18 september 2016 - Russerne kommer

Mottok denne e-mailen den 18 sept., fra Jeremy Hoff:

Kjære venner.

Jeg har blitt kontaktet av to personer som mener at de har fått åpenbaring om et nærliggende angrep på Norge utført av Russland, og jeg opplever at jeg har et ansvar for å formidle dette videre.

For et par uker siden fikk jeg en telefon fra Jan Alvseike, som driver virksomheten "Den grønne lege". Han fortalte meg om en opplevelse som han hadde mens han var tilstede under Ordet og Israels sommerstevne i år. Gud talte til ham og sa at i løpet av kort tid kommer russiske Tupolev-fly til å fly inn over Norge. Da han hørte dette visste han ikke hva slags fly Tupolev var, siden dette var en ukjent betegnelse for ham. Men etter å ha bedt sønnen sin om å undersøke det på nettet, fikk han vite at det er et russisk bombefly!

Det andre vitnesbyrdet ble sendt meg av en broder som jeg kjenner godt, og som jeg mener fortjener å bli tatt på alvor:

Vår Herre har gitt meg flere åpenbaringer gjennom mer enn 30 år. Den 22. juli 2011 f.eks. hadde jeg en veldig uvanlig fysisk reaksjon like før det smalt. Den siste opplevelsen fikk jeg nå, den 23. august 2016 : -  Russland vil invadere Norge om fire måneder  (da er vi kommet frem til julen 2016). Det er tungt for meg å bære denne "hemmelighet ", således deler jeg opplysningene med dere.

​Et slikt angrep kommer helt overraskende på alle. Det første en fiende vil slå ut er: Kraftforsyning, kommunikasjonssentra for radio og tv, alt sivilt samband over fasttelefon og mobil, alt internettsamband mv. Viktige objekter mht. transport, f.eks. broer, vil bli bombet. Oljeinstallasjoner vil nok helst bli spart slik at fienden kan dra nytte av slike i fremtiden.

​For noen år siden kunne Hæren stille med 13 brigader i tilfelle krig. I dag har vi noe i overkant av en halv brigade, dvs. ca 2500 soldater. (Jeg er selv krigsskoleutdannet offiser, og ble utnevnt til kaptein og sambandssjef for 5000 soldater som 26-åring). Ved juletider er halvparten av soldatene hjemme på perm. Russland vil kunne hærsette hele Norge på EN dag. Det tar lang tid å få hjelp fra NATO.

Ture Andersen

Her er også et par avisartikler som jeg syntes var bemerkelsesverdige og relevante:
http://www.nettavisen.no/nyheter/amerikanske-vapen-strmmer-inn-i-norge/3423195127.html
http://www.sokelys.com/?p=17864#more-17864
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/forsvaret/dramatisk-ulykke-f-16-skjoet-mot-soldater/a/23666346/

Den første tanken som slo meg da jeg leste den siste artikkelen (oppgitt ovenfor), var at dette kontrolltårnet ligger sikkert like ved Trondheim. Og da jeg søkte det opp, så jeg at det stemte!

Hilsen
Jeremy Hoff

 

PROFETISK 23 sept. 2016

E-Mail fra Jeremy Hoff idag:

Søndag 18. september sendte jeg ut en e-mail som opplyste om følgende:

"For et par uker siden fikk jeg en telefon fra Jan Alvseike, som driver virksomheten "Den grønne lege". Han fortalte meg om en opplevelse som han hadde mens han var tilstede under Ordet og Israels sommerstevne i år. Gud talte til ham og sa at i løpet av kort tid kommer russiske Tupolev-fly til å fly inn over Norge. Da han hørte dette visste han ikke hva slags fly Tupolev var, siden dette var en ukjent betegnelse for ham. Men etter å ha bedt sønnen sin om å undersøke det på nettet, fikk han vite at det er et russisk bombefly!"

I dag har denne profetien gått i oppfyllelse! NRK rapporterer at russiske TU-160 TUPOLEV atombombefly er blitt observert langs kysten!

https://www.nrk.no/…/norske-f-16-identifiserte-russiske-ato…

 

Alvorlige tider.

Hilsen
Jeremy Hoff

 

Ron White: Russerne kommer

Synet begynte med et kart over hele Europa – fra Storbritannia til Russland og fra Norge til
Midtøsten. Jeg studerte kartet en stund, og mens jeg så på kartet, begynte noe merkelig og skje. I den øverste delen av Norge begynte kartet og skifte farve, det begynte og bli rødt, og det rødlige gikk fra den nordlige delen og halvveis ned i Norge.

