "forskning" på meningsmotstandere og undertrykker folkets ytringsfrihet, uansett om de er på sosialistisk eller borgerlig side!

Det vi trenger i dag er politikere som vil kjempe for NORGE og det NORSKE folks ve og vel.
Vi vil ikke ha landssvikere, enten de heter Erna Solberg, Siv Jensen eller Jonas Gahr Støre!

 

Spikeren

24 okt. 2015 - TAXISJÅFØR FRA IRAN OG SANNHETEN OM ISLAM.

TOGET ER SNART GÅTT KJÆRE NORDMENN!

Hadde en særdeles opplysende og svært lærerik samtale med en taxisjåfør i går kveld. Mannen var i 50-årene og måtte flykte i all hast fra Iran for 19 år siden. Det hemmelige prestepolitiet var på jakt etter ham, og den uungåelige skjebnen var å dingle etter et tau i en eller annen mobilkran på torget. Det synes han ikke var noe særlig å trakte etter, for det ville bare hatt en utgang – en smertefull død.

Mannen, en meget sympatisk og hyggelig iraner var glad for at Norge viste gjestfrihet og ga ham et trygt sted å leve. Derfor var han et perfekt intervjuobjekt for en kunnskapssugende ex-journalist.

Uten særlige forventninger begynte jeg å spørre ham om hvordan det var å være muslim her i landet. He he, svarte han, jeg er ikke muslim, fordi jeg er glad i alle mennesker uansett religion! Det er ikke alle muslimer, for det strider mot islam. Jo,men er det ikke forskjell på islamister og muslimer da, spurte jeg? Trodde du det, svarte han lattermild og undret seg over mitt spørsmål. En islamist er en muslim og en muslim er en islamist, svarte han. Så fortalte han en liten historie. Han hadde vært innkallt til et møte med rektoren på den skolen i Fyllingsdalen der sønnen hans går, fordi sønnen hadde gjort kjent en påstand der han hadde hevdet at Islams lære er kvinneundertrykkende. Han møtte denne norske rektoren og hadde blitt spurt om han ikke kunne trekke tilbake den uttalelsen sin, for rektoren hevdet den var feil og rasistisk! Han spurte rektoren om han mente alvor, at han virkelig mente i fullt alvor at han ikke kunne fortelle sannheten om islam, i landet som setter ytringsfrihet som ett av sine høyeste dyder? Da måtte han fortelle at islams lære sier at kvinner er ikke like mye verdt som menn, at kvinner skal være mannen underdanig, og at alle muslimer lever med og praktiserer denne læren, og at de kan fritt ta livet av de kvinner som ikke respekterer islams lære.

Denne drosjesjåføren fortalte en rekke ting om denne religionen som rystet meg helt inn i sjelen, grusomheter som jeg aldri ville sette på trykk. Mitt spørsmål var så: Har vi her i landet grunnn til å frykte at islam kan ta over makten? Ikke overaskende svarte han definitivt Ja! Men jeg er over 50 år nå, og jeg håper bare at det ikke blir i min tid, jeg ser alvorlige signaler her i landet allerede nå, og jeg er 100 % sikker på at islamister i Norge ikke er noe unntak, det er jo bare å se hva som skjer ellers i verden. Islams store og hellige mål er å ta verdensherredømme, og Norge er et lite naivt lam som lett lar seg underkaste dessverre. Politikerne er altfor naive, og islamistene er smarte. Han snakker mye med sine passasjerer, og altfor mange nordmenn virker utrolig naive i disse spørsmålene til å være et sånt sivilisert og opplyst land.

Jeg spurte han til slutt om han ville turd å stille opp i et tv-program og svare på tilsvarende spørsmål. Han svarte: Det ville vært som å undetegne min egen dødsdom! Jeg er altfor glad i livet og vil fortsatt ha det slik som jeg har det nå, så lenge det varer, men dere nordmenn må få øynene opp før det er for sent, toget er snart gått dessverre!

Noe å tenke på kanskje.

Skribent: Jan Egil Andal24

25 juni 2015 - Russland øver på å invadere Nord-Norge

Det er den amerikanske tenketanken Center for European Policy Analysis (CEPA) som har laget en rapport om sikkerheten i Norden, Baltikum og Polen.

En ny rapport hevder at det russiske militæret skal ha øvd på hurtig invasjon av landsdelen

I rapporten hevdes det at Russland har hatt en militær øvelse i mars der scenarioet skal ha vært en hurtig invasjon av Nord-Norge, Åland i Finland, Gotland i Sverige og Bornholm i Danmark.

Helge Lurås ved Senter for internasjonal og strategisk analysesier til Dagbladet at å invadere blant annet Nord-Norge er en del av en sterk sabelrasling mellom Russland og Nato-landene.