Jeg bad til HERREN og sa: Hva er dette, Herre, som du viser meg? Og HERREN lot meg komme nærmere den delen av kartet. Jeg har bedt meget om det og HERREN viste meg, hva som skulle skje. Det rødlige representerer to ting. For det første : En åndelig fornyelse blant folkene, men det representerer også en invasjon av en fremmed hær. Og jeg så tusenvis av soldater fra den røde tropper i dette område, det var den russiske hær, og HERREN talte til meg, at meget snart vil dette skje. Russland vil innta Norges nordligste del, og Russland vil besette dette område av Norge. Det vil bli mye oppstyr om dette i Europa. Der vil bli mye politisk tale om det. Men Gud har vist meg, at resten av Europa ikke vil gjøre noe med situasjonen. Russland vil bare overta, slik de tok over Tsjekkoslovakia,” heter det i evangelist Ron White’s profetier fra 1976

En notat fra Ture Andersen

Bønn hjelper alltid ! Ved en fremtidig krig må vi for all del be om at det IKKE blir brukt atomvåpen.
Russland har i flere år brukt samme taktikk : De flyr langs norskekysten med bombefly, jagerfly og tankfly. Bodø sender opp to jagerfly for å se de russiske pilotene ” inn i øynene ” – for deretter å returnere til flybasen som skal legges ned.


For et par år siden sendte russerne ca 12 militærfly i samme rute ; som går videre mot Skotland så inn Østersjøen og mot Russland. Så vidt jeg husker tok dette toktet 17 timer i luften. Russerne slår av transponderne i sine fly; slik at disse er usynlige for sivil lufttrafikk. Det ble en nesten-kollisjon nær Danmark for et par år siden.


Hvorfor gjør russerne dette ? Ren militær taktikk : Norge og NATO er blitt fortrolige med denne form for russisk ” luft-patruljering ” langs vår kyst og i Nordsjøen/Østersjøen. Derfor blir slik framferd en vane : Men PLUTSELIG slår russerne til med full styrke. Da er det krig.
Da NATO hadde en godt planlagt øvelse i fjor med til sammen 15000 soldater i Finnmark ( ikke hatt øvelse der siden 1968 ), mobiliserte Putin 40000 soldater på den andre siden av grensen – på EN dags varsel.


Det russiske sjøforsvaret driver med nett samme taktikk. Det aldrende hangarskipet ” Admiral Kuznetsov” (med ca 20 jagerfly) har i flere år gått langs norskekysten og nær våre oljeplattformer ; og har hatt nesten-kollisjon med norsk plattform (til orientering vil jeg nevne at Norge hadde bare 10 stk. F-16 jagerfly operative for noen måneder siden – bare dette ene russiske hangarskipet har dobbelt antall fly til rådighet).

Ture Andersen

Emanuel Minos: Norden i faresonen

Den avdøde norske pinsevenn-evangelisten Emanuel Minos var også blant dem som advarte om farene som lå foran oss: “Og mens jeg så kartet bli rullet ut, slik at jeg kunnese hele Norge fra Kirkenes til Lindesnes fikk jeg se en revolver bli senket sakte ned fra himmelen – rett over midten av kartet og der på midten lyste det opp et navn, og jeg leste: MO I RANA, der revolveren ble lagt»

Ukjente våpen

Det som jeg opplevde, hendte på Hamar for en rekke år siden nå. På det store sommerstevnet var det avsatt tre døgn til bønn og faste. Personlig ventet jeg den gang at Gud særlig skulle styrke meg i mitt trosliv, under denne spesielle bønne og fastetid. Det tredje døgnet skjedde det at Gud ga meg et syn. Jeg var ikke i noen ekstase, jeg var lys våken og klar. Jeg er ikke noen fanatiker, jeg ligger ikke på den linjen. Jeg hadde bedt og fastet i tre døgn, men jeg var i min fulle kraft og var ikke noe svekket. Når jeg lå der og ba til Gud, forsvinner den ene veggen, og det skjedde ikke bare i ånden, det skjedde for mitt blikk. Og i stedet for den ene veggen, kom det til syne et landskap. Jeg så at det var et furu-vokst område. Og jeg så en vei bølge seg i ulike formasjoner, og jeg fikk med det samme se at veien gikk til en grense mot et fremmed land. Og jeg så bil etter bil kjøre på denne veien og bilene var på vei til en krigsfront.