Avslører svakheter i Nato

Det er visepresidenten i CEPA, Edward Lucas, som har skrevet rapporten som fastslår at Russland har holdt flere hasteøvelser den siste tiden der styrker blir kalt inn på kort tid.

Hadde øvelsen med 33.000 soldater vært en ekte invasjon, ville Nato mistet grepet om Norden, Polen og de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen i løpet av kort tid, heter det i rapporten.

Rapporten omtaler denne situasjonen som en svakhet i verdens mest suksessrike militære allianse i verden, Nato.

Det er den amerikanske tenketanken Center for European Policy Analysis (CEPA) som har laget en rapport om sikkerheten i Norden, Baltikum og Polen.

I rapporten hevdes det at Russland har hatt en militær øvelse i mars der scenarioet skal ha vært en hurtig invasjon av Nord-Norge, Åland i Finland, Gotland i Sverige og Bornholm i Danmark.

Helge Lurås ved Senter for internasjonal og strategisk analysesier til Dagbladet at å invadere blant annet Nord-Norge er en del av en sterk sabelrasling mellom Russland og Nato-landene.

Avslører svakheter i Nato

Det er visepresidenten i CEPA, Edward Lucas, som har skrevet rapporten som fastslår at Russland har holdt flere hasteøvelser den siste tiden der styrker blir kalt inn på kort tid.

Hadde øvelsen med 33.000 soldater vært en ekte invasjon, ville Nato mistet grepet om Norden, Polen og de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen i løpet av kort tid, heter det i rapporten.

Rapporten omtaler denne situasjonen som en svakhet i verdens mest suksessrike militære allianse i verden, Nato.

Les hele artikkelen her.

26 mai 2013 - Forkynnelse som avissjanger er problematisk

Men Jærbladet tok andakten tilbake da abonnenter truet med å si opp avisen.
Det ble sterke reaksjoner i leserkretsen til tredagersavisen Jærbladet da det 15. mai ble bestemt at andakten skulle fjernes.

Artikkelen kan leses her.

Flere lesere reagerte på sosiale medier og truet med å si opp abonnementet dersom avisen, som dekker de tre kommunene Hå, Klepp og Time i Jæren, ikke tok andakten tilbake.

– Andaktene har tydeligvis vært viktigere for leserne enn det vi var klar over, sier redaktør Hilde Garlid til KPK.

– Problematisk sjanger
Årsaken til at redaktøren ville fjerne andakten fra avisen var det hun beskriver som konflikt mellom forkynnelse og redaksjonell uavhengighet.
– Som redaktør mener jeg fremdeles at ren forkynnelse som avissjanger er problematisk. Et redaksjonelt grunnsyn er at vi ikke skal være partiske eller sympatisører. Slik sett framstår forkynnelsessjangeren som problematisk, sier Garlid.

Viktigere enn de trodde
Avgjørelsen om å fjerne spalten fra avisen ble også omtalt i Vårt Land. Garlid kommenterte da at flere har opplevd det som problematisk å ha forkynnelse for en bestemt religion i avisen. Det var dette som var utslagsgivende til avgjørelsen om å fjerne andakten.
– De tilbakemeldingene jeg fikk handlet for det meste om at leserne var skuffet over beslutningen, at dette har vært et kjært fredagsinnslag i avisen, at kristendommen er religionen i landet vårt og at vi må ta vare på, og verne om den kristne arven, sier redaktøren.
Nå skriver hun i Jærbladet at andaktene tydeligvis har vært viktigere for mange av leserne enn hva de har vært kjent med fra før. Reaksjonene kom mest fra kristenfolket, men også fra faste lesere som ikke er kristne, forteller Garlid.

Innrømmer feilvurdering
– Jeg innså at jeg hadde tatt feil med tanke på hvor betydningsfull spalten har vært for leserne. Saken har vekket et sterkt engasjement. Det viser at avisen vår står sterkt, og at folk har meninger om innholdet vårt. Jeg innser at jeg gjorde en feilvurdering ved å fjerne spalten, og at jeg nå heller må prøve å utvikle spalten og sjangeren, sier Garlid.

– Hva var det med andaktene som var så viktig for leserne?
– Mange av reaksjonene handlet om at den kristne tro er en grunnverdi som landet vårt er tuftet på. At den har lange og dype røtter i samfunnet og blant folk, og at andakten i avisen har vært en av flere måter å ivareta denne tradisjonen på, sier Garlid.

Også negativ respons
Men redaktøren har også fått negativ respons på å hente spalten inn igjen, og sier selv at en avis aldri vil kunne vinne i en slik sak.
– Det vil være meningsytrere både blant kristne og ikke kristne, som kan argumentere godt for hvorfor vi skal beholde eller fjerne forkynnelse fra avisen, sier hun og legger til:
– Det er nettopp noe av det som gjør sjangeren problematisk. Vi fikk selvsagt også gode tilbakemeldinger på at andaktstiden var forbi i Jærbladet, og flere mente at slikt ikke hører hjemme i en moderne avis i dag, sier Garlid.