Naturligvis ble jeg både forbauset, slått og sjokkert der jeg satt ved sofaen på kne og så dette landskapet. Jeg vet jeg kløp meg selv og sa: «Kjære Gud, jeg sover ikke – jeg er våken!». Akkurat det sa jeg til meg selv. Og jeg så hvordan bilene kjørte ut og blant dem også Røde Kors-biler, og at de til slutt kom til et stort område hvor det gikk en grense. Jeg har aldri nevnt hvilken grense det er.


Jeg vet at det er folk som har hevdet at jeg har sagt hvilken grense det er, men jeg har aldri nevnt det, og kommer heller ikke til å gjøre det, eller å nevne nasjonens navn, eller det folk som jeg så på den andre siden. Jeg nevner det ikke av flere årsaker, og da først og fremst fordi jeg ikke vil at det skal være noe nasjonalt hat i disse tingene. For bak frontene og bak disse forferdelige systemer finnes det mennesker som er mine venner, med udødelige sjeler. Vi er nødt til å elske dem og ønske dem en evig frelse.


Mens jeg lå der så jeg denne slagmarken. Noe av skogen var brent ned. Det lot til å være en pause i krigshandlingene. Da jeg så dette på Hamar for flere år siden, la jeg merke til både på vår side og på fiendens side ukjente våpenarter. Jeg hadde verken sett eller hørt om disse før. Jeg fortalte det til en forstander på Østlandet like etterpå og fortalte hvordan våpnene så ut. Han var enig i at slike våpen fantes ikke. Men i dag eksisterer de.


Jeg kan huske at jeg fortalte til ham at jeg så et underlig monstrum som sto på bakken. Og jeg så, da slaget kom i gang at det ut fra monstrene gikk merkelige piler opp i luften og forsvant. Og jeg sa til han at jeg aldri hadde sett slike våpen. Han sa da: «Nei, det eksisterer ikke slike våpen!». Men i dag vet vi at det finnes noe som heter raketter som skytes ut. Og et av de bilder av slike utskytningsramper som jeg sett, stemmer fullstendig 
overens med det jeg så i synet.

Kart over Norge

Jeg fikk også se andre våpen som jeg ennå ikke har fått noen forklaring på, men som jeg så lå strødd omkring. Jeg tror derfor at når dette kommer til å skje, vil vi bli vitne til en krigføring som vi aldri har sett. Våpen som vi aldri før har kjent, vil da komme i bruk og ligger kanskje nå i hemmelige våpenlagre. Mens jeg ser på dette forsvinner hele scenen bort, og jeg får se et nytt bilde.


Denne gangen var det et kart som ble rullet ut for meg horisontalt. Det var som en bokrull som ble rullet ut rett fram for mine øyne. Jeg strakte meg for å se nøyere hvilket kart det var, og fikk se at det var Norge.Og mens jeg så kartet bli rullet ut, slik at jeg kunne se hele Norge fra Kirkenes til Lindesnes fikk jeg se en revolver bli senket sakte ned fra himmelen – rett over midten av kartet og der på midten lyste det opp et navn, og jeg leste: MO I RANA, der revolveren ble lagt. Senere fikk jeg se flere navn som jeg ikke skal nevne nå. Det var navn i Finnmark, Troms og Nordland. Også i en del andre fylker fikk jeg se navn. Jeg forsto med det samme at det første syn hadde forbindelse med det andre, at det kanskje var noe som skulle komme over vårt land,” heter det i Emanuel Minos syn fra forrige århundre.

Anonym

1970 og 1980 tallet var så avgjort en kritisk tid for Norge og Skandinavia. Under hele den kalde krigen fryktet og tenkte kristne på de ulike profetiene om en russisk invasjon av Norge, men da Sovjet kollapset i 1987 og tøværet kom ble frykten betraktelig mindre. At Russlands-profetiene ble tatt alvorlig av troende på 1980 og 1990 tallet er ganske sikkert og grupper av troende reiste i den tid jevnlig opp til grenseområdene mot Russland for å reise bønnevern for det norske folk og land. Helt frem til slutten av 1990 tallet reiste grupper av forbedere opp til Nord-Norge og Finnmark for å be til Gud, men når den kaldekrigen ble erstattet av nedrustning og avspenning slakket troens folk av på sine bønner, mens Russland ble stadig mer og mer aggressivt. “Ulykken over Norge kan være ekstremt nær. Jeg hadde en drøm, for 2-3 år siden. Jeg drømte at Russland invaderte Norge. I en voldsom sjokkinvasjon. Plutselig kom de flommende innover landet, fra både hav, luft og land. Soldater kom løpende, jagerfly i lufta. Båter. Og tankser. Folk sto som skrekkslagne og fikk ikke sagt et ord før hæren skyllet over dem. Norge blir nok kapret på en dag om vi er uforberedt. Russland har øvd på dette en liten stund nå. De har både flydd langs grensa vår, og for ikke lenge siden hørte vi om 2 fly som kom rett mot oss oppi nord, for så å snu.

Lebesbymannen: (1858-1928) om russisk angrep på Norge og Sverige

Han sier: “På den tid var Russland et sterkt redusert land, uten Ukrania, og de baltiske Provinser (Estland, Latvia, og Litauen) og Polen”

“Russerne falt inn i Sverige fra to steder. En avdeling gjorde innfall på Gotland. Jeg så russerne med sine masser gikk i land og oversvømmet hele øya, likeledes Øland. På Gotland så jeg lange marsjkolonner av russiske tropper. Det hvilte tung røyk over hele øya.”

“I Norge falt russerne inn i østre delen av Finnmark. Jeg så to jernbaner. Det gikk på denne tiden en jernbane fra Finland opp til Enaresjøen og herifra fortsatte den gjennom Pasvikdalen og ut i nordøst. På denne banen så jeg et russisk jernbanetog, jeg så russerne sto tett sammenstuet i vognene. Landet var kupert.
Det jeg så var Pasvikdalen. Toget gikk østover mot Murmansk-kysten. Fra denne store jernbane syntes det å gå en mindre, fra sørenden av Enaresjøen til et sted nord for denne sjøen. Den første store frontlinje og det første store slag, så jeg ved Tanaelven mellom Valjok og Port i nedre delen av Karasjok herred. Slaglinjen var omtrent to mil lang, og slaget var svært blodig. Nordmennene som ble slått, trakk seg tilbake til områdene mot Porsangerfjorden.”

Nettavisen24: 16/11/15:
“EU bør sikre tilgang til havet i Arktis ved å bygge jernbane mellom Finland og Kirkenes. Det skriver den tidligere finske statsministeren Paavo Lipponen skriver i et memorandum til Europarådets president Jean-Claude Juncker.
Nettavisen The Independent Barents Observer har fått tilgang til skrivet, som også har fått stor oppmerksomhet i den finske avisen Helsingin Sanomat, og konstaterer at planene om en jernbanelinje mellom Rovaniemi og Kirkenes dermed er nærmere en realisering.

Forstudie av jernbanen:
https://img2.custompublish.com/getfile.php/1287594.652.aqqyusbbbs/Forstudie+jernbane+Rovaniemi+-+Kirkenes.pdf?return=sor-varanger.custompublish.com

Mer om Lebesbymannen

Jeg har summert litt av det Lebesbymannen opplevde, og skrevet det i 7 deler:

Lebesbymannen I

Lebesbymannen II

Lebesbymannen III

Lebesbymannen IV

Lebesbymannen V

Lebesbymannen VI

Lebesbymannen VII

Anton Johnsen, såkalt Lebesbymannen sa bla:

Den siste store ulykke jeg fikk se, var Sveriges og Norges krig mot Frankrike og Russland år 1953. Sosialismen hadde ved den tid fullstendig trengt igjennom i hele Norden, og i Sverige holdt sosialistene regjeringstøylene i sin hånd. De tenkte på avvæpning, men det var det ikke lykkes dem å gjennomføre til den tid. Men de syntes for øvrig å gjøre som de ville og ble gjennom sine handlinger delvis skyld i krigen. For sin store ugudelighets skyld skulle de også bidra som årsak til krigen, og det ble sagt meg at Norge skulle akte seg så ikke synden tok overhånd. Sosialistene hadde til den tid klart å gjennomføre en stor del av avvæpningen og gjort store innskrenkninger i landets forsvarsvesen. En følge av dette var at store mengder av svenske og norske menn nå fikk late sitt liv unødig, og at den framgang som det bare behøvdes litt til for å nå, uteble.