Ønsker dialog
Nå ønsker Jærbladet å åpne opp for refleksjoner omkring tro, livssyn, moral, personlige verdier og samfunnsverdier, og håper at spalten kan bidra til dialog.

Med spalten «Tankar» ønsker nå Garlid og redaksjonen at avisen kan bidra til en fredeligere verden hvor mennesker med ulike syn kan lære mer om hverandre.

– Dersom vi nå lykkes med å få verdidebattene fram, så kan vi kanskje bidra som en arena for mer forståelse, sier redaktøren. KPK 

14 mai 2015 - Russiske militærfly nær norsk luftrom

Arkivfoto. Norske F16 jagerfly gikk torsdag på vingene for å eskortere russiske fly som fløy nært vårt luftrom. FOTO: Audestad Paal

Både det britiske og norske forsvaret var på vingene torsdag for å eskortere to russiske bombefly som fløy nær deres luftrom.

Artikkelen kan leses her.

 

Fartøyene ble identifisert som Tupolev-95 bombefly, som i NATO har kallenavnet Bear.

 

- Norske fly var på vingene for identifisering av de samme flyene som var på retur til hjemmebasen, sier Jørgen Petersen, pressevakt ved Forsvarets operative hovedkvarter.

 

- De ble eskortert at britiske jagerfly til de ikke lenger var nære våre luftrom. Ikke på noe tidspunkt var de russiske flyene innenfor britisk luftrom, opplyser en talsperson for det britiske forsvaret til Reuters.

 

Norske jagerfly måtte i fjor på vingene oftere og oftere for å møte russiske fly som fløy nært vårt luftrom.

 

Møtene mellom norske og russiske piloter i luften er stort sett gemyttlige, men det har også vært tilfeller der russerne har kommet ubehagelig nære.

 

Blant annet måtte en norsk jagerflypilot reagere lynraskt da et russisk fly kom farlig nærme.

 

Også politisk funksjon

 

De russiske militærflyvningene har både en militær og en politisk funksjon. En av de mest oppsiktsvekkende styrkeoppvisningene kom noen dager etter NATO-toppmøtet i september i fjor, der nettopp Russlands annektering av Ukraina var et hett tema.

 

President Putins sendte bombefly langsmed norskekysten, og over til den walisiske toppmøtebyen.

 

- Det er vanskelig å tro at det er tilfeldig at russerne flyr akkurat mot Wales, sa Tor Bukkvoll, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, til Aftenposten da

 

 

8 mai 2015 - Regjeringen har bestemt seg for å avvikle Forsvaret innen 10-15 år

Rammene som forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har fått til planlegge morgendagens forsvar innebærer krymping av kapasitet og forsvarsevne, sier tre av landets ledende forsvarseksperter. FOTO: Ingar Storfjell

Tidligere Forsvarssjef: Med den økonomiske kursen norske politikere holder i dag vil norsk forsvarsevne være avviklet innen 10-15 år, sier general Sverre Diesen og tidligere sjef for Forsvarest forskningsinstitutt (FFI).

Artikkelen kan leses her.

Det er i en kronikk i Aftenposten at tidligere forsvarssjef Sverre Diesen og tidligere sjef for FFI Paul Narum på dramatisk vis beskriver en falitt for det norske forsvaret.

De to har regnet på hvor mye forsvar Norge får for summene Forsvaret får, og hva det koster å holde de avdelingene og de våpnene Stortinget har bestemt at Forsvaret skal ha i drift.

To sentrale poenger er at:

  • Forsvaret har mistet en tredel av all sin kjøpekraft siden 1995. Dette fordi forsvarsmateriell- og drift stiger mye fortere i pris enn andre varer.
  • Det koster stadig mer å holde hver liten bit av Forsvaret i sving.

Får stadig mindre forsvar for pengene

Velger Forsvaret å øve mindre og holde færre av sine skip og fly i drift, for å overleve økonomisk, får man stadig mindre kapasitet for pengene som årlig stilles til rådighet.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har fått i oppgave å planlegge morgendagens forsvar. Rammene han har fått er langt unna det som skal til for å «stabilisere Forsvaret».

 


 Sverre Diesen var forsvarssjef fra 2005 til 2009.

FOTO: Åserud, Lise

 

 

Da blir konsekvensene, ifølge de to:

«Når dette er forhold politikerne er fullstendig klar over, er det bare mulig å trekke én slutning: Regjeringen har bestemt seg for å videreføre en forsvarspolitikk som innebærer en avvikling av en nasjonalt basert forsvarsevne innenfor en tidshorisont på 10-15 år.»

Da vil den operative tilgjengeligheten av Forsvarets struktur være så dårlig, og misforholdet mellom ressursene vi bruker på forsvar og forsvarsevnen vi får være så stort, at det nærmest er meningsløst både samfunnsøkonomisk og beredskapsmessig, mener de to.

Økt samarbeid med andre betyr mindre norsk handlefrihet

Alternativet er, ifølge Diesen og Narum, å bygge opp et internasjonalt forsvarssamarbeid der flere land i praksis har et forsvar sammen, noe som innebærer at Norge i praksis må oppgi nasjonal handlefrihet i forsvarspolitikken.

På sin private blogg fremfører Nils Holme, også han tidligere sjef for FFI, et budskap som langt på vei overlapper Diesen og Narums.

Ifølge Holme er Bruun-Hanssens ramme så lav at Forsvaret må planlegge for «fortsatt reduksjon av struktur og kapasitet».

- Det er godt belegg for å hevde at dersom vi fortsetter 10-15 år til i dagens spor vil Forsvaret miste all kapasitet for kamp, og reduseres til vaktfunksjoner, skriver Holme.

Disse tre, Diesen, Narum og Holme, regnes som tre av de absolutt mest innsiktsfulle ekspertene utenfor Forsvaret.

Her er ekspertenes begrunnelse:

  • Årets forsvarsbudsjett er på litt over 40 milliarder kroner. For å holde tritt med det forsvaret Norge fikk for budsjettet fra 1995, måtte det vært på rundt 70 mrd. kroner.
  • Samtidig har Forsvarets andel av Norges brutto nasjonalbudsjett (BNP), sunket fra 2,5 til 1,4 prosent. Forsvaret er stadig lavere prioritert i forhold til andre samfunnsområder.
  • Med den økonomiske rammen som Bruun-Hanssen har fått vil Forsvaret fortsette å tape mellom to og tre prosent av kjøpekraften per år.
  • Det som kalles Forsvarets struktur, hele massen oppdelt i ulike avdelinger og våpensystemer, vil fortsette å krympe.

Kan holde bare 12-15 av 48 F-35 fly i luften

Ettersom de nye kampflyene er mye dyrere å holde i drift enn dagens F-16, vil man ifølge Diesen og Narum oppleve at stadig flere fly settes på bakken, og stadig nye fartøyer legges til kai. Hæravdelinger får ikke øvet slik de skal.

Av 48 F-35 kampfly vil bare 12-15 være kampklare «innenfor realistiske klartider» om ti år. Det innebærer ifølge ekspertene en av Norgeshistoriens største investeringsskandale.

 


 

Militære fartøyer som blir liggende til kai - det kan bli en av konsekvensene av den politiske strategien for Forsvaret, mener Diesen og Narum. Her fregatten Helge Ingstad.

FOTO: Anton Ligaarden

 

Ap åpner for forlik om økt satsing på Forsvaret

Aftenposten har stilt følgende spørsmål til Anniken Huitfeldt (Ap), leder for Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget:

- Er ekspertenes fremstilling korrekt, eller bruker de som forsvarsvenner dagens situasjon til å ta hardt i, for å få øket bevilgningene til Forsvaret?

I en epost svarer Huitfeldt:

«Det påhviler Solberg-regjeringen et tungt ansvar på deres vakt for følge opp og finansiere langtidsplanen for Forsvaret.

Forsvarsministerens egen «Ekspertgruppe for Forsvaret av Norge» har foreslått to milliarder mer til Forsvaret i tillegg til kampflyanskaffelsen neste år. Regjeringen må prioritere sikkerhet fremfor skattekutt i 2016-budsjettet.

Et endret sikkerhetspolitisk bilde nødvendiggjør økt satsing på Forsvaret. Arbeiderpartiet vil styrke innsatsen for å ivareta våre allianseforpliktelser etter  NATO-toppmøtet i Wales, og er åpne for et bredt forlik med regjeringen om en økt satsing på Forsvaret.»

Høyre: Forsvarssjefen har et alternativ nummer tre

- Det som skjer er at forsvarsvenner som forstår seg på dette sier fra om hva de ser, uten at jeg kan gå god for alt de kommer med, sier Øyvind Halleraker (H), nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen.

- Men det er riktig at forsvarsmateriell er blitt mer avansert og dyrere, samtidig som budsjettene har vært preget av at vi som fredsnasjon i mange år har hatt politisk tøvær. Nå har verdensbildet endret seg, og vår utfordring er å komme ajour med dette, sier Halleraker.

- Har Diesen og Narum rett i at skip kan bli lagt til kai og kampfly satt på bakken, som følge av rammene forsvarssjef Bruun-Hanssen har fått?

- Det er en problemstilling vi er nødt til å ta inn over oss. Et alternativ er å peke ut hvilke kapasiteter han vil prioritere, om man går ut over rammene, sier Halleraker